Rádióműsor - 2017. október 4. - 228. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET2017. október 4-ei műsor (228. adás), mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/65627

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 228. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

„Az ember, ha akarja, csakugyan többet bír, mint a test, ha nem fűti az akarat.” – Idézem Márai Sándort, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepéhez kötődően. 

• Immár 23. alkalommal tartotta meg a Nemzeti Katonai Zarándoklatot a Katolikus Tábori Püspökség. A Máriaremetei kegytemplomban tartott szentmisén Bíró László katonai ordinárius és Berta Tibor ezredes, általános helynök köszöntötte a jelenlévőket. Előző adásunkban Bíró László tábori püspök szentbeszédét hallották műsorunkban, ezúttal vele illetve Vargha Tamás miniszterhelyettessel készített interjút osztjuk meg önökkel. Hallható lesz a szentmise népénekeit előadó Veszprém Légierő Zenekar is, Katona János alezredes, karnagy vezetésével. Felidézzük az eseményre vendégként érkező Petrás Mária népdalénekes előadásának egy-egy részletét is.
• Adásunk további részében folytatjuk Nádasi Alfonz hadiélményeit bemutató naplót, egy újabb fejezet felolvasásával.

 

23. alkalommal várta a Nemzeti Katonai Zarándoklatra a Katolikus Tábori Püspökség a katonákat, honvéd tisztjelölteket, önkéntes tartalékosokat, nyugállományú katonákat, honvédségben dolgozó civil családokat, családtagokat. Az esemény kora reggel a katonák egy csoportjának gyalogos zarándokútjával kezdődött, amelyet Markovics Milán Mór százados, a tatai 25. Klapka György Lövészdandár tábori lelkésze vezetett a Máriaremetei kegytemplomhoz, ahol délelőtt szentmisét mutatott be Bíró László katonai ordinárius. Itt adták át a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseket, amelyekkel azokat a katonákat, kormánytisztviselőket, közalkalmazottakat ismeri el a Katolikus Tábori Püspökség, akik segítik a tábori lelkészek tevékenységét illetve támogatják a tábori püspökséget, annak munkáját. Kapisztrán Szent János arany érdemérmet Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes kapta idén. Ezüst érdemérem elismerésben részesült Dr. Földváry Gábor, a tárca jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára valamint Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka. Bronz érdemérmet Dombóvári Piroska és Bátor Ferenc alezredes vehetett át. Kapisztrán Szent János ezüst emlékérmet Berkecz Gábor és Szombathy Árpád Csaba alezredes, bronz emlékérmet pedig Nyitrai Csaba alezredes, Langenbrinck Katalin alezredes és Keresztúri Zoltán őrnagy. Kapisztrán Szent János elismerő oklevelet Mayer Péter tartalékos alezredes, Bartha Albert százados, Gerecs Roland főhadnagy, Kiss Balázs főhadnagy, Györe-Szűcs Miklós hadnagy és Rovó Róbert szakaszvezető kapott. Kapisztrán Szent János emléklapot Nagy István ny. alezredes, Czoller Lászlóné törzsőrmester és Székely Róbert tizedes vette át.

Bíró László katolikus tábori püspök

- Az első öröm, hogy 23. alkalommal megrendezhettük ezt a találkozót, a másik pedig annak a szemlélése, hogy lassan-lassan, de egy komoly építkezés folyik a lelkésztársak segítségével a honvédség körében. Nagy öröm számomra az, hogy mióta itt vagyok ebben a jó néhány esztendőben, lassan, de fokozatosan emelkedik az egyenruhás emberek jelenléte a zarándoklaton. Én abban bízom, hogy ebben az identitását vesztett Európában - el kell mondanunk, hogy sokszor a honvédség keretében sem volt divatos portéka a vallásosság -, kezd visszaszivárogni az emberek szívébe a hit. Ezt élem meg ezen a zarándokalton, hogy ez a só és kovász szerep, amit jelenlétünk okozhat, ez mintha mégiscsak itt lenne a honvédségen belül, s ez nagy öröm számomra. A nemzeti zarándoklatunk egy megszokott zarándoklat, vannak olyan alkalmak, mikor próbálunk hagyományt teremteni. 
Most hadd beszéljek a jövőről, október 6-án ismét együtt leszünk a Ludovika kápolnában, ahol az aradi vértanúkra emlékezünk. Megjelenik egy szép tanulmánykötetünk a lelkészi szolgálatról, ami ökumenikus jellegű is, hisz a református tábori püspök kolléga is írt a könyvbe, illetve a tábori rabbi is. Egy nagyon értékes tanulmány fog megjelenni, ez is egy szép ünnep lesz. Az ünneplés fontos. Azt szoktuk mondani, hogy amit a magyar ember megünnepel, az van. Azzal, hogy ünnepelünk olykor a honvédség ölén, valahol azt a tartalmat is bele viszi az emberek életébe, amit a tábori pap képvisel. 
Én nagyon szeretem Szent Lászlót, nem csak azért mert a védőszentem, hanem azért is, mert szekszárdi vagyok és az édesapja, Béla királyunk Szekszárdon volt eltemetve. A szülővárosom mindig nagy tisztelettel volt Szent László iránt, külön fogadalmi harangja van Szekszárdnak Szent László tiszteletére. A nagy templomban, ahol kereszteltek és pappá szenteltek külön mellékoltára van Szent Lászlónak. Szent László éve jellegezte meg az idei zarándoklatunkat Somogyváron, és itt Máriaremetén is. Azt gondolom, hogy érdemes odafigyelnünk rá, aki vitéz volt, lovagként tartjuk számon, de nem fulladt bele a horizontáléba, hanem vertikális, fölfelé tekintő ember volt. Nagyon szépen kifejezi a győri herma Szent László fölfelé tekintő valóságát. Nagyon fontos, hogy megünnepeljük magyar szentjeinket, akik nem csak horizontálisan éltek és gondolkodtak, hanem vertikálisan is. 

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes

- A zarándoklat nem csak egy fizikai menet, hanem egy szellemi, elmélyült lelki út. Amellett, hogy természetesen nagy megtiszteltetés, egy ilyen elismerést, kitüntetést átvenni, azt gondolom, hogy ez az elismerés püspök atyának, a tábori lelkészeknek és a tábori püspökség munkatársainak szól, hiszen ők azok, akik ezeket a zarándoklatokat megteszik. Ők azok, akik Magyarországon a helyőrségekben szolgálatot teljesítenek, a mindennapi csatákat ott vívják és ők azok, akik a missziókban szolgálatot teljesítenek, ahol nem csak tábori lelkészek, hanem ők ott minden: Jézuska, Mikulás, nyuszi, pszichológus, kultur felelős, program szervező. Óriási nagy szolgálatot hajtanak végre a missziókban szolgálatot teljesítő katonák mellett és ezen az elismerésen keresztül szeretném megköszönni a szolgálatukat.

Az előző percekben a 23. alkalommal megrendezett Nemzeti Katonai Zarándoklatról tudósítottunk. Az interjúkat Szűcs László készítette. 

 

Nádasi Alfonz Hadinaplójának felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.

augusztus 15.

A tüzéreknél meglepett a gyönyörű oltár, mint elmondták, vallásra való tekintet nélkül mindenkin segített a szép ének és a közös, egyöntetű felelet, imádság. Alig tudtam szóhoz jutni először a prédikációban a meghatódottságtól. Meg is mondtam nekik, hogy a magukra maradottságukban nem tespedtek el, hanem minden körülményben lelki, szellemi emberek akartak maradni. És ez sikerült is nekik.
Azzal álltak elő, hogy néhány gyónó lesz. Hát bizony jól elhúzódott, mert tizenhatan gyóntak, élén a tisztikarral.
Majdnem kiugrottam a bőrömből örömömben. Ezek itt kinn magukra maradottan, fegyelmezettebbek, tisztességesebbek, lelkiismeretesebbek, mint a sokkal könnyebb körülmények között élők. Olyan szépen imádkoztak, énekeltek, hogy régen hallottam ilyent. Nagyon megdicsértem őket!
Érdekes volt, hogy az ágyuk körül maradtak is mennyire figyeltek a misére. Velünk énekeltek ők is. Mikor az egyik távoli elmaradt az énektől valami két-három szótaggal, egyedül fejezte be az egészet. Na, gondoltam, zenei szempontból ez hiba, de azt hiszem, a jó Isten mosolyogva hallgatta. A többiek hangosan elnevették magukat, de semmi gúny sem volt a nevetésükben. - Az őr is folyton ránk figyelt. Prédikáció közben nézegettem feléje. Egyik mondatomnál, hangosan odakiáltott: Úgy van! – Erre újabb nevetés lett.
Valami más világba csöppentem az idejövetelemmel. Mise után alig tudtam fölocsúdni. Meg is mondtam a tiszteknek, de azoknak is, akik jöttek, hogy az oltárt szétszedjék. Igen sajnáltam otthagyni őket.
Laci közben a protestáns testvéreket fogta egybe. Mondtam is neki utána: Na, Laci, ha otthon valami üresfejű püspök megtudja, hogy Mária ünnepen itt voltál velem, és egymáshoz közel szolgáltuk az Urat, úgy hogy áthallatszott az egyik a másikhoz, jaj lesz nekünk. De nem félünk, mert vége annak a világnak, mikor majd a saját gőgjébe fulladt ország szégyene a tábori püspök parancsolgat nekem.
Laci még cifrábbal toldotta meg, ami a saját tábori püspökére tett célzást illeti. Hát akkor kvittek vagyunk a nagyméltóságú püspök-tábornok urakkal kapcsolatban.
Elmentünk a légvédőkhöz. Homokbányában állt az asztal. Ők a meredek parton ültek. Hasonló élmény volt, mint az előzőknél. Talán kissé visszafojtottabban. De lehet látni, hogy ezek rendes kezekben vannak. Nyoma sincs a romlott hadvezetőség jellemtelenségéből.
Igen mozgalmas, nagyszerű nap volt. Mintha nem is ugyanabban a hadosztályban lennék, mint néhány kilométerrel odébb.
Visszafelé minden kis alakulatnál megálltunk. Ezek már nem is alakulatok, hanem tessék-lássék egymáshoz rendelt kisebb egységek. Ha akad köztük egy rendes karpaszományos őrmester /hála Isten sok ilyen van/, akkor összefogja az egészet. Ma is találtam olyan biztosító egységet, ahol a Szunyogh-féle misszáléból elimádkozták és elénekelték az egész misét. Még lelkiismeretet is vizsgáltak áldozás előtt. Szinte az őskeresztények vágyáldozását élték végig. Természetesen, általános feloldozást adtam nekik. A velem levő Oltáriszentséggel megáldoztattam őket.
Szűzanya, bencések gyönyörűsége, köszönöm neked a mai napot! 

 

Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, hogy hallgatták adásunkat. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő, Fodor Endre. Böjte Csaba gondolatával zárom mai adásunkat és kívánok további kellemes rádiózást.

„Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, október 4