Hibaüzenet

  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

április 2018

h k sze cs p szo v
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
19
április
csütörtök
Április 19. csütörtök

KALENDÁRIUM

Április 19. csütörtök

Húsvéti idő 3. hét

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Jn6,44-51

Senki sem jöhet Hozzám, hacsak az Atya, aki Engem küldött, nem vonzza; és Én feltámasztom őt az Utolsó Napon. Meg van írva a prófétáknál: „Mindnyájan Isten tanítványai lesznek” [Iz54,13]. Mindaz, aki az Atyától hallott és tanult, Hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz, annak Örök Élete van. Én vagyok az Élet Kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak. Ez a Mennyből alászállott Kenyér, hogy aki Ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az élő Kenyér, amely a Mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a Kenyérből eszik, örökké él. A Kenyér pedig, amelyet majd Én adok, az Én Testem a világ életéért.

Jézus szavai szerint az, hogy Hozzá tartozunk, nem a mi tettünk, hanem az Atya tette. A hit tehát ajándék, és nem érdem, nem tesz különbbé senki másnál, ugyanakkor azonban a hitetlenség bűn, hiszen az „Atya vonzására” engedelmességgel kell válaszolni. Van, ami rajtunk múlik, és van, ami nem, és a kettőt világosan meg kell tudni különböztetni egymástól. Ebben áll az igazi bölcsesség. A mi feltámadásunk ígérete a Föltámadott Krisztustól származik, az Ő szavának ereje a reményünk alapja, de nekünk ki kell tartanunk ebben a reményben. Ebben segít az Élet Kenyere.

A hit Örök Élet, s a Szentírásban a hit mindig bizalmat jelent egy személyes Istenben. Így az ígéret: „Mindnyájan Isten tanítványai lesznek”, nem általában a vallásosságot jelenti, hanem egy mélységes bizalmi kapcsolatot, amit nem rettent el a halál sem. Ez a bizalom jelenti az Örök Életet. A bizalmatlanság, a „hitetlenség”, már most is halál itt, az emberi viszonyok között, hiszen elszigetel, bezár, de az idő megszűnésével ez már az „örök halál”. Ahhoz, hogy életünk legyen, szükségünk van Krisztusra az Élet Kenyerére. Benne bízni, és hinni már most is élet, s majd ez lesz az Örök Élet is.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1849.  A nagysallói győzelem, amelyben Görgey legyőzi a császári csapatokat

1943.  A varsói gettó fölkelés kezdete

2005.  Joseph Ratzinger bíborost pápává választják

2006. A román parlament felfüggesztette tisztségéből Traian Băsescu román államfőt

Ezen a napon született:

1793.   V. Ferdinánd magyar király, osztrák császár

1828.  Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos

1885.  Gózon Gyula Kossuth-díjas színészművész

1908.  Harangozó Gyula Kossuth-díjas koreográfus, balettmester

1931.   Ember Mária író, újságíró

Ezen a napon hunyt el:

1588.  Paolo Veronese velencei festőművész

Veronában született 1528-ban Caliari néven, művésznevét később szülővárosáról kapta. Apja kőfaragómester volt, eleinte az ő nyomdokain haladt, de hamarosan a festészet felé fordult, tizennégy éves korától egy helyi festőművész, Antonio Badile tanította. Erősen hatott rá Domenico Brusasorci, majd Michelangelo és Giulio Romano.1553-ban Velencébe hívták a dózsepalota falképeinek elkészítésére Giambattista Zelotti mellé, ahol rövidesen a város sokat foglalkoztatott freskófestőjévé vált, sokat dolgozott egyházi megrendelésre, első önálló munkája a San Sebastiano-templomba készült, mennyezetfreskóján a bibliai Eszter története látható. Nagy megrendelője volt a velencei nemesség is, akiknek villáit és palotáit díszítette. Jó érzékkel festett építészeti környezetbe helyezett sokalakos bibliai jeleneteket, melynek híres példája a Kánai menyegző című óriási festménye, amely eredetileg a San Giorgio Maggiore-kolostor ebédlőjébe készült, majd Napóleon hadizsákmányaként került Párizsba a Louvre-ba. Másik ilyen1573-ban készült  műve a Santi Giovanni e Paolo ebédlőjébe szánt Utolsó vacsora című alkotása, melyért az inkvizíció perbe fogta a vallásos témához nem illő szemérmetlen részletek miatt, ezért átnevezte a képet, így lett a címe Lakoma Lévi házában. Életének utolsó évtizedeiben sok festőt foglalkoztató műhelyt vezetett bátyjával és két fiával. Festményein a vallásos és mitologikus témákon a korabeli Velence mindennapjai elevenednek meg.

1882.  Charles Darwin angol természettudós, biológus

Angliában, Shrewsburyben született 1809-ben. Edinburgh-ban orvosnak tanul, de nem bírja az operációk látványát, később apja kívánságára Cambridge-ben teológiai tanulmányokat folytat. Itt összebarátkozik J. S. Henslow botanikus pappal. Az egyetemen 1831-ben végez; kapóra jön számára, hogy épp akkor indul föld körüli útra a Beagle nevű háromárbocos. Henslow beajánlja a kapitánynak, hogy vigye magával. A hajó 1831. december 27-én fut ki és 1836. október 2-án tér haza. 1839-ben tagja lesz a Királyi Társaságnak. 1840-ben feleségül veszi első unokatestvérét, az erősen vallásos Emma Wedgwoodot, aki az évek során összesen tíz gyermeket szül neki. 1840-ben jelenik meg első műve, a Journal of Researches into Geology and Natural History of the Various Countries visited by H. M. S. Beagle - Beszámoló őfelsége hajója, a Beagle által meglátogatott országok geológiájára és természetrajzára vonatkozó kutatásokról, melyet később The Voyage of the Beagle (A Beagle utazása) címen többször is kiadnak. A könyv bevételéből 1842-ben házat vesz Downban, ahol (utazásait leszámítva) egész későbbi életét tölti. Összesen több, mint egy tucat könyvet ír. Evolúciós írásai közül A fajok eredete mellett Az ember származása (1871) és az 1872-es The Expression of Emotions in Man and Animals ma is közismert. Összekapcsolta a fejlődés gondolatát a fejlődés egyes okainak bizonyos elméletével (kiválasztás, a teleologikus tényezők kizárása, leszármazáselmélet). Elméletét az emberről The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1872) című művében alkalmazta. Kerülte a világnézeti következtetéseket; ezeket először minden kritika nélkül követői (különösen E. Haeckel, Th. Huxley) tették meg. Meggyőződése szerint agnosztikus volt. A Westminster apátságban nyugszik. A fajok eredete című művét így fejezi be: Érdekes dolog megállni egy kuszán benőtt part mellett, amelyet sokféle növény borít, madarak dalolnak a bokrokban, a levegőben rovarok röpködnek, és férgek másznak a nedves földben, és eltűnődni azon, hogy mindezeket a finom gonddal szerkesztett formákat, amelyek annyira különbözők, és amelyek oly bonyolult módon függnek egymástól, egytől egyig olyan törvények hozták létre, melyek ma is működnek körülöttünk. Ezek a törvények pedig, a legtágabb értelemben véve, nem mások, mint a növekedés, a szaporodás, az öröklés (ami majdhogynem szükségszerűen következik a szaporodásból), a változékonyság (amely az életkörülmények közvetlen és közvetett hatásától, valamint a használattól és a nemhasználattól függ), az olyan nagyfokú szaporodási sebesség, amely a létért folyó küzdelemhez vezet; és mindezek következtében a természetes kiválasztás, amelyből a jellegek szétválása és a kevésbé fejlett formák kipusztulása adódik. Így a természetben folyó harcból, éhségből és halálból közvetlenül az elképzelhető legmagasztosabb eredmény: a magasabbrendű állatok létrejötte következik. Felemelő elképzelés ez, amely szerint a Teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt eredetileg csupán néhány, vagy csak egyetlen formába lehelte bele, és mialatt bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan törvényét követve keringett körbe-körbe, ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelenül sokféle, csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki – és teszi ma is.

1937.   Vaszary János festőművész

1967.   Konrad Adenauer német politikus, szövetségi kancellár

2005.  Nagy László Európa-bajnok műkorcsolyázó

2006. Velenczey István Jászai-díjas színész, színházigazgató

 

ISTENES ÉS VILÁGI GONDOLATOK

„Az Úr félelme jámbor tudás,

a jámborság pedig megőrzi a szívet és igazzá teszi,

vígságot és örömöt szerez.

Aki féli az Urat, annak jó sora lesz,

és végső napjain áldásban részesül.

A bölcsesség teljessége Isten félelme;

gyümölcseiből bőség fakad:

egész házát megtölti termésével,

s a tárházakat kincseivel.” (Sirák1,17-21)

A „jámborság” a Szentlélek ajándéka. Ma vallásosságnak hívhatjuk. A vallásosság Isten nagy ajándéka, ami biztonságot és megalapozott reményt ad mind erre, mind pedig az Örök Életre. Egyébként pedig gazdaggá teszi az ember életét.

 

„A tudomány eredendően se nem jó, se nem rossz. A tudomány egy lehetőség, amit az ember a saját céljaira használhat.” (Glenn T. Seaborg svéd származású Nobel-díjas amerikai magkémikus sz. 1912.04.19.)

A Szentírás szerint a „tisztának minden tiszta, a tisztátalannak minden tisztátalan.” (vö.Tit1,15). A dolgok önmagukban sem nem jók, sem nem rosszak, az a kérdés, hogy mire és hogyan használjuk őket.

 

A szív tolmácsa az arc. (magyar közmondás)

És nem a szem, mint ahogy a szentimentalisták gondolják. Harminc éves korunk után felelősek vagyunk az arcunkért.

 

Pusztai atyák mondásai

Egy fiatal szerzetes nagyon elégedetten járult apátja elé.

- Atya - mondta -, végre legyőztem az utolsó illúziómat is.

Az öreg így válaszolt:

- Vigyázz, ez is csak illúzió.