Rádióműsor - 2015. szeptember 16. - 127. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2015. szeptember 16-ai műsor - 127. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/53121

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 127. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

Köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban többek között folytatjuk majd Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását, Bőzsöny Ferencet hallják majd. Híreket hallanak a honvédség életéből, valamint neves évfordulókra emlékezünk a Múltidéző Kalendáriumban.

Megszokhatták már, hogy idézettel kezdem műsorunkat, a mai adásban a gondolatok a hazáért szólnak, hála a hazáért, hála az egyházért. 

„Köszönök, Istenem, mindent,
ami Tőled jön, mert ez a minden:
az irgalom, a szeretet és az élet.

Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
köszönöm a ritmust és a dallamot,
hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
Hálát adok a jelekért és a hangokért,
melyek irányítják hétköznapjainkat,
és Hangodért,
hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
hála munkámért és küldetésemért,
figyelmedért
és végtelen türelmedért,
hogy vársz reám és örökké szeretsz.
Ámen.”

 

Adásunk elején honvédségi híreket osztok meg önökkel. Az összeállítást a Zrínyi Média készítette. 

Sikeresen bizonyított a Tisza Többnemzetiségi Műszaki Zászlóalj a „Szőke Lavina 2015” gyakorlaton.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy, honvéd vezérkar főnök helyettes

- Úgy gondolom, hogy aki látta ezt az összekovácsolási gyakorlásunknak a bemutató napján - ezt a román, a szlovák és ukrán kollega is megerősítette -, meggyőződhetett arról, hogy a Tisza Többnemzeti Műszaki Zászlóalj katonái rendelkeznek azokkal a katonai műszaki képességekkel, amely adott esetben, vészhelyzetben, katasztrófahelyzetben rendelkezésre áll ahhoz, hogy Magyarország vagy a társult másik három nemzet polgárainak életét és vagyonbiztonságát adott esetben biztosítani tudja, menteni tudja. Minden évben tudunk egy kicsit előrébb lépni, hiszen az élet és a környezet is változik, ezzel megfelelően az igények is változnak. Gyakorlatilag az eljárásrendek finomítása, a javítása - ahogy mondani szoktam mindent lehet jobban csinálni kicsit, mint ahogy tegnap csináltuk -, ez az elv valósul meg a Tisza Műszaki Zászlóalj esetében is. Amit én igazán kiemelnék az a bizalomépítés, bizalom a másik nemzet iránt, bizalom a másik nemzet katonája iránt, hogy ugyanazt értem, ugyanazt teszem, ugyanúgy segíteni akarok, hogyha adott esetben arra szükség van. Korábbi években felmerült az, nemcsak a Tiszán, hanem a Dunán kialakult nagy árvizek kapcsán, illetve, hogy adott esetben szélesíthessük a Tisza Műszaki Zászlóalj összetételét, biztosító nemzetek körét, hogy az alkalmazási lehetőségét terjesszük ki a Duna vízgyűjtő területére is. Gyakorlatilag az elmúlt egy-másfél évben ez az egyeztetés a katonai és a politikai felsővezetés szintjén megtörtént.

Több, mint húsz év kutatómunkáját összegzik Dr. Toperczer István alezredes újabb kiadványai. Az Amerikai Egyesült Államokban és Franciaországban publikált angol nyelvű kötetek, a vietnámi légiháború eddig ismeretlen tényeit és szereplőit mutatják be a téma iránt érdeklődőknek. 

Dr. Toperczer István alezredes, vezető repülő orvos

- Az egyik az tulajdonképpen a vietnámi légierőnek a történetét dolgozza föl egészen az 1920-as évekig visszamenve egészen 1975-ig bezárólag. A vietnámi háború véget ért Saigon felszabadításával. Evvel az időszakkal kapcsolatosan az összes repülős esemény és légi tevékenység, ami az észak vietnámi légierőhöz tartozott, az szerepel az egyik könyvben. Ebben vannak légiharcok, bombázó bevetések, vannak egyéb történetek is, tehát a műszaki tevékenységről illetve arról, hogy a gépeket hogyan álcázták. A másik könyv, ami Amerikában jelent meg az pedig kimondottan a vietnámi ászokról szól, azoknak az élettörténeteiről, bevetéseikről és háborús éveikről. Azok a pilóták az ászok, akik öt vagy annál több ellenséget lőttek le. Ez annyira részletes az adott pilóták esetében, hogy megvan a születési idő, mikor sorozták be, hol képezték ki, milyen típusra, milyen légi győzelmeket ért el stb... Kilencvenes évek elején számos amerikai könyv került a kezembe, amely egyoldalúan a vietnámi légiháborúnak csak az amerikai oldalát mutatta be, azt elemezte. Tulajdonképpen nem volt semmiféle adat, név vagy hozzá tartozó arc pilótákról, hogy a másik oldalon kik harcoltak, akik az országukat védték. Onnan jött az ötlet, hogy ki kellene menni a helyszínre, nem csak könyvekből összeszedni az adatokat, hanem a helyszínen megkeresni a pilótákat, múzeumokat felkeresni, archívumokban írott és fotóanyagokat mutatni, s ez alapján bemutatni a vietnámi légierő pilótáinak tevékenységét. Természetesen nem csak a háború időszakával foglalkoztam, hanem ezek a vietnámi pilóták javarészt a magyar pilótákkal együtt képződtek Szovjetunióban, ezáltal volt egy kicsi előnyöm is, mert a magyar ember nem volt számukra ismeretlen, így szívesebben beszéltek eseményekről, sőt, volt amikor régi ismeretségeket is így megtaláltunk, emlékeztek magyar pilótákra. Sok pilóta látta, főleg azok, akik segítettek is a könyv előkészítő időszakában azonosítani, hogy adott képen melyik pilóta van. Sok pilóta a vietnámi légitársaságnál dolgozik, járják a világot és mikor megjelent a könyv, értesítettem őket. Ők az adott országban, tehát Franciaországban francia kiadásút vagy Amerikában angol kiadású könyvet megveszik és viszik haza a kollégáknak. Tehát tulajdonképpen ilyen fajta módon egy érdekes könyvterjesztés zajlik. 

 

Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.

Május 22.

Már szinte szégyellem, hogy ilyen apróságokat rögzítek. De ez a mindennapi élet itt ebben a poshadt összezártságban. Nekem nagyon jó, mert a hivatásom miatt mindig el kell mennem egyes alakulatokhoz. Ott soha sincs semmi baj. Szeretettel fogadnak. Már megszokták, hogy nem iszom, nem dohányzom, nem tűröm az ízléstelen beszédet, hogy rászólok a káromkodókra, még ha törzstiszt is. De itthon?! Egyáltalán szabad ezt a szót használnom: itthon? Körlet ez, nem otthon, még háborús vonatkozásban sem.
Ma is arra ébredünk /pedig végre nyugodt éjszakánk volt, nem hoztak egyetlen sebesültet sem/, hogy azonnal keljünk fel, mert a főnök teríttet az alezredesnek. Egyszerűen kitessékeltük őket. Ő dühöngött, benn nálunk dohogott, köpködött, fröcskölte a nyálát cigarettázás közben. De tehetetlen volt, mert elhatároztuk, hogy juszt sem kelünk föl.
Ma érdekes látogatóm volt. Éppen a sebesültektől jöttem, mikor beállít Zsellér Gábor, a 12. hadosztály vezető lelkésze. Idejövetelem első napján már találkoztam vele, és már akkor megrökönyödtem a viselkedésén. Amit itt tett, az hajszálnyira hasonlított arra, amikor valamelyik faluból felkerül a papbácsi a nagyvárosba, és meg akarja mutatni, hogy ő is tudja, hogyan kell "városiasan" viselkedni. Csupa külsőség, alakiság volt a kifogása. Semmi széles látókör, semmi gondolat. Felelete egyetlen kérdésre sem volt. De annál több megjegyzése olyanra, hogy a feljebbvalóknak hogyan állítsam ki a folyamodványt, a kérvényt, a kérést. De hogy mit teszek: végigerkölcstelenkedem-e egész Oroszországot vagy a hivatásomban lelkiismeretesen igyekszem-e valamit tenni, az nem érdekelte. Komolyan gondolkodom azon, ha ez többször jön, elkérem magamat innen. Nem elég egy ostoba parancsnok, most még egy jön?

Május 23.

Most már egész rendszeresen tudunk fürdeni. Csak aki nem bírja a piszkot saját magán, tudja megérteni, mit jelent ez. Mikor idetereljük az egyes alakulatokat, látom, mennyire iszkolódnak nagyon sokan attól, hogy megfürödjenek. Néha tréfásan, néha komolyan kell őket figyelmeztetni, hogy a tetvetlenítés semmit sem ér, ha maguk piszkosak maradnak. Még a sebesülteknél is gyakran előfordul, hogy könyörögni kell. Mindenre hivatkoznak, hogy ne kelljen odaállniuk a zuhany alá.
Végre elkészült a bunkerünk. Ez már nem is bunker, hanem luxuslakás. Kitűnően sikerült. Ma is segítettem az oldalán a gyeptéglázásban. Olyannak sikerült, hogy bárhol beválnék víkendháznak. Ahogy kész lett, rögtön befűtöttünk, mert az éjjel a nagy esőben beszivárgott. Rettentő szél volt egész éjjel. Nagyon fáztam. Most éreztem először reumát a jobb térdemben. Pedig azt hittem, hogy ezt is elvitte a Sztalin Jóska.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1540. szeptember 15-én megtartották az utolsó királyi temetést Székesfehérvárott. Szapolyai János magyar királyt temette el Fráter György. 
1848. szeptember 15-én az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. A védelem megszervezésére hozták létre. 
1893. szeptember 16-án született Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. 1917-ben szerzett Budapesten orvosi oklevelet, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant illetve fizikát és kémiát. 1931-től Magyarországon dolgozott, miután második doktorátusát megszerezte a Cambridge-i Egyetemen. A paradicsommal és paprikával folytatott kísérletei során azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is kidolgozták Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani orvosi Nobel-díjat. 
1802. szeptember 19-én született Kossuth Lajos államférfi, politikus. A nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar Iparmű kiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. A kormány lemondása után, 1848 novemberétől a végrehajtó hatalom a Bizottmányra szállt, amely őt választotta elnökévé. Így a szabadságharc alatt döntő befolyást gyakorolt az események menetére. A Habsburg-ház 1849. április 14-i trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott és Görgeire ruházta a hatalmat, majd az augusztus 13-i világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért. 
1897. szeptember 20-án született Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus. 
1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István politikus, író, közlekedési miniszter, a legnagyobb magyar. A Nemzeti Liberális Reformmozgalom kezdeményezője, eszméi, működése és hatása által a modern, az új Magyarország egyik megteremtője volt. Nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény névadója, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója. 
1235. szeptember 21-én halt meg II. András magyar király, akit az elégedetlen főurak az aranybulla kiadására kényszerítettek. 1217-ben hadat vezetett a Szentföldre, hazatérésekor 1218-ban anarchikus állapotok uralkodtak az országban, a kincstár teljesen üres volt. 1222-ben az elégedetlen főurak magukhoz ragadták a hatalmat és kényszerítették az aranybulla kiadására. 1224-ben az erdélyi szászok számára adott kiváltságlevelet. Uralkodásának utolsó szakaszában állandósult az elégedetlenkedése fiával, Béla ifjabb királlyal, aki 1226-ban erdély hercegeként önálló bel- és külpolitikát folytatott. 1227-ben befogadta és megkereszteltette a kunokat, létrehozta a szörényi bánságot valamint országos méretekben megkezdte az eladományozott birtokok visszavételét. 1231-ben II. András megújította az aranybullát, 1233-ban pedig kénytelen volt elfogadni a beregi egyezményt, amelyek az egyház hatalmának jelentős megerősítését mutatták. Az egresi kolostorban temették el. 

 

Köszönöm ismét figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Imával kezdtem mai adásunkat és egy imádság gondolataival zárom azt.

"Adj nekünk, Uram,
látó szemet, szerető szívet
és mély lélegzetet.

Amikor látó szemet kérünk tőled,
ezért könyörgünk:
add nekünk a Te szemedet,
hogy mint Te, úgy lássuk a világot,
az embereket és történelmüket,
és a magunk élete történetét.

Add, hogy napról napra, óráról órára
olyanok legyünk, amilyennek elgondoltál.
Tégy bennünket lassan-lassan azzá,
amire teremtettél.

Add, hogy a Te tekinteteddel lássunk,
a Te szemszögedből.
Tégy készségessé szavad iránt,
mely megvilágosít
és átformál minden életet.
Ámen."

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, szeptember 16