Elsődleges fülek

péntek, október 19, 2018

All day
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
19
október
péntek
Október 19. péntek

KALENDÁRIUM

Október 19. péntek

Évközi 28. hét

Keresztes Szent Pál:

http://www.ktp.hu/kalendar/oktober-19-keresztes-szent-pal

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk12,1-7

Amikor olyan nagy tömeg gyűlt össze Jézus körül, hogy csaknem legázolták egymást, először csak a tanítványaihoz kezdett beszélni: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Ezért amit sötétben mondtatok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek, kitől féljetek: Féljetek attól, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Igen, mondom nektek: tőle féljetek. Öt verebet ugye két fillérért adnak? Isten mégsem feledkezik meg egyről sem közülük. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: sokkal értékesebbek vagytok ti a verebeknél.”

Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy benső szeretetkapcsolat van két személy, a Mester és tanítványa között, hiszen csak az ilyen viszonyból származhat „igaz ismeret”. Amit Jézus a tanítványoknak mond – így nekünk, ma élő keresztényeknek is –, azt csak ők tudják megérteni. A „gondviselésről” szóló krisztusi kinyilatkoztatás igazi „keresztény ezotéria”, ami külső szemlélő számára fölfoghatatlan, ehhez a szeretet „beavatása” szükséges.

A szó szoros értelmében nincs valódi krisztusi, azaz keresztény élet az Isten atyai gondoskodásába vetett bizalom nélkül. Ez a bizalom nem a problémák eltussolását jelenti, nem a gondok helyett van, hanem azokon túl. Jézus fölszólítása szerint, a félelem nem ösztönös irtózást jelent, különben nem mondaná: „ne féljetek”, hanem tudatos, reményteli viszonyulást a veszélyhez. Jézus nem a halál semmibevételéről, hanem annak meghaladásáról beszél. A kárhozat lehetősége messze meghaladja az életveszélyt. Mindezt azonban nem érti meg mindenki és nem is kell ezt erőltetni. Akiket Jézus tökéletesebben beavat Isten ismeretébe, azoktól nagyobb bizalmat is vár el, vagy helyesebb úgy fogalmazni: azoknak mélyebb bizalomra van lehetőségük.

Sokszor nehéz elhinnünk, hogy többet érünk a verebeknél, ami csak akkor igaz, ha Isten nem a tetteink szerint bánik velünk, hanem az Ő Szíve szerint.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”  Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

Kr. e. 202. Véget ér a II. pun háború: a zamai csatában a Római Köztársaság döntő győzelmet arat a Hannibal vezette karthágóiak ellen

1813.   A népek csatájának vége Lipcsénél

Bonaparte Napóleon vereséget szenved a porosz-osztrák-orosz koalíció hadseregeitől. Hajnali két órakor Napóleon az Elster folyó egyetlen hídján át megkezdte a visszavonulást nyugat felé. A visszavonulás során minden rendben zajlott addig, míg egy rémült tizedes túl korán – déli egy órakor – fel nem robbantotta a visszavonuló franciákkal telezsúfolt hidat, holott a szövetségesek támadása egyelőre nem fenyegetett. A robbantás következtében az utóvéd 30 000 katonája és sebesültje csapdába esett, majd a következő napon fogságba került.

1944.  Befejeződik az október 9. óta tartó debreceni tankcsata, a szovjet haderő elfoglalja Debrecent

1956.   Moszkvában elrendelik a harckészültséget a Magyarországon állomásozó szovjet különleges hadtestnél és a Baltikumi Katonai Körzetbe tartozó katonai erőknél

1956.   Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága döntést hozott a katonai műszaki kisegítő szolgálat megszüntetéséről

1972.   Heinrich Böll kapta az Irodalmi Nobel-díjat

1989.  Az Országgyűlés elfogadta a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényt, ezzel Magyarországon többpártrendszer lett

2003. II. János Pál pápa boldoggá avatja Kalkuttai Teréz anyát

Ezen a napon született:

1862.  Auguste Lumiere francia kémikus, Louis fivérével a mozgófilm feltalálója

1910.   Subrahmanyan Chandrasekhar indiai származású, amerikai Nobel-díjas fizikus

1913.   Forrai Miklós karmester, zenetanár

1916.   Vészi Endre Kossuth-díjas író, költő

1932.  Krassó György politikus, újságíró

Ezen a napon hunyt el:

1907.  Báró Podmaniczky Frigyes író, politikus báró, akadémikus

1847-ben Kossuth "kampányfőnöke" volt. A szabadságharcban huszárkapitányként szolgált, a vereség után büntetésből közlegénynek sorozták be, Tirolban naponta fehér kesztyűben olajozta a kocsikerekeket. 1850-ben hazatérve döbbent rá Pest-Buda elmaradottságára. Az abszolutizmus idején, birtokán szépirodalommal foglalkozott, és futárszolgálatot teljesített az emigráció számára. A család közben tönkrement, Podmaniczky egy szerény lakást bérelt a Kerepesi úton, s újságcikkekből tartotta fenn magát. 1869-től Tisza Kálmán közbenjárására az Észak-keleti Vasútnál személyügyi főnök, majd az Adria biztosító társaság elnöke lett. 1873-től 32 éven át a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnökeként ő felügyelte a Nagykörút és a Sugár-út (az Andrássy-út) és az Operaház építését - utóbbihoz a telket is ő szerezte, sőt olykor maltert is kevert. Ezekben az években épült ki a Duna-part és a Várkert-bazár, létesült három Duna-híd s a kontinens első földalattija. 1875-85 között a Nemzeti Színház és az Operaház intendánsa, 1867-1906 között kormánypárti képviselő, 1889-től megszűnéséig a Szabadelvű Párt elnöke is volt. Rengeteg tisztséget viselt, sokrétű tevékenysége csak Széchenyiével vethető össze. Meghatározó szerepet játszott Budapest világvárossá fejlesztésében, különösen a kertek, sétányok és a fásítás híve volt. Rendezési elképzeléseibe beletartozott a tisztaság és rend, a vízvezeték és csatornázás, a közlekedés szabályozása és a vásárcsarnokok. Budapest számos szobrát ő kezdeményezte s már akkor szót emelt a főváros kerületi széttagoltsága ellen. A népszerű "kockás báró" (jellegzetes öltözéke miatt ragadt rá ez a név) mindig agglegény maradt, bár nagy hódolója volt a szépnemnek. 1887-88-ban adta ki emlékiratait, s bár regényei ma már csak irodalomtörténeti érdekességek, írásaiért lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

1909.  Cesare Lombroso olasz orvos és jogász, a kriminálantropológia megalapítója

1984.  Jerzy Popieluszko lengyel katolikus áldozópap

1947-ben született Lengyelország északi részén, földműves családban. Wyszynski bíboros 1972-ben szentelte pappá. Súlyos betegségéből felgyógyulva évekig kórházlelkészként szolgált Varsóban. 1980-ban lett a varsói Kosztka Szent Szaniszló plébánián káplán. Amikor a plébánia területén lévő acélgyár is csatlakozott a sztrájkoló gdanski hajógyár munkásaihoz, Wyszynski bíboros megbízta őt a sztrájkoló munkások lelkipásztori szolgálatával is. Szemtanúk szerint „éjjel-nappal velük maradt, misézett, gyóntatott, beszélgetett, nyugtatott, vigasztalt, segített. Megakadályozta az ésszerűtlen akciókat.” A Szolidaritás szakszervezet betiltása után is kapcsolatban maradt a rábízottakkal. 1982-től minden hónapban szentmisét mutatott be a hazáért. Ezeken egyre többen vettek részt, hamarosan ezrek fogták körül imádkozva a templomot. Varsóban a munkásellenállás központjává vált temploma. Hamarosan fenyegető levelek érkeztek, majd követ hajítottak az ablakon keresztül szobájába. 1984. október 19-én négy titkosrendőr autóval elrabolta. (Mivel az autó rendszámát egy szemtanú megjegyezte, a tetteseket elfogták. Bár az országos felháborodás miatt nem lehetett az ügyet eltussolni, a gyilkosok hamar szabadultak, és az egész gyilkos akció részletei máig sincsenek feltárva.) A kínzások következtében roncsolt holttestét később megtalálták egy tóban. A harminchét éves, nyílt szavú, egyenes lelkű pap vértanúhalála az egész világot megrázta, Lengyelországot azonban a gyászban is megerősítette. Varsói temetésén százezrek vettek részt. II. János Pál pápa Rómában „az igazság, az igazságosság és az emberi méltóság védelmezőjeként” méltatta. Sírja a Kosztka Szent Szaniszló-templom kertjében szinte zarándokhellyé vált, ahol II. János Pál pápa is imádkozott 1987-ben tett látogatása alkalmából. 2010. június 6-án avatták boldoggá Varsóban.

1989.  Király István irodalomtörténész, akadémikus, Ady Endre-szakértő, a Kádár-rendszer irodalomtörténeti vonalának meghatározó alakja

1994.  Balázs Dénes földrajztudós, geológus, felfedező

2003. Alija Izetbegović Bosznia-Hercegovina elnöke

 

Istenes és világi gondolatok

„Mert minden vadállat és madár, kígyó és egyéb állat természetét meg lehet szelídíteni, és meg is szelídíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Nyughatatlan rossz az, telve halálos méreggel. Azzal áldjuk az Istent és az Atyát, és azzal átkozzuk az embereket, akiket Isten a saját képére teremtett. (Ter1,26k) Egyazon szájból ered az áldás és az átok. Testvéreim, ennek nem szabad így lennie.” (Jak3,7-10)

Prófétai panasz ez Jakab apostoltól. Az Ószövetségben, a „bölcsességi irodalom” is beszél a nyelv bűneiről, de sehol sem ilyen éles szavakkal. Isten és egymás szidása, sőt gyalázása mindennapossá vált, a közbeszéd, a civilizációnk része. „Testvéreim, ennek nem szabad így lennie.”

 

„Az emberi kapcsolatokban fontosak a tapintat diktálta, sehol meg nem írt, rejtett törvények is. Nem utolsósorban ezek figyelembevételén múlik az, mit emberségnek hívunk.” (Király István irodalomtörténész, akadémikus, +1989.10.19.)

Milyen jó belegondolni, hogy az „emberséghez” tapintat kell, azt pedig meg lehet tanulni. A bennünk lévő erőszak ellen szint az udvariassággal és tapintattal lehet küldeni.

 

„Gyakran egész nap nem ettem, s egész éjszaka nem aludtam, hogy gondolkozzak. Nem használt, tanulni jobb.” (Konfuciusz)

Egyszer valaki azt mondta, hogy ő nem olvas, csak gondolkozik, ugyan miről gondolkozik, aki nem olvas, nem tanul?