09
augusztus
vasárnap
Augusztus 9. vasárnap - 19. évközi hét

 

 

KALENDÁRIUM

Kisasszony hava

Augusztus 9. vasárnap

 

19. évközi vasárnap

A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje

http://www.ktp.hu/kalendar/augusztus-9-szent-terezia-benedicta-szuzvertanu-europa-tarsvedoszentje-unnep

 

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt 14,22-33

A kenyérszaporítás után Jézus mindjárt megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek Előtte a túlpartra, amíg Ő elbocsátja a tömeget. Miután elbocsátotta a tömeget, egyedül fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, még mindig egyedül volt ott. A bárka pedig már sok stádiumnyira volt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél volt.

Éjjel pedig, a negyedik őrváltás idején Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták Őt, amint a tengeren jár, megrettentek és azt mondták: „Kísértet!”, és félelmükben kiáltozni kezdtek.

Jézus azonban mindjárt szólt nekik: „Bizakodjatok, Én vagyok, ne féljetek!”

Péter így válaszolt Neki: „Uram, ha Te vagy, parancsold, hogy Hozzád menjek a vízen.”

Ő azt mondta: „Gyere!” Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen és Jézushoz ment. Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt, merülni kezdett, és felkiáltott: „Uram! Ments meg engem!” Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt és azt mondta neki: „Te kishitű! Miért kételkedtél?”

Amikor beszálltak a bárkába, elállt a szél. Akik a bárkában voltak, leborultak Előtte, és azt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!”

Ismét Jézus belső életének, az Atyával való „intim kapcsolatának” vagyunk tanúi: egyedül, Magában imádkozik. Ez rámutat arra, hogy az embernek vannak közösségi igényei, mert mindnyájan egyaránt vagyunk szociális lények és individuumok, önálló személyiségek, akiknek szükségünk van az egyedüllétre, a „magányos imára”.

A mai evangéliumi történet egy csoda elbeszélése, ami „műfaját” tekintve „természeti csoda”, tehát Jézus hatalmát és erejét mutatja meg a természet erői fölött. Ez a szöveg szószerinti jelentése, ami Péterből a hitvallás szavait váltja ki, miközben egyértelművé válik „hitetlensége”, bizalmatlansága is, ami mégsem állja útját Jézus Ön-kinyilatkoztató tevékenységének.

A történet „alkalmazott értelme” az Egyházról, annak látható fejéről és a hit természetéről szól. Az Egyház „bárkája” számára mindig „ellenszél” van, amivel számolni kell, de félni tőle nem. Mindaddig, amíg Krisztusra figyelünk, olyan dolgokra is képesek vagyunk, amik túlnövik a természet törvényeit, saját korlátainkat. Az Egyház nem a szociológia, fizika vagy a pszichológia törvényszerűségeinek rabja (bár érvényesek rá ezek a törvényszerűségek is, Jézus isteni ereje nem megsemmisíti, hanem túlhaladja a természet erőit.)

Péter mindaddig, amíg Jézusra figyel, fönnmarad a természet és az emberi valószínűségek ellenére is, mihelyt azonban el kezd a saját eszére és tapasztalataira hagyatkozni, fuldokolni kezd. Jézus ereje azonban mindig megment, ha Hozzá kiáltunk: „Uram ments meg, mert elveszünk!”.

 

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1173. Megkezdik a pisai harangtorony építését. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődik. Mai ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakul ki.

1803. Robert Fulton gőzhajójának első útja a párizsi Szajnán.

1849. Görgei hadteste Aradra érkezik.

1849. Gál Sándor csapatai maradékával bevonul Kolozsvárra.

1849. Bem tábornok csapatai vereséget szenvednek Haynautól a temesvári csatában.

1866. Budapesten megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert.

1945. Az USA atombombát dob Nagaszakira, csaknem 80 ezer halálos áldozat, és további 75 ezer sugársérült.

1945. A szovjet csapatok Mandzsúriában megtámadják a Japán csapatokat.

1957. Vízre bocsátják a szovjet haditengerészet első atomhajtóműves tengeralattjáróját.

1974. Richard Nixon amerikai elnök lemond a Watergate-botrányban való érintettsége miatt. Hivatalát Gerald Ford alelnök veszi át.

1981. Reagen USA elnök elrendeli a neutronbomba sorozatgyártását.

1987. Magyar Nagydíj a Hungaroringen - Győztes: Nelson Piquet (Willams Honda Turbo).

 

Ezen a napon született:

1783. Alexandra Pavlovna Romanovna orosz nagyhercegnő, I. Pál cár leánya, József nádor első felesége. Házassága révén osztrák főhercegnő, magyar nádorné.

 

Ezen a napon hunyt el:

378.  Valens római császár, a gótok elleni csatában vesztette életét (Hadrianopolisz)

1472. Vitéz János bíboros, esztergomi érsek

1516. Hieronymus Bosch németalföldi festőművész

1942. Keresztről nevezett Szent Teréz, Edit Stein

1964. Bárczi Gusztáv Kossuth-díjas orvos, gyógypedagógus, az MTA tagja.

1975. Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics szovjet-orosz zeneszerző, zongoraművész

2000. Harsányi János (John C. Harsanyi) magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász