Rádióműsor - 2017. április 26. - 205. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2017. április 26-ai műsor - 205. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/63040

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 205. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„Senki sem születik készen: légy azzá, amivé legjobb hajlamaid szerint válhatsz. Ki elindult, s még nem érkezett meg, biztatóbb a helyzete a soha el nem indulónál. Soha nem késő elindulni, soha nem késő szeretni.” – Tatiosz gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják.

• Szent László emlékév alkalmából a Katonai Tábori Püspökség első alkalommal hirdeti meg a Szent László Katonai Zarándoklatot. A részletekről hallják majd a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökét.
• Folytatjuk Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetét.
• A Kalendáriumban neves dátumokra emlékezünk.

 

Szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából a 2017-es esztendőt Szent László emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság. Az emlékév célja az, hogy felhívja a figyelmet arra: Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta össze a közép-európai nemzeteket. Lengyelországban született, Erdély védőszentje, zágrábi püspökség alapítója, és Nyitrán halt meg. E népek közösen tisztelt királya, az összetartozásnak, együttműködésnek a szimbóluma. A Katolikus Tábori Püspökség Szent László Katonai Zarándoklatot hirdetett. A részletekről hallják Berta Tibor ezredes, általános helynököt, Szűcs László mikrofonja előtt.

- Egy civil kezdeményezés volt valójában, hogy a 2017-es év Szent László emlékév legyen. Nagy öröm volt számunkra az, hogy megemlékezhetünk arról a lovagkirályunkról, aki az egyik legnagyobb katonai, fegyvernemi védőszent a magyar katonaság között. Úgy gondoltuk, hogy ne csupán egy istentisztelet vagy szentmise keretében emlékezzünk meg róla, hanem kössük össze ezt egy egész napos zarándoklattal. Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy tartsuk meg ezt a zarándoklatot június 27-én, Szent László király egyházi liturgikus ünnepén illetve egy olyan helyen, amihez az egyháznak is kötődése van. Így esett a választás Somogyvárra, arra a helyre, ahol Szent László király biztosan járt, hiszen ő alapította meg az ottani, ma is látható, romjaiban is impozáns nagyszerű templomot és apátságot, ahova aztán francia szerzeteseket hívott. Egyrészt azért döntöttünk a katonai zarándoklat mellett, mert Szent László király a katonaság védőszentje volt nagyon sokáig, aztán a lövészek védőszentje lett. Másrészt, ha figyelmesen elolvassuk, és jól értelmezzük az 1986-ban II. János Pál pápa által kiadott apostoli konstitúciót, a „Sprituali Militum Curae”-t, vagy esetleg még régebbi pápai dokumentumokat, akkor ezekben megtalálhatjuk, hogy a tábori lelkészeknek az egyházi szolgálatukban egyfajta együttműködő szerepük van az egyházmegyés papokkal. Tehát a Katonai Ordinariátus az nem egy különálló része az egyháznak, hanem az egységét szolgálja valamiképpen. Így született meg az az ötlet, hogy Somogyvárra megyünk. Bíró László püspök atyával megkerestük a kaposvári megyéspüspököt, aki szíves együttműködéséről biztosított bennünket. Meghívtuk a kaposvári, a székesfehérvári és pécsi egyházmegye papságát és híveit, hogy ez a dunántúli régió egy olyan helyen gyűljön egybe a hívekkel, katonákkal, ahol Szent László királynak ez a nagyszerű emléke van. Többféle program is lesz a zarándoklaton. A fő program a június 27-én, délelőtt 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmise, amit katonai tiszteletadással, katonazenekarral, különböző kórusokkal együtt fog bemutatni a kaposvári egyházmegye püspöke illetve Bíró püspök úr és a meghívott papság. Ezen kívül a különböző katonai alakulatok statikus bemutatói valamint a Kaláka együttes koncertje lesz látható ezen a napon. Ami megelőzi a zarándoklatot, az a vasárnaptól kezdődő lelki fölkészülés, amire megkaptuk a kaposvári egyházmegyétől a lelkigyakorlatos házat. Ide egy napos lelki felkészülésre hívjuk mindazokat, akik szeretnének előkészülni a zarándoklatra. Nem azt mondom, hogy lelkigyakorlat lesz, de el szeretnénk mélyíteni az ott lévőkben a Szent László kultuszt, tiszteletet. Szintén a fő program előtt lesz még egy 12 km-es gyalogmenet a zarándoklatra Somogyvámosról, amit egy kitűnő fiatal hadnagy, Kiss Balázs dolgozott ki, járt végig. Ez a 12 km katonáknak egyértelműen teljesíthető, de polgáriakat, civileket is várunk nagy tisztelettel és szeretettel. Ők az ünnepi szentmisére gyalog érkeznek meg erről a távról, miközben több nevezetességet is megnéznek ezen a 12 km-es túrán.

Ezek szerint, ha jól értem, akkor a zarándoklatra nem csak katonákat, hanem teljesen civileket is várnak?

- Abszolút, azért hívtuk meg ennek a három egyházmegyének a papságát, híveit, hogy minél többen legyünk ott ezen a nemzeti emlékhelyen. Ez egy nagyon szép emlékhelyünk, hiszen egy nagyszerű lovagkirályra, uralkodóra emlékezhetünk. A zarándoklat mottója „A Szent hitével és a Harcos bátorságával”, amely egyértelműen Szent Lászlóra utal. A zarándoklat a Tábori Püspökség honlapján van egyelőre meghirdetve, de bízunk benne, hogy más egyházmegyei honlapokra is föl tudjuk tenni. Remélhetőleg a Mária Rádió hallgatói is meghallgatják ezt a műsort, és el tudnak jönni. Regisztrációhoz kötött a zarándoklat, de nyitottak vagyunk bárkinek a jelentkezésére és részvételére. A jelentkezés vége május utolsó napjaiban zárul le, tehát van még lehetőség és mód megkeresni bennünket. Várunk gyerekeket, idősebbeket, középkorúakat egyaránt. Egyrészt azért, mert a Szent László tiszteletet szeretnénk elmélyíteni, másrészt azért, hogy a Tábori Lelkészi Szolgálatnak a lelkipásztori tevékenységét is kiemeljük. Ahogy az előbbiekben is említettem, mi nem egy külön területen dolgozunk, hanem együtt dolgozunk az egész egyházzal. Én személy szerint azt is szeretném, hogy az emberek, akik oda eljönnek, lássanak katonát. Méltánytalanul kevés információ van a Magyar Honvédségről, a magyar katonákról a különböző fórumokon, a magyar médiában. Én azt gondolom, hogy egy személyes találkozás többet jelenthet, mintha valaki csak televízióban vagy interneten láthatja a katonákat. Azt hiszem, hogy ez a találkozás talán egy olyan folyamatot is elindíthat, ami talán gyümölcsöző lehet a jövőre nézve. 

Ki vállalta el a rendezvénynek a fővédnöki illetve védnöki szerepét?

- Több védnököt illetve egy fővédnököt kértünk meg. A zarándoklat fővédnöke Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere. Védnöknek felkértük Dr. Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkar főnök urat, Balás Béla megyéspüspök urat, a Kaposvári Egyházmegye főpásztorát, Móring József Attila országgyűlési képviselő urat, Dr. Neszményi Zsolt Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját valamint Szita Károly urat, Kaposvár megyei jogú város polgármesterét. Ők mind örömmel vállalták el és támogatják ezt a zarándoklatot.

Arról már van-e valami terv, elképzelés, hogy a zarándoklatot nem csak idén, hanem adott esetben jövőre vagy máskor is megrendezik?

- Ez egy nagy kihívás nekünk, hiszen minden esztendőben van egy nagy nemzetközi zarándoklat, amin részt veszünk. Ez a franciaországi Lourdes-i zarándoklat, amin sok ország katonáival együtt mi is részt veszünk már több mint húsz éve. Ugyanakkor minden esztendőben megrendezzük a Nemzeti Katonai Zarándoklatot, immár pár esztendeje Máriaremetén. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy kipróbáljuk azt, hogy nem egy megszokott helyszínen vagyunk. Somogyvár egy főpróbája lehetne annak, hogy ezeket a zarándoklatainkat, eseményeinket egy-egy olyan nemzeti emlékhelyhez, történelmi helyhez, egyházi helyhez kössük, amikor a Lourdesi illetve a Nemzeti Katonai Zarándoklaton kívül más helyre is el tudunk látogatni. Meglátjuk, hogy milyen sikere vagy eredménye lesz, illetve hogy ez a kimozdulás mennyire segíthet bennünket. Én azt hiszem, mivel ezen a rendezvényen nem csak katonák leszünk, hanem civileket is hívunk, lehet, hogy a jövőre nézve egy jó távlatot tud nyitni ezeknek a programjainknak.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1326. április 24-én Károly Róbert király megalapítja a Szent György Lovagrendet. A magyarországi alapítású Szent György Lovagrend a legrégebbi világi lovagrend, a korábban alakult lovagrendek mind egyházi lovagrendek voltak. A lovagok világi és egyházi szolgálatokat egyaránt elláttak. Egyházi feladatukból fakadt a kereszténység védelme, az ünnepek fényének biztosítása, a gyöngék, szegények és elesettek védelme, támogatása. A rend alkotmányát 1990-ben régi szellemben, de a XX. század végi követelményeknek megfelelően felújították.
1514. április 24-én Bakócz Tamás esztergomi érsek Dózsa Györgyöt nevezte ki a keresztes seregek vezérévé.
1490. április 26-án hunyt el Bécsben Hunyadi Mátyás magyar király.
1711. április 30-án a kuruc hadsereg a nagymajtényi-síkon leteszi zászlóit a császári hadsereg előtt és fegyvereit megtartva hazaoszlik. Károlyi Sándor a kuruc hadsereg főparancsnoka és Pálffy János császári tábornagy, főparancsnok Szatmár városában megkötik a Rákóczi szabadságharcot lezáró békeszerződést.
1849. április 25-én a komáromi várnál vívott csata során a hajóácsok és a magyar honvédség műszaki katonái egyetlen éjszaka alatt építettek meg egy átkelőt a Dunán és ez nagyban hozzájárult a magyar csapatok sikeréhez. Ez a nap a Magyar Honvédség műszaki katonáinak napja.
1857. április 30-án hunyt el Mednyánszky Sándor Cézár római katolikus pap, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábori főlelkésze. 
1870. április 30-án született Lehár Ferenc zeneszerző, katonakarmester. Az iránta való tiszteletből ezen a napon van a Magyar Katonazene Napja.
1968. április 25-én hunyt el gróf Stomm Marcel honvéd altábornagy, II. világháborús hadtestparancsnok.
1945. április 29-én az amerikai csapatok felszabadították a Dachaui koncentrációs tábort. 
1989. április 25-én kezdődött meg a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról.
2011. április 25-én a Magyar Honvédség átvette a magyar szentkorona és a koronázási jelvények teljes körű őrzését.

 

Bőzsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását.

július 31.

A szokásos elindulás. Megyünk, nem megyünk. Egyik futár a másikat éri. Egyik telefon vagy távmondat a másikat keresztezi. Egyik magyarázat a másikat keresztezi. A hazaáruló nyilas Hitler-imádó irányzatot a becsületes magyar igyekszik ellensúlyozni. De mivel nyíltan nem teheti, minden fortélyt előszed. Abból pedig van elég tartalékban, hiszen megtanultuk évszázadokon át, hogyan kell két malomkő között egy hazáért őrlődni és vért ontani.
Megyünk, megyünk. Mi ez, csoda történt? Elmegy mellettünk egy nagyfa, két nagyfa, és még mindig nem álltunk meg. Ha tovább kerget bennünket a muszka, néhány hét vagy hónap múlva egészen belejövünk a folyamatos menekülésbe.
Egy nyomorult faluba, Jakulovoba kerültünk. Kezdődik a mindennapos szálláskeresés. Ahogy eddig is szokásom volt, vagy rábízom magamat Jóskára, ha talál, egyszerűen odamegyek, vagy magam megyek, és az első házban, ahol befogadnak, megtelepszem. Mintha ilyesfélét már olvastam volna a Szentírásban, hogy ne válogassunk az evangélium hirdetése közben. Ezt pedig úgy tekintem, mint a tanítványok útját. Hiszen jót akarok tenni mindenütt.
Végtelen kedves család fogadott. Azt sem tudták, mit tegyenek velem és csicskásommal. Még csak azt sem mondhatom, hogy a papot látták bennem, mert csak utána vették tudomásul, hogy ki vagyok. Már belépésem első pillanatában odajött az egész család apraja-nagyja, kézzel-lábbal igyekeztek tudtomra adni, hogy érezzem magamat otthon. Előkerült a háborús vendéglátás örök eszköze, a tej, a tojás és a kemencében vagy tepsiben sütött kenyér. Itt már kukoricaliszttel keverték. Valami kvaszszerű italt is hoztak. Sajnos a nevét elfelejtettem. 

 

Köszönöm figyelmüket, a mai adás elkészítésében segítőtársam volt Szűcs László. Nevében is megköszönöm a figyelmet és kívánok további tartalmas rádiózást! Tatiosz gondolataival indítottam a műsort, ezzel zárom. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.

„Mikor arra vágysz, hogy észrevegyenek, megértsenek és szeressenek, tudd, hogy a többiek is erre vágynak.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK  AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, április 26