Elsődleges fülek

augusztus 2018

h k sze cs p szo v
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
21
augusztus
kedd
Augusztus 21. kedd

KALENDÁRIUM

Augusztus 21. kedd

Évközi 20. hét

Szent X. Piusz pápa: http://www.ktp.hu/kalendar/augusztus-21-szent-x-pius-papa-emleknap

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt19,23-30

Jézus így szólt tanítványaihoz: »Bizony, mondom nektek: a gazdag ember nehezen tud bemenni a Mennyek Országába. S újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten Országába.« Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték: »Akkor hát ki üdvözülhet?« Jézus rájuk tekintett és így szólt: »Embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges« [Ter18,14; Jób42,2]. Ekkor megszólalt Péter és azt mondta Neki: »Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk Téged. Mi lesz hát velünk?« Jézus azt felelte nekik: »Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek Engem, az újjászületés idején, amikor az Emberfia helyet foglal dicsősége trónján, ti is tizenkét trónon fogtok ülni, és ítélni fogjátok Izrael tizenkét törzsét. És mindenki, aki elhagyta házát, testvéreit vagy nővéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjét az Én Nevemért, százannyit kap majd és örök életet fog örökölni.

Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.

Az emberiséget mindig is foglalkoztatta a túlvilági élet kérdése, és különböző „trükkökkel” állandóan megpróbálta elérni és befolyásolni azt. Jézus nem ad technikákat, viselkedési normákat, hanem csak az Érte történő áldozathozatalról beszél. Nem önmagában a szegénység vagy nincstelenség üdvözít, hanem a cselekedet motivációja: kiért teszed mindazt, amit teszel, kiért és miért mondasz le bármiről?

A gazdagság veszélyei között az egyik az, hogy az ember elhiszi, hogy ő maga, az ő lehetőségei, összekötetései, pénze teszi lehetővé, hogy elintézzen bármit, hogy boldogítsa önmagát. Jézus azonban itt kinyilatkoztat, olyasvalamiről beszél, amiről önmagunktól nem tudhatunk – ezt a bevezető mondat: „bizony, bizony mondom nektek”, ami az isteni kinyilatkoztatás visszatérő szófordulata (Ámen, Ámen légó hümin). A Krisztusért vállalt, az ideig-óráig tartó javakról való lemondás Örök Életre szóló gyümölcsöket terem. Ez a remény ad különös termékenységet minden fogadalomnak, áldozatvállalásnak, lemondásnak, önfelajánlásnak. „Csak az a miénk, amiről lemondunk, vagy elviselünk”. Ezt tudjuk egymásnak is adni. Nem önmagában valaminek a hiánya boldogít, hanem az, hogy Kire való tekintettel nem birtoklunk, nem használunk valamit. Aki bármit tesz Krisztusért és az Ő Országáért, az sokszorosan visszakapja azt.

Istent nem lehet nagylelkűségben felülmúlni.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1849.  A komáromi védők 14 napos fegyverszünetet kötnek a császáriakkal

1849.  Hátszegnél Frummer Antal őrnagy leteszi a fegyvert Hasford orosz altábornagy előtt

1915.   Olaszország hadat üzen az Oszmán Birodalomnak

1921.   Megszűntetik a Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaságot, a terület egy része Magyarországhoz, a többi a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz kerül

1938.  Horthy Miklós németországi tárgyalásain elutasítja Adolf Hitler ajánlatát a Csehszlovákia–ellenes fellépés összehangolására

1965.   Vértes László régész Vértesszőlősön megtalálja „Samu” koponyacsontját, amely 320-380 ezer éves, más számítások szerint 185-210-ezer, s a homo sapiens ősének tekinthető

1968.  A Varsó Szerződés inváziója magyar csapatok részvételével, Csehszlovákia ellen, a Prágai Tavasz elfojtására

1968.  A belgrádi vezetés elítéli a Varsói Szerződés csehszlovákiai invázióját

2008. Sólyom László köztársasági elnök, valamint a kulturális miniszter bocsánatot kér Csehországtól az 1968-as beavatkozás miatt

Ezen a napon született:

1567.   Szalézi Szent Ferenc francia teológus, rendalapító

1908.  Feleki Kamill magyar színész, komikus

Ezen a napon hunyt el:

1131.   II. Balduin jeruzsálemi király

1614.   Báthori Erzsébet grófnő

1690.  Teleki Mihály erdélyi fejedelmi tanácsos, kancellár

1910.   Székely Bertalan festőművész

1940.  Lev Davidovics Trockij orosz újságíró, politikus, bolsevik forradalmár

1969.  Vályi-Nagy Tibor orvos, egyetemi tanár

1976.   Kner Albert nyomdász, grafikus

2004. Böszörményi Géza filmrendező, forgatókönyvíró

2007.  Lakatos Menyhért író

 

Istenes és világi gondolatok

„Mivel tehát olyan kiváló Főpapunk van, Aki áthatolt az Egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitvallás mellett. Mert nem olyan Főpapunk van, Aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, Aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, bűn nélkül. Járuljunk ezért bizalommal a Kegyelem Trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre.” (Zsid4,14-16)

Isten „testben” ismert meg minket, mert Megtestesült. A kísértés, a próbatétel hozzá tartozik a keresztény hétköznapokhoz, ez által Istent tudjuk megismerni, mert Ő is „mindenben kísértést szenvedett”.

 

„Aki nem tud firkálni, az rajzolni sem tud.” (Székely Bertalan magyar festőművész, +1910.08.21.)

A firka könnyedsége hozzátartozik és megalapozza a „szakma”, a rajz precizitását. Minden foglalkozásnak meg van a maga „firkája”, játéka és könnyedsége.

 

„Ha meghalsz, nővéred könnyei idővel felszáradnak, özvegyed más karjában abbahagyja a sírást, de anyád haláláig gyászolni fog.” (arab közmondás)

Nem sok halálig, sőt a halálon is túlnyúló kapcsolata van az embernek, és még kevesebb, ami Istennél is megmarad.