Rádióműsor - 2017. március 08. - 198. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2017. március 08-ai műsor - 198. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/62294

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 198. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„Szeretni valakit azt jelenti, 
hogy mindig reménykedem benne.
Attól a pillanattól kezdve, amikor megítéltük,
korlátoztuk iránta bizalmunkat,
egyenlővé tettük és azonosítottuk azzal,
amit tudunk róla,
és felhagytunk azzal, hogy szeressük.
Éppen emiatt aztán már nem is lesz képes
jobbá és nagyobbá válni,
hiszen bezártuk őt.
Minden jót fel kell tételeznünk a másikról,
és mernünk kell
a szeretetnek lenni ebben a világban,
amely már képtelen szeretni.”

Charles de Foucauld gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Tartalmas perceket kívánok a következőkben!

Mai adásunkban megemlékezünk majd Perczel Mórról, beszélünk a robbanószerkezeteket kereső kutyákról, a Kalendáriumban neves dátumokat említünk és folytatjuk Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását.

Híradásokban gyakran hallani arról, hogy I. és II. világháborús bombát hatástalanítottak a Magyar Honvédség tűzszerész katonái. Társaik is vannak ebben a nem könnyű munkában, ők a robbanószerkezetet kereső kutyák. Róluk lesz szó a következő összeállításban.

 

A Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonáinak munkáját az állampolgárok leginkább onnan ismerhetik, amikor egy-egy megtalált világháborús robbanószerkezetet kell hatástalanítaniuk vagy elszállítaniuk. Az alakulatnak azonban van egy a kívülállók számára kevésbé ismert alegysége is, ez a Robbanóanyag Kereső Kutyás Műveleti Század. A kiképzett kutyák legfontosabb feladata a felderítés valamint a robbanóanyagok felkutatása. A négylábúak felkészítése évekig tart és folyamatos. Az alakulatnál jelenleg több mint tíz minősített, vizsgázott kutya segíti a munkát. Elsődleges feladatuk a katonai objektumok átvizsgálása, a kutyavezetők pedig legalább harmadosztályú tűzszerészek, ők végzik az állatok gondozását és vezetik kiképzésüket.

Pásztor Antal százados, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred századparancsnoka

- A kutyáink alapvető feladata elsősorban gépjárművek átvizsgálása. Ezalatt értem a különböző méretű, mennyiségű gépjárműveket, teherautókat, repülőket,vonatokat, hajókat, tehát bármilyen olyan úszó, repülő alkalmatosságot, ami járműnek minősül. E mellett feladatunk különböző anyagok, logisztikai csomagok és reptéri csomagok átvizsgálása, valamint területek és épületek átvizsgálása. Épületeknél átvizsgáljuk a szobákat valamint a csomagokat és minden olyan lehetőséget, ahova esetlegesen robbanóeszközt tudnak telepíteni. Alapvetően labdás kiképzést hajtunk végre. Itt a legfontosabb az, hogy a kutyák elsősorban a labdáért megtegyenek mindent, természetesen a gazdájuk mellett. A kutyákat megtanítjuk arra, hogy ha a különböző helyekre elrejtjük a labdát, akkor ezt nekik jelezniük kell. Ezt passzív jelzésként értékeljük. A passzív jelzés kialakítására törekszünk, hogy a kutyák ne kaparjanak, harapjanak rá az anyagra, hanem üléssel vagy fekvéssel stabilan mutassák meg a lehető legközelebb a gazdának, hogy hol van a labda. Amikor a kutyák képesek a labdát már ilyen szinten jelezni és hozni a gazdának, akkor a későbbiek folyamán a labda mellé rejtünk különböző robbanóanyag szagmintákat és a végén pedig elvesszük a labdát mellőle. Amikor a kutya jelzi nekünk a robbanóanyagot, azt általában labdával jutalmazzuk. 

A kutyavezetők a képzés során olyan fegyelmező gyakorlatokat végeztetnek az állatokkal, amelyek kialakítják bennük az engedelmes viselkedést. Ilyen gyakorlat például a pórázon vezetés, a szabadon követés vagy a menetközbeni ültetés. 

Giber Tamás törzsőrmester, MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred 

- A háttérben éppen az egyik végzett vizsgázott kutyavezetőnk és Léni nevezetű németjuhász jellegű szolgálati kutyája látható, akik egy robbanóanyag keresést hajtanak végre egy téglába rejtett robbanóanyag segítségével. Ez az első lépcsőfoka annak, hogy egy kiképzett vagy képzés alatt lévő kutyánál a szagismeretet elmélyítsük. Nagyon fontos, hogy a feladat végrehajtás során a kutya mindig koncentrált, összpontosított, motivált legyen, a kutyavezető pedig képes legyen ráhangolódni a kutya jelzéseire, jelzésrendszerét ismerje, és ami a legfontosabb, hogy a kutya passzívan jelezze a kutyavezetőnek, hogy ott robbanóanyagot talált és azt üléssel, állással vagy fekvőhelyzettel mutassa a kutyavezető számára, hogy ott egy robbanótest jelenléte van. Van egy szocializációs korszak, amikor úgymond a kutya bekerül a rendszerbe, az itteni alapszabályokkal engedelmességi gyakorlatok révén illetve a kutyával való együttműködés, együttélés révén tudja elsajátítani azt, hogy a későbbiekben eredményes robbanóanyag kereső kutya váljon belőle. A következő lépcsőfok a már említett négy hónapos alaptanfolyam, amely során a robbanóanyag szagának megismertetése, amely többfajta társításos módszer segítségével kerül végrehajtásra és megismertetésre a kutyával. Régebben a német juhászkutyák voltak a dominánsabbak, mára a belga juhászok, német juhászok, terrierek és border collie-k is jelen vannak. Igazából a kutyáknak ma ismert adatok szerint négy százaléka alkalmas robbanókereső kutyának. 

A kutyák beszerzéséről az alakulat egészségügyi központja gondoskodik, nem egy jószágot menhelyről hoznak ki és állítanak szolgálatba. Persze olyan eset is előfordul, hogy az állatokat az alegység katonái kölyök koruktól fogva nevelik, és ezután ajánlják fel őket a honvédség részére. Az állatok szállása a Magyar Honvédség hadikikötőjében található, névre szóló keneljeikhez szabadtéri rész is tartozik. A kutyavezetők közül sokan a munkaidő után, hétvégéken illetve ünnepnapokon hazaviszik négylábú társaikat.

A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette.

 

Rendszeres hallgatóink hallhatták már Markovics Milán Mór katonákról, hősökről szóló sorozatát. A következőkben Perczel Mórra emlékezik.

- Legyen szikla, erős, buzgó, hitben s akaratban - írja Perczel verses epikájában. Szülővárásom főterének szegletében, mintha minden lépésemet egy szobor figyelné. Ez a szobor, ha ránézek, mintha a messzibe merengene, közben mintha mosolyogna is valamin. Meghatározó élmény számomra, hogy az ábrázolt személy leszármazottja hús-vér valóság volt. Hiszen szinte felnőtt koromig a város katolikus templomának kántora volt Perczel Berti bácsi. Március 15. a Perczel család bonyhádi találkozója is lett később, és nem múlik el ezen ünnep a város nagy volumenű rendezvénye nélkül. Perczel Mór nem csak nekem volt talány. Ahogy Görgei emléke egyre inkább visszatér a hős és becsületes elképzeléshez, úgy kerül egyre inkább előtérbe Perczel sokszor túlságosan is határozottnak nevezhető hozzáállása. Sokan beszámoltak arról, hogy Perczel modora nem ritkán volt nyers. Mór másik arca a bátorság. Rendkívül jó szónok volt, nagy tudású és haladó radikális. Hadvezéri tehetségét ugyan többféle módon ítélik meg, ám nem egy nagy győzelem fűződik a nevéhez. Mint mindenki életét, az övét is a családi körülmények és a gyerekkor határozza meg alapvetően. Ősei között volt lovag, s ő már egy több mint száz éve nemes családba jön világra. Perczel édesapja jó katona hírében állt, s minden gyermeke katonáskodott és politizált. A család tanítója mindenki számára ismerős név lehet, Vörösmarty Mihály, a Szózat megteremtője. Perczel így emlékezik róla: „Ami nemes érzéseket, fogékonyságot a jó és szép iránt, s kivált hazaszeretetet, s szabadelvű hajlamokat belénk a természet ültetett, azokat gondosan ő fejtette, emelte és erősítette.” Lehet, hogy Perczel, valami fenséges dolognak képzelte a hazaszeretet, de bizonyos, hogy praktikus szemmel is tudta nézni, ha kellett. Manapság hazaszeretet alatt még mindig valami geopolitikai formát értünk. Pedig a hazához hűnek lenni nem csak ez. Azt sokan látják, hogy a mai világban nem szűnt meg a háború, nem csak azért, mert főleg a harmadik világban ropognak a fegyverek, hanem mert a fejlett világban ma a háborúkat elsősorban gazdasági eszközökkel vívják. Mindez azonban nem ma kezdődött. Már Perczel is felismerte, hogy a haza nem csupán fegyverekkel védhető. Perczel, kevesen tudják, nagy közgazdász is volt. Ő maga leírta, milyen fontosak a védvámok s Perczel Mór volt az, aki az első hazai védegyletet létrehozta. Perczel Mór túlélte a császár és Haynau vérengzését, ehhez azonban az kellett, hogy elhagyja ezt az országot, amelyet annyira szeretett. Törökországba, majd Angliába menekült. Sokáig élt a francia földhöz közeli, de angol fennhatóság alá tartozó Jersey-szigetén. Öccsével, Miklóssal együtt, Magyarországon halálra ítélték közben. Bitóra azonban nem kerültek, hiszen a Kiegyezés 1867-ben sok emigránst vonzott vissza az országba. Sőt, Perczel egy picit még képviselő is lehetett. Perczel azonban nem vált szűk látókörűvé, éppen saját verse, amiben megfogalmazza azt a nyitottságot, mely okozója volt jó és rossz tulajdonságainak is, mely által képes volt a kellő időben a kellő választ megtalálni. Éppen úgy, ahogy a hősök és szentek tették. 

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

• 1693. március 9-én fagyhalálra ítéltek negyven katonát, a híres 12. légió tagjait, Kis-Arménia fővárosában.
• 1790. március 12-én hunyt el a XVIII. század legsikeresebb magyar katonája, gróf Hadik András császári és királyi tábornok. Szolgálatát 1732-ben kezdte, egy magyarokból szervezett huszárezredben, ahol nagyon gyorsan haladt előre a ranglétrán. 1744-ben ezredes, 1747-ben tábornok lett. Mária Terézia szolgálatában részt vett az osztrák örökösödési háborúban, majd a hétéves háborúban. 1759-ben már lovassági tábornokká léptették elő. Berlin 1757. évi megsarcolása a történelem leghíresebb huszárcsínjaként ismert. E tettéért, a Mária Terézia rend nagykeresztjével tüntették ki. A háború befejezése után hatalmas birtokokat, valamint grófi rangot kapott. 1763-ban, egy ideig budai katonai kormányzó, majd 1764-1768-ig Erdély katonai főparancsnoka és királyi biztosa, az erdélyi kormányszék vezetője. Ebben a minőségében Magyarországon elsőként ő indítványozta a jobbágyrendszer fölszámolását. 1772-ben a Habsburg csapatok fővezére, 1774-től tábornagy és a bécsi udvari haditanács elnöke volt. Élete utolsó évtizedére mind a Habsburg birodalomban, mind Magyarországon, a legkiválóbb hadvezérnek tartották és az övéhez hasonló fényes karrier példátlan maradt. Ő eszközölt ki kegyelmet II. Józsefnél a moldvai határőrvidék kóbor katonaszökevényeinek. Ennek nyomán jöttek létre az 1770-es években a bukovinai székely telepek: Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegíts és Fogadjisten. Lovas szobrát 1937-ben állították fel a Budai Várban.
• 1849. március 11-én Bem tábornok legyőzi Puchner osztrák csapatait és elfoglalja Nagyszebent.
• 1921. március 6-án hunyt el Nádasi Tersztyánszki Károly, magyar katonatiszt, császári és királyi vezérezredes, I. világháborús parancsnok.
• 1938. március 12-én a német csapatok bevonulnak Ausztriába. Ezzel megszűnt Ausztria független államként való léte, amely 1945. április 27-ig tartott. 
• 1990-ben, Moszkvában aláírják a szovjet csapatok teljes kivonulásáról szóló egyezményt. Az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én távozik Magyarországról. 
• 1992. március 12-én, a hazai népszavazás meggyőző erejét követően, amelyen a szavazáson résztvevők 85%-a voksolt a tagság mellett, Magyarország hivatalosan is a NATO teljes jogú tagjává vált.

 

Folytatjuk Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását, Bőzsöny Ferencet hallják.

július 28.

Annyiban valósult meg az előérzetem, hogy ahányszor felébredtem a pajtában, illetve a pajta mellett /mert olyan zsúfolt minden, hogy többet ért estére kiköltözni belőle/, mindannyiszor alacsonyan repülő gépek hangja hallatszott. Egyszer légicsatát is láttam, de nem felettünk. Olyan 55-60 fokos szögben, délre. A nyomjelzős lövedékek egész közelre is eljutottak. A pajtánk fala is kapott. De senkinek sem lett baja. Vajon ki győzött? Az egyik füstölögve lezuhant. A többi elment, keletre és észak-nyugatra is.
Újra parancsot kaptunk a továbbvonulásra. Kilenc körül el is indultunk. Addig rendbe tettük a sebesültjeinket.
Naponta tudok misézni. Bármilyen körülmények közt is vagyunk, nem hagyom el. Mindig találok a mieinken kívül olyan civileket is, akik örömmel jönnek hozzám, ha meghallják, hogy pap van az átvonulókkal. Ha lehet, megismerkedem a helybeli plébánossal. Mindenütt rendkívül szívesen fogadnak. Persze, először csak a katonát nézik bennem. De aztán, ha megmondom, ki vagyok, azonnal felmelegednek. Aztán mindenütt külön öröm, amikor megmondom azt is, hogy bencés vagyok. Milyen érdekes! Az orosz lakosság között a bencés varázsszó volt. Nem is gondoltam, hogy mindenhol ismerik itt keleten szentatyánk nevét és művét. Minél nyugatabbra jövünk, annál inkább kevert a lakosság. De annál inkább ismert a működésünk. Így a bencés szó mindent leszerel.

 

Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva jelentkezünk újabb adással, akkor is tartsanak majd velünk. További szép napot kíván a szerkesztő, Fodor Endre. Egy katonai imával búcsúzom.

„Istenem, Te azt akarod, hogy akinek fegyver van a kezében, az fegyelmezett legyen. Ismerje, hogy „milyen lélek lakik benne”, és minden tekintetben erkölcsös legyen, a lelkiismeretét soha el ne fojtsa, el ne árulja. Kérlek, tégy engem becsületessé, hogy se Veled, se önmagammal soha szembe ne kerüljek, hanem hűséges maradhassak katonai eskümhöz, amit a Te színed előtt tettem, a Hazám, a kiszolgáltatottak és az Igazság szolgálatához. Ámen.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, március 8