18
november
hétfő
November 18. hétfő

 

KALENDÁRIUM

Szent András hava

November 18. hétfő

 

Évközi idő 33. hét

Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése:

A két apostolfejedelem bazilikáinak felszentelését Rómában a 11. századtól november 18-án ünnepelték.  A mai Szent Péter-bazilikát 1626. november 18-án a Szent Pál-bazilikát 1854. december 10-én szentelték fel.

Bővebben ITT:

http://www.ktp.hu/kalendar/november-18-szent-peter-es-szent-pal-bazilikak-felszentelese

 

 „Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk18,35-43

Történt pedig, hogy amikor Jézus Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út szélén és kéregetett. Amikor hallotta az elvonuló tömeget, megkérdezte, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a Názáreti Jézus megy arra. Erre felkiáltott: „Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, ráparancsoltak, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltozott: „Dávid fia! Könyörülj rajtam!”

Erre Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék őt hozzá. Amikor odaért, megkérdezte tőle: „Mit akarsz, mit cselekedjem veled?” Az így szólt: „Uram! Hogy lássak!” Jézus azt mondta neki: „Láss! A hited megmentett téged.”

Azonnal látott is, és követte Őt, Istent magasztalva. Erre az egész tömeg, amely ezt látta, dicsőítette Istent.

Jézusnak „híre van”, ami megelőzi, sőt a származását is ismerik. Tudják, hogy Ő „Dávid Fia”. Ez azonban nem puszta hír a korabeli emberek számára, hanem a „messiási-remények” záloga. A zsidók csoportjai, vallási iskolái más és más „messiást” vártak. Az elterjedt fölfogások között a legerősebb az volt, hogy „fölszabadítóként”, politikai hatalmat fog hozni a zsidóknak. Ez az ember mégis gyógyulást vár Jézustól, ami sokkal közelebb áll az Ő igazi kilétéhez, mint a földi ország megteremtése.

Jellemző, hogy a nyomorult helyzetben lévő embert csitítani próbálták: szó szerint „megfedték”, mert kiabált. Lehet, hogy csak óvatosak voltak, hiszen valakit „Dávid fiának” nevezni egyértelmű politikai üzenet volt. De talán sokkal inkább arról van szó, mint napjainkban is, hogy pont attól akarnak távol tartani minket, ami a „javunkra” van. A hívő ember egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem hagyja magát befolyásolni, elhallgattatni a „korszellem” által, hanem a személyes bizalom útját járja.

Isten nekünk is fölteszi a jézusi kérdést: „Mit akarsz, mit cselekedjem veled?”. Készülnünk kell rá, hogy helyesen feleljünk, és ne piszlicsáré dolgokat kérjünk. Jellemző ránk, hogy mi az, amiért” minősített helyzetekben” Istenhez könyörgünk.

Aki vak,„látásért” könyörög, de ki mondhatja el magáról, hogy „lát”? A jerikói vaknak Jézus visszaadta a látását, de járni neki magának kell megtanulnia.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1820. Nathaniel Palmer felfedezi az Antarktiszt

1848. Máriássy János előzőéjszakai támadásának eredményeként hajnalban visszafoglalja Újaradot

1848. Nagysándor József győzelmet arat Szentandrásnál

1848. A császáriak bevonulnak Kolozsvárra

1848. Román győzelem Horgaspataknál

1865. A Kolozsváron megtartott országgyűlés deklarálja Erdély unióját Magyarországgal

1905. Megszületik az önálló Norvég Királyság

1918. Megszületik az Oroszországtól független, önálló Lettország

1956. Fél órán keresztül hatalmas magyar zászló lobog a New York-i Szabadság szobron

Az akciót Sisa István, a Free World Review szerkesztője newarki lakásán tervelte ki egy csoport magyar emigráns, köztük Juharos István festőművész és Mártonffy István mérnök. Mártonffy egy 15 fős csoporttal az akció fizikai lebonyolításának feladatát vállalta, Keviczky Kálmán az események lefilmezését, Sisa pedig azt, hogy felveszi a kapcsolatot az amerikai lapokkal és rádiókkal. A hét méter hosszú, három méter széles zászló és a még nagyobb, fehér alapú felirat elkészítését emigráns magyar lányok vállalták. Az akciót eredetileg november 17-e, szombat délelőttre tervezték, mivel azt gondolták, a másnapi vasárnapi lapok révén így lehet a legnagyobb nyilvánosságra szert tenni. A csoport össze is gyűlt a Manhattan csúcsán lévő Battery Parkban, de teljes szélcsend volt és eső (ami elriasztja a látogatókat a szobortól), emiatt a zászló kitűzését másnapra halasztották. A magyar zászló a fáklya széléről lobogott. A zászlót Mártonffy a teste köré csavarva rejtette el. Amikor a zászlóval együtt elindultak felfelé a szoborban, a csoport más tagjai különböző ürügyekkel lelassították az ugyanazzal a hajóval érkezett és ugyancsak felfelé igyekvő turistákat. Fent Mártonffyék leverték a fáklyához vezető szűk csigalépcső ajtaját elzáró lakatot és hamarosan kibontották a zászlót. A kívül maradtak fényképezni és filmezni kezdtek. A turisták csak akkor értették meg, mi is történt, amikor a szobor talapzatán is kibomlott a felirat: "STOP GENOCIDE, SAVE HUNGARY". Sisa István közben a manhattani partról megkezdte a média tájékoztatását. A helyszín felett megjelent a Daily News helikoptere, majd egy másik gép is. Időközben a feljutott turisták jelentették a szobor őrségének, hogy fönt valami történt. Mire az őrök felértek és bevonták a zászlót, az mintegy fél órán át lengett a Szabadság-szoborról. Az őrök igazoltatták a magyar csoportot, Mártonffy segítségével jegyzőkönyvet vettek fel. A zászlót elkobozták. Az akció résztvevői közül senkit nem tartóztattak le, bár tettük illegális volt.

1959. Bemutatják William Wyler filmjét, a Ben-Hur-t

1987. Marjai József miniszterelnök-helyettes az Egyesült Államokban tárgyal az amerikai kormány tagjaival, a kongresszus, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel.

1988.  Budapesten, a Pilvax kávéházban újjáalakul a Független Kisgazdapárt, lnöke Pártay Tivadar, főtitkára: Futó Dezső

1991. A szerb csapatok által augusztus 26-a óta tartó Vukovár ostroma befejeződik, a várost védő horvátok a várost feladják.

1993. Elfogadják Dél-Afrikában az új alkotmányt, így több mint 300 évnyi fehér uralom után a feketék is megkapják az alapvető emberi jogokat.

2002. Az Európai Unió tagországainak külügyminiszteri értekezlete 2004. május 1-jét javasolja a 10 tagjelölt ország, köztük Magyarország felvételének időpontjául
 

 

Ezen a napon született:

1783. Perényi Zsigmond politikus, a főrendiház másodelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja

1804. Klauzál Gábor magyar politikus, a Batthyány-kormány minisztere

1881. Rátkai Márton Kossuth-díjas magyar színész

1889. Tildy Zoltán lelkész, politikus, miniszterelnök, köztársasági elnök

1905. Klaus Mann német író

1943. Káldi Nóra Jászai Mari-díjas színművésznő

 

Ezen a napon hunyt el:

1664. gróf Zrínyi Miklós költő, hadvezér

1922. Marcel Proust francia író

1952. Paul Éluard (Eugéne Emile Paul Grindel) francia költő

1962. Niels Bohr Fizikai Nobel-díjas dán fizikus

1966. Tardos Béla Erkel Ferenc-díjas zeneszerző

1986. Bárdos Lajos zeneszerző, zenepedagógus