Hibaüzenet

  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

június 2018

h k sze cs p szo v
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
18
június
hétfő
Június 18. hétfő

KALENDÁRIUM

Június 18. hétfő

Évközi 11. hét

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt5,38-42

Jézus azt mondta a Hegyibeszédben: Hallottátok, hogy azt mondták: „Szemet szemért, és fogat fogért” [Kiv21,24]. Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. És aki pereskedni akar veled, és el akarja venni a köpenyedet, engedd át neki a ruhádat is; s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj.

Mindegyikőnknek föl kell tennie magának a kérdést, hogy „legalább vagy legföljebb” a „szemet szemért, fogat fogért”. A legtöbben azt gondolják, hogy az Ószövetség, minimum szemet követel szemért, holott ez a törvény éppen a bosszú korlátozását jelenti.

Szörnyű helyzetben lennénk, ha Jézusnak csak ezeket a szavait ismernénk, mert akkor teljes, és mindent átfogó „elfojtásra” kötelezne minket.De Passiójának részeként olvashatjuk az Ő megveretését is: „Amikor ezeket mondta, az ott álló poroszlók egyike arcul ütötte Jézust, és így szólt: »Így felelsz a főpapnak?«. Jézus azt felelte neki:» Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha pedig jól, miért ütsz engem?«”(Jn18,22-23). Így a szakasz valami teljesen másról szól, mint a „meghunyászkodásról”. Itt Jézus igazi méltóságáról, a félelemmel szembeni öntudatáról van szó. Így indulhatunk el a megértés más útjain: ha mindegyikőnk azt kapná, ami jár neki, vakok és fogatlanok lennénk mindnyájan, de legalább is tönkrementek.

Jézus szavai csak az Örök Élet felől érthetőek, nem az evilági értékrendhez tartoznak, és nem itt boldogítanak, hanem a „másvilágon”, az Örök Életben.

Jézus a bosszúról való lemondást követeli meg tőlünk, hiszen Isten így szól: „Enyém a bosszú, én megfizetek” (Deut32,35), másrészt a bosszú alantas és lealacsonyítja az embert, még ebben a világban is.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1812.   Az Egyesült Államok hadat üzent Nagy-Britanniának

1815.   A waterlooi csata, I. Napóleon francia császár döntő veresége

1919.   Dunamelléki fölkelés a kommunista uralom ellen

1940.  Londonban De Gaulle tábornok vezetésével megalakul a Francia Ellenállási Bizottság

1958.  Kosáry Domokost 4 évi börtönre ítélik

1972.   Az NSZK labdarúgó válogatottja az Európa-bajnokság brüsszeli döntőjén 3-0-ra győzi le a Szovjetunió csapatát

1979.   Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár és Jimmy Carter amerikai elnök Bécsben aláírja a SALT-2 megállapodást

A megállapodást a SALT-1 1972-es szerződés következő lépcsőfokának szánták, ám aláírásának ünnepélyes megrendezése ellenére végül nem ratifikálták, így nem léptek érvénybe a szerződésben megfogalmazottak. A szerződés tartalma volt, hogy mindkét fél kötelezi magát hogy a birtokában lévő interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM) indítóberendezéseinek, a tengeralattjáró-bázisú rakéták (SLBM) indítóberendezéseinek és a nehézbombázóknak az együttes száma nem haladja meg a 2400 egységet, míg a több robbanófejes rakétáké az 1320 egységet. Mindkét fél kötelezi magát arra is, hogy nem telepít új ICBM indítóberendezéseket, sem új típusú stratégiai támadófegyvereket.

1988. Göncz Árpád levelet intéz a június 16-án történtekkel kapcsolatban Grósz Károlyhoz. Ebben emlékezteti Grószt emberi és történelmi felelősségére, és kéri: ne csak szavakban, hanem tettekben is határolódjon el a korábbi módszerektől.

Ezen a napon született:

1868.  Horthy Miklós altengernagy, Magyarország kormányzója

1890.  Ferenczy Béni Kossuth-díjas szobrász, grafikus

1890.  Ferenczy Noémi Kossuth-díjas festőművész

1901.   Anasztaszija Nyikolajevna Romanova orosz nagyhercegnő

1918.   Jerome Karle Nobel-díjas amerikai kémikus

1927.   Ilosfalvy Róbert operaénekes

Ezen a napon hunyt el:

1928.  Roald Amundsen norvég sarkkutató, a Déli-sark felfedezője

1934.  Derkovits Gyula festő- és grafikusművész

1936.  Makszim Gorkij orosz író, drámaíró, publicista

1962.  Alekszej Innokentyjevics Antonov szovjet hadseregtábornok

1974.   Georgij Konsztantyinovics Zsukov marsall, szovjet katonai vezető, II. világháborús hadvezér, honvédelmi miniszter

1988.  Bese Lajos nyelvész, Mongólia-kutató

2004. Schöpflin Gyula író, műfordító, újságíró

 

Istenes és világi gondolatok

„Tudom, és meggyőződésem az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában; csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.” (Róm14,14)

A vallástörténet talán legnagyobb forradalmának mondata ez, amikor a Jézus Krisztusban megismert szabadságból fakadóan, egy „kóser zsidó”, túllép a Tóra rituális előírásain. Ez időben még az előtt volt, hogy Márk evangélista megjegyezte volna Jézusról: „Ezzel tisztának mondott minden ételt.” (Mk7,19) Azóta gasztronómiai és nem vallási kérdés, hogy ki mit eszik.

 

„Figyeljetek reám: az élet szép! Élni, élni, ezt akarja a rög, a fűszál, a féreg, az állat, az ember! Élni napsugáron, boldogan. Ez a föld a mienk, ne engedjétek, hogy egyetlen élőtől elvegye valaki! Az ember a legértékesebb a földön, lelkében végtelen jóság, szépség csírái szunnyadnak. Szeressétek, becsüljétek az embert, a nagyot, a kicsit, az erőset, a gyengét! A sorssal szemben egyformák vagyunk! Az élet rövid, az igazság örök.” (Makszim Gorkij orosz író, drámaíró, publicista, +1936.06.18)

A fölszínen hasonlít a humanizmus és a keresztény emberszeretet. A humanizmus – az önmagáért való emberszeretet – mindig a határhelyzeteken bukik meg.

 

„Ha egy ember életét megmentetted, akkor az egész világot megmentetted vele.” (talmudi mondás)

Krisztus pedig egyesével, mindegyikünkért halt meg, s így megmentett minket külön-külön.

 

 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1