Rádióműsor - 2017. május 24. - 209. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET 2017. május 24-ei műsor (209. adás), mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/63492

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 209. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

„Kelj Nagyasszonyunk néped védelmére, és eszközöld ki nekünk szent fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hithez, amelyért ha kellett az életüket is feláldozták apáink. Hűséget szent fiadhoz és az anyaszentegyházhoz, amely mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtelen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe.” – A Magyarok Nagyasszonyához szóló imádság egy részletével köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják.

 

Mai adásunkban beszámolunk majd az 59. Nemzetközi Katonai Zarándoklatról, amelyet Lourdes-ban tartottak idén is és amelyen a magyar katonák is népes csoporttal vettek részt.

Tomori Pál, az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltje

- Első alkalommal vagyok itt ezen a zarándoklaton. Nekem nagy élményt jelent, hogy találkozhatok más nemzetek katonáival. Például szereztem barátokat a Bundeswehrből és a lengyel katonákkal is új barátságaim szövődtek. Nekem a mai keresztút tetszett legjobban. A keresztúton, ahogy végigmentünk az út szélén, szobrokkal voltak ábrázolva az egyes stációk. Úgy mehettem rajta végig, mintha én is Jézus mellett haladtam volna a tömegben. Ez engem nagyon megérintett.

Berkecz Gábor, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója

- 2017-ben a Katolikus Tábori Püspökség az előző évi nagysikerű Lourdes-i zarándoklatot követően ismét megkereste iskolánkat és kérte, hogy tíz növendék vegyen részt ezen a zarándoklaton. Mi ennek a megkeresésnek nagyon örültünk, hiszen az előző évi Lourdes-i zarándokaltról is rendkívüli élményekkel feltöltődve tértek vissza diákjaink. Idén ismét a tízedikes évfolyamból kerültek kiválasztásra a tanulók, önként jelentkezés, érdem és lehetőség alapján választottuk ki őket. Mindenféleképpen olyan diákokat szerettünk volna kiválasztani, akik sokat tanultak, jól dolgoztak, megfelelő eredményeik voltak és egyrészről jutalmazásként vehettek részt a zarándoklaton valamint kiválasztottunk olyan növendékeket is, akik még nem jártak külföldön, nem lett volna lehetőségük önállóan eljutni erre a zarándoklatra. Számomra egy hatalmas, felemelő élmény itt lenni, hiszen a honvéd középiskola katonás, rendre, fegyelemre, hazaszeretetre épül. Ennek a rendnek és fegyelemnek része a vallás, az egyház, része az, hogy legyünk tisztában nemzeti értékeinkkel s legyenek hagyományaink. 

Bebők Bence, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 10. osztályos növendéke

- Első alkalommal járok Lourdes-ban ezen a zarándoklaton. Talán életem eddigi legnagyobb élményét élhettem meg ezekben a napokban, ugyanis több ország hadserege gyűlik itt össze, mindenféle nemzeti rosszhangulat illetve kétely megszűnik, minden katona mosolyog és egy nagy családdá forrunk össze itt a táboron belül. Amikor az ember körbenéz esténként, minden katona barátkozik a többi katonával, és megadjuk a megfelelő tiszteletet egymásnak. Csodás dolog ezt megélni, civil szemmel ezt nem lehet felfogni. Ezt át kell élni ahhoz, hogy megértse az ember. A X. Szent Piusz bazilikában hihetetlen élményben volt részem, ahol a Magyar Honvédség zenekara is bevonult. Borsózott a hátam abban a pillanatban, illetve a gigantikus méretek is elképesztő hatással voltak rám. 

Dr. Földváry Gábor, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára

- Többről van szó, mint egy bő negyed századnak a hagyományáról. A magyar hazát ezer éve a keresztény értékek és többek között a keresztény hagyományok tartják egyben. A honvédek, a katonák ezekre a hagyományokra is alapítják azt a szolgálatot, amit mindannyiunkért vállalnak, amikor ezt a hivatást választják. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy eljöjjünk egy ilyen helyre, ahol szintén a keresztény országok katonái találkoznak és ezekben az értékekben megerősítik egymást. Megerősítik egymást egyszerre a keresztény értékrendben, egyszerre a saját egyenruhájuk tiszteletében és ezen keresztül egymás hivatásának a megbecsülésében is.

Lassan két napja tartózkodunk itt, ilyenkor az emberben már kialakulnak az első benyomások. Ezeket megosztaná velünk?

- Nagyon megható, megindító jeleneteknek vagyunk tanúi. Ahogy egymásnak az ittlétét, egymásnak a támogatását megérezzük. Ennek azt gondolom, az egyik mozzanata, amikor a nemzetek egymás közösségét veszik szemügyre és egymásnak a tiszteletét fejezik ki, és ugyanezt érzik a többiektől. Tehát itt föl sem merül, hogy feszültség vagy ellenségeskedés lenne. Épp ellenkezőleg, mindenki azt tiszteli a másikban, hogy a saját hazáját mindenki a saját hivatásával vállalta védeni.

Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke

- A rendszerváltás után megérkezett az a meghívó a zarándoklatról - ami egyébként létezik 1958 óta -, amelyet minden esztendőben a francia tábori püspök illetve a francia hadsereg küld az országoknak. 1991-ben elindult a folyamat, hogy a minisztériumból és a honvédségből magyar katonák is részt vehessenek ezen a rendezvényen. Amikor 1994-ben megalakult a Tábori Püspökség illetve létrehozták a Katonai Ordinariátust, azóta szervezetten jövünk erre a zarándoklatra. Azt kell tudni, hogy 1958 óta a zarándoklat tagországai egyre nagyobb mértékben szaporodnak, bővül mindig egy-egy országgal. A 90-es évek eleje óta azokkal az országokkal, amelyek addig nem mehettek, tehát Lengyelországgal, Szlovéniával, Csehországgal, Magyarországgal és sorolhatnám még. Azóta is mindig van megkeresés a világból, hogy minél több ország jelenjen meg, minél több katona találkozzon ezen a zarándoklaton. Meg tudja nézni mindenki a francia tábori püspökség weboldalán, hogy az 1960-70-es években harminc ezer katonai is volt itt, amikor még sokkal kevesebb ország vett részt rajta. Minden bizonnyal fontos dolog volt, hogy a világháború után nagy békevágy volt az emberekben. Valójában a Lourdes-i zarándoklat, a francia illetve a német tábori lelkészség valamint a francia és német hadsereg találkozása volt a világháború után. A békét szerették volna minél jobban kifejezni ezzel. Most ugyanez történik, csak sokkal több országgal. A mostani évben az a mottója a zarándoklatnak, hogy „Dona nobis pacem”, azaz ”Adj nekünk békét”. Az egész zarándoklatnak az a célja, hogy a katonák Istenhez kapcsolódva a békére törekedjenek. Tudom, hogy ez ellentmondás és sokan azt mondják, hogy a katonaság hogy törekedhet a békére, hiszen a katonaság azért van, hogy harcoljon. Ezért is van természetesen, de a békét valahogy meg kell teremteni. Néha sajnos fegyverekkel. A hadsereg mindig valamiért, a béketeremtésért, a béke megőrzéséért harcol. Azért használják a fegyvert, hogy béke legyen. Ebből indult ki az egész zarándoklat a II. világháború után. Most egy olyan mottót sikerült választani, ami az eddigi évekhez képest talán a legjobban kapcsolódik a katonasághoz. Talán ez a mottó tudja a legjobban megmutatni nekünk, hogy mennyire szükségünk lenne nekünk, katonáknak, tábori lelkészeknek arra, hogy legyen egy belső békénk, amiből aztán a külső békéért tudunk dolgozni, a külső békéért tudunk szolgálni. Én azt gondolom, ez most abban különbözik, hogy egy olyan egyházi, vallásos jelmondatot választottunk „Adj nekünk békét”, amely a legjobban köthető a katonasághoz. 

Bebesi-Tanyi Orsolya, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred századosa

- Ez a negyedik alkalom, hogy részt veszek a zarándoklaton. Minden zarándoklat más egy kicsit, más a jelmondat, más érzések alakulnak ki az emberben. Az idei jelmondat nagyon megérintett. Kicsit kiszakadunk a hétköznapokból, befelé fordulunk, elgondolkodunk. Az esti körmenetet nagyon szeretem minden évben és most is nagyon várom. Mély érzéseket hoz fel az emberből szerintem a közös éneklés és imádkozás.

Schmidt Zoltán dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnökének támogató helyettese

- A keresztút tanításai napjainkban, rohanó életünkben egyre inkább aktualitását élik. Egyre inkább rákényszeríti az embert arra, hogy megálljon és gondolkodjon egy kicsit. Gondolkodjon azon, hogy amit tesz, hogyan illeszkedik a családjához, környezetéhez. A tanításban nagyon sok olyan dolog felmerül, amiben az ember egy kicsit szembemegy a mai nap tanításaival. Mindenhol azt halljuk, mindig mindenben kiválóak, elsők legyünk. A tanításból kijön, hogy nem baj, ha nem első az ember, nem baj, ha nem úgy sikerülnek a dolgok. Igenis, ha az ember a környezetében, kollégáiban, társaiban megbízik, akkor ez működik. Úgy gondolom, hogy a katonák számára különösen fontos, hogy megbízzanak azokban a kollégáikban, akikkel együtt dolgoznak, akiket vezetnek, vagy akik számára példát kell mutatniuk. Harminc, negyven nemzet katonáival találkoznak itt a zarándokok, véleményt tudnak cserélni, nem csak katonaként, hanem emberként is. Gyakorlatilag a keresztény értékeket itt mindenki meg tudja beszélni, ki hogyan értelmezi, ezeket hogyan próbálja megőrizni. Azt mondom, hogy ránk, katonákra ez nagyon meghatározó.

Bíró László katolikus tábori püspök

- Az ember az elején az újdonságát csodálja ennek az egész világnak. Most már az ember tudja, hogy hova jön, tudja azt, hogy mit lehet várni. Persze a püspök kollégákkal való találkozás is mindig szép, ahogyan oda tudunk fordulni egymáshoz. Lényegében az összes európai katonai püspök itt van és jó viszontlátnunk egymást. Ez mindig új. A találkozás, a kapcsolat frissül egy-egy ilyen találkozón. Számomra nagyon érdekes volt és újra meg újra újat mond a zarándoklat. Először is ennek a zarándoklatnak a mottója mindig változik, idén: „Dona nobis Pacem”. Az alapüzenete az volt ennek a találkozónak, hogy a békét nem az ember teremti, hanem Isten adja, ha harmóniában áll vele az ember. A béke az nem emberi ügyeskedésből fakad csupán, nem csupán diplomáciai készségből, hanem az Istennel való egységből. Ez az alapüzenete a mostani zarándoklatnak, államtitkár úr is ilyen tartalmú levelet küldött Rómából. Mindig elmondom, mikor Lourdes-ban vagyok, hogy a grotta, a jelenési barlang egy olyan pontja ennek a városnak, ahova soha nem süt be a nap és mégis világosság árad belőle. Valahol Lourdes-nak tényleg az a csodája, hogy Isten adja a fényt, nem az emberi ügyeskedés. A gimnazisták, középiskolás korúak és a Ludovikások mesélték, hogy most tapasztalták meg először, hogy a katonák egymást mennyire tudják tisztelni. Mindig nagy eseménye a zarándoklatnak a katonák jelvényeinek cseréje vagy éppen ellesik egymás díszlépéseit. Olyan csodálatos hangulata van a zarándoklatnak, amit nem is lehet igazából átadni, elmesélni, megélni lehet csak. Nagyon megjellegzi a mostani találkozónkat, hogy mindenki emlegeti a jövő évi, hatvanadik Lourdes-i találkozót. Néhány német és francia tábori lelkész kezdett el Lourdes-ba járni imádkozni a békéért és ebből nőtt ki ez a hatalmas méretű katonai zarándoklat, ami valóban a szolidaritást, a nemzetek egységét szolgálja. Azt gondolom, hogy ilyen volumenű, évről-évre megismétlődő esemény, ami ennyire eggyé teszi a nemzeteket, nagyon kevés van Európában. Igazán épületes eleme, ahogyan az emberek fegyelmezetten tudnak vonulni, jelen lenni a szertartásokon, nem húzódozva, hanem örömmel. Nagyon szép ez a találkozó számomra. 

 

Leveleiket, gondolataikat várjuk az interarma@mariaradio.hu elektronikus postacímre. Mai adásunk végén Szentgyörgyi Albert imájával búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.

„Uram, mentsd meg gyermekeinket! Mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket! Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát, mely a béke és a szeretet kormányoz!”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, május 24