Rádióműsor - 2016. április 27. - 156. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2016. április 27-ei műsor - 156. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/56860

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 156. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„... sokféle erő van az emberek között, sokféleképpen ölik egymást az emberek. Nem elég szeretni. A szeretet tud nagy önzés is lenni. Alázatosan kell szeretni, hittel. Az egész életnek akkor van csak értelme, ha igazi hit van benne. Isten a szeretetet adta az embereknek, hogy elbírják egymást és a világot. De aki alázat nélkül szeret, nagy terhet tesz a másik vállára.” – Márai Sándor gondolataival köszönti önöket a szerkesztő, Fodor Endre. 

 

Bíró László katolikus tábori püspököt hallják

- Sokan idegenkednek ettől a valóságtól, hogy van tábori püspök, tábori lelkész. A táborhoz, a katonasághoz a fegyver asszociálódik. Egy püspök, egy pap hogyan szolgálhatja a fegyvereket? Valójában a tábori püspök, a tábori pap nem a fegyvereket szolgálja, hanem az embert szolgálja. Az egyháznak azon ősi elvét valósítja, hogy az egyháznak ott kell lennie, ahol az emberek vannak. Nagyon sokat idézem azt az igazságot, hogy a tábori lelkész a katonák világában a lét egy másik dimenziójának a jele. A katona másokért élő ember, arra vállalkozik, hogy életét adja, ha kell övéiért. Másokért élni tudó ember csak úgy tud lenni valaki, ha tovább lát a fizikai valóságnál. Vannak olyan értékek, amiért érdemes élni és ezek az értékek túl vannak a megtapasztalhatón, a kézzel foghatón. A tábori lelkész ennek a megfoghatatlannak, ennek a tapasztalaton túlinak a jele egy sajátos társadalomban.

 

Katonák-hősök, Markovics Milán Mór tábori lelkészt hallják

- Király Béla nevét elsősorban 1956-os szerepvállalása miatt ismerjük. Ám, ha megismerjük kicsit jobban az életét, meglepődhetünk azon, mennyi mindenben volt része. Élete azért is érdekes, mert sokféle nézetű ember tud felnézni rá, hiszen egyszerre volt emberséges és határozott, a szélsőségeket kerülő természetű.
Király Béla Kaposváron született 1912. április 14-én. A somogyi városban lett érettségi után karpaszományos gyalogos 1930-ban. A karpaszományos röviden azt jelentette, hogy tiszt szeretett volna lenni. Öt évvel később el is végezte a Ludovika Akadémiát. Néhány évvel később a világra telepedő háborúnak derekán frontszolgálatra küldték. Király a beszámolók szerint nem csak jó vezető volt, hanem egyszerre emberséges is katonáival, mely két dolgot egyeztetni nagy tehetségre, sőt adottságra utal. Még a zsidó munkaszolgálatosokra is kiemelt figyelmet fordított, melyre sok vezetőnek akkoriban már alig maradt lehetősége a katonák mellett. A Jad Vasem bizottság a Világ Igaza címmel ki is tüntette ebbéli szolgálataiért. A háborúban végig, de a végén különösen nehéz döntéseket kellett meghozzon minden katonai vezető, melyeket manapság csak nagy körültekintéssel szabad elemezni, megítélni még inkább. Amikor már úgy látta, hogy nincs más lehetősége, a fegyvert Kőszegen, a szovjetek előtt letette. 1945-1950 között még nem telepedett az országra a szovjet kommunista befolyás és bár Király belépett a kommunista pártba, politikai elvektől függetlenül katonáskodott. 1950-re már vezérőrnagy lett és a Honvéd Akadémia parancsnoka is egyben. 1951-ben múltja már nem kívánatos lett. Az AVH letartóztatta, majd kötél általi halálra ítélték, melyet azonban életfogytiglani börtönbüntetésre módosítottak. 1956-ban szabadul, az akkor szerveződő Nemzetőrség parancsnoka lett. Budapesti városparancsnokként nagy felelősség került rá, miközben 100.000 szovjet katona és 2000 harckocsival kellett szembenézzen nemzetőreivel. A forradalom leverése után, rövid európai emigrálása után, az USA-ban telepedett le. A legmagasabb katonai iskolákban lett az óceánon túl tanár, hadtörténész a Columbiai Egyetemen, New Yorkban Kentucky állam ezredese lett. Mindez csupán példa a sok amerikai elismerésből és feladatából. Számos, nem csak amerikai előadása járult ahhoz, hogy a cserbenhagyott Magyarország 56-ját megértse, és átértékelje, s egyáltalán megismerje a nyugati világ.
Király Béla az utolsó leheletéig tanított és írt. Ápolta 56 szellemiségét, melynek következménye, hogy a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségét fogadta el a Nemzetőrség méltó utódjának, s amely társadalmi szervezet Tolna megyei szervezete a 16/100-as jelzéssel tagjává fogadta, és máig tagként is tekintenek rá. Életrajzi kötetének utolsó két sora így hangzik: Úgy hiszem megtettem, amit a hazámért megteendőnek és megtehetőnek éreztem. A gondviselés és embertársaim mindenért bőkezűen megjutalmaztak.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1326. április 24-én Károly Róbert király megalapítja a Szent György Lovagrendet. A magyarországi alapítású Szent György Lovagrend a legrégebbi világi lovagrend, a korábban alakult lovagrendek mind egyházi lovagrendek voltak. A lovagok világi és egyházi szolgálatokat egyaránt elláttak. Egyházi feladatukból fakadt a kereszténység védelme, az ünnepek fényének biztosítása, a gyöngék, szegények és elesettek védelme, támogatása. A rend alkotmányát 1990-ben régi szellemben, de a XX. század végi követelményeknek megfelelően felújították.
1514. április 24-én Bakócz Tamás esztergomi érsek Dózsa Györgyöt nevezte ki a keresztes seregek vezérévé.
1490. április 26-án hunyt el Bécsben Hunyadi Mátyás magyar király.
1711. április 30-án a kuruc hadsereg a nagymajtényi-síkon leteszi zászlóit a császári hadsereg előtt és fegyvereit megtartva hazaoszlik. Károlyi Sándor a kuruc hadsereg főparancsnoka és Pálffy János császári tábornagy, főparancsnok Szatmár városában megkötik a Rákóczi szabadságharcot lezáró békeszerződést.
1849. április 25-én a komáromi várnál vívott csata során a hajóácsok és a magyar honvédség műszaki katonái egyetlen éjszaka alatt építettek meg egy átkelőt a Dunán és ez nagyban hozzájárult a magyar csapatok sikeréhez. Ez a nap a magyar honvédség műszaki katonáinak napja.
1857. április 30-án hunyt el Mednyánszky Sándor Cézár római katolikus pap, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábori főlelkésze. 
1870. április 30-án született Lehár Ferenc zeneszerző, katonakarmester. Az iránta való tiszteletből ezen a napon van a Magyar Katonazene Napja.
1968. április 25-én hunyt el gróf Stomm Marcel honvéd altábornagy, II. világháborús hadtestparancsnok.
1945. április 29-én az amerikai csapatok felszabadították a dachaui koncentrációs tábort. 
1989. április 25-én kezdődött meg a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról.
2011. április 25-én a Magyar Honvédség átvette a magyar szentkorona és a koronázási jelvények teljes körű őrzését.

 

Nádasi Alfonz Hadinapló, a kötet felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.

Június 28. szerda

Csendes nap volt. A mindennapi elfoglaltság ilyenkor olyan, mintha valami erdei szanatóriumban lennénk. Szinte félek az ilyen megállapítástól, mert ugyanakkor tőlünk néhány kilométerre ott áll a kiismerhetetlen orosz tömeg. Most már egész biztosan tudjuk, hogy a Keleti tengertől Dobrudzsáig csak a parancsra várnak az istenített, a propagandával polihisztor zseninek kikiáltott Sztálintól, hogy kiegyenesítsék az arcvonalat. És ez a szadista tömeggyilkos nem is fog visszariadni attól, hogy ezt a parancsot kiadja, mihelyt a vezérkar kiváló szakértői szükségesnek tartják. A katonáknak persze jól jön egy ilyen világgyilkos, hiszen csak a kedvét leli a pusztításban.
Kialakul az istentelenek és az istenhívők világa. Két hatalom marad. De meddig uralkodik majd a sátán, magam is kíváncsi vagyok. Ez a parancskiadás sokáig már nem várathat magára. Mutatják a vezérkari tisztjeink, hogyan nyomul előre az orosz sereg több helyen. Ezt már semmiféle másik istentelen meg nem állíthatja. Két azonos istentelen, Belzebub-fajzat nem lehet meg egymás mellett, egy időben.
Míg innen meg kell indulnunk, még rengeteg vérbe kerül. Azért rettegek nyugodt lélekkel megállapítani, hogy jól érzem magamat, a legveszedelmesebb helyzetek ellenére is.
Estefelé kilovagoltam Szeniszczére. Marticsek Károly főhadnagy nagyon kedvesen fogadott, mint mindig. Marasztaltak a "tavi emberek", de tréfásan mondtam nekik, hogy jobb vacsorát kapok otthon, mert délelőtt halásztunk, és pár perc alatt gyönyörű zsákmányra tettünk szert. Vacsorára hazavárnak a szakácsok rántott halra. Erre udvariasan küldtek a bunkerunknak egy üveg bort.
De azért eljutottam minden körletbe. Az eső nehézkessé tette az átjárókon a közlekedést. A gázlók is eltűntek hellyel-közzel. Csak Manci lovam kitűnő érzékére bíztam magamat.
Valami ismeretlen partizán megint rám lőtt, mikor teljesen egyedül voltam az erdőben. Rákiáltottam oroszul, Te szerencsétlen, magyar vagyok. Római katolikus pap, aki járom a táborokat. - Manci felhorkant a lövésre. Mellettem az egyik fába vágódott a golyó...
Manci ma dupla adag cukrot kapott jutalmul, a nehéz munkája végeztével.

Június 29. csütörtök

Nagyon féltem a mai beszédtől. Mikor készültem rá, valahogy úgy éreztem, hogy Pált háttérbe szorítjuk. Azért elhatároztam, hogy Péter főségét csak röviden érintem. Pálról beszélek inkább. De ahogy elgondoltam, csak az életét ismertetem. Hiszen olyan színes volt, hogy regénytémának is beillenék. Nem is tudom, miért nem dolgozta fel valami jótollú író regénynek.
Hála Istennek, nagyon jól sikerült mindenütt a tanítás. Több helyen olyan csillogó szemekkel találkoztam, hogy na! Látom, hogy jó nyomon járok.
Ma újra hoztak hozzánk olyan sebesülteket, akik a múlt heti áttörésnél kaptak sebet. Szegények, olyan riadtan néztek. Féltek. Mindegyikhez odamentem. Megnéztem a pulzust, szeretettel megsimogattam az arcukat. Amit eddig oroszul tanultam, mind elmondtam nekik. Láttam, hogy megnyugodtak a szeretet láttán. Még meg is nevettettem őket, mert a beszédgyakorlatokban éppen a posta tárgyköre volt soron. Elmondtam nekik, hogy odamegyek az ablakokhoz. Mindegyik felett mi a kiírás. Küldök csomagot és ajánlott levelet, veszek bélyeget légi postára és egyszerű levélre. Mondtam nekik, hogy fogadják el tőlem a szeretetem jeléül. Jót mulattak. Hát azt hiszem, katolikus pap még nem vigasztalt meg ellenség földjén sebesült ellenséget ilyen postai szókinccsel.
De azért megértették a célomat, mert kettő is elsírta magát, mikor mondtam, hogy azért mondtam el, mert többet nem tudok.

 

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, tegyék ezt majd jövő héten is. Weöres Sándor gondolataival köszönöm meg figyelmüket. További szép napot kívánok, Fodor Endrét hallották.

„Ha elvonatkoztatod magadat mindattól, amit lényednek ismersz: tulajdonképpen lényed ott kezdődik: Testedet, értelmedet, személyedet ne cseréld össze lényeddel, önmagaddal. Ahol megszűnik az érzés, érzéketlenség, gondolat, gondolattalanság, változás, változatlanság; ahol azt hinnéd, hogy semmi sincsen: tulajdonképpeni lényed ott kezdődik.”

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu  

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2016, április 27