09
március
kedd
Március 9. kedd - Nagyböjt 3. hete

 

KALENDÁRIUM

Böjtmás hava

Március 9. kedd

 

Nagyböjt 3. hete

Római Szent Franciska, akinek életéről itt olvashat:

http://www.ktp.hu/kalendar/marcius-9-romai-szent-franciska

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt 18,21-35

Péter odament Jézushoz és azt mondta Neki: »Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?« Jézus azt felelte neki: »Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer [Ter4,24]. Hasonlít a Mennyek Országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: „Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.”

Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: „Add meg, amivel tartozol.”

A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: „Légy türelemmel irántam, és megadom neked.” Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását.

Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt.

Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: „Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?” És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását.

Így tesz majd Mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.«

Péter azt gondolta, hogy nagyot mondott azzal, hogy talán hétszer kell megbocsátani. A zsidó gondolkodás szerint ez már mindennek a teteje, végső határa. Jézus, e szerint a zsidó logika szerint válaszol, és fokozza Péter szavait: hetvenszer hétszer. A hetes ugyanis a teljesség, beteljesültség száma volt (vö. Ter4,24).

Az hogy mi megbocsátunk, tesz képesség bennünket arra, hogy nekünk is meg lehessen bocsátani. Erről szól a példázat is. Hiába engedte el a szolga elképesztő adósságát a király (egy tartomány egész éves adóbevétele), mivel az könyörtelen volt, így nem kegyelemnek, egy új esélynek tekintette mindezt, hanem csak szerencsének, ezért fojtogatni kezdte társát, aki hozzá képest elenyésző összeggel tartozott (100 napi bér). Aki mindent számon tart, felró, behajt, annak nem lehet megbocsátani, mert nem tudja elfogadni, nem bocsánatként fogadja azt, hanem csak szerencseként, és nem vesz észre mögötte a személyes jóindulatot, holott Isten hozzám lehajló jóságának felismerése lehet csak az Üdvösség, semmi más.

Fontos a többi szolga szerepe, akik urukhoz fordulnak szomorúságukban és fölháborodásukban. Így fordul a hívő ember és az egész Egyház Istenhez, a világban tapasztalható gonoszság, szenvedés és embertelenség láttán. Az égbekiáltó bűnöket mi juttatjuk el Isten füléhez és Ő előbb-utóbb cselekedni fog.

 

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

 

Ezen a napon történt:

1831.   Lajos Fülöp francia király kiadja rendeletét a Francia Idegenlégió felállításáról

1916.   IAz ötödik isonzói csata kezdete; az olasz hadsereg támadásait az osztrák-magyar haderő visszaveri

1918.   Szovjet-Oroszország kormánya Moszkvába költözik

1942.  Kállay Miklós miniszterelnök kormányt alakít

2001.  Az afganisztáni tálibok felrobbantották a világ legnagyobb Buddha-szobrát

2008. Népszavazás a tandíjról, a vizitdíjról és a kórházi napidíjról

 

Ezen a napon született:

1451.   Amerigo Vespucci olasz tengerész, térképész

1886.  Ángyán János orvos, belgyógyász, egyetemi tanár

Az első világháború alatt (1914-1918) a 7. Hadsereg bakteriológiai és kórtani osztályát, majd a helyőrség szívbeteg-állomását vezette

1910.   Lénárd Sándor orvos, író, költő

1934.  Jurij Gagarin szovjet repülőtiszt, a világ első űrhajósa

 

Ezen a napon hunyt el:

1693.  Antonio Caraffa itáliai zsoldosvezér

1933.  Aujeszky Aladár mikrobiológus, orvos, állatorvos, főiskolai tanár

Bevezette a kutyák veszettség elleni kötelező oltását, felfedezte az állatoknak róla elnevezett nyúltagyvelő bénulását és új baktériumspóra-színezőeljárást dolgozott ki.

1944.  Ripka Ferenc politikus, Budapest főpolgármestere

1961.   Darvas Szilárd író, költő, humorista, kabarészerző, konferanszié

1971.   Jankovich Ferenc író, költő

1974.   Earl Wilbur Sutherland Nobel-díjas amerikai fiziológus

1981.   Max Delbrück német származású amerikai biológus