Hibaüzenet

 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
 • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

október 2017

h k sze cs p szo v
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
19
október
csütörtök
Október 19. csütörtök

KALENDÁRIUM

Október 19. csütörtök

Évközi 28. hét

Keresztes Szent Pál: http://www.ktp.hu/kalendar/oktober-19-keresztes-szent-pal,

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk11,47-54

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, atyáitok pedig megölték őket. Ezáltal tanúsítjátok, hogy egyetértetek atyáitok tetteivel; mert azok megölték őket, ti pedig a sírjaikat építitek. Azért mondta Isten Bölcsessége is: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk, de közülük egyeseket megölnek és üldöznek, hogy számon lehessen kérni e nemzedéktől minden próféta vérét, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az oltár és a templom között veszett el. Bizony, mondom nektek: számon fogják kérni mindezt ettől a nemzedéktől. Jaj nektek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be, s a bemenőket is megakadályozzátok.”

Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok nagyon felháborodtak, és sok mindenről kezdték Őt faggatni, leskelődtek utána, hogy szavaiban megfogják.

Jézus egész nyilvános működése során „beszélgetett”, ma úgy mondanánk, hogy kommunikált. Ezt tette a zsinagógákban, tereken, a tengerparton és a lakomákon. Ez az igazi „homilia”, ahogyan ma a prédikációt nevezik, s ami szószerint „beszélgetést” jelent. De ez nem csupán „kellemes dolgokat tartalmaz,, hanem kemény kritikát is, akárcsak a mai szentírási részletben.

A kritikát kevesen tudják elfogadni. A legtöbbünkből ellenkezést, sőt, agressziót váltanak ki. Így van ez Jézus esetében is, amikor a farizeusok fölháborodnak a szavain. Nagy alázat kell ahhoz,  hogy a minket ért kritikákból tanuljunk és „épüljünk” belőlük. A régiek még ismerték a „correctio fraterna”, a „testvéri feddés” fogalmát, ami mindig a másik javát szolgálta és így is próbálták fogadni azt. Jézus kortársai azonban „kiakadnak” rajta, s tudjuk, hogy ez volt az egyik ok, ami az Ő halálához vezetett.

A „tudás kulcsa”, amiről itt Jézus beszél, Isten Igéjének megértésére vonatkozik, amit az „írástudók árulása” folytán gyakran próbálnak elzárni az emberek elől. Minden spekulatív megoldás az Istennel való kapcsolatban, súlyos elszakadás Isten Akaratától. Minden kereszténynek az irgalomhoz kell visszatérnie, hogy hűséges lehessen az Élő Istenhez.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”  Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

Kr. e. 202. A zamai csatában a Római Köztársaság döntő győzelmet arat a Hannibal vezette karthágóiak ellen: véget ér a II. pun háború

1813.  A népek csatájának vége Lipcsénél

Bonaparte Napóleon vereséget szenved a porosz-osztrák-orosz koalíció hadseregeitől. Hajnali két órakor Napóleon az Elster folyó egyetlen hídján át megkezdte a visszavonulást nyugat felé. A visszavonulás során minden rendben zajlott addig, míg egy rémült tizedes túl korán – déli egy órakor – fel nem robbantotta a visszavonuló franciákkal telezsúfolt hidat, holott a szövetségesek támadása egyelőre nem fenyegetett. A robbantás következtében az utóvéd 30 000 katonája és sebesültje csapdába esett, majd a következő napon fogságba került.

1944.  Befejeződik az október 9. óta tartó debreceni tankcsata, a szovjet haderő elfoglalja Debrecent

1947.  Magyarországon bevezetik a totót

1950.  Tibetet megszállják a Kínai Népköztársaság csapatai.

1956.  Moszkvában elrendelik a harckészültséget a Magyarországon állomásozó szovjet különleges hadtestnél és a Baltikumi Katonai Körzetbe tartozó katonai erőknél

1956.  Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága döntést hozott a katonai műszaki kisegítő szolgálat megszüntetéséről.

1988.  Kirobban a Jugoszláv válság, miután a Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Bizottságának rendkívüli ülésén leváltják Dusan Ckrebić-ot, és helyette Slobodan Milošević szerb pártvezetőt választják meg

1972.  Heinrich Böll megkapja az Irodalmi Nobel-díjat.

1987.  Tőzsdei „Fekete Hétfő” az USA-ban, az index 23%-ot esett

1989.  Az Országgyűlés elfogadta a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényt, ezzel Magyarországon többpártrendszer lett

2003.  II. János Pál pápa boldoggá avatja Teréz anyát

Ezen a napon született:

1862.  Auguste Lumiere francia kémikus, Louis fivérével a mozgófilm feltalálója

1910.  Subrahmanyan Chandrasekhar indiai származású, amerikai Nobel-díjas fizikus

1913.  Forrai Miklós karmester, karnagy, zenetanár

1916.  Vészi Endre Kossuth-díjas író, költő

1932.  Krassó György politikus, újságíró

Ezen a napon hunyt el:

1907.  Báró Podmaniczky Frigyes író, politikus báró, akadémikus

Anyja a szász miniszterelnök magyarul ugyan nem tudó, de magyarul érző lánya volt. 1847-ben Kossuth "kampányfőnöke" volt. A szabadságharcban huszárkapitányként szolgált, a vereség után büntetésből közlegénynek sorozták be, Tirolban naponta fehér kesztyűben olajozta a kocsikerekeket. 1850-ben hazatérve döbbent rá Pest-Buda elmaradottságára. Az abszolutizmus idején, birtokán szépirodalommal foglalkozott, és futárszolgálatot teljesített az emigráció számára. A család közben tönkrement, Podmaniczky egy szerény lakást bérelt a Kerepesi úton, s újságcikkekből tartotta fenn magát. 1869-től Tisza Kálmán közbenjárására az Észak-keleti Vasútnál személyügyi főnök, majd az Adria biztosító társaság elnöke lett. 1873-től 32 éven át a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnökeként ő felügyelte a Nagykörút és a Sugár-út (az Andrássy-út) és az Operaház építését - utóbbihoz a telket is ő szerezte, sőt olykor maltert is kevert. Ezekben az években épült ki a Duna-part és a Várkert-bazár, létesült három Duna-híd s a kontinens első földalattija. 1875-85 között a Nemzeti Színház és az Operaház intendánsa, 1867-1906 között kormánypárti képviselő, 1889-től megszűnéséig a Szabadelvű Párt elnöke is volt. Rengeteg tisztséget viselt, sokrétű tevékenysége csak Széchenyiével vethető össze. Meghatározó szerepet játszott Budapest világvárossá fejlesztésében, különösen a kertek, sétányok és a fásítás híve volt. Rendezési elképzeléseibe beletartozott a tisztaság és rend, a vízvezeték és csatornázás, a közlekedés szabályozása és a vásárcsarnokok. Budapest számos szobrát ő kezdeményezte s már akkor szót emelt a főváros kerületi széttagoltsága ellen. A népszerű "kockás báró" (jellegzetes öltözéke miatt ragadt rá ez a név) mindig agglegény maradt, bár nagy hódolója volt a szépnemnek. 1887-88-ban adta ki emlékiratait, s bár regényei ma már csak irodalomtörténeti érdekességek, írásaiért lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

1909.  Cesare Lombroso olasz orvos és jogász, a kriminálantropológia megalapítója

1984.  Jerzy Popieluszko lengyel katolikus pap, a kommunista rendszer áldozata

1947-ben született Lengyelország északi részén, földműves családban. Wyszynski bíboros 1972-ben szentelte pappá. Súlyos betegségéből felgyógyulva évekig kórházlelkészként szolgált Varsóban. 1980-ban lett a varsói Kosztka Szent Szaniszló plébánián káplán. Amikor a plébánia területén lévő acélgyár is csatlakozott a sztrájkoló gdanski hajógyár munkásaihoz, Wyszynski bíboros megbízta őt a sztrájkoló munkások lelkipásztori szolgálatával is. Szemtanúk szerint „éjjel-nappal velük maradt, misézett, gyóntatott, beszélgetett, nyugtatott, vigasztalt, segített. Megakadályozta az ésszerűtlen akciókat.” A Szolidaritás szakszervezet betiltása után is kapcsolatban maradt a rábízottakkal. 1982-től minden hónapban szentmisét mutatott be a hazáért. Ezeken egyre többen vettek részt, hamarosan ezrek fogták körül imádkozva a templomot. Varsóban a munkásellenállás központjává vált temploma. Hamarosan fenyegető levelek érkeztek, majd követ hajítottak az ablakon keresztül szobájába. 1984. október 19-én négy titkosrendőr autóval elrabolta. (Mivel az autó rendszámát egy szemtanú megjegyezte, a tetteseket elfogták. Bár az országos felháborodás miatt nem lehetett az ügyet eltussolni, a gyilkosok hamar szabadultak, és az egész gyilkos akció részletei máig sincsenek feltárva.) A kínzások következtében roncsolt holttestét később megtalálták egy tóban. A harminchét éves, nyílt szavú, egyenes lelkű pap vértanúhalála az egész világot megrázta, Lengyelországot azonban a gyászban is megerősítette. Varsói temetésén százezrek vettek részt. II. János Pál pápa Rómában „az igazság, az igazságosság és az emberi méltóság védelmezőjeként” méltatta. Sírja a Kosztka Szent Szaniszló-templom kertjében szinte zarándokhellyé vált, ahol II. János Pál pápa is imádkozott 1987-ben tett látogatása alkalmából. 2010. június 6-án avatták boldoggá Varsóban.

1989.  Király István irodalomtörténész, akadémikus, Ady Endre-szakértő, a Kádár-rendszer irodalomtörténeti vonalának meghatározó alakja

1994.  Balázs Dénes földrajztudós, geológus, felfedező

2003.  Alija Izetbegović Bosznia-Hercegovina elnöke

 

 
19
október
csütörtök
október 19. Keresztes Szent Pál

Keresztes Szent Pál rendalapító, misszionárius,

született: Ovada, Genovai Köztársaság, 1694. január 3.

elhunyt: Róma, 1775. október 18.

Családi nevén Paolo Francesco Danei szegény, 16 gyermekes kisnemesi családban született. Genovában tanult. 1715-ben plébánosa egyik prédikációja hatására kezdett megtérni, jámborsága középpontjában a passió állt. Rendalapításra vonatkozó tervét 1720-ban „nagy látomása” is támogatta. Lelkivezetője, Gattinara alessandriai püspök irányításával magányos vezeklő életet kezdett, melyhez öccse is csatlakozott. Betegeket ápoltak Rómában, majd Orbetello mellett visszavonultak a Monte Argentarióra. 1727-ben mindkettőjüket pappá szentelték. Közösségük, a passzionisták első kolostora 1737-ben épült fel. XIII. Benedek pápa 1725-ben szóban, XIV. Benedek 1741-ben hivatalosan is megerősítette szabályzatukat. 1741-ben elsőként tett fogadalmat, fölvette a Keresztes Pál nevet, s irányította gyors növekedésnek indult rendjét. Itália-szerte prédikált, népmissziókon és lelkigyakorlatokon hirdette a „szenvedés evangéliumát”. 1771-ben megalapította a Passzionista Nővérek első kolostorát. 1769-től a római Szent János és Pál-bazilikában működött, melyet XIV. Kelemen pápa 1773-ban átadott a passzionistáknak. Halála után őt ide temették el. Lelki hagyatékát, a kereszt misztikáját a szabályzaton kívül lelki naplójában és több mint kétezer levelében hagyta ránk. – 1853-ban boldoggá, 1867-ben szentté avatták.

 

OlvasmányKeresztes Szent Pál áldozópap levelezéséből

A legjobb és legszentebb dolog: az Úr kínszenvedéséről gondolkodni és elmélkedni, mivel ezen az úton lehet eljutni az Istennel való szent közösségbe. A szenteknek ebben az iskolájában tanulhatjuk meg az igazi bölcsességet, hiszen ezt mindegyik szent itt tanulta meg. Amikor édes Jézusunk keresztje már mélyebben ereszt gyökeret a szívetekbe, csak akkor énekelitek dalolva: „Szenvedni, és nem meghalni”, majd meg: „Vagy szenvedni, vagy meghalni”, vagy még helyesebben ezt: „Se nem szenvedni, se meg nem halni, hanem csak tökéletesen igazodni Isten akaratához.”

A szeretet ugyanis egyesítő erény, és sajátjává teszi a szeretett Jónak gyötrelmeit. Ez a szív mélyéig hatoló tűz a szerető személyt a szeretett lénnyé változtatja, és valami egészen magasztos módon összevegyül a szeretet a szenvedéssel és a szenvedés a szeretettel, így a szeretet és a szenvedés annyira összekapcsolódik, hogy többé már meg se lehet különböztetni a szeretetet a szenvedéstől, sem a szenvedést a szeretettől; ezért szeretetében örül a lélek, midőn szenved, és szenvedésében ujjong, mert szeret.

Legyetek tehát állhatatosak minden erény gyakorlásában, különösképpen a szenvedő édes Jézus követésében, mert ez a csúcsa a tiszta szeretetnek. Úgy cselekedjetek, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá váljék, miszerint nemcsak bensőtökben, de külsőtökben is hordozzátok a keresztre feszített Krisztus képét, aki a lelki édesség és szelídség példaképe. Aki ugyanis bensőleg egyesült Isten Fiával, az külsőleg is magán viseli az ő képét a hősi erény folytonos gyakorlása által, különösképpen azzal a hősi türelemmel, amely sem titkon, sem nyilvánosan nem panaszkodik. Tehát rejtőzzetek a keresztre feszített Jézusba! Semmi másra ne vágyakozzatok, csak hogy mindnyájan mindenben az ő akaratához igazodjatok.

Ezért hát a keresztre Feszített igazi szerelmeseivé válva bensőtök templomában a szent keresztet ünnepeljétek szüntelen. Tartsatok ki csendben, ne bízzatok egy teremtményben sem! Mivel pedig az ünnepet örömmel kell megünnepelni, ezért a szent kereszt ünnepét hallgatag szenvedésükkel ünnepeljék meg a keresztre Feszítettet szerető emberek, külsőleg vidám és mosolygós arccal, hogy szenvedésük rejtve maradjon az emberek előtt, és egyedül csak a legfőbb Jó ismerje azt. Minthogy pedig az ünnepen mindig van ünnepi lakoma is, legyen hát az eledel most Isten akarata, amint példát adott rá nekünk a mi keresztre feszített Szerelmesünk.

 

Könyörgés

Urunk, Istenünk, esdje ki nekünk kegyelmedet Keresztes Szent Pál áldozópap, aki oly kiváló buzgósággal szerette Fiad keresztjét. Add, hogy példáján fellelkesülve, keresztünket mi is bátran elfogadjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5