Hibaüzenet

 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

április 2018

h k sze cs p szo v
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
25
április
szerda
Április 25. szerda

KALENDÁRIUM

Április 25. szerda

Húsvéti idő 4. hét

Szent Márk evangélista: http://www.ktp.hu/kalendar/aprilis-25-szent-mark-evangelista-unnep

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mk16,15-20

Azután ezt mondta nekik: »Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a Nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.«

Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a Mennybe, és ül az Istennek jobbja felől [2Kir2,3. 11; Zsolt110,1]. Azok pedig elmentek és prédikáltak mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, a tanítást megerősítette, s csodajelekkel kísérte.

Márk evangéliuma, Jézus legkorábbi tanúja. Kr.u.65-körül, de a Templom pusztulása, tehát Kr.u. 70 előtt íródott. A legtömörebb evangélium, egyszerű nyelvezetű, sokszor homályos megfogalmazásokkal, de minden nyersessége ellenére végig a „messiási titok” körül forog: a szenvedő, elvetett, megölt és mégis megdicsőülő Emberfia körül.

Márk evangélista használja először Jézus életére, tanítására és sorsára az „evangélium” szót, és ezt is adta könyve címének. Így ő az evangélium-műfaj „létrehozója”, ősi megfogalmazásokat használ, amelyek egészen közel vezetnek minket Jézus korához és személyéhez.

A mai szakasz tömör összefoglalása mindannak, ami a Föltámadás után történt. Szent Márk evangélista ünnepén a szentírási szakaszból emeljük ki azt, hogy Jézus együttműködött az ősegyházzal. A tanítás megerősítése, amire Márk hivatkozik, a Szentlélek kiárasztása és az Egyházzal való együttműködés. Az Egyház tanítása azóta is szilárd, belső ellentmondásoktól mentes; fejlődik, törések nélkül, csodálatos tisztaságban ragyog (a tanítás, és nem a hétköznapok).

A csodajelek azóta is ott vannak az Egyházban, azonban ezekhez ma is ugyanúgy hit kell, mint Jézus földi élete során. (Ezért is ostobaság a szlogen: „Mint tudjuk, csodák nincsenek”, mi viszont tudjuk, hogy vannak.)

Szent Márk legyen mindegyikőnk közbenjárója, hogy Jézus velünk is együtt munkálkodjon.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1532.   I. Szulejmán török szultán százezresnél nagyobb seregével Magyarországra tört

1938.  Bíró László József szabadalmaztatta a golyóstollat

1945.   Szovjet és USA katonák találkozása az Elbánál

1989.  Megkezdődik a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról

1992.  A harag napja Budapesten, amelyet a Torgyán József szervezett az Antall-kormány lemondatására

1994.  Piotr Kołodziejczyk lengyel védelmi miniszter a NATO–központba látogat, hogy átadja országa jelentkezési okmányát

Ezen a napon született:

1214.   IX. Szent Lajos francia király

Apja VIII. Lajos király (1223-26), anyja Kasztíliai (Szent) Blanka. 1226. november 29-én megkoronázták, de 1236-ig anyja uralkodott. 1234-ben feleségül vette az akkor 13 éves Provence-i Margitot. 1244-ben egy betegségében fogadalmat tett, hogy felgyógyulása esetén keresztes háborút szervez a Szentföld visszaszerzésére. A hadjáratban felesége is részt vett, az országot az anyakirálynő kormányozta. 1249 júniusában megostromolta és elfoglalta Damiette erődítményét, mellyel megnyílt a Szentföld felé vezető út. Mansourah előtt fogságba esett, vérhast kapott, fel kellett adnia Damiette-et, csak váltságdíj fejében bocsátották szabadon. Katonái nagy része cserbenhagyta. Ennek ellenére három évig a Szentföldön maradt, s megerősítette a keresztények kezében lévő birtokokat és erődöket. 1252. december elején meghalt az édesanyja. 1254. szeptember 7-én vonult be Párizsba. Gyermekkorától komoly lelki életet élt, mely a Szentföldről visszatérve még inkább elmélyült. A szentmisét és zsolozsmát naponta imádkozta, lemondott a vadászatról, egyszerűen öltözködött, ostorozta magát, vezeklőövet viselt. Példás családi életet élt, 11 gyermekéből 9 nőtt fel. Életrajzírói kiemelik türelmét és alázatosságát. Saját kezével szolgálta a szegényeket, leprásokat is gondozott. A kormányzásban korlátozta a tartományurak hatalmát, megszüntette önkényes bíráskodásukat. Betiltotta a párbajt, s a vazallusok közti magánháborúk korlátozására bevezette az évenkénti negyvennapos fegyverszünetet. Vincennes-ben, ahol gyakran tartózkodott, személyesen szolgáltatott igazságot, kemény, olykor mai mértékkel mérve kegyetlen büntetéseket rótt ki. Figyelemmel követte Aquinói Szent Tamás és Beauvais-i Vince munkásságát, támogatta Robert de Sorbont az egyetemalapításban. A Szentföldről hozott ereklyék (főként a töviskorona) méltó elhelyezésére építtette a Sainte Chapelle-t Párizsban. Karitatív intézményeket alapított (a Quinze-Vingts kórházban 300 vakot gondoztak). Erkölcsi feddhetetlensége leginkább külpolitikjában mutatkozott meg. Nagyapja, II. Fülöp-Ágost hódítását jogtalannak nyilvánította, s 1269-ben területeket adott vissza III. Henrik angol királynak, aki erre lemondott minden egyéb franciaországi jogáról. Több uralkodó is békebírónak kérte föl viszályaik rendezésében. TMiután 1261-ben Bibarsz egyiptomi szultán elfoglalta Palesztina nagy részét, ismét keresztes hadjáratot szervezett. 60 ezer fős seregével Tunisznál akarta bevárni Anjou Károlyt, de a táborban kolera tört ki, s ős is áldozata lett. Kérésére hamuba fektetve halt meg. 1297. augusztus 11-én avatták szentté. Az aranyművesek, borbélyok, cukrászok, desztillátorok, divatkereskedők, ékszerészek, épületmunkások, fegyvergyárosok, fegyverkovácsok, fodrászok, frissítőárusok, gipszöntők, gombkötők, hajómunkások, kalmárok, kárpitosok, kefekötők, kőfaragók, ötvösök, paszomántosok, selyemgyárosok, szabók, tüzijátékárusok, vaskereskedők védőszentje, pestis ellen kérték oltalmát. Ünnepe augusztus 25-én van. „Légy egyenes és határozott, hogy egyenlően és igazságosan bánhass alattvalóiddal; ne fordulj se jobbra, se balra, csak kövesd azt, ami helyes és ami a szegény javát szolgálja, míg az igazságra fény nem derül.” (Szent Lajos király intelme örököséhez, III. Fülöphöz

1599.   Oliver Cromwell angol politikus, lordprotektor

1687.  Kájoni János erdélyi születésű, román családból származó ferences szerzetes

A híres Kájoni-kódex alkotója, amely Erdély korabeli zenei gyűjteménye. Orgonista, orgonaépítő, énekszerző- és fordító is volt. 1675-ben nyomdát alapít Csíksomlyón. "Édes hazámnak akartam szolgálni, és másoknak is alkalmatosságot e kis munkámmal adni, hogy akadály nélkül dicsérhessék az Istent". A magyar szabadságharc idején, 1849-ben itt nyomtatták a Hadi Lapot és itt készült több forradalmi kiáltvány.

1874.  Guglielmo Marconi Nobel-díjas olasz fizikus, a szikratávíró feltalálója

Ezen a napon hunyt el:

1077.   I. Géza király

1865.  Kmetty György 1848-as honvéd tábornok

1944.  Julier Ferenc katonatiszt, 1919-ben vezérkari főnök, katonai szakíró

1968.  Gróf Stomm Marcel honvéd altábornagy, II. világháborús hadtestparancsnok

Az első világháború után a Székely Hadosztály egyik szervezője volt, majd vezérkari tisztként szolgált, később tanított a Ludovika Akadémián. 1927-től londoni katonai attasé. 1942-ben a 2. magyar hadsereg III. hadtestének parancsnoka a szovjet fronton. Az 1943-as voronyezsi katasztrófa után kiadott „Búcsúparancsában” feloszlatta szétvert hadtestét, hogy mentse katonái életét. Hadirokkanttá vált, szovjet fogságba esett. Hazatérése után, 1951-ben a Budapesti Katonai Törvényszék háborús bűnök vádjával halálra ítélte, 1952-ben kegyelmet kapott, 1954-ben kiszabadult a börtönből, de kitelepítésben élt 1968-ban bekövetkezett haláláig. 1989-ben posztumusz rehabilitálták.

 

ISTENES ÉS VILÁGI GONDOLATOK

„Ne légy engedetlen az Úr félelmével szemben,

és ne járulj eléje megosztott szívvel!” (Sirák1,36)

Nagyon nehéz követelmény ez: elkerülni a megosztott szívet. A megosztott szív azt jelenti, hogy Isten mellett más is uralkodik rajtunk, pedig csak egyedül Ő az Úr.

 

Nem baj, ha lassan gondolkodsz, de közléseid ne legyenek gyorsabbak gondolkodásodnál. (Wolfgang Pauli osztrák származású Nobel-díjas svájci fizikus sz. 1900.04.25.)

Ez a modern kommunikáció, és média alapja, amivel nem muszáj azonosulni.

Vannak, akik sokszorosan megelőzik korukat.

 

Usus te plura docebit. A gyakorlat sok mindenre megtanít. (latin mondás)

Vagy, ahogy a magyar mondás tartja: A gyakorlat teszi a mestert.

 

Pusztai atyák mondásai

- Miről tudhatom meg, hogy a kötelességemet teljesítem-e? - tette fel a kérdést egy szerzetes Sziszoész atyának.

- Akkor teljesíted kötelességedet, amikor rájössz, hogy nincs kedved ahhoz, amit teszel.

 

 
25
április
szerda
Szent Márk evangélista - április 25.

Szent Márk evangélista - ünnep

A Márk evangéliuma szerzője, alakja az Apostolok Cselelekedetei 12,11-17-ben tűnik föl először, amikor Szent Péter, kiszabadulva a börtönből, „elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába”. Márk anyja valószínűleg özvegy volt, s házát Krisztus tanítványainak rendelkezésére bocsátotta. Pétert jól ismerték e házban, mert Rodé, a szolgálóleány a hangjáról ráismert. Valószínű, hogy az utolsó vacsora terme is ebben a házban volt, s Márk családjának birtoka volt a Getszemáni kert, ahol Márk nagycsütörtök éjszakáján kinn aludt, s amikor Jézus elfogták, takaróját elhagyva elmenekült (Mk 14,51-52). Márkék házában várták az apostolok a Szűzanyával együtt a Szentlelket, s itt történt a pünkösdi csoda. Márk az elsők között keresztelkedett meg, ezért nevezi Péter apostol „fiamnak” (1Pt 5,13). Kr. u. 44-ben amikor Barnabás és Pál apostol Antiochiából Jeruzsálembe érkezik, Márk házában szállt meg, mert Barnabás a nagybátyja volt Márknak (Kol 4,10). A két apostol Antiochiába visszaindulva magával vitte Márkot (ApCsel 12,25), de Kr. u. 45-ben Barnabás és Pál első apostoli útjukra is magukkal vitték Cipruson át Pergéig, innen azonban Márk megriadva a nehézségektől, visszatért Jeruzsálembe (13,13). Amikor Pál és Barnabás Kr. u. 49-ben Jeruzsálembe ment az apostoli zsinatra, utána Márk  újra csatlakozott az Antiochiába visszatérő apostolokhoz. Amikor 2. missziós útjára indult, Pál nem akarta, hogy ismét velük menjen; emiatt nézeteltérés támadt Pál és Barnabás között. Különváltak, és Barnabás Márkkal Ciprusra ment (ApCsel 15,36-39). Kr. u. 50-60-ban Szent Péter munkatársa, Papiasz szerint a tolmácsa. 61 körül ismét a fogságban lévő Pál segítségére volt (Kol 4,10, Filem 24). Euszébiosz szerint ő volt az alexandriai egyház alapítója és első püspöke; Szent Jeromos szerint itt is halt meg. Alexandriai Kelemen és Órigenész is beszélnek róla. A hagyomány szerint Alexandria közelében, Bucoliban április 25-én lett vértanú.

Védőszetjükként tisztelik az építészek, írnokok, jegyzők, lámpagyárosok, üvegesek, üvegfestők. Attribútuma az oroszlán (evangélista szimbólumok). A halála utáni események ábrázolásai közül a legjelentősebbek (holttestének megtalálása, elszállítása, az őt tisztelő rabszolga megmentése) Tintoretto alkotásai (Velence, Accademia; Milánó, Brera, 1548-66).

 

Olvasmány Szent Iréneusz püspök és vértanú „Az eretnekségek ellen” című értekezéséből

Az egész világon, a föld szélső határáig elterjedt Egyház az apostoloktól és az ő tanítványaiktól vette át azt a hitet, hogy hiszünk az egy Istenben, a mindenható Atyában, aki az eget, a földet és a tengert alkotta, s mindent, ami csak van benne (ApCsel 14, 15); és hiszünk az egy Jézus Krisztusban, Isten Fiában, aki a mi üdvösségünkért megtestesült; és hiszünk a Szentlélekben, aki a próféták által előrehirdette Isten rendeléseit: szeretett Urunknak, Jézus Krisztusnak eljövetelét, Szűztől való születését, szenvedését, a halálból való feltámadását és test szerinti mennybemenetelét, s hogy az Atya dicsőségében majd vissza fog térni a mennyből, hogy mindent hatalma alá rendeljen (vö. Ef 1, 10), és feltámasszon minden embert azért, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk előtt – aki a láthatatlan Atya tetszése szerint Istenünk, Üdvözítőnk és Királyunk – hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse (Fil 2, 10) őt, aki azért jön, hogy igaz ítéletet mondjon minden felett. 

Miután az Egyház átvette ezt az igehirdetést és ezt az említett hitet, az egész világon elterjedve, mintha egyetlen házban laknék, hűségesen őrzi is ezt. Úgy hisz az előbb említettekben, mintha egyetlen lelke és egyetlen szíve volna; s egybehangzóan tanítja, hirdeti és adja ezt tovább, mintha egyetlen ajka volna. Mert, bár sokfélék a nyelvek a földön, de a hagyomány érvénye egy és ugyanaz. 

Sem Germániában, sem az ibériaiaknál vagy a kelták között, sem Keleten vagy Egyiptomban, sem Líbiában vagy a világ közepén alapított egyházak nem hisznek másként, és nem másképp hagyományozzák tovább ezt a hitet, hanem amint az Isten teremtménye: a nap, az egész világon egy és ugyanaz, úgy az igazság hirdetése is mindenütt ugyanúgy ragyog és világít minden embernek, aki el akar jutni az igazság megismerésére.

Az egyházak elöljárói közül, aki hatásosan tud beszélni, az sem mond mást, csak ezeket (hiszen senki sem lehet nagyobb a Mesternél), de a beszédben gyenge sem csökkenti ezt az áthagyományozott hitet. Mivel ugyanis a hit egy és ugyanaz, sem az nem ad hozzá, aki sokat tud róla beszélni, sem pedig nem csorbítja meg az, aki csak kevesebbet tud róla mondani.

 

Könyörgés

Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Kérünk, nevelj minket tanításával, hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját.Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

 
 
 
 
 
30
1
2
3
4
5
6