Hibaüzenet

  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

január 2018

h k sze cs p szo v
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
22
január
hétfő
Szent Vince diákonus, vértanú - január 22.

Szent Vince diákonus, vértanú

született: Huesca, Hispania, 250 után

elhunyt: Valencia, 304

Konzuli családból származott, atyja Eutychius, anyja Evola. Valerius zaragozai püspök nevelte, diákonussá sztelte, majd fődiákonusává tette. Kitűnt a rászorulók iránti gondosságával. A Diocletianus-féle üldözés idején a püspökéével együtt tartóztatták le s ítélték halálra. A püspök halála után Vincét kínzások után sötétzárkába zárták, de ott mennyei fény vette körül. A kínpadon meghalt.

Legendáját az Érdy-kódexben és a ponyvaköltő Varga Lajos versezetében olvashatjuk. Egyikben sincs magyarázat Vincének, illetve napjának a szőlővel, borral való kapcsolatára. 1031-ben föltűnt a koronázási paláston; Kopasz nádor a váradi székesegyházban oltárt emelt a tiszteletére. Ünnepének kalendáriumi helyéből adódik, hogy ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját. Nevének a vinum szóval rokon hangzása magyarázza, hogy a szőlőművesek névnapjának időjárásából a következő bortermésre szoktak jósolni. Ha ezen a napon olvad, akkor jó lesz a bortermés. A borkereskedők, cserepezők, kávésok, pincemesterek, szőlőművesek, téglaégetők, vincellérek védőszentje, de elveszett tárgyak megtalálásához, belső bajok és a nyelv betegségei ellen is kérik segítségét.

 

Szent Ágoston beszédeiből

„Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte” (Fil 1, 29).

Elfogadta ezt Vince, a diakónus, elfogadta, és magáévá is tette mind a kettőt. Ha ugyanis el nem fogadja, ugyan mije volna? így azonban hitt Isten igéjének, és volt ereje elviselni a szenvedést is.

Senki se merítsen tehát csupán saját szívéből, amikor beszél; és senki se bízzék saját erejében, amikor megpróbáltatást szenved, mert Krisztustól van az a bölcsességünk, hogy igazságait okosan hirdessük, és őtőle van az az erőnk is, hogy a szenvedéseket bátran elviseljük.

Emlékezzünk csak vissza Krisztus Urunkra, miként figyelmezteti tanítványait az evangéliumban. Emlékezzünk csak vissza a vértanúk Királyára, hogyan szereli föl csapatait szellemi fegyverekkel, miként mutatja meg a harcukat, mint biztosítja nekik a segítséget, és hogyan ígéri meg jutalmukat, amikor tanítványainak ezt mondja: „A világban üldözést szenvedtek; és hogy rémületükben megerősítse őket, hozzáfűzi: „De bízzatok, mert legyőztem a világot!” (Jn 16, 33)

Mit csodálkozunk tehát azon, testvéreim, ha Vince győzött annak erejében, aki legyőzte a világot? „A világban mondja üldözést szenvedtek”. De ha e világ szorongat is benneteket, meg nem semmisít; ha támad is benneteket, le nem győz. A világ kétféle hadat visel Krisztus katonái ellen. Hízeleg, hogy megtévessze őket, és fenyeget, hogy megtörje őket. Ne tartsanak tehát fogva a saját élvezeteink, és meg ne rémítsen mások kegyetlenkedése, akkor már le is van győzve a világ.

Mindkét fronton segít Krisztus, ezért nem győzik le Krisztus követőjét. Ha Vince szenvedését az emberi erő határának szempontjából nézzük, akkor hihetetlennek tűnik, de az isteni hatalom oldaláról nézve nincs mit csodálkoznunk rajta.

Annyi dühödt kegyetlenség marcangolta a vértanú testét, és annyi fölséges nyugalom csengett ki szavából; olyan éles kínok hasogatták tagjait, és olyan bátorság hatotta át szavait, hogy azt gondolhatnánk: Vince kínzásakor másvalakit kínoztak, nem azt, aki beszélt.

És valóban, testvéreim, úgy is volt. Csakugyan úgy volt. Másvalaki beszélt. Evangéliumában ugyanis megígérte Krisztus ezt is az ő tanúságtevőinek, akiket az ilyen küzdelmekre is felkészített. Ezt mondta ugyanis nekik: Ne törjétek előre a fejeteket, hogyan vagy mit mondjatok. Mert nem ti fogtok szólni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek (vö. Mt 10, 19-20).

A test tehát kínokat szenvedett, de a Szentlélek szólt belőle. A Szentlélek szava nemcsak az istentelenséget győzte le, hanem a gyenge embert is megerősítette.

 

Könyörgés

Mindenható, örök Isten, tölts be minket Szentlelkeddel, hogy szívünket ugyanaz a hősies szeretet járja át, amellyel Szent Vince vértanú minden testi kínt legyőzött. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

 
22
január
hétfő
Január 22. hétfő

KALENDÁRIUM

Január 22. hétfő

Évközi idő 3. hét

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mk3,22-30

Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Jézust Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ekkor összehívta őket, és példabeszédekben ezt mondta nekik: „Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn. És ha egy ház meghasonlik önmagával, az a ház nem állhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van. Senki nem mehet be az erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát. Bizony, mondom nektek, hogy minden vétket és káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak az emberek fiainak; de aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot soha, hanem örök vétek fogja terhelni.”

Mert azt mondták: „Tisztátalan lélek van Benne.”

A megbocsátás soha nem Isten önkényén múlik, hiszen Ő szüntelenül könyörülni akar, így a Szentlélek elleni káromlás sem az Ő szidalmazását, vagy gyalázását jelenti. A Jézus-i mondás értelme a szövegkörnyezetből derül ki. Jézust ellenfelei azzal vádolják, hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket, azaz irgalmasságát, amivel megkönyörül és segíti az embereket, rosszra magyarázták. A jót rossznak látni, és a rosszat jónak, vagy ahogy Shakespeare írja: „szép a rút és rút a szép”, az ilyen ember menthetetlen. Nem lehet ugyanis megbocsátani (nem tilos, hanem lehetetlen) annak, aki nem látja be, hogy bocsánatra szorul, vagy annak, aki a jó mögött mindi rosszat szimatol, miközben a rosszal mindig megegyezik. Ez a Szentlélek káromlása, hiszen Ő inspirál minden valódi jóságot, ezért mondja Jézus, hogy az ilyen káromlásra nincs bocsánat, de ez nem Isten akaratából, hanem a lét rendjéből fakad. A gőg elvakítja az embert.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1823. Kölcsey Ferenc befejezi a Himnuszt

1849. Perczel Mór visszaszorítja az Ottinger Ferenc által vezetett császári dandárt, és elfoglalja Szolnokot

1944. Szövetséges partraszállás az olaszországi Anzio mellett

1955. Budapesten megnyitják a Kossuth Klubot, amely az 1956-os forradalom szellemi műhelyévé vált

1959. Miután az Elnöki Tanács elutasította kegyelmi kérvényét, kivégzik Szirmai Ottót, a Tűzoltó utcai felkelőcsoport tagját, a Péterfy utcai kórház ellenállóját

1963. Charles de Gaulle francia elnök és Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár aláírta a francia–német barátsági szerződést

Ezen a napon született:

1561. Francis Bacon brit filozófus, államférfi

1729. Gotthold Ephraim Lessing német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg

1775. André Marie Ampere francia fizikus, matematikus

1788. George Byron angol költő

1852. Csonka János gépészmérnök, feltaláló

1876. Baros Gyula irodalomtörténész

1906. Sebes Gusztáv labdarúgó, az Aranycsapat mesteredzője

1920. Chiara Lubich a Fokoláre Mozgalom alapítója

1943. Cseh Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész

Ezen a napon hunyt el:

1531. Andrea del Sarto firenzei festő

1666. Sah Dzsehán, az indiai mogul dinasztia ötödik uralkodója, az agrai Tádzs Mahal építtetője

1710. Babocsay Ferenc kuruc brigadéros

1891. Ybl Miklós műépítész

1973. Lyndon B. Johnson, az Amerikai Egyesült Államok 38. elnöke

1989. Weöres Sándor Baumgarten- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító

1994. Telly Savalas görög származású, Emmy-díjas amerikai színész, énekes