Elsődleges fülek

október 2018

h k sze cs p szo v
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
22
október
hétfő
Október 22. hétfő

 

KALENDÁRIUM

Október 22. hétfő

Évközi 29. hét

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk12,13-21

Valaki megszólította Jézust a tömegből: „Mester! Mondd testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” Ő azt felelte neki: „Ember! Ki tett Engem bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek?” Aztán így szólt hozzájuk: „Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”

Példabeszédet is mondott nekik: »Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Akkor így gondolkozott magában: „Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet.” Majd azt mondta: „Ezt fogom tenni: Lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és vagyonomat. Azután azt mondom lelkemnek: Én lelkem! Van sok javad, sok esztendőre eltéve; nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet!” Isten azonban így szólt hozzá: „Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?” Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag.«

Olyan sokszor szeretnénk kiosztani Isten szerepét, hogy igazat adjon, igazságot tegyen, bosszút álljon, s néha irgalmazzon. De Őt nem lehet kényszeríteni. Isten itt a földön nem „bíró”, de „odaát” az lesz.

Látszólag Jézus elutasítja a nyílt választ a mai ember számára, pedig sokkal egyértelműbben felel, mintha konkrét örökösödési arányokat határozna meg. Az „evidencia pontot”, vagy úgy is mondhatnánk, hogy az „aha-élményt” ez a mondat jelenti: „Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?”. Ennek a kérdésnek a fényénél minden örökösödési torzsalkodás jelentőségét veszti, s ez az igazi válasz a történetbeli embernek.

Vannak valódi kérdések és hamisak is, mint ahogyan vannak igazi válaszok és olyanok, amikkel csak áltatjuk magunkat és egymást. Amikor a példázatbeli „esztelen gazdag” – így szokták megnevezni ezt a példabeszédet – abban bízik, hogy „jól gondoskodott magáról”, mert elég vagyona van, valójában a kárhozat helyzetét fogalmazza meg: olyan dologban bízik, ami bármikor elveszhet, és a halállal biztosan el fog enyészni. Nem mindegy, hogy mihez ragaszkodunk, mihez kötődik a szívünk. Jézus nem véletlenül figyelmeztet bennünket: „Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk12,15). Nagyon könnyű hamis biztonságban tetszelegni, és becsapni magunkat a pénz, a megélhetés és az anyagi javak által. A Szentírás nem véletlenül figyelmeztet mindegyikőnket: „Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.” (Péld4,23).

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1686.  A törökök 143 év után kivonulnak Pécsről

1931.   Ezen a napon teszi közzé a Népszövetség által kiküldött szakértői bizottság a Magyarország pénzügyi helyzetéről szóló jelentését, mely szerint az ország külföldi adóssága 4 milliárd pengő

1932.  Gömbös Gyula felhívást intéz a munkaadókhoz, mely szerint alkalmazzanak újabb munkásokat, csökkentsék a munkanélküliek számát

1937.   Magyarország és Finnország kulturális egyezményt köt Budapesten

1956.   Budapesten október 24-ére parancsnoki értekezletre a HM-be rendelik az ezred- és annál magasabb szintű egységek parancsnokait és politikai helyetteseit. A Budapesti Műszaki Egyetem délutáni gyűlésén részt vesznek az Építőipari és Közlekedési Egyetem, a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola, a Testnevelési Főiskola, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, a Haditechnikai Intézet, a Petőfi Akadémia és a Zalka Máté laktanya képviselői is. Megvitatják a szegedi Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) által ismertetett követeléseket. A műegyetemi gyűléssel párhuzamosan, a délutáni-esti órákban gyűlést tartanak Budapest számos felsőoktatási intézményében, többek között a Közgazdaság-tudományi Egyetemen, a Budapesti Orvosegyetemen, a Színművészeti Főiskolán, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán, valamint a Gödöllői Agráregyetemen. Este ülésezik a Petőfi Kör vezetősége.  A Pécsi Központi Egyetem udvarán 15 órától gyűlést tartanak az orvosi és jogi egyetem, valamint a pedagógiai főiskola oktatói és hallgatói. A miskolci Műszaki Egyetem diákgyűlése csatlakozik a MEFESZ-hez. Sopronban közös diákparlamentet tartanak az Erdőmérnöki Főiskola és a Nehézipari Műszaki Egyetem diákjai.  Debrecenben a Benczúr utcai diákszállón megalakul a helyi MEFESZ-szervezet.

1958. A Külügyminisztérium elutasítja az amerikai kormány kérelmét, hogy Mindszenty József bíboros elutazhasson a pápaválasztó konklávéra

1962.  John F. Kennedy amerikai elnök követeli a Szovjetuniótól, hogy szerelje le Kubában létesített rakétatámaszpontjait és szállítsa el az odatelepített szovjet közepes hatótávolságú rakétákat, egyben Kubát tengeri blokád alá vonja

1991.   Mihail Gorbacsov és a moszkvai államvezetés elítéli az 1956-os szovjet katonai beavatkozást Magyarországon

Ezen a napon született:

1811.   Liszt Ferenc zeneszerző, zongoraművész

1822.  Orlai Petrich Soma festő

1905.  Kozma József (Joseph Kosma) magyar származású zeneszerző

1913.   Capa Robert eredeti nevén Friedmann Endre, magyar származású fotóművész, haditudósító

1913.   Botond-Bolics György mérnök, szakíró

1928.  Dér Zoltán író, költő, műfordító

1931.   Ecser Károly súlyemelő, Európa-bajnok

Ezen a napon hunyt el:

1882.  Arany János költő

1906.  Paul Cézanne francia posztimpresszionista festőművész

1942.  Krudy Jenő Ödön katonaorvos, orvos, amatőr csillagász

1986. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus

2002. Apponyi Géraldine albán királyné

Apja nagyapponyi gróf Apponyi Gyula politikus, anyja Gladys Virginia Stewart amerikai milliomosnő. I. Zogu albán király felesége, I. Leka albán trónkövetelő anyja és gróf Apponyi Albert kultuszminiszter, legitimista vezérszónok unokahúga. Tanulmányait az USA-ban és Párizsban végezte. Mivel családja időközben igen elszegényedett, a Magyar Nemzeti Múzeum kioszkjában dolgozott, amikor 1937-ben egy fénykép alapján a nála jóval idősebb I. Zogu albán király meghívta őt Tiranába szilveszterre, ahol aztán megkérte a kezét. Az esküvőt 1938. április 27-én tartották Tiranában. A nagy kulturális különbségek ellenére hamarosan beilleszkedett az udvarba és nagy népszerűségre tett szert az országban. 1939. április 8-án, Albánia olasz megszállása idején a királyi pár – újszülött fiukkal, Lekával – Görögországba, Törökországba menekült. A II. világháború idején Franciaországban, majd Londonban, Angliában éltek. A II. világháború után Albániában kikiáltották az Albán Népköztársaságot, így ekkor sem térhettek haza. 1946-tól 1955-ig Alexandriában Farouk király vendégeiként, 1955-től Párizsban éltek. Apponyi Géraldine férje 1961. április 9-én bekövetkezett halála után Madridban telepedett le. Fia I. Leka néven Albánia királyává nyilvánította magát, de az országba nem térhetett vissza. 1982-ben a királyi család a Dél-afrikai Köztársaságba költözött, ahol Leka kereskedőházat alapított. Apponyi Géraldine 2002. június 15-én fiával, menyével és unokájával együtt hazatért Albániába.

 

Istenes és világi gondolatok

„Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” (Jak5,14-15)

Ez a „Betegek Kenetének” bibliai „megalapítása”. Kár, hogy a katolikusok annyira kevésszer kérik a kiszolgáltatását, pedig minden pap szolgálata során többször is megtapasztalja ennek a szentségnek hatékonyságát. Amikor nem társul hozzá gyógyulás, vagy a betegség enyhülése, akkor is „fölszentelést” jelent, hogy saját szenvedéseinket Krisztus szenvedéséhez kapcsoljunk, azaz ne potyán szenvedjünk.

 

„A honorárium kérdése teljesen mellékes. Ilyen kompozíciókat nem azért írok, hogy pénzt keressek velük, hanem belső katolikus szívbéli szükségletből.” (Liszt Ferenc magyar zeneszerző, zongoraművész, katolikus. Klerikus, sz. 1811.10.22.)

Liszt Ferenc katolikus „klerikus” volt, egyházi személy – ezért ábrázolják reverendában – de nem volt fölszentelt pap. Amikor a zenével kapcsolatban beszél „katolicitásról”, az egyszerre jelenti belső hitbeli elköteleződését, és küldetéstudatát a zene „egyetemes” szolgálatát.

 

„Akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat.” (Konfuciusz)

Tanácsért és segítségen közös útra kell térnünk.

 

 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4