Hibaüzenet

  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

november 2017

h k sze cs p szo v
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
20
november
hétfő
November 20. hétfő

KALENDÁRIUM

November 20. hétfő

Évközi 33. hét

 

Istenes és világi gondolatok

„Azt tartom ugyanis, hogy mindaz, amit most szenvedünk, nem mérhető össze a jövendő dicsőséggel, amely meg fog nyilvánulni rajtunk.” (Róm8,18)

A latin adagium, közmondás szerint „quid hoc ad aeternitatem”, „mi ez az Örökkévalósághoz képest”. Ha viszonyítási pontokat keresünk, a legjobb és legbiztosabb, a kikerülhetetlen „örökkévalóság”, ami vagy Örökélet lesz, vagy életfogytiglan, ez rajtunk és nem Istenen múlik.

 

„Hamarosan felvirrad az újév első reggele, és ilyenkor az emberek, amikor felébrednek, arra gondolnak, hogy vajon mit hoz nekik a jövő, mit várnak tőle, mit szeretnének elérni, miben reménykednek. De én ezen a reggelen azt akarnám üzenni nekik, hogy ne szerelmi boldogságot vagy sikert vagy gazdagságot vagy hatalmat vagy hosszú életet vagy éppen jó egészséget kívánjanak maguknak. Azt szeretném, ha összekulcsolnák kezüket, és gondolatban egyetlen fohászt fogalmaznának meg: Istenem, mielőtt eljön az aratás ideje, engedd megérlelődni a lelkem!” (Selma Lagerlöf Nobel-díjas svéd írónő, sz. 1858.11.20.)

Egyáltalán nem mindegy, hogy miért imádkozunk. Az antik görögök szerint, ha az ember mindenáron akar valamit, az istenek azzal büntetik, hogy megkapja azt. Hát ezért sem mindegy, hogy végső soron mit is kérünk magunknak és a szeretteinknek. Jó szavakat kell kapni, és kérni hozzá.

 

„Csak a halott látja a háború végét.” (Platón)

Az élők tudják, hogy soha nincs vége. Ha más nincs, ott van a hétköznapok öldöklése, amikor egymást gyilkoljuk.

 

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk18,35-43

Történt pedig, hogy amikor Jézus Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út szélén és kéregetett. Amikor hallotta az elvonuló tömeget, megkérdezte, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a Názáreti Jézus megy arra. Erre felkiáltott: „Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, ráparancsoltak, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltozott: „Dávid fia! Könyörülj rajtam!”

Erre Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék őt hozzá. Amikor odaért, megkérdezte tőle: „Mit akarsz, mit cselekedjem veled?” Az így szólt: „Uram! Hogy lássak!” Jézus azt mondta neki: „Láss! A hited megmentett téged.”

Azonnal látott is, és követte Őt, Istent magasztalva. Erre az egész tömeg, amely ezt látta, dicsőítette Istent.

Jézusnak „híre van”, ami megelőzi, sőt a származását is ismerik. Tudják, hogy Ő „Dávid Fia”. Ez azonban nem puszta hír a korabeli emberek számára, hanem a „messiási-remények” záloga. A zsidók csoportjai, vallási iskolái más és más „messiást” vártak. Az elterjedt fölfogások között a legerősebb az volt, hogy „fölszabadítóként”, politikai hatalmat fog hozni a zsidóknak. Ez az ember mégis gyógyulást vár Jézustól, ami sokkal közelebb áll az Ő igazi kilétéhez, mint a földi ország megteremtése.

Jellemző, hogy a nyomorult helyzetben lévő embert csitítani próbálták: szó szerint „megfedték”, mert kiabált. Lehet, hogy csak óvatosak voltak, hiszen valakit „Dávid fiának” nevezni egyértelmű politikai üzenet volt. De talán sokkal inkább arról van szó, mint napjainkban is, hogy pont attól akarnak távol tartani minket, ami a „javunkra” van. A hívő ember egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem hagyja magát befolyásolni, elhallgattatni a „korszellem” által, hanem a személyes bizalom útját járja.

Isten nekünk is fölteszi a jézusi kérdést: „Mit akarsz, mit cselekedjem veled?”. Készülnünk kell rá, hogy helyesen feleljünk, és ne piszlicsáré dolgokat kérjünk. Jellemző ránk, hogy mi az, amiért” minősített helyzetekben” Istenhez könyörgünk.

Aki vak,„látásért” könyörög, de ki mondhatja el magáról, hogy „lát”? A jerikói vaknak Jézus visszaadta a látását, de járni neki magának kell megtanulnia.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

284.    Diocletianus császár uralkodásának kezdete.

1849.  Átadják a budapesti Széchenyi Lánchidat

1923.  Habsburg Ottó születésnapján királypárti demonstrációt tartanak budapesti Bazilikában

1926.  Megnyílt a Városligetben a műjégpályája

1940.  Magyarország csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez

1945.  Nürnbergben megkezdődik a náci háborús bűnösök pere

1979.  Iszlám fundamentalisták felkelése Szaúd-Arábiában a nyugatbarát kormány ellen. Fegyveresek elfoglalják a mekkai Nagymecsetet, 6000 zarándokot túszul ejtenek. A lázadást több hetes véres ostrom után, francia különleges egységek segítségével sikerül leverni.

1988.  A budapesti Jurta Színházban megtartotta alakuló kongresszusát a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Fidesz

1989.  200 000 ember tüntet Prágában a demokratikus jogokért

Ezen a napon született:

1782.  Sina György bankár, nagybirtokos

Családja a dél-albániai Moschopolisból került a Habsburg Birodalomba. Különösen keleti kereskedelemmel, a textil- és dohányipar fejlesztésével foglalkozott. 1832-ben báróságot kapott. Széchenyi Istvánnal együtt részt vett a Lánchíd megépítésében, a finanszírozást ő szervezte meg az ausztriai Rothschild-ház bevonásával, valamint ő adta hozzá a legtöbb pénzt. Támogatta Széchenyi vasútépítési és folyamszabályozási vállalkozásait is. Az Osztrák Nemzeti Bank igazgatója, Görögország bécsi főkonzulja. 1850-ben vásárolta meg a gödöllői Grassalkovich-kastélyt, majd fia, Sina Simon (1810-1876) 1864-ben adta el egy belga banknak. A hagyomány szerint Jókai Mór róla mintázta Az arany ember címszereplőjének, Tímár Mihálynak az alakját. Fia, Sina Simon is bőkezű mecénás volt.

1820.  Ábrányi Emil magyar földbirtokos, költő, újságíró, 1848-as politikus, miniszteri titkár, kormánybiztos

1858.  Selma Lagerlöf Irodalmi Nobel-díjas svéd írónő

1886.  Karl von Frisch Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas német etológus

1889.  Edwin Powell Hubble amerikai csillagász

1904.  vitéz nemes belényesi Heppes Aladár alezredes a „Pumák” parancsnoka

1929.  Gérecz Attila költő, az 1956-os forradalom mártírja

1935.  Makovecz Imre műépítész, közíró, politikus

1943.  Ferencz Zsuzsanna író, újságíró, műfordító

Ezen a napon hunyt el:

1856.  Bolyai Farkas erdélyi matematikus, Bolyai János édesapja

1886.  Laborfalvi Róza színésznő

1894.  Anton Rubinstein orosz zongoraművész, zeneszerző, karmester

1910.  Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz író

1924.  Fraknói Vilmos történetíró, egyháztörténész

1939.  Kun Béla újságíró, kommunista politikus

1945.  Francis William Aston Nobel-díjas kémikus, fizikus

1975. Francisco Franco spanyol katonatiszt, a1939–1975 között Spanyolország vezetője

 

 

 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3