Hibaüzenet

  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 38 sor).
  • Warning: Illegal string offset 'data' template_preprocess_calendar_month() függvényben (/var/www/ktp.hu/sites/all/modules/calendar/theme/theme.inc 43 sor).

Elsődleges fülek

február 2018

h k sze cs p szo v
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
1
2
3
4
26
február
hétfő
Február 26. hétfő

KALENDÁRIUM

Február 26. hétfő

Nagyböjti idő 2. hét

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk6,36-38

Jézus így szólt: legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas! Ne ítéljetek, és titeket sem fognak elítélni. Ne kárhoztassatok senkit, és benneteket sem fognak kárhoztatni. Bocsássatok meg, és bocsánatot fogtok nyerni. Adjatok, és adnak majd nektek is: jó és tömött, megrázott és túláradó mértékkel adnak majd az öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek.

Bár sokszor gondoljuk magunkat az igazság bajnokainak, és úgy is viselkedünk, mi mégsem az ítélkezésben válhatunk Istenhez hasonlóvá, mert Ő egészen máshogy ítél, mint mi. Igazunk lehet (annyira nem vagyunk szegények), de az Igazság Maga az Isten. Mi a szeretet és az irgalom által válhatunk Hozzá hasonlókká. Isten mindegyikünket a saját képére és hasonlatosságára teremtett (Ter5,3), és ha nem érjük el megteremtésünk célját, Istenképiségünket, akkor menthetetlenül elveszünk. A Biblia ezt nevezi kárhozatnak.

Most a nagyböjti időben még időszerűbb az adakozásra, jócselekedetekre való felszólítás, amit a hívő ember nem egyszerű humanizmusból teljesít, hanem Isten-tiszteletből. Teljesíteni akarjuk Jézus parancsát, hogy olyanok legyünk, mint a mi Mennyei Atyánk, hiszen a gyermeknek hasonlóvá kell lennie Atyjához.

A jócselekedeteket és az adakozást még csak meg lehet tanulni, de irgalmazni annak, aki ártott nekünk, vagy jobb nálunk, az igazán emberpróbáló. Ehhez szó szerint önmagunkat kell megtagadni, de enélkül az önmegtagadás és önkorlátozás nélkül nincs Üdvösség.

Érdemes kipróbálni, hogy Jézus mennyire szavahihető, valóban olyan mértékkel mérnek-e nekünk, mint mi másoknak? A Nagyböjt jó alkalom erre.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1899.  Széll Kálmán alakít kormányt

1952.  Elkészül Nagy-Britannia első atombombája

1993.  Terrorista bombamerénylet a New York-i Világkereskedelmi Központban, ahol öten életüket vesztik, ezren megsebesülnek

Ezen a napon született:

1715.  Claude Adrien Helvétius francia filozófus, enciklopédista

1802.  Victor Hugo francia író, drámaíró

1808.  Boka Károly cigányzenész, Kossuth Lajos kedvenc cigányprímása

1829.  Levi Strauss amerikai iparos, a farmernadrág névadója

1909.  Berzsenyi Ralph olimpiai ezüstérmes sportlövő

Ezen a napon hunyt el:

1770.  Giuseppe Tartini itáliai zeneszerző, hegedűművész

1941.  Lux Elek szobrászművész

1947.  Tihanyi Kálmán fizikus, feltaláló

1897-ben született a Nyitra vármegyei Üzbégen. 1913-ban a Pozsonyi Elektrotechnikai Szakiskola befejezését követően nyújtotta be első szabadalmi kérelmét: zsebkészülék a fényképészeti lemezek fénynél való kezelhetőségére. 1914-ben megkötötte első üzletét egy bécsi céggel, amely az utcai lámpák központi, drótnélküli kapcsolására vonatkozó találmányát vásárolta meg. 1915-ben érettségizett Vácott, 1916-ban önkéntesként bevonult a hadseregbe. Katonai szolgálata alatt eleinte tüzértiszt volt a keleti fronton, majd rádiómérnökként tevékenykedett. Két hadi találmányát is megvalósította: távirányítású gyújtószerkezet víz alatti aknák időzítésére és szárazföldi akna. Katonai ideje alatt 1917-ben kezdte foglalkoztatni a televízió problémája.1924-ben Vácról Pestre költözött, ahol a Magyar Királyi József Műszaki Egyetem hallgatója volt. Nevéhez fűződik a teljesen elektronikus, töltéstároló típusú televíziós rendszer feltalálása, amely lehetővé tette a több száz soros képfelbontást és képvisszaadást. A televízió alapelveit és számos kivitelezési módját 1926-ban benyújtott magyar szabadalmi bejelentésében dolgozta ki. Elgondolásait később továbbfejlesztve két új szabadalmi leírásban foglalta össze, majd 1928-ban szabadalmaztatta. Szabadalmi kérelmét Németországban, Angliában, Franciaországban és az USA-ban is benyújtotta. Az amerikai Radio Corporation (RCA) a szabadalmak angliai és franciaországi közzétételét követően, 1930 nyarán kereste meg, és 1931-ben kezdték meg ezek alapján a képfelbontócső laboratóriumi kidolgozását. Az új kameracső első igazán sikeres példányai néhány hónapon belül megszülettek és ekkor dőlt el, hogy a készüléket majd ikonoszkóp néven fogják forgalmazni. A katódsugaras képleképzést katonai célú felhasználásra is alkalmazva 1929-ben dolgozta ki és szabadalmazta különleges, infravörös sugarakra is érzékeny kameráját, melynek prototípusát robotrepülők céljára az angol Légügyi Minisztérium számára készítette el. Egyéb, a televízió fejlődésében jelentős szerepet játszó 1935-ös és 1937-es bejelentésű szabadalmait a Loewe, RCA és a Fernseh AG vásárolta meg és fejlesztette ki. 1939-ben jelentette be teljesen lapos, valójában egy igen korai plazma televíziónak tekinthető televízióját, melynek gyártását a háború után Magyarországon tervezte beindítani. 1940-44 között kidolgozott egy 5–8 km hatótávolságúra tervezett magasnyomású akusztikus sugárzó készüléket, eredetileg a mezőgazdaságban igen nagy jelentőséggel bíró eszközként, kártékony rovarok eltávolítása céljából.

1969.  Karl Jaspers német filozófus

1971.  Fernandel (Fernand Joseph Désiré Contandin) francia színész, komikus

 

Istenes és világi gondolatok

Mózes, az aranyborjú fölállítása után így kezdte kérlelni az Urat, az ő Istenét: „Miért gerjedne fel, Uram, haragod néped ellen, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről, nagy erővel és hatalmas kézzel? Kérlek, ne mondhassák az egyiptomiak: ‘Álnokul kivitte őket, hogy megölje mindnyájukat a hegyekben, és eltörölje őket a földről.’ Szűnjék meg haragod, és légy kegyelmes néped gonoszságával szemben! Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgáidról, akiknek megesküdtél Önmagadra: ‘Megsokasítom utódaitokat, mint az ég csillagait, és ezt az egész földet, amelyről szóltam, utódaitoknak adom, s birtokolni fogjátok azt örökké!’” Megengesztelődött erre az Úr, és nem tette meg azt a rosszat, amelyet népe ellen mondott. (Kiv32,11-14)

A legtöbb ember csak a kérő imát ismeri, legföljebb még tud hálát is adni, de van közbenjáró ima is. Ilyenkor nem magáért, hanem másért, másokért könyörög az ember. Mózes a népéért könyörög, mert az fontosabb neki, mint saját maga. Meg kell tanulnunk a közbenjáró imát családunkért, szeretteinkért, a ránk bízottakért, a Hazánkért. Ez nem csak szavakat jelent, hanem az akarat megfeszítését, böjtöt és imát „alkalmas, és alkalmatlan időben” is.

 

„Legyen bátorságod elviselni az élet nagy fájdalmait, türelmed szembe nézni az apróbbakkal. S mikor elvégezted napi feladatodat, békében térj nyugovóra. Isten ébren virraszt.” (Victor Hugo francia író, drámaíró sz.1802.02.26)

A keresztény szabadság abban áll, hogy azt, ami rajtam múlik, azt megteszem, mert azt Isten sem teszi meg helyettem, s amin nem tudok változtatni, azt rábízom az Istenre, mert Ő figyel rám.

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae. Vagy használni akarnak a költők, vagy gyönyörködtetni.

A régiek. A maiak legtöbbször csak „önkifejezni”.