24
január
csütörtök
Január 24. csütörtök

 

KALENDÁRIUM

Boldogasszony hava

Január 24. csütörtök

Évközi 2. hét

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

http://www.ktp.hu/kalendar/szalezi-szent-ferenc-puspok-egyhaztanito-januar-24

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mk3,7-12

Jézus tanítványaival együtt elment a Galileai tengerhez. Nagy sokaság követte Őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából, a Jordánon túlról. Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött Hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák Őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak Előtte és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia.” Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne árulják el Őt.

Az egész Márk evangéliumon végig vonul a „hallgatási parancs”. Ha valaki csak Jézus csodái alapján ismeri meg az Ő kilétét, az téved, ha csupán hatalmas tetteit veszi tekintetbe, és ha nem látja szenvedéseit és halálát, akkor becsapja magát. Amikor az ember és Istenellenes tisztátalan lelkek azt kiáltozzák: „Te vagy az Isten fia”, azzal félrevezetik az embereket, mert megerősítik bennük azokat a vágyakat, amik nem Isten felé vezetik őket, hanem pusztán egy evilági uralomhoz.

A zsidók, olyan Messiást vártak, aki szolgákból urakká, legyőzöttekből győzőkké, elnyomottakból elnyomóvá teszi őket. Ezeknek a vágyaknak jól jön egy olyan ember, aki hatalommal rendelkezik, s még a tisztátalan lelkeknek is parancsolni tud. Jézus azonban az Úr „szenvedő szolgája”, az Ő igazi dicsősége a szenvedés és a halál legyőzésében nyilvánul meg, és nem a csodálatos gyógyításokban. A gyógyításokban Isten könyörülete válik láthatóvá. Jézus ezért tiltja meg a tisztátalan lelkeknek, hogy arról beszéljenek, hogy Ő az Isten fia.

Márk evangéliuma a legkorábbi evangélium, minden stilizálás, „kozmetikázás” nélkül. Mivel beszámolója, tanúságtétele, időben közelebb van a szemtanúkhoz, így nem kell a „retorika eszközeit” alkalmaznia, hiszen „szemtanúkhoz” beszél. A későbbi evangéliumoknak már élniük kell azokkal az eszközökkel, amiket a hétköznapi beszéd során mindnyájan használunk, az érdeklődés fölkeltésére vagy fönntartására: „órák óta”, „mindenki” „állandóan”. Márk csak arról beszél, hogy „sokan” követik Jézust, míg Máté és Lukács evangélista már arról, hogy „mindenki”. Ez az „evangéliumi túlzás” a szeretet jele. Figyeljük csak saját hétköznapjainkat, azt, hogy egy élmény intenzitását, milyen szavakkal fejezzük ki. Saját kommunikációnk megfigyelésével közelebb kerülhetünk az evangéliumi szóhasználat megértéséhez.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

41. Egy pretoriánus meggyilkolta a Római Birodalom harmadik császárát Gaius Caesar Augustust, közismert nevén Caligulát

Már kisgyermekként apja seregével járt, a katonáktól kapta kis csizmái (caliga) után becenevét. Tiberiust követte a trónon annak meggyilkolása után, s első hónapjaiban hozott ígéretes intézkedései igen népszerűvé tették. Egy súlyos betegség következményének tartják jellemének torzulását, kegyetlenkedése, szeszélyei, érthetetlen átalakulása pszichopatára utalnak. Elvárta, hogy istenként tiszteljék, csodálják, "új napnak" nevezte magát. Sikertelen hadjáratai, zsarnoksága összeesküvéseket váltottak ki, az utolsó ilyen során Cassius Chaerea személyes bosszútól vezérelve megölte.

1458.  Hunyadi Mátyást Budán I. Mátyás néven királlyá választják

1849.  Szelindeknél Bem József tábornok megállítja a császári erőket. Puchner segítséget kér Lüders orosz tábornoktól

1852. Letartóztatják a Székelyföldön szervezkedő Habsburg-ellenes mozgalom első vonalában tevékenykedő mintegy hatvan embert

A szabadságharc folytatását váró volt honvédek és tisztek vezetője Makk József volt. Az emigrációból Kssuth bíztatta őket kitartásra, azzal lelkesítve a csoportot, hogy a biztosan kitörő európai háború leköti az osztrák erőket, s akkor jó eséllyel szembeszállhatnak a császári hatalommal. A szervezkedésben kisnemesek, kispolgárok és értelmiségiek vettek részt, tömegbázist nem sikerült teremteniük. A letartóztatott összeesküvők vezetőit felakasztották, a többieket 5-18 évi várfogságra ítélték. A mozgalom elindítója és vezére külföldre szökött.

1984.  Az Apple bemutatja az első Macintosh számítógépet

1990.  Az országgyűlés elfogadja az 1990. IV. törvényt a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról

 

Ezen a napon született:

1712. I. (Nagy) Frigyes porosz király

A felvilágosult abszolutizmus képviselője volt. Uralkodása alatt országát a nagyhatalmak közé emelte, belpolitikájával könnyített a jobbágyok terhein, fellendítette országa iparát, határain védővámot szedetett.

1732.   Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais francia író, színműíró

1929.  Dési Ábel költő, író, publicista

1953.   Csengey Dénes író, költő, politikus

 

Ezen a napon hunyt el:

1920.  Amedeo Modigliani olasz festő és szobrász

1965.   Winston Churchill Nagy-Britannia miniszterelnöke

1972.   Bóbis Gyula olimpiai bajnok birkózó

1983.  Cukor George magyar származású Oscar-díjas amerikai film- és színházi rendező

1986.  L. Ron Hubbard író, a Szcientológia Egyház alapítója

1996.  Iharos Sándor atléta, futóbajnok

2004. Kristó Gyula történész, akadémikus