Rádióműsor - 2014. május 21. - 69. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2014. május 21.-ei műsor - 69. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/44243

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 69. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

A béke szolgái Krisztus szolgái. Hirdette az 56. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Lourdes-ban, 2014. május 16-18. között. Köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. 

Mai és következő műsorunkban a Katonai Zarándoklat fontosabb pillanatait, interjúit idézem fel önöknek. 130 katonával, tábori lelkészekkel, katonai és politikai vezetőkkel vett részt a magyar küldöttség az idei eseményen. Mai adásunkban a nemzetközi megnyitó ünnepséget, a magyar nyelvű keresztutat, szentmisét, a Mária-körmenetet idézem föl hangképes riportban.

A magyar küldöttséget köszöntik éppen itt a nyitó ünnepségen. A magyar küldöttséget, amelyet Bíró László püspök, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat, Katolikus Tábori Püspökség püspöke vezet, de ott van Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, és Kun Szabó István dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka. Ott vannak a díszelgők a magyar zászlóval, amely taps közepette lengedezett itt a bevonulás során, őket már egy újabb nemzet katonái, diplomáciai képviselő testülete követ, méghozzá az olaszoké. A magyar Veszprém Légierő Zenekart konferálták be itt a megnyitó ünnepségen és máris ők vonulnak be, élén Katona János karnaggyal. Már látom a magyar zászlókat, a magyar katonák lengetik ott a távolban, ebben az óriási bazilikában itt lenn a föld alatt és érkezik a Veszprém Légierő Zenekar.

- Államtitkár Úr! Jelen Gábor ezredes jelentem, hogy az 56. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton résztvevő magyar katonák az ön tiszteletére felsorakoztak. 

- Jó napot honvédek!

- Erőt, egészséget.

Bíró László, katolikus tábori püspök.

- A zarándoklatnak a reneszánszát éljük. Amikor zarándokolunk Lourdes-ba, akkor nem valami múltbéli nosztalgiázást teszünk, hanem a jövőnket szemléljük. Ahogy a zarándokfüzetben is benne van, az egész életnek a szimbóluma a zarándoklat. Elindulunk otthonról és haza érkezünk újra Isten kegyelméből. Van Jevgenyij Jevtusenkonak egy szép verse, a címe ez: Kékróka monológja egy alaszkai prémállattenyésztő telepen. A rókának sok minden baja van - még a szovjet időkben íródott a vers -, egyszer nyitva a ketrec és kiszabadul a ketrecből. Első tapasztalata kiérve a ketrecből, hogy az ég az nem szögletes, mint ez idáig a ketrecéből gondolta. Nem akarok belemenni Lourdes-nak a misztériumába, de valahol ezt szeretné tudatosítani, hogy az ég az nem szögletes. Itt van ez a grotta, egy sötét lyuk, ahova a nap sose világít be és mégis fény árad belőle. Ez Lourdes. Annak a helye, ahol megtapasztalhatjuk, hogy az ég és a föld összeérnek, hogy az ég az nem szögletes. Én kívánom, hogy ezzel a tapasztalattal térjünk haza, hogy az ég az nem szögletes. Néhány perc múlva elindulunk a keresztúton. Egy hegymenet, valahol az egész életnek a szimbóluma ez is. Az idősebb ember azt élheti meg, hogy az élet az hanyatlás. Biológiailag lehet hanyatlás, de lelkileg nem kell, hogy hanyatlás legyen. Az ember mélye szüntelen emelkedő lehet egészen a feltámadásig. Ez a szimbóluma a keresztútnak. A keresztút találkozások sorozata Máriával, Szirénei Simonnal, Veronikával, siránkozó asszonyokkal, elesések és fölállások, s ez az egész élet. Adja az Úr, hogy a keresztút kegyelmet adjon. 

Berta Tibor ezredes, általános helynök, a zarándoklat vezetője. 

- 1911-ben határozták el, hogy Lourdes-ban építenek egy keresztutat. Ez a keresztút 1912-re el is készült különböző adományokból. Az egyik ilyen adományt magyar katolikusok ajánlották fel, s ebből épült fel, ebből készítették el a X. stációt. Sajnos nem tudom, hogy miért ezt a stációt építették meg belőle. Minden bizonnyal egyfajta gondviselés van ebben is. 1912-ben nem sejtette még senki sem, hogy egyfajta megfosztásban lesz része majd Magyarországnak 8 esztendő múlva. Mi most már lassan 4-5 éve, arra gondoltunk, hogy ennél a stációnál, amikor Jézust megfosztják ruháitól, azokra a katonáinkra gondolunk, azokra a kollégáinkra, bajtársainkra, ismerőseinkre, barátainkra, akik az Isteni gondviselés folytán, az Isten irgalmas akaratából és kifürkészhetetlen gondolatából el kellett, hogy hagyják ezt a földi életet a külszolgálatok feladatainak ellátásában. Ahogy mondtam lent, amikor megérkeztünk, hogy minden emlékezés, minden megemlékezés az igazságosság erényéhez tartozik. Ennyivel mi is tartozunk nekik most itt ezen a zarándoklaton, hogy mécsest gyújtunk és imádkozunk értük. Én most megkérem Vargha Tamás államtitkár urat, Dankó István államtitkár urat, Farkas Anikó kabinetfőnök asszonyt, Kun Szabó István dandártábornok urat, Szarka Gábor ezredes urat, s azt az 5 kijelölt zarándoktársunkat, hogy helyezzék el a mécseseket itt a X. állomásnál. 

- Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen.
- Békesség nektek!
- És a te lelkeddel!

Bíró László, katolikus tábori püspök.

- Nemzetközi a mai szentmisénk, a saját népünk után szeretettel köszöntöm a Felvidékieket. Csak mondom a mieinknek, hogy Kassától Pozsonyig, Mátyusföld, Zoboralja, egész Fölvidék itt van. Tudjuk, hogy 450000 magyart képviselnek ők is itt velünk együtt. Külön most nem köszöntöm az elöljáróinkat a katonaságtól, mindenkit Isten hozott. Van egy szép crescendo ebben a magyar délelőttben. Elindulunk a keresztúton, talán érzelmileg átéljük Krisztus keresztútját és a sajátunkat is, aztán a keresztáldozatnak a megjelenése és Krisztus feltámadása, majd a szentmise. Most vagyunk a csúcsán a magyar délelőttnek. Mondtam a keresztút elején is, hogy mindnyájunknak van kiért, miért imádkozni. Ebben a magyar szentmisében hozzuk ide családtagjainkat, az otthon maradottakat, a betegeket és az öregeket, akik csak szentképen látják Lourdes-ot, őket is. Legyünk egy szív, egy lélek ebben a szentmisében. 

Berta Tibor ezredes, általános helynök, a zarándoklat vezetője. 

- 1994-től szervezi a Katolikus Tábori Püspökség a zarándoklatokat. Busszal senki nem volt kint ezen a zarándoklaton a Magyar Honvédségtől. Egy valami azonban kint volt 20 alkalommal, az a kereszt. Az első három évszám megtévesztő. 1991, 1992, 1993-ban is voltak kint magyar katonák, mert akkor is meghívta a francia hadsereg ide a Magyar Honvédséget illetve a Honvédelmi Minisztériumot, csak akkor kisebb létszámban és a Tábori Püspökségünk sem létezett. 1994-től már a Tábori Püspökség vezetésével voltak kint katonák itt Lourdes-ban. Ez a kereszt a tanúja annak, hogy a tábori lelkészek, ahogy püspök úr mondja és kérdezi tőlünk, hogy mit keresnek a magyar honvédségben; Katona János alezredest, Toldi Miklós századost, Polyák Zoltán törzsőrmestert, Erdei Attila őrmestert, Szarka Gábor ezredes urat, Kun Szabó István dandártábornok urat, a katonát, az embert keressük, senki mást. Senki mást, az emberekért vagyunk. A minisztérium vezetőitől egészen az alakulatok összes katonájáért. Azért jövünk ide, hogy hálát adjunk, könyörögjünk, imádkozzunk, együtt legyünk. 

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

„Minden katolikus feladata, hogy az egész világon egyre határozottabban hirdesse a béke evangéliumát és tegyen tanúságot róla.” - XVI. Benedek pápa gondolataival köszönöm meg figyelmüket és hívom önöket következő adásunkba, ahol folytatjuk a Nemzetközi Katonai Zarándoklatról készített összeállításunkat. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. 

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK  AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, május 21