Szavalóversenyeink eredményei

SZAVALÓVERSENY

2007 óta minden év december elejére szavalóversenyt hirdetünk a Honvédelmi Minisztériumban és Magyar Honvédségben szolgáló katonák, kormánytisztviselők és közalkalmazottak 11-15 éves korú gyermekeinek.

A verseny első helyezettje meghívást kap a honvédségnél szolgálatot teljesítő szülővel együtt a következő évi Nemzetközi Katonai Zarándoklatra a franciaországi Lourdes-ba.

A második és harmadik helyezett térítésmentes részvételt nyer a következő évi Zalavári Környezet- és természetvédelmi Gyermektáborba.

 

2016

Kötelező vers: Sumonyi Papp Zoltán: A szeretet himnusza

Válaszható versek: Tollas Tibor: Túlélők; Márai Sándor: Mennyből az angyal; Tóth Bálint: Magyar litánia; Tóth Bálint: Vigyázzatok az éjszakára; Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben; Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról; Kozma László: 1956. November 7., Jókai Anna: Krónikásének – részlet; Devecseri Gábor: Láttam hamuszín arcotok; Szabó Lőrinc: Meglepetések – részlet; Tánczos Katalin: Az én Miatyánkom, Túrmezei Erzsébet: Légy Krisztushordozó!; Szentgyörgyi Albert: Psalmus Humanus – részlet; Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat; Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva;

I. helyezett: JELEN Bálint Balázs (választott verse: Devecseri Gábor: Láttam hamuszín arcotok)

II. helyezett: KISS Gergő (választott verse: Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben)

III. helyezett: MITSCH Bálint Márk (választott verse: Devecseri Gábor: Láttam hamuszín arcotok)

Különdíjak:

HM Parlamenti Államtitkár: KISS Gergő

Honvéd Vezérkar Főnök: MITSCH Bálint Márk

Katolikus Tábori Püspökség: BAUKÓ Attila  (választott verse: Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben)

A ZSŰRI TAGJAI: Vargha Tamás HM parlamenti államtitkár, Bíró László katolikus tábori püspök, Bozó Tibor dandártábornok, MH AA parancsnok, Kovács Gábor Dénes magyar-esztétika szakos tanár, színészpedagógus, Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész.

 

2015

Kötelező vers: Mécs László: Fényt hagyni magunk után!

Válaszható versek: Reményik Sándor: Kegyelem; Egy lélek állt...; Akarom; Zászlószentelés; És a szívem is elhagyott engem; Toll és ecset; hivatás közben; Mikor ünnepet ül...; Mécs László: A gyermek játszani akart; A királyfi három bánata; A mesterek utcájában; Vád- és védőbeszéd; Verni kezdem az aranyhidat; A csend völgyében; Szentségtartó

I. helyezett: GARAI Gábor (választott verse: Reményik Sándor: És a szívem is elhagyott engem)

II. helyezett: KISS Gergő (választott verse: Reményik Sándor: Kegyelem)

III. helyezett: MITSCH Bálint Márk (választott verse: Reményik Sándor: Egy lélek állt...)

Különdíjak:

Honvédelmi Miniszter JELEN Bálint Balázs  (választott vers: Reményik Sándor: Akarom)

Honvéd Vezérkar Főnök: KLEMENT Emese  (választott vers: Reményik Sándor: Akarom)

Katolikus Tábori Püspökség: FORGÁCS Viktória Lilla (választott vers: Mécs László: A királyfi három bánata)

A zsűri tagjai: Kun Szabó István vezérőrnagy, HM Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémai parancsnoka, Bíró László tábori püspök, Kovács Gábor Dénes magyar-esztétika szakos tanár GNM Színitanoda szakmai vezetője, Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas, érdemes művész, színművész, Takács Tamás alezredes, HM KTP kiemelt vezető tábori lelkész

 

2014

Kötelező vers: Szent Pál apostol szeretet himnusza

Válaszható versek: Ady Endre: Imádság háború után; Mag hó alatt;, Krónikás ének 1918-ból; Ember az embertelenségben; Emlékezés egy nyár éjszakára; Nótázó vén bakák, Albert Ferenc: Üzenet a honvédőknek; Doberdó;  Doberdói ballada, Babits Mihály: Fiatal katona; Miatyánk; Zsoltár gyermekhangra, Gyóni Géza: Csak egy éjszakára... Gyurkovics Tibor: Nemzet  Juhász Gyula: Csodálatos napok…; Honvédemlék; Menetszázad; Karácsonyi köszöntés; Az ismeretlen katona, Kosztolányi Dezső: Öcsém Mécs László: A hős Móra Ferenc: Az lesz csak a nap...; Mikor elmentek..., Peterdi Andor: A magyar faluk… Reményik Sándor: Egy tollvonás; A katonák Sík Sándor: Jó nekem, Uram Somogyváry Gyula: Anyám; Ha odaér...; A Doberdói Mária; Az utolsó halott Tóth Árpád: Elégia egy elesett fiú emlékére; Elégia egy rekettyebokorhoz; Katonasír Vihar Béla: Látomás Przemyslben; Egy katona megy a hóban

Résztvevők: Bodó Benedek, Baukó Attila, Garai Gábor, Jelen Bálint Balázs,  Mitsch Bálint Márk, Grosics András, Szabó Orsolya,  Polgár Kincső

I. helyezett: SZABÓ Orsolya

II. helyezett: JELEN Bálint Balázs

III. helyezett: BAUKÓ Attila

Különdíjak:

HM Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár: POLGÁR Kincső

Katonai Ordinárius: GARAI Gábor

Katolikus Tábori Püspökség: MITSCH Bálint

A zsűri tagjai: Kun Szabó István vezérőrnagy, HM Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Bíró László tábori püspök, Kovács Gábor Dénes magyar-esztétika szakos tanár GNM Színitanoda szakmai vezetője, Körtvélyessy Zsolt színművész, Takács Tamás alezredes, HM KTP kiemelt vezető tábori lelkész

 

2013

Az első forduló választható versei: Weöres Sándor: tündér; Buba éneke; Csiribiri; Déli felhők; Galagonya; Majomország; Sehallselát Dömötör; Suttoga fenyves; Száncsengő.

A második forduló választható versei: Dsida Jenő: Tekintet nélkül; Édesanyám keze; Hálaadás Füst Milán: Mojzes bucsúja; Illyés Gyula: Ady estéje Jékely Zoltán: Az én országom; Karinthy Frigyes: Előszó Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani Kölcsey Ferenc: A nyúgalomhoz; Rákóczi hajh Páskándi Géza: Zenélő ábécé Rónay Görgy: Nyári zenekar; Betlehem; Fiamhoz Sík Sándor: Ember; Megértettem, hogy kenyérnek születtem; Embertelenül ember; Gonosz emberek; Győzöd-e még?; Kérdések felelet nélkül Weöres Sándor: Öregek; Hazatérés; Vonj sugaradba; Nem szándékom

Résztvevők: Bárány Péter András, Garai Gábor Imre, Grosics András, Jelen Bálint Balázs, Klement Emese, Mitsch Bálint Márk, Oláh Enikő, Polgár Kincső, Sebestyén Flóra, Szabó Orsolya, Tóth Rea Rebeka

I. helyezett: BÁRÁNY Péter András (Weöres Sándor Majomország;Öregek)

II. helyezett: OLÁH Enikő (Weöres Sándor Sehallselát Dömötör; Hazatérés)

III. helyezett: SZABÓ Orsolya (Weöres Sándor Buba éneke Dsida Jenő: Édesanyám keze) 

Különdíjak:

HM Parlamenti Államtitkár: JELEN Bálint Balázs

Honvéd Vezérkar Főnök: KLEMENT Emese

Katonai Ordinárius: MITSCH Bálint Balázs

Katolikus Tábori Püspökség: GROSICS András

A zsűri tagjai: Vargha Tamás HM parlamenti államtitkár, Bíró László tábori püspök, Bozó Tibor dandártábornok, HM HVK Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnök, Kovács Gábor Dénes magyar-esztétika szakos tanár, GNM Színitanoda szakmai vezetője, Takács Tamás alezredes, HM KTP kiemelt vezető tábori lelkész

 

2012

Az első forduló választható versei:  József Attila: Thomas Mann üdvözlése; Hazám;, Kölcsey Ferenc: Himnusz,  Mécs László: Vád- és védőbeszéd,  Pilinszky János: Apokrif

A második fordulóban: a szavaló kedvenc verse

Résztvevők: Gera Márton, Szabó  Veronika, Garai Renáta, Lórincz Botond, Gyuricza Ágnes, Oláh Enikő, Sikari-Kovács Laura, Horváth Péter, Szabó Orsolya, Kátai Beatrix,  Boksay Kata, Kohut Zsóka Tekla, Haid Anna,  Tőth Luca, Grosics András,  Tóth Rea Rebeka , Szabó Rózsa, Csajbók Máté, Klement Emese,  Murinkó Kevin György,  Szécsi Enikő

11-16 éves kategóriában:

1. helyezett: KÁTAI Beatrix (Sík Sándor: Hiszek)

2. helyezett: LŐRINCZ Botond (Arany János: Letészem a lantot)

3. helyezett: OLÁH Enikő (Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz)

9-10 éves kategóriában:

1. helyezett: KLEMENT Emese (Lackfi János: Lányok dala)

2. helyezett: CSAJBÓK Máté  (Nagy László: Dióverés)

3. helyezett: SZABÓ Rózsa (Ingrid Sjöstand: Anyuban azt nem bírom)

Különdíjak:

Honvéd Vezérkar Főnök: SZABÓ Orsolya

HM Parlamenti Államtitkár: GYURICZA Ágnes, SZÉCSI Enikő, GERA Márton

Katolikus Tábori Püspök: BOKSAY Katalin

Katolikus Tábori Püspökség:  GROSICS András, GARAI Renáta 

A zsűri tagjai: Vargha Tamás HM parlamenti államtitkár, Bíró László tábori püspök, Bozó Tibor dandártábornok, HM HVK Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnök, Kovács Tamás HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezető, Felkai Anna HM Közigazgatási Államtitkárság főtanácsadó, Szabó József ezredes HM HVK Személyzeti Csoportfőnökség Toborzó és humánszolgálati Osztály, osztályvezető

 

2011

Első forduló: Örkény István Válogatott Egyperces novelláiból felolvasva előadni: Egy tragikus eset; Nincs semmi újság; Eksztázis; Jellempróba; Rossz álom; Mindig van remény; A megváltó; Az utolsó meggymag

Második forduló válaszható versei: Tóth Bálint: Magyar litánia; Mécs László: Vád- és védőbeszéd; Babits Mihály: Balázsolás; Jónás könyve; Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd; Radnóti Miklós: Hetedik ecloga; Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról; Faludy György: Október 6.; Arany János: A walesi bárdok; Vajda János: Őszi tájék;  József Attila: Eszmélet; Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz; Sík Sándor: Jeromos a barlangban; Az andocsi Máriához

Résztvevők: Baczkó Katinka, Fábián Gergő Ábel, Gera Márton, Grosics András, Magyar Melinda, Oláh Enikő, Herczeg Zsolt

I. helyezett: MAGYAR Melinda (Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)

II. helyezett: HERCZEG Zsolt

III. helyezett: GROSICS András (Vajda János: őszi tájék)

Különdíjak:

HM Parlamenti Államtitkár: FÁBIÁN Gergő Ábel

Honvéd Vezérkar Főnök: OLÁH Enikő

Katolikus Tábori Püspökség: GERA Márton

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem: BACZKÓ Katinka

A zsűri tagjai: dr. Simicskó István HM parlamenti államtitkár, Bíró László tábori püspök, Bozó Tibor dandártábornok, HM HVK Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnök, prof. dr. Padányi József mérnök ezredes HM Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem mb. rektor, Szalay Tamás nyá. ezredes, HM Parlamenti Államtitkári Titkárság TLSZ szakreferens

 

2010

Választható versek:  Arany János: Él-e még az Isten?  Illyés Gyula: Haza, a magasban  József Attila: Íme, hát megleltem hazámat; Magyarok ; A csodaszarvas  Juhász Gyula: Trianon Márai Sándor: Mennyből az angyal  Radnóti Miklós: Nem tudhatom...  Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz!; Erdély magyarjaihoz Szedenits Jenő: Magyar Mi Atyánk Wass Albert: Üzenet haza

Résztvevők: Szabó Orsolya,  Baczkó Katinka, Nagy Dániel, Szabó Péter, Dóra Donát, Tóth-Kovács Edit, Lucz Lolita Stella, Békés Alexandra, Rumán András Olivér, Rumán Dávid, Herczeg Zsolt, Körmös Regina, Komoróczy Kitti, Kurta Gábor Levente, Kolossváry Bernadett , Pásztler Kitti, Darabos Zsófia, Magyar Melinda

I. helyezett: HERCZEG Zsolt (Wass Albert: Üzenet haza)

II. helyezett: BÉKÉS Alexandra (Márai Sándor: Mennyből az angyal)

III. helyezett: KÖRMÖS Regina (Wass Albert: Üzenet haza)

Különdíjak:

Zsűri különdíja: Magyar Melinda

HM Parlamenti Államtitkár: Szabó Orsolya

Katolikus Tábori Püspökség: Rumán András Olivér

A zsűri tagjai: dr. Simicskó István HM parlamenti államtitkár, államtitkár, Bíró László tábori püspök, Juhász István vezérőrnagy, HM Honvéd Vezérkar törzsigazgató, Bozó Tibor ezredes, HM Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnök, Zóka József ezredes, HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Vezetés- és Programtámogató Igazgatóság, igazgató

 

2009

Első forduló kötelező verse: Radnóti Miklós: Nem tudhatom...

Második forduló: egy választott költemény a hazáról és a hazaszeretetről

I. helyezett: MAGYAR Melinda (Petőfi Sándor: Magyar vagyok)

II. helyezett: FORGÓ Barbara (Komjáthy Jenő: Magyar)

III. helyezett: HERCZEG Zsolt (Radnóti Miklós: Hetedik Ecloga)

Különdíjak:

HM Parlamenti Államtitkár: DARABOS Zsófia

Katolikus Tábori Püspökség: PÁSZTLER Kitti

A zsűri tagjai: dr. Vadai Ágnes HM politikai államtitkár, Juhász István vezérőrnagy, HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály főosztályvezető, Siposné dr. Kecskeméti Klára ezredes, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatási-rektorhelyettes, Vámos Anna Eleonóra HM Kommunikációs és Toborzó Főosztály, főosztályvezető-helyettes, dr. Jároscsák Miklós HM Védelmi Hivatal főigazgató-helyettes

 

2008

Egy szabadon választott vers a katonákról

Résztvevők: Bognár Mónika, Darabos Leonetta, Garai Renáta, Szécsi Veronika, Nagy Nándor, Darabos Zsófia, Darabos Szabolcs, Bozsákovics Réka, Tesch Ferenc, Gera Márton, Pásztler Kitti, Márton Boglárka, Iványi Tímea, Márton Bence, Komoróczy Kitty, Kutasi Mónika, Őri Ádám, Khaut Tímea, Kovács Ádám

I. helyezett: BOGNÁR Mónika

A zsűri tagjai: dr. Füredi Károly HM Védelmi Tervezési és Infrastrukturális szakállamtitkár, Mikita János mérnök altábornagy HM Honvéd Vezérkar Főnök-helyettes, Kósáné dr. Szilágyi Zsuzsanna orvos ezredes, MH dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, igazgató, Havril Andrásné HM Védelmi Hivatal főtanácsadó, dr. Nagy Kálmán ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem nagykancellár

 

Típus: 
Szervezeti adatok
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, június 30