27
szeptember
hétfő
Szeptember 27. hétfő - Évközi 26. hét

 

KALENDÁRIUM

Szent Mihály hava

Szeptember 27. hétfő

 

Évközi 26. hét

Páli Szent Vince áldozópap:

http://www.ktp.hu/kalendar/szeptember-27-pali-szent-vince-emleknap

 

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk 9,46-50

A tanítványok között fölmerült a kérdés, hogy ki a nagyobb közülük. Jézus, aki ismerte szívük gondolatát, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és azt mondta nekik: „Aki befogadja ezt a gyermeket az Én Nevemben, Engem fogad be; és aki Engem befogad, azt fogadja be, aki Engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a legnagyobb.” Ekkor János így szólt: „Mester! Láttunk valakit, aki a Te Nevedben ördögöket űzött, és megtiltottuk neki, mert nem követ Téged.” Jézus azt felelte neki: „Ne tiltsátok meg; mert aki nincs ellenetek, veletek van.”

Minden zárt közösség rákfenéje a versengés és vetélkedés. Isten Lelkének bölcsességére vall, hogy a Biblia nem idealizálja az apostolokat, hanem beszámol kisstílű viszályaikról. A „pusztai atyák” mondásai között szerepel egy alapelv: „soha ne hasonlítsd össze magadat mással, és üdvözülsz”. A vetélkedés megöl minden közösséget, de mérgezi a lelket is. Jézus isteni tudásával ismeri gondolataikat és ezért ad nekik „leckét” az Isten Országának törvényeiből.

Jézus viszonya a gyermekekhez szokatlan és megbotránkoztató volt a korabeli viszonyokhoz képest, hiszen egy tekintélyes rabbi nem érintkezett gyerekekkel és nőkkel, és főleg nem állította őket vallási példaként a tanítványai elé. Ahogy a gyermek fönntartás nélkül örömmel fogad mindent, amit kap, nem méricskél, nem számítgat, hanem felszabadultan elfogad mindent, nekünk is így kell Isten Országát fogadnunk.

Most is, de az Újszövetség más pontjain is, Jézus azonosítja Magát a gyermekekkel, így az ő szociális befogadásuk, Krisztus kegyelmi befogadását is jelenti. Nagy esély ez.

A versengés miden emberi kapcsolat, katonai nyelven szólva, minden „függelmi viszony” megrontója. Ha valaki tudja és „elfoglalja” saját pozícióját a többiek között, akkor nem szorul arra, hogy mások igazolják mindezt.

A féltékenység, amit „zöldszemű szörnynek” szoktak nevezni, mindig irracionális, értelmetlen és sátáni kísértés.

 

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

 

Ezen a napon történt:

1540.  III. Pál pápa engedélyezi a Loyolai Szent Ignác által alapított Jézus Társasága (Jezsuita rend) működését

1849.  Klapka György tábornok és Haynau Herkálypusztán aláírja a komáromi vár megadásáról szóló dokumentumot; 30000 katona és tisztviselő kap amnesztiát

1884.  A budapesti Operaház ünnepélyes megnyitása

1896.  A hajózhatóvá tett Vaskapu-csatorna ünnepélyes megnyitása az Al-Dunán, I. Ferenc József császár és király, I. Károly román király és I. Sándor szerb király jelenlétében

1908.  Elkészül az első Ford „T” Modell

Az autót Ford T-modellt Childe Harold Wills, Galamb József és Farkas Jenő tervezte. Rajtuk kívül Henry Love, C. J. Smith, Gus Degner és Peter E. Martin vett részt különböző tervezési feladatokban. A gépkocsi 540 kilogramm volt, benne egy  22 lóerős, négy hengeres motorrral. Az autó kétsebességes váltóval, valamint egy – Galamb József által megtervezett – mechanikus kuplunggal működött, képes volt óránként 60 kilométeres sebességgel haladni.

1920.  Megkezdi működését a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia

1939.  19 napos ellenállás után Lengyelország kapitulál az országba betört német haderő előtt

1940.  Megalakul a Berlin-Róma-Tokió tengely Németország, Olaszország és Japán részvételével (Háromhatalmi szerződés)

1940.  Magyarországon megalakul az egységes Nyilaskeresztes Párt, Szálasi Ferenc vezetésével

1980. Agostino Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár részt vesz a Gellért püspök születésének 1000. évfordulóján rendezett egyházi ünnepségeken.

1987. Lakiteleken közel 150 értelmiségi részvételével nagyszabású „baráti találkozót” rendeznek, hogy nyílt eszmecsere keretében vitassák meg az ország súlyos gondjait. A bevezető előadást Pozsgay Imre, a HNF főtitkára tartja. Nyilatkozatot fogadnak el, melyben a párbeszéd megkezdésére szólítják fel az ország és a párt vezetőit. (A nyilatkozatot a Magyar Nemzet 1987. november 14-i száma közli, egész oldalas Pozsgay-interjú keretében.) A tanácskozáson számos ’56-os személyiség is részt vesz, de a forradalomról csak érintőlegesen szólnak. Az 1956-tal kapcsolatos hivatalos álláspont bírálatára nem kerül sor. Az MDF megalakulása Lakiteleken Lezsák Sándor házában; az eseményen jelen volt Pozsgay Imre is.

1988. Az MSZMP KB ülésén közlik, hogy az utóbbi egy évben – 1957 óta először – csökkent a párt taglétszáma – 73 000 fővel

1996.  Tálib hatalomátvétel Afganisztán fővárosában, Kabulban, Nadzsibullah Amin elnököt kivégzik, rendszerét megdöntik

2007.  Elindul az amerikai Dawn űrszonda a Ceres és Vesta kisbolygók vizsgálatára

 

Ezen a napon született:

1533.  Báthory István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya

1772.  Kisfaludy Sándor költő

1855.  Paul Émile Appell francia matematikus

1871.  Grazia Deledda Nobel-díjas szardíniai író

1905.  Pless László Kossuth-díjas karmester

1909.  Amerigo Tot (Tóth Imre) magyar származású szobrászművész

 

Ezen a napon hunyt el:

1909.  Donáth Gyula szobrászművész

1917.  Edgar Degas francia impresszionista festőművész

1922.  Apáthy István zoológus

1940.  Székely Aladár fotóművész

1944.  Aristide Maillol francia szobrász, festőművész, grafikus

1976.  Somogyvári Rudolf Jászai Mari-díjas színművész

1916. november 30-án született Budapesten. 1937-ben az Országos Színészegyesület Színészképző iskolájának elvégzése után a Magyar Színházhoz került. 1939-ben Szegedre szerződött, majd az Andrássy úti Színház tagja lett. 1945–1949 között hadifogsága alatt katonaszínházat szervezett. 1949-től a Vidám, az Úttörő és a Petőfi Színház tagja. 1960-tól a szolnoki Szigligeti Színház, 1963-tól a Thália Színház, 1969-től haláláig a Vígszínház művésze volt. Számos filmben nyújtott sikeres alakítást. Kezdetben markáns, elegáns megjelenése miatt fiatal hősöket alakított, később egyre inkább karakterszerepekben tűnt ki tudatos szerepformálással, kulturált játékmodorával. SElmélyült intellektuális alakításait kiváló ritmusérzékkel tette szuggesztívan hatásossá. Jászai Mari-díjas

1986.  Ruttkai Éva Kossuth-díjas színművésznő, filmszínésznő

1927. december 31-én született Budapesten. Pályáját ötéves korában, gyermekszínészként a Lakner-féle Gyermekszínházban kezdte. Gyakorlatot a színpadon szerzett, színészmesterséget Makay Margittól tanult. 1945-ben szerződött a Vígszínházba. 1948-tól 1951-ig a Nemzeti Színházban játszott, majd visszatért a Vígszínházhoz, amelynek haláláig tagja volt. Négy évtizedet átívelő pályája során egyike volt a legszínesebb, legsokoldalúbb színésznőknek. Klasszikus és modern, hazai és külföldi tragédiákban és vígjátékokban egyaránt kiválót nyújtott. Gyakran mondott verseket a rádióban és pódiumon, és egyéni bájjal adott elő sanzonokat, melyeket nagylemezei örökítettek meg az utókor számára Több mint félszáz filmben és számos tv-játékban szerepelt. 1987-ben leánya, Gábor Júlia Ruttkai-emlékdíjat alapított.

2011.  Makovecz Imre építész

1935 november 20-án született Budapesten. Gyermekkorának nyarait apai nagyszülei házában, Nagykapornakon töltötte.Iskoláit a Németvölgyi úti általános iskolában, a Petőfi Gimnáziumban, és a Műszaki Egyetemen végezte.Már gimnazistaként aktív sportoló volt, első osztályú kézilabda-játékosként magyar bajnoki címet szerzett. 1956-ban az egyetemi ifjúság tagjaként aktív forradalmi tevékenysége miatt egyetemi tanulmányait felfüggesztették, csak 1959-ben szerzett diplomát. Ebben az évben a BUVÁTI tervezőirodában kapott állást.1962-től a SZÖVTERV alkalmazottja lett, ahol az iroda profiljának megfelelően főként vendéglőket, csárdákat tervezhet. 1964-ben Svájcban járt, hogy meglátogathassa a Goetheanumot, és közelebbről megismerkedjen Rudolf Steiner munkásságával és szellemiségével. 1969-ben Ybl-díjat kapott.1970-ben végezte nagy hatású mozgás-kísérletek tanulmányát, amely később saját munkásságára is jelentős hatást gyakorolt. Ekkoriban látogatta meg első ízben Kós Károlyt.1971-től a VÁTI-ban dolgozott. 1974-től elmélyült a népművészeti minták tanulmányozásában, különböző kultúrák szimbolikájának azonosságait keresve. (jang-jin, triskell, stb.) 1981-ben került sor első külföldi kiállítására, Finnországban. 1983-ban megalakult a MAKONA tervezőiroda.1985-ben az Építészeti Kritikusok Nemzetközi Társaságának kairói konferenciáján a Sárospataki Művelődés Házát az elmúlt évek tíz legjelentősebb épülete közé választották.1989-ben az „American Institute of Architects” tiszteletbeli tagjává avatta. 1990-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1993-ban oktatási együttműködést kötött a „Prince of Wales Institute of Architecture”-val, valamint meghívást kapott a windsori királyi kastély tűzvész utáni helyreállítási pályázatára. 1996-ban felépült a Kecske utcai irodaház, amely a MAKONA, valamint több „szövetséges” építészirodának ad otthont a mai napig. 1997-ben a Francia Építészeti Akadémia Nagy Aranyérmét kapta.1998-ban a Brit Építésszövetség tiszteletbeli tagja lett. 2001-ben Corvin-lánccal tüntették ki. A beregi árvíz helyreállítási munkájához munkatársaival ingyen készített terveket. 2005-ben tervezte a felső-krisztinavárosi „Feltámadás templomát”. 2010-ben a felsőzsolcai árvíz által sújtottakat, majd a vörösiszap-katasztrófa károsultjait segítette terveivel.