Rádióműsor - 2016. április 13. - 154. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2016. április 13-ai műsor - 154. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/56625

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 154. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„A monumentális történet az embert a halhatatlan művek s tények elé állítja és azt sugallja neki: Tehetsz te is így: úgy a szent kereszténység Krisztus elé állít minket és biztat: tégy, tégy ... tedd meg a legnagyobbat és élj vele közösségben, szent bensőségben. Nem konverzációs-lexikont akarok belőled csinálni, hanem élő, tiszta, tündöklő lelket.” – Prohászka Ottokár gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják az Inter arma caritas legújabb adásában.

 

Simicskó István honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tartott, amelyen a terrorveszélyről, annak elhárításáról, elhárítására tett magyar intézkedésekről volt szó. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette.

- Öt párti egyeztetést tartottunk. Szomorúan állapítottuk meg ismételten, hogy az MSZP nem vett részt a tárgyalásokon, megbeszéléseken. Akiknek fontos Magyarország biztonsága, akik látják a terrorfenyegetettséget és a terrorveszélyt, azok itt voltak. Szeretném elmondani, hogy konstruktív megbeszélést folytattunk a négy parlamenti párttal. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy szükséges az alaptörvény módosítása, hogy megfelelő jogi környezetet teremtsünk arra, hogy Magyarország minél nagyobb biztonságot élvezhessen, természetesen a szükségesség és az arányosság mértékét figyelembe véve, és amennyiben a rendőrség erői nem lennének elegendőek, amennyiben terrortámadás érné Magyarországot, akkor lehetőség legyen arra, hogy a Magyar Honvédség erre felkészített erői is a magyar emberek biztonságát szolgálhassák. Abban van továbbra is vita a pártok között – a frakcióvezető urak ezt elmondták –, hogy a meglévő különleges jogrendi tényállásokba történjen egy módosítás, tehát az öt különleges jogrendi tényállás: a rendkívüli állapot, a szükség állapot, a megelőző védelmi helyzet, a váratlan fegyveres támadás és a veszélyhelyzet kategóriái egészüljenek ki a terrorveszély helyzettel vagy pedig egy hatodik különleges jogrendi tényállásra lenne szükség, amely a terrorveszély helyzetről szólna kizárólagosan. Az ehhez szükséges jogkorlátozások megtételét magával vonó honvédelmi törvény módosítása is természetesen szükséges. Szeretnénk folytatni az egyeztetést, erre a pártok képviselői jelezték az igényüket és az elvárásukat. További szövegszerű módosító javaslatokat is szeretnének benyújtani és élni ezzel a lehetőséggel. Természetesen én magam is tájékoztatom a kormányt a jövő héten arról, hogy mi történt ezen a megbeszélésen és reményeink szerint azt terveznénk, hogy április végére olyan állapotba kerüljön ez a joganyag, amely élvezi a parlamenti kétharmados többséget. 

 

Gondolatok a Katolikus Tábori Püspökségről. Bíró László katolikus tábori püspököt hallják.

- Sokan idegenkednek ettől a valóságtól, hogy van tábori püspök, tábori lelkész. A táborhoz, a katonasághoz a fegyver asszociálódik. Egy püspök, egy pap hogyan szolgálhatja a fegyvereket? Valójában a tábori püspök, a tábori pap nem a fegyvereket szolgálja, hanem az embert szolgálja. Az egyháznak azon ősi elvét valósítja, hogy az egyháznak ott kell lennie, ahol az emberek vannak. Nagyon sokat idézem azt az igazságot, hogy a tábori lelkész a katonák világában a lét egy másik dimenziójának a jele. A katona másokért élő ember, arra vállalkozik, hogy életét adja, ha kell övéiért. Másokért élni tudó ember csak úgy tud lenni valaki, ha tovább lát a fizikai valóságnál. Vannak olyan értékek, amiért érdemes élni és ezek az értékek túl vannak a megtapasztalhatón, a kézzel foghatón. A tábori lelkész ennek a megfoghatatlannak, ennek a tapasztalaton túlinak a jele egy sajátos társadalomban.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

71 évvel ezelőtt 1945. április 12-én befejeződtek a II. világháborús harcok Magyarországon. A szovjet vezetőség már április 4-én jelentette Sztálinnak, hogy Magyarország teljes területét felszabadította a német fasiszta uralom alól, valójában az utolsó magyar területet a Pinkamindszenthez tartozó Dénes és Kapuy-majort csak 12-én foglalták el. 
55 évvel ezelőtt, 1961. április 12-én a Vosztok egy fedélzetén Jurij Alexejevics Gagarin 1 óra 48 perc alatt megkerülte a Földet. 
167 évvel ezelőtt, 1849. április 14-én a magyar országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, Kossuth Lajost kormányzóvá választotta. 
137 évvel ezelőtt, 1879. április 16-án Szent Bernadettnek, gyermekkorában, Lourdes városban megjelent Szűz Mária. Szegény család gyermeke volt, tizenéves korában összesen 18 alkalommal, 1858-ban Lourdes-ban megjelent előtte Szűz Mária. Sokan kételkedtek a szavában, de később hitelesnek fogadták el történetét. Szűz Mária gyógyító forráshoz vezette a lányt, ahol csodás gyógyulások történtek. Bernadett kolostorba vonult, de ott sem fogadták szeretettel. Békében viselte a sorsát, 1879-ben mindössze 35 éves korában hunyt el. Teste tökéletes állapotban pihen egy üvegkoporsóban, megtekinthető a Saint - Gilard kolostorban. 
296 évvel ezelőtt, 1720. április 16-án II. Rákóczi Ferenc a törökországi Rodostóba költözött a kuruc emigrációval együtt. 
97 évvel ezelőtt, 1919. április 18-án megalakult a Rongyos Gárda. Az önszerveződő fegyveres csoport célja a tanácsköztársaság ideje alatt a kommunistákkal szembeni ellenállás, a Trianoni békeszerződésben Magyarországtól elvett Sopron környéki területek megtartása volt, de más területeket is vissza akart szerezni Magyarország számára. Megakadályozták az osztrák reguláris hadsereget a vidék elfoglalásában, a mai Burgenland területét elfoglalták, ahol kikiáltották a Lajtabánságot. Ez vezetett az 1921. december 14-16 közötti soproni népszavazás megtartásához. Azt, hogy Sopront ma hűség városának nevezhetjük, elsősorban nekik köszönhetjük. Döntő szerepet vállaltak az 1939. január 6-án Munkácsot ért támadás visszaverésében. A gyengén felfegyverzett rongyosok, a helyi lakosság és a rendőrség támogatásával verték vissza a Kárpátalján állomásozó csehszlovák haderő támadását. A gárda tagjai közül (bosnyákok és magyarok), sokan küzdöttek 1944 körül Lengyelországban, az úgynevezett honi hadsereg oldalán a német nácik ellen. 

 

Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.

Március 2.

Délután voltam Jawdzinska tanárnőnél. A következő meglepő eset történt. Megkérdezi a nevemet. Hol vagyok pap? Mikor mondom, hogy bencés vagyok, azt válaszolja, hogy igen nagyra értékeli a lengyel bencéseket. Lassanként elmondtunk egymásnak mindent a nacionálénkat is. Megerősödött bennem az első benyomás, hogy nagyon művelt tanár. Most azt is megtudtam, hogy mély lelkületű, derék lengyel nő. - Csak az tűnt fel, hogy olyan félve néz rám, mintha valamit kutatna. Rövidesen kiderült, hogy miért. Váratlanul azt kérdezte: nem vagyok cserkész? Igenlő válaszomra mondja, hogy ő is. Erre, mint a villám bennem is elkezdett valami motoszkálni, hogy a Spalaban találkoztam vele annak idején a lengyel nagytáborban. Folyton izgatottabban kérdezte, hogy voltam e Lengyelországban? Igen. Spalaban? Igen. Ott voltam-e a közös lengyel-magyar tábortűznél? Igen. Nem én vezettem-e a magyarok énekét? De igen.
Ebben a pillanatban én kérdeztem: Nem ő e azoknak a lengyel leányoknak a parancsnoka, akik ott ültek velünk a tábortűznél, és ő ott ült közöttük? De igen. Erre ráborult a rozzant asztalra, és hangosan sírni kezdett. Nagyon boldogok voltunk a közös emlékek felújításakor. A nővére vele könnyezett. Rögtön a lelkemre kötötte, hogy senkinek el ne áruljam az ő cserkészmúltját, mert szörnyű baj származhatik belőle. Ha megtudják a németek, azonnal elcipelik, mint a lengyel ifjúság nacionalista nevelőjét. Megnyugtattam, hogy tőlem aztán a világon senki sem fogja ezt megtudni. De rögtön megkérdeztem: hogyan gondolja, hogy éppen én jelentenék valami újabb veszélyt az ő életére. Hiszen itt mindenki tudja róla. És akkor mondta azt a mondatot, amit azóta sokszor felidézek magamban: Lengyel sohasem árul el lengyelt. De vannak közöttünk mások is, akik spiclik a németeknél. A gőgös németeket akkor már kezdtem megismerni. A világ egyik legundokabb nációja, ha egy kis hatalom is van a kezében. Mint a féreg, úgy húzza meg magát, ha magára marad. De mihelyt a veszély csak az ajtó mögé húzódik, már ismét a mindenkit letipor. Itt veszprémi és zalai legényekkel vagyok körülvéve. Ezerszer többre becsülöm bármelyiket, mint annak a sátánbandának a vezetőit. Remélem, egyszer elnyerik a büntetésüket. De már eddig is mérhetetlen kárt okoztak mindenkinek.
Rögtön megváltozott a hangulat. Hívott a tanárnő, hogy másnap is menjek órára. Hallani sem akar pénzről, tandíjról, annyira fellelkesedett a cserkészeten. Milyen jó volt, hogy már ma is vittem neki egy kenyeret.

Március 3. 

Gyóntattam, majd jártam a kórtermeket. Éppen a kötözőben vagyok, mikor bejön egy páncélos főhadnagy. Rögtön megismertem Rozváczyt, mert láttam a lavocznei vonaton. Ott is furcsa látvány volt monoklijával és nyegle modorával. Most teljesen részeg, kócos: hajlott gerinccel jön. Mikor meglátott, kiabáló hangon azt mondja: Lám a Páter is itt van, mert csinos nővérkék ápolnak. Jókor jött a hülye részeg mondata, mert egy bűzlő aknasérültet kezeltünk. Nem akartam belekötni a trógerbe, azt mondtam: tovább kell mennem a kórtermekbe. Erre azt válaszolja: Úgy hazudik, mintha olvasná. Hát ezt már nem tűrhettem. Megmondtam neki, hogy itt mindenki előtt pofozom fel, ha nem vonja vissza a szavait. Mint valami sunyi kutya, úgy tette meg.
Nagyvitéz főhadnagy úr hetedszer jön tripperkezelésre. Teljesen ráment az agyára mind a hét visszatérő baj.
Vitéz Dezső vezérőrnagy szemlére jött hozzánk. Engem is behívott az őrnagyorvos. Ott derült ki, hogy Sashegyi őrnagy bencés novicius volt. Piussal és Kamillal együtt volt és Amadé volt a neve. Eddig is a legkedvezőbb véleményem volt róla. Most már értem. Nagyszerű!
Közben magolom a lengyel kifejezéseket.

Március 4.

Hosszú, különös beszélgetésem volt az alezredessel majdnem az egész tisztikar előtt. Hebegett-habogott, de lehurrogott. Újra elmondta kedvelt mondását: Alfonzkám, te annyira civil vagy, hogy veled nem is vitatkozom. Semmit sem tudott megcáfolni, amit kifogásoltam. A tisztek mind nekem helyeseltek. Ez még jobban bőszítette.
Az egészet az váltotta ki, hogy ismét költöztetni akarnak bennünket. Ide 13 percre lenne az új oszlopkörlet. Megérdeklődtem, hogy kinek a hülye ötlete volt. Továbbá azt is megkérdeztem, hogy kinek a hasznára van az, hogy a doktorok napról-napra idegesebbek és kedvetlenebbek. A főnök mosta kezeit. Mindent Endrey hadtest vezetőorvosra tolt. Én meg tetéztem a szemtelenségemet, mikor erre azt válaszoltam: Majd megtudakolom és kifirtatom a felelősséget a sebesültek állapota miatt.
Itt volt Papp a hadosztály vezetőorvosa. Vacsora után annyi ostobaságot énekeltek, hogy undor fogott el.
Összenéztem Pődör János hadnaggyal és elkezdtem: A csitári hegyek alatt, Béres legény, Elmegyek elmegyek. Az eredmény? Csend, elnémulás, unalom. A hadbiztos százados dühösen összezárta a száját, pedig addig nagyon vidám volt. Egyedül az őrnagy kezdett felfigyelni, és az 5.6. népdal után megjegyezte: Nekem nagyon tetszik az ilyen stílusú ének. Hát ez legalább valami. De a többi sületlen műveletlen zeneietlensége, illetve silány műveltsége elképesztő.

 

Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Morus Tamás gondolataival búcsúzom:
„Uram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!
Adj nekem Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és helyes, ne féljek a gonoszság támadásától és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!
Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik, nem panaszkodik, nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem mértéken felül azzal a valamivel, ami „Én”-nek hívnak!
Adj Uram humorérzéket! Segíts, hogy értsem a tréfát, Hogy vidám legyek, és másokat is fel tudjak vidítani!”

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség,1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu  

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2016, április 13