Hibaüzenet

  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

május 2018

h k sze cs p szo v
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
22
május
kedd
Casciai Szent Rita - május 22.

Casciai Szent Rita szerzetesnő

született: Roccaporena, Itália, 1381 körül

elhunyt: Cascia, 1447. május 22.

Idős szülei hosszú várakozás után kapták Istentől. Egyszerűségben és istenfélelemben nevelték, gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, akaratának állandó föláldozása és a fáradságos napi munka jellemezte. Apáca akart, de szülei nagyon fiatalon férjhez adták. Férje vad és erőszakos természetét hősies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott, mindenben engedelmeskedett neki, azzal az egy föltétellel, hogy templomba eljárhat. 18 év után szelídségével és jóságával végül sikerült legyőznie férje rossz természetét, és Istenhez vezetnie őt. Rövid idő múlva egy régi ellensége megölte a férjét, s ekkor imádkozni kezdett, hogy az Úr vegye magához fiait, mielőtt még a vérbosszú kötelezettsége halálos bűnbe vinné őket. Egy év múlva mindkét kisfiát eltemette. Ezek után Casciában a Mária Magdolna-kolostorba jelentkezett az ágosotonos apácáknál, akik háromszor egymás után elutasították özvegysége miatt. 1407-ben azonban csodálatos módon bejutott a kolostorba Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és Toletinói Szent Miklós vitték be éjnek idején. Még nem volt 30 éves - amit özvegy volta tesz rendkívülivé -, amikor a kolostor szokásától eltérően a karnővérek közé befogadták, s mivel nem tudott olvasni, azaz nem tudott együtt zsolozsmázni a karnővérekkel, egyéb imádságok elmondására kötelezték. A nővérek közül türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnt ki, mindenkinek épülésére volt. Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről, s arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban. Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt és vágya beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely később elmérgesedett, s a belőle áradó szag miatt elkülönítették a nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett emberek közé, amikor könyörgésére az Úr eltüntette a zarándoklat idejére a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak. Betegségei, a böjtölések és a munka fölemésztették erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. Halálát egy emberi kézzel nem érintett harang szava hirdette meg. Teste nem látott romlást, soha nem temették el. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, melyben néhány évvel halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett. A nép szentként tisztelte. 1900-ban avatták szentté, XIII. Leó pápa „Umbria gyöngyének” nevezte. Testét Casciában, az 1937-47-ben épült Szent Rita templomban őrzik. A hagyomány szerint Szent Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni.

 

Olvasmány Szent Ágoston püspöknek a Szent János evangéliumához írt értekezéseiből

Ha bennem maradtok – mondta Jézus –, igéim is megmaradnak bennetek; bármit akartok, kérjétek és megkapjátok (vö. Jn15,7). Ha ugyanis Krisztusban maradunk, mi mást akarhatnánk, mint ami Krisztusnak tetszik. Akik az Üdvözítőben maradnak, csak olyat akarhatnak, ami üdvösségükre szolgál. Más valamit akarunk ugyanis, mert Krisztusban vagyunk, és más valamit akarunk, mert még ebben a világban élünk. Ebben a világban élve megtörténhet, hogy tudatlanságunkban olyasmit kérünk, ami nincs lelki javunkra. De távol legyen tőlünk az ilyesmi, ha Krisztusban maradunk, aki kéréseinket csak akkor teljesíti, ha az a javunkra szolgál.

Ha tehát benne maradunk, az ő igéi bennünk maradnak. Ebben az esetben kérjük, amit csak akarunk, megkapjuk. Ha pedig kérésünk nem teljesül, nem azt kértük, ami megfelel a benne lakásunknak, hanem amit a test vágyai és gyarlóságai sugallnak nekünk; ezek nincsenek meg Krisztusban, és aki ilyenekkel lakik együtt, abban nem maradnak meg az ő igéi. Az ő igéihez viszont hozzátartozik az az ima, amelyre ő tanított minket, amelyben így imádkozunk: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy (Mt 6, 10). Ha ennek az imának szavaitól és értelmétől nem távolodunk el, bármit is kérünk, megkapjuk.

Akkor mondhatjuk, hogy igéi bennünk maradnak, amikor azt tesszük, amit parancsolt, és azt szeretjük, amit ígért. Amikor azonban szavai csak emlékezetünkben maradnak meg és nem az életünkben, akkor olyanok vagyunk, mint a szőlőtőtől elválasztott szőlővessző, amely nem kap életet a szőlőtőtől. Erre a különbségre utal, amint írva van: Emlékezetünkben megőrizzük parancsait, hogy meg is tegyük azokat (vö.1Jn 2, 3). Sokan vannak ugyanis olyanok, akik azért tartják emlékezetükben Krisztus parancsait, hogy megvessék, kinevessék és támadják azokat. Az ilyenekben nem maradnak meg Krisztus igéi, ezek ugyan foglalkoznak velük, de nem követik azokat, ezért aztán ezek nem lesznek a javukra, hanem inkább vádolják őket.

 

Könyörögés

Urunk, Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel: megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban.Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 
22
május
kedd
Május 22. kedd

KALENDÁRIUM

Május 22. kedd

Évközi idő 7. hét

Casciai Szent Rita: http://www.ktp.hu/kalendar/majus-22-casciai-szent-rita

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mk9,30-37

Jézus és tanítványai átmentek Galileán; Ő azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt. Közben pedig oktatta tanítványait, és elmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek kezébe adják, megölik Őt, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Azok nem értették ezt a beszédet, de nem merték Őt megkérdezni.

Megérkeztek Kafarnaumba. Amikor már a házban volt, megkérdezte őket: „Miről beszélgettetek az úton?” Azok csak hallgattak, mert az úton arról tanakodtak, hogy ki a legnagyobb közülük. Ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és azt mondta nekik: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki közül az utolsó, és mindegyiknek a szolgája”. Majd odahívott egy gyermeket, közéjük állította, Magához ölelte, és azt mondta nekik: „Aki egy ilyen gyermeket befogad az Én nevemben, Engem fogad be; és aki Engem befogad, nem Engem fogad be, hanem azt, Aki Engem küldött.”.

Jézus nem akarja, hogy fölismerjék, mert még tanítani akarja Övéit. Jézusnak még „dolga van”. Isten kinyilvánulása lezárja a lehetőségeket, az lecsap, mint a csapda, és szétválasztja a dolgokat: ez maga az ítélet. Jézus ezért akar titokban maradni. Föl akarja készíteni tanítványait a közelgő szenvedésére, ami küldetésének része, mivel ezen keresztül tudja kinyilatkoztatni Isten irántunk való szeretetét. A tanítványi lét fontos része a Megváltó szenvedésével való szembesülés. Az isteni Dicsőség kinyilvánulása megsemmisítené a szenvedést.

Ha azt tapasztaljuk, hogy Isten rejtőzködik, kezdjünk gyanakodni és figyelni. Az Ő rejtőzködése, Dicsőségének, hatalmának, mindentudásának elrejtését jelenti. A mai evangélium szerint ennek oka a szenvedésre való fölkészítés. A Föltámadottal csak Megfeszítettben lehet találkozni. Az apostolok félnek Jézust kérdezni mindarról, amit mondott, mert ekkor még nem tudták, mi az, hogy „a halálból föltámadni”. Mi már tudjuk, illetve ismerjük ezt a misztériumot, ezért merjük kérdezni Őt bármiről, így a szenvedésről, a magunk és az ártatlanok szenvedéséről. Az igazi imához bátorság kell.

Minden hívőnek – egyénileg és közösségben is – nagy gondot kellene fordítani Jézus ígéretére, ami egyben kötelezettség is, hogy mit is jelent, és hogyan kell az „aktuális helyzetben megvalósítani: „Aki egy gyermeket befogad az Én nevemben, Engem fogad be; és aki Engem befogad, nem Engem fogad be, hanem azt, Aki Engem küldött.”

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1660.  A szászfenesi csata

A budai pasa, Szejdi Ahmed, és II. Rákóczi György között zajlott, az utóbbi vereségével zárult a harc. Ahmed 1660-ban betört a Tiszántúlra, miközben Rákóczi Barcsay Ákossal harcolt. Rákóczi abban a reményben, hogy a német és nyugati hadak közelednek szembeszállt a pasával és Szászfenesnél személyesen próbálta megállítani. A hatalmas török haddal szemben rendkívül véres harc bontakozott ki és az erdélyi sereg hamarosan meghátrált. A fejedelem egy patakon ugratva igyekezett a menekülőkhöz, hogy újra csatába vezesse őket. Az ugrás következtében leesett páncélsisakja és a törökök felismerték. Hatalmas tömeg vetette magát Rákóczira, aki oroszlánul harcolt, de három súlyos fejsebet kapott. Az ónodi katonák uruk segítségére siettek és kemény kézitusában kimentették. A csata elveszett és a halálosan megsebesült Rákóczit Váradra vitték, ahol két hét múlva meghalt. Amikor holtestét a váradi katonák Gyulafehérvárra vitték, a várban ezer katona sem maradt, melyet Ahmed Szejdi azonnal kihasznált és seregével elfoglalt.

1712.   VI. Károly Habsburg császárt III. Károlyként magyar királlyá koronázták

1867.  Kossuth Lajos Cassandra levele, amelyben tiltakozik a Kiegyezés ellen

A Párizsból Deák Ferenchez küldött nyílt levél Cassandra görög mitológiai királylányra utal, kinek jóslatait figyelmen kívül hagyták. A levél, bár nagy hatást gyakorolt a korabeli közvéleményre, nem tudta megakadályozni az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttét.

1879.  Az 1879. XVIII. törvénycikk kötelezővé teszi a magyar nyelv tanítását minden népiskolában és tanítóképző intézetben

1946.  Életfogytig tartó börtönre ítélik Szombathelyi Ferenc volt vezérkari főnököt, szeptemberben kiadják Jugoszláviának, ahol halálra ítélik és novemberben kivégzik

1957. A KSH titkos jelentése szerint a fegyveres harcokban 2700 magyar állampolgár vesztette életét, mintegy 20 000 személy sérült meg

1960.  Chile partjai előtt a tengerfenéken kipattant eddig ismert legnagyobb (Richter-skála szerint 9,5 erősségű) földrengés hatására létrejött 25 méter magas szökőár (cunami) mintegy 6000 ember halálát okozza

1982.  Ötezer brit katona szállt partra, hogy visszafoglalja az argentinok által megszállt Falkland Malvin-szigeteket

Ezen a napon született:

1725.   Dr. Kerens Henrik János jezsuita áldozópap, apostoli tábori helynök

Ősi nemesi családban született. Jezsuita lett és rendi minőségében utolsó állomáshelye a bécsi katonai iskola, a Tereziánum volt, ahol, mint tanár és rektor működött. 1769-ben felszentelt címzetes püspök lett. 1773-ban a bécsújhelyi püspökség vezetője, és még ugyanabban az évben, a rend feloszlatása után apostoli tábori helynök a császári-királyi hadseregnél. A bécsújhelyi püspökség megszüntetése után az újonnan alapított St. Pölten egyházmegye püspöke lett. Az apostoli tábori helynöki hivatalt haláláig irányította. Tizenkilenc éves tevékenysége az Apostoli Tábori Helynökségben megteremtette az alapját mindannak, amire utódai építhettek.

1807.  Brocky Károly festő

1813.   Richard Wagner német zeneszerző

1927.   Oláh György Nobel-díjas kémikus

Ezen a napon hunyt el:

337.    Nagy Konstantin, teljes nevén Flavius Valerius Aurelius Claudius Constantinus, a Római Birodalom első keresztény császára, Bizánc alapítója

1885.  Victor Hugo francia költő, regény- és drámaíró

1933.  Ferenczi Sándor pszichiáter, ideggyógyász

1992.  Ránki György Kossuth-díjas zeneszerző

 

Istenes és világi gondolatok

„A dölyfösök gyülekezete számára nincs gyógyulás,

mert bűnös sarj vert gyökeret bennük,

és nem veszik észre.” (Sirák3,30)

A dölyfös ember azt gondolja, hogy elég önmagának, nincs szüksége senkire sem. Ez a kárhozat biztos receptje. S aki nem látja, hogy segítségre szorul, azon hogyan is lehetne segíteni, elvész észrevétlenül.

 

„Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy az ember pesszimista legyen.” (Oláh György, Nobel-díjas kémikus, sz. 1927.05.22.)

A pesszimista ember tudja mindennek az árát, de semminek sem az értékét.

 

„Inimici ad animum nullae conveniunt preces.” (Publilius Syrus) Az ellenség szívéhez semmilyen könyörgés nem ér el.

A könyörtelenség, egyben istentelenség is, hiszen Isten lényegileg könyörületes.

 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3