Rádióműsor - 2017. szeptember 6. - 224. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2017. szeptember 6-ai műsor - 224. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/65192

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 224. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg.” – olvasható a Bibliában. Köszöntöm hallgatóimat, Fodor Endrét hallják.

• A honvédségi műsor mai adásában szó lesz arról, hogyan kezdték meg az idei tanévet a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban.
• A Kalendáriumban neves dátumokat említünk.
• Folytatjuk a Hadinapló felolvasását, a kötetben Nádasi Alfonz írta le visszaemlékezéseit.

 

Megkezdődött a tanév, fogalmazzunk úgy, hogy sok diák örömére. 2013-ban a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium létrehozását elsődlegesen a Magyar Honvédség és a társadalom közti kapcsolat erősítése, a hazájuk iránt felelős polgárok nevelése indokolta – hangzott el Vargha Tamás miniszterhelyettestől a tanévnyitó ünnepségen. Ne féljenek a munkától, ne féljenek a tanulástól, ne féljenek a kihívásoktól – ezt már Berkecz Gábor igazgató fogalmazta meg. Szűcs László járt az ünnepségen, az ott készített felvételeiből állítottam össze a most hallgató tudósítást, amelyet Berta Tibor ezredes, általános helynök a tanévnyitón elmondott imája indít.

Berta Tibor ezredes, általános helynök

- Örökkévaló Urunk, minden tudás forrása! Jótéteményeidet kérjük ezen új tanév kezdetén a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tanáraira, oktatóira, nevelőire, diákjaira, szüleikre, katonáira. Add meg mindannyiuknak, hogy minduntalan föl tudják ismerni szelíd útmutatásodat és be tudják járni ebben a tanévben is a tanítás és a tanulás szépséges labirintusának nagyszerű útjait. Adj bátorságot a tanároknak az ismeretek titkainak megismertetésére, a valóság, az igazság, a jó és a szép átadására. Adj a diákoknak tudásra szomjazó, odafigyelő akaratot, friss és kreatív gondolatokat, hogy el tudjanak töprengeni a megismert tanulmányokon. S ha majd év végén megkérdezi őket valaki, mire való, amit tettek, mi volt fontos számukra, akkor azt tudják felelni, hogy sokat meg tudtak ismerni a tudás és a bölcsesség végtelennek tűnő óceánjából. Ámen.

Berkecz Gábor igazgató

- A 2017-es tanév kezdetétől immár az ötödik tanévét kezdi meg a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium a fenntartó Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt. Minden tanévben megújulunk egy picit, minden tanévben egy picit bővül az iskola, egy picit hozzáadunk az iskola nevelési rendszeréhez. Idén egy nagyon szép kondi parkot tudtunk átadni, amelyet Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese adott át, ezzel is biztosítva a növendékek mindennapi sportolásának lehetőségét, megalapozva azokat a szakmai sportsikereket, amellyel az elmúlt négy év alatt a Kratochvil igazán híres lett idehaza a különböző rendezvényeken. 

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára

- Minden szükséges eszközt igyekszünk megteremteni ahhoz, hogy a gyermekek jobb oktatásban részesüljenek és jobb körülmények között tanuljanak. A nemzetben gondolkodó kormányzat, számot vetve a demográfiai problémákkal is, az európai kultúra fenyegetettségével is, az ország jövőjét felelőséggel, csak a tudományokban jártas, a művészetek terén is felkészült, testben és lélekben edzett, az európai és magyar kultúra minden területét ápoló és megbecsülő generáció fiataljaira bízhatja csak.

Berkecz Gábor igazgató

- A Zrínyi Média Nonprofit Kft. jóvoltából egy nagyon szép installációval, üvegfolyosóval bővült az iskola folyosója. Növendékeink minden reggel a magyar történelem legkiemelkedőbb katonai és uralkodó személyiségei mellett juthatnak el a honvéd középiskolába.

Benkóczy Zoltán, a Zrínyi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

- Jó látni azt, hogy az iskola épülete szépül, megújul. Ehhez a megújuláshoz járultunk mi hozzá. Nagyon fontos, hogy pozitív képet adjunk magunkról. Én egy dolgot kérek önöktől, tőletek: nézzék meg ezeket az alkotásokat és vegyék a fáradságot ahhoz, ha valamelyik alkotás, valamelyik kép megfogja önöket, nézzenek utána és merítsenek erőt abból a személyből, akit éppen ábrázol ez a kép.

Berkecz Gábor igazgató

- Különös tanév az idei, hiszen már nem csak a kilencedikes növendékeink kezdték meg tanulmányaikat, hanem az elmúlt négy év legsikeresebb, legeredményesebb növendékei immáron honvéd altiszt és tisztjelöltként kezdték meg alapkiképzésüket a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján, Szentendrén. Nyugodtan mondhatom, hogy az intézmény atyai gondoskodása, a pedagógusok és jómagam, már nem csak a kilencedikesekért, hanem a honvédelmi, katonatiszti és altiszti pályát választó volt növendékeinkért is izgul, s rendkívüli mértékben szurkol nekik, hogy be tudják teljesíteni azt az álmot, amelyet ők megfogalmaztak, s azt az álmot, amelyhez itt a Kratochvilban négy év során próbáltuk őket hozzásegíteni.
„Ha a fegyelem és függelem megköveteli, teljes szigort követelek. Máskülönben e helyen, ahol az egyszerű embereknek már senkije sincsen, mint az ő szakasz és századparancsnoka, egyszóval elöljárói, atyai viszonyt és bánásmódot követelek egyaránt, mindenkivel szemben. A tiszt és jövendő tiszt legyen a honvéd bizalmasa, lelki támasza, bíztatója és vezetője, mert szilárd meggyőződésem, hogy a fegyelem és a jó bánásmód összeegyeztethető.” – iskolánk névadójától, Kratochvil Károlytól származnak az alábbi gondolatok. Az alábbi gondolatokat száz évvel ezelőtt a 11. isonzói csata vérzivataros ütközeteiben fogalmazta meg. Abban a 11. isonzói csatában, amelyben a monarchia 250 zászlóaljával szemben 600 olasz zászlóalj állt, de véghez kellett vinni a kitűzött feladatot, meg kellett védeni a harcvonalat. Kratochvil számára és mi számunkra is a szigor, az emberség, az atyai szeretet rendkívül fontos volt. Kratochvil irányába rajongtak katonái, mindamellett, hogy egy szakmailag nagyon felkészült és rendkívül szigorú parancsnok volt. Úgy gondolom, hogy a honvéd középiskolának, a honvédelmi nevelésnek a Kratochvil által megfogalmazott alapgondolatok kell, hogy legyenek azok, amelyre a jövőt fel tudjuk építeni.

Szabó Valentin tanuló

- Izgulok egy kicsit, elég nehéz időszak lesz ez számunkra, nem csak nekem, hanem a többi növendéknek is. Készülünk az érettségire, közben lesz szalagavató stb., ami nem lesz könnyű, de azt gondolom, hogy mindannyian le tudjuk ezt küzdeni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára szeretnék bejutni katonai vezető szakirányra. Ha ez sikerül, akkor az első két év után kell választanom, hogy mit szeretnék tanulni a továbbiakban.

Berkecz Gábor igazgató

- A mostani kilencedikesek nagyon komoly felvételi rendszeren keresztül érkeztek hozzánk. Volt fizikai felmérő, pszichológiai elbeszélgetés és nagyon fontos volt a tanulmányi eredmény is. S ugyanúgy, ahogy a többi kilencedikes, egy ötnapos „katonai” békatáborral kezdték meg az életüket. Az ország nagyon sok részéről érkeznek, körülbelül hatvan településről, s azt tudom mondani, hogy rendkívül motiváltak. Évről évre az intézményt választó kilencedikesek már tudatosan keresik a Kratochvilt. Szeretik az iskolát, szeretik a Magyar Honvédséget, terveik vannak, álmaik vannak és ezekben az álmokban a katonai pálya a Magyar Honvédségnek szolgál. 

Kovács Áron tanuló

Honnan érkeztél?

- Mezőcsátról érkeztem. A családunkban elég sok egyenruhás van, édesapám tűzoltó, nagybátyám hivatásos katona és én is a nyomdokaikba szerettem volna lépni, ezért jelentkeztem ebbe az iskolába.

Nehéz volt a felvételi?

- A fizikai felmérésre sokat kellett készülni, de meg tudtam csinálni. Az írásbeli felvételiben segített a jó tanulmányi átlag és a gondos felkészülés, így sikeresen bekerültem ebbe az iskolába. Biztos, hogy nehéz lesz, tanulni kell majd sokat, mentálisan és fizikálisan is megterhelő lesz, de ha odateszem magam, úgy hiszem, hogy sikerülni fog elvégeznem ezt az iskolát.

Milyen volt a békatábor?

- A békatáborban voltak könnyebb és nehezebb napok is. Nehezebb napok közé tartozott a menetgyakorlat, amikor egy 10-15 kilométeres menetgyakorlaton vettünk részt itt Debrecenben, akkor a teljes felszerelés is magunkon volt, alakzatokat gyakoroltunk, háromféleképpen is megtanultunk kúszni. Volt egy járőrbajnokságunk is, ahol a tájoló és térkép használatát gyakoroltuk, majd a fegyver szét és összeszerelését. Ezek tartoztak a nehezebb napok közé. A könnyebb nap közé pedig az utolsó, záró nap tartozik, amikor szalonnát sütöttünk és közben jót lehetett beszélgetni mindenkivel.

Berkecz Gábor igazgató

- Az élet egy folyamatos kihívás. Meg kell tanulni küzdeni és soha nem szabad feladni. Van egy régi mondás, hogy a mester sokkal többet hibázott, mint ahányszor a tanítvány próbálkozott. Csak azt tudom mondai a mostani, volt és leendő növendékeinknek, hogy kellő hittel, erővel, akarattal, munkával bármit el lehet érni.

Szűcs László felvételeiből készítettem az összeállítást. Azok a fiatal hallgatóink illetve szülők, akiket bővebben érdekel az oktatási intézmény élete, a www.kratochvil.hu elektronikus oldalon részletesen olvashatnak híreket, információkat az iskola mindennapjairól.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

• 1566. szeptember 8-án, Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát dalmát és szlavón bán. Hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós írta meg a Szigeti veszedelem című művében. 1526-ban, a mohácsi csata után I. Ferdinándhoz pártolt, 1529-ben a törökök által ostromolt Bécs védelmében vett részt. 1542-ben a király bánná nevezte ki. 1556-ig tartó bánsága idején állandó küzdelmet folytatott a törökkel. 1542-ben győzelmet aratott Somlyónál, 1556-ban Konstanciánál, majd Babócsánál. 1557-ben tábormester lett. 1560-tól haláláig Baranya és Tolna vármegye főispánja volt. 1561-től Szigetvár kapitánya valamint 1563 és 1566 között dunántúli főkapitány volt. 1566. augusztus 6-án II. Szulejmán török szultán 100.000 fős seregével megostromolta a 2500 emberrel védett Szigetvárat. A 600 főre csökkent várőrség visszaszorult a belső várba, a száraz idő miatt a vár védelmét erősítő vizes árkok és mocsarak kiszáradtak, a Győrnél táborozó császári seregek nem siettek a segítségükre. Végül, Zrínyi Miklós a megmaradt 300 fős csapatával kitört a várból és mindannyian hősi halált haltak az egyenlőtlen küzdelemben.
• 1941. szeptember 8-án kezdődött meg Leningrád ostroma, amely 900 napig tartott. A II. világháborúban német csapatok Szovjetunió ellen támadása után, 1941 júliusára Leningrád védelmének helyzete válságossá vált. Szeptember 8-án a német támadók eljutottak a Ladoga tóig, majd Leningrádot a szárazfölről is megközelítve gyűrűbe fogták a várost, de elfoglalni nem tudták. A szovjet hadsereg alakulatai 1943. január 18-án törték át a blokádot, de csak további egy éves küzdelem után 1944. január 27-án fejeződött be a város 900 napig tartó ostroma.
• 1552. szeptember 9-én a törökök 60-70 ezer fős serege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri várat. A 2000 fős várőrség öt hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. 

 

Nádasi Alfonz hadiélményeit meséli el Hadinaplójában, amelyet ezúttal is ismertetünk. Az újabb részt is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.

augusztus 13., vasárnap

Tegnap este elmentem a protestáns lelkészhez is. Nagy csodálkozásomra, nagyon kedvesen fogadott. Pedig eddig nem nagyon tüntetett ki leereszkedésével. Soha nem akartam éreztetni senkivel sem, hogy más vagyok vele, mert nem katolikus. Ez annyira távol van a személyemtől, neveltségemtől, rendi felfogásunktól, hogy semmi nehézségbe sem került őszinte barátságban, megértésben lenni valamennyivel. De fordítva???!!! Csak nem tudom, miért? Még mindig kísért az a négyszáz éves átok, mely ott is, itt is megvolt?
Majdnem elnevettem magamat nála az első percekben. Teljesen más modorban beszélgetett velem, mint eddig. Arra gondoltam, ezt is a hatalmi mámor kapta el, mikor velem, az egészségügyi lelkésszel beszélt? De most hogy hadosztály lelkész lettem, már egyenrangúnak tart magával? Ó, homo primitivissimus!
Csak két misét mondtam, mert a vonat a nagy zavarra hivatkozva letáviratozta. Ezt azért is sajnáltam, mert mindig szívesen mentem hozzájuk. Bizonyára őszinte volt az ok, hiszen nem úgy ismerem őket, mint akik nem igénylik a lelkieket.
Délre végeztem mindenütt. Egészen új arcokat, helyeket körülményeket láttam. Útrakész állapot, összeeszkábált lócán miséztem, de nem zavart. Éppen olyan lelkesen végeztem, mint eddig. Néhány monoklis őstulok azonban majdnem összezavart a prédikációmban. Mert, ahogy rájuk néztem, nem tudtam, nevessek, vagy hozzájuk vágjam a Xavér-féle misszálét. De aztán legyőztem magamat, és nyugodtan végeztem mindent. Feltűnően sok áldozó volt.
Délután, míg a társam aludt, húzta a nyúlbőrt, azalatt én görögöt olvastam. Kimeríthetetlenek a szentatyák. Mikor belefáradtam, elővettem egy német szöveget. Már régen jutottam hozzá.

 

Köszönöm a figyelmüket, remélem tartalmas volt a mai adásunk is. Elköszönök, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Befejezésül következzék egy ima a hivatásért.

„Urunk, adj nekünk erőt, hogy rád figyel alázattal keressük és megtaláljuk boldog Vilmos püspök példájára és közbenjárására a saját hivatásunkat, célunkat ezen a földön. Ne hagyd, hogy üres semmittevés vagy önmagunk kicsinyes leértékelése tehetetlen sodrássá változtassa életünk. Oly sok érdekes, szép feladat áll előttünk, segíts Urunk bölcsen, a tőled kapott értékeink, talentumaink felhasználásával megtalálni azt a közönséget, akik szeretetében, szolgálatában elérhetjük életünk célját ezen a földön. Add Urunk, hogy ne az önzés, a kényszer, a muszáj mozgasson bennünket, hanem embertársaink és népünk iránti őszinte szeretet, jó szándék.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, szeptember 6