Rádióműsor - 2014. október 8. - 84. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2014. október 8-ai műsor - 84. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/46973

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 84. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” – Pál, rómaiakhoz írt leveléből idéztem. Köszöntöm önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják az Inter arma caritas újabb adásában.

• Mai adásunkban többek között hallják majd Hende Csaba honvédelmi minisztert a katyni megemlékezés kapcsán mondott beszédéből idézünk.
• Markovics Milán Mór Böjte Csaba atyával találkozott.
• Hallunk majd olyan önkéntes katonákat is, akik hadisír gondozásba kapcsolódtak be. Tartalmas rádiózást kívánok!

 

Az 1940-ben elhurcolt és lemészárolt katyni mártírokra emlékezett Hende Csaba beszédében, amelyből most idézünk. A tömeggyilkosságot azokkal a lengyel katonatisztekkel szemben követték el a szovjetek, akik a II. világháború kirobbanásakor 1939 szeptemberében a lengyel köztársaság keleti területein a hazájukat védték az országban a hadüzenet nélkül belépő szovjet agresszor ellen. 

Miniszter Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Plébános Úr! Hölgyeim és Uraim!

Mit jelent nekünk ez a szó, Katyn? Mit jelent az a sűrű erdő nekünk, amely elfedte a nemzetközi szocializmus halálgyárának működését, elnyelte a sok tarkón lövés csattanását és a halálsikolyokat? Mit jelent az erdő, amely tanúja volt több mint húszezer ember iparszerű kivégzésének, a lengyel nemzet vezetőinek, értelmiségének, katonatisztjeinek módszeres meggyilkolásának? Múlt, amit a térséget felosztó két nemzetközi diktatúra, a nemzeti és a nemzetközi szocializmus terrorrendszerének támadása hozott létre. Múlt, amit egy nagyhatalmi játszma idézett elő, Hitler és Sztálin, Molotov és Ribbentrop paktuma. Zsarnokoké, akik életüket határok tologatásával, háborúk kirobbantásával, a hatalom megszerzésével és a létező legtökéletesebb és legkegyetlenebb diktatúrák működtetésével töltötték. Zsarnokoké, akik vették maguknak a bátorságot, hogy Isten helyett döntsenek emberek életéről és haláláról. Zsarnokoké, akik végigtapostak közép Európán, kivétel nélkül minden nemzet életén, jogain és szabadságán. Méltó, egymást tisztelő, egymás jogos értékeit méltányoló, kölcsönös előnyökön felépülő kapcsolatokra van szükség, amelyek egyként szolgálják a szabadság, minden nemzet szabadságának ügyét és a térségben élő minden ember életét.

 

Önkéntes tartalékosokat szólított meg Konkoly Dávid, akik a hadisírok gondozását éppoly fontosnak tartották, mint azok a fiatalok, akikről már korábbi adásainkban beszámoltunk.

- Fekete Jenő vagyok, Jászalsószentgyörgyről jöttem. Önkéntes műveleti tartalékosként szolgálok a Magyar Honvédségben. A tartalékos szolgálatot egy barátommal kezdtük el tavaly. Igazából főleg kalandvágyból és hogy tegyünk valamit a hazáért. A hadisírgondozást azért választottam, mert hobbim a történelem és úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van hősök ápolásának a nemzetépítésben. 

- Kiss Balázs vagyok, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Osztály szakreferense és jelen pillanatban az önkéntes műveleti tartalékos szakasznak a szakaszparancsnoki beosztását látom el. A Magyar Honvédség központi hősi parcellája az 52-es parcella. Gondozását egy mostani rendelet érvényében a HM EI Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium közösen látja el. A Magyar Honvédség Központi Nyilvántartó Parancsnokság szervezetében felállításra kerül egy olyan szervezeti elem, amelyikben szerződéses és hivatásos katonák lesznek a megyékben és mellettük fog 5-5 fő önkéntes műveleti tartalékosként dolgozni. Nem csak hadisírgondozásban, de hadisírgondozó feladatokat is ellátnak. Ezek a katonák már erre a jövőbeli beosztásukra készülnek föl, tehát ez az egy hónap fölfogható az ő szakkiképzésüknek mindamellett, hogy már tényleges valós feladatokat látnak el. Ez alatt az egy hónap alatt az ország számos településén nagyon változatos munkát fognak végezni, de mindegyik összefügg valamilyen szinten a hadisírgondozással.

- A nevem Kocsis László, Hajdúböszörményből érkeztem. Debrecenben tanulok, másodéves vegyészmérnök hallgató vagyok. Nemrég végeztem el Szentendrén az Altiszti Akadémián az alapkiképzésemet. Azért jelentkeztem műveleti tartalékosnak, mert én már kimaradtam a sorkatonai szolgálatból. Nekem nagyon tetszett az, amit édesapámtól és nagypapámtól hallottam és mindenképpen szerettem volna kipróbálni azt, hogy milyen egyenruhát húzni, milyen valamelyest belekóstolni a katonai életbe. Nagyon szeretem a történelmet, mai napig több könyvet is elolvasok és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar hősöket, a magyar katonákat akik elestek, azokat olyan végtisztességben részesítsük, amilyet igenis megérdemelnek. Számomra ez nagyon fontos.

Konkoly Dávid riportját hallották.

 

Bonyhádon vendégeskedett Böjte Csaba atya a Szent Ferenc alapítvány vezetője. A szerzetessel Markovics Milán Mór találkozott és a katolikus tábori lelkész rögzítette a szentbeszédet, valamint Böjte Csaba gondolatait a katonákhoz, az Inter arma caritas hallgatóihoz.

- Ezekben a napokban nagyon fontos, hogy sokat imádkozzunk az áldott békéért. Azt mondja Ferenc pápa, hogy nem nagy háború van, hanem sok kicsi. Tényleg, ha belegondolunk, hogy Szíriától elkezdve Afrikáig, Ukrajnáig mennyi hely van, ahol az emberek egymás torkának esnek és mennyi gyűlölettel, haraggal pusztítják egymást. Sajnos nem csak a fegyverekkel folyik a háború, hisz a családoknak fele felbomlik, elválnak az emberek. Azt jeleni, hogy bent a családjainkban is sok veszekedés, civakodás, áskálódás van. Munkahelyeken, baráti közösségekben újból és újból a gyűlölet, a harag tüze fellángol. Bízzunk a mi Urunk, Jézus Krisztusban. Olyan csodálatos, hogy karácsony éjszakáján az ő születésénél az első mondat, ami felhangzott az úgy hangzik: - Békesség a földön a jóakaratú embereknek! Testéveim, ezt kéne megtanuljuk a mi Urunk Jézus Krisztustól! A nehézségekben, gondokban nekünk egyetlen parancsot adott az Isten, a szeretet parancsát. Nem vagyunk mi az igazság kérlelhetetlen bajnokai! Nem kell ítélkeznünk se élőn, se elevenen, se holton, senkin! Nekünk az a dolgunk, hogy szeressünk! Ezt a parancsot adta a mennyei Atya! Nagycsütörtök, nagypéntek, ott a kereszten... Ha valaki ítélkezhetne az emberiség fölött, azt Krisztus a kereszten nyugodtan megtehetné, igaza lenne. De nem ezt mondja, hanem azt: - Atyám bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. Meg tudja őrizni ott azokban a nehéz percekben is a szíve békéjét. Testvéreim! Olyan jó lenne, ha mi is elhatároznánk magunkban azt, hogy igen, Krisztus követője vagyok. A béke embere akarok lenni a családomban, a munkahelyen, az iskolában a gyerekek közt, mindenütt. Igen, a békesség, a szeretet, a jóság embere szeretnék lenni. Nem tudunk a nagyvilágban békét teremteni, de a szívemben én tudok békét teremteni. Testvéreim! Nem csak azért kell, mert ezt Krisztus kéri tőlünk, mert ez parancs, hanem azért mert sokkal eredményesebb, célravezetőbb szépen, jól, békésen beszélni. Árva gyerekeket nevelek. Ezek a gyerekek annyi nehézségen keresztül mentek. Az egyik gyerek mondta a nevelőjének: - Mit kiabál velem? Apám kikötött lánccal az istálló mellé és úgysem csináltam meg amit mondott. Ezt nehéz überelni, nem? Mi nem is akarjuk ezt überelni. Én hiszem azt, hogy két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd. Tanuljunk a Szűzanyától, a mi Urunk Jézus Krisztustól! Az áldott béke legyen mindennél értékesebb számunkra! Adná az Isten, hogy az áldott béke, tényleg, mint egy nagy folyó úgy áramoljon, úgy terüljön be az életünkbe. Testvéreim, nem csak az, hogy te békességes ember legyél, hogy békében élj, hanem Szent Ferenc szellemében neked az lenne a dolgod: - Uram tégy engem a békéd eszközévé, hogy ahol békétlenség van, oda békét vigyek! Milyen jó lenne, ha tudatosan nem olajat öntenél a tűzre, hanem jó szóval, szeretettel, a magad békéjét, nyugalmát, derűjét tudnád testvéredbe, társadba, férjedbe, szomszédodba, kollégádba árasztani! Milyen jó lenne, hogyha ez az áldott béke szívünkből elindulna, kiáradna környezetünkre! Biztos sokkal eredményesebb lenne a munkánk, sokkal szebb lenne a mindennapunk, sokkal örömtelibb lenne az életünk. Máriát a béke királynőjének is nevezzük. Imádkozzunk gyakran, hogy ez az áldott béke kiáradjon, hogy Ukrajnába, Kárpát-medencébe, családjainkba, mindenütt béke uralkodjon. Ámen.

Csaba atya, akkor arra szeretnélek megkérni, hogy a magyar katonáknak és az Inter arma caritas műsor hallgatóinak mit tudnál üzenni?

- Biztos, hogy Isten mindenkit ajándéknak szánt erre a földre. Azt is tudom, hogy a napraforgóból elég nehéz lenne parfümöt préselni, de az ibolyából is nehéz lenne olajat facsarni. Tehát mindenkinek a maga gyümölcsét kell megteremje. Ha valaki úgy érzi, hogy Isten őt arra hívta, hogy a hazát, mint katona szolgálja, akkor vegye komolyan ezt a hivatást és ezt valósítsa, teljesítse be. Ne azt nézze, hogy másnak ezt sikerül-e vagy nem, hanem, hogy ő a hazaszeretettől vezérelve mindazt a jót és szépet, amelyet általa akar Isten ajándékozni csapatának, bajtársainak, hazájának, akkor merje azt a gyümölcsöt nagylelkűen megteremni.

 

Nádasi Alfonz, Hadinapló, a kötet felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.

- Április 15.

Volinkán búcsúztak az árkászok. Mennek Divinbe, oda a mocsarak közé. Ez egy kis város Kobryntól délkeletre. Megható volt újra látni ezeket a bátor embereket. Ezeket a minden veszélyt megpróbáltakat, akik a legkülönbözőbb helyzetben dolgoznak. Egyetlen azonos jellemzője a munkájuknak, hogy állandóan életveszélyben vannak. Mindig vidámak, mindig sárosak, mindig ugrásra készek. Meghatódottan búcsúztunk. Igen megszerettem őket. Ha ezektől függene, már egyetlen orosz sem lenne az Uralig.
Mikor visszajöttünk, Vajday kivitt a Citadellába. Ahogy befejeztem a munkát, elvittek a Bugra gumicsónakból halászni. Illetve nem tudom, minek nevezzem ezt a műveletet. Kézigránátot dobtak a vízbe. Ettől a halak elkábultak. Mi pedig hálóval, kézzel, ki ahogy tudta, kifogtuk őket. Nagyon sok hal van itt. Két, két és fél kilós példányok is akadtak.
Odakéredzkedett egy német katona is. Persze az Übermensch még ebben a helyzetben is mindent jobban akart tudni. Mondtuk neki, hogy úgy dobja a gránátot, ahogy a többi. Nem, ő jobban tudja! Nem a folyás fölé, hanem alá dobta. Az erős sodrás miatt alig tudtuk félre kormányozni a csónakot. Nem is gránát volt a robbanóanyag, hanem jó kétöklömnyi TNT.
Szerencsére két méterrel túl voltunk, mikor felrobbant. Őt meg rögtön kiraktuk a partra.
Aztán belekerültünk a híd alatti sodrásba. Hiába, olyan evezősöknek nem lehet az ügyességében bízni, akik a falu végén csak eső után látnak pocsolyányi vizet.
Ma elemében volt az egész társaság. Nem volt elég a halászás, ahol a bő zsákmányt rögtön bevitték az alakulatok konyhájára, hanem még futballmérkőzést is javasoltak. Én voltam az egyik kapus. Két dugót fogtam be. Mindkettő az én hibám volt. Maradt is a végeredmény 2:0.
Itthon alig kezdtem mesélni a "nagy" élményeket, mikor látom, hogy a kutya sem figyel rám. Nem is figyelhet, hiszen a fejetetejére állított ez a helyzet minket és ez tovább tart. Most még Buttyán Kornél sem tudja, hogy mi lesz. Amióta Mária személyében új nővért kaptunk, Kornél valahogyan a hatása alá került. Most olyan ideges, hogy még közömbös tettek is olyan hangulatra ragadtatják, hogy mindenkivel utálatos. Tipikusan melankolikus, aki ha gyűlölködik, gátját vesztett folyóként nem szab határt kitörésének. Naponta csitítom hol az egyiket, hol a másikat.
Este bejött Halmay alezredes. Hozott sült halat a délutáni fogásból. Itt maradt 11 óráig. Erikről is beszélgettünk. Nagyon szeretik őt becsületessége, munkája miatt.

 

Köszönöm, hogy megtiszteltek ismét figyelmükkel! Elköszön önöktől a szerkesztő, Fodor Endre a Példabeszédek könyvéből vett idézettel.

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótételét.”

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK  AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, október 8