30
május
szombat
Május 30. szombat - Húsvét VII. hete

 

KALENDÁRIUM

Pünkösd hava

Május 30. szombat

 

Húsvét VII. hete

Szent István király ereklyéinek átvitele

http://www.ktp.hu/kalendar/majus-30-szent-istvan-kiraly-ereklyeinek-atvitele

Szent Johanna vértanú

http://www.ktp.hu/kalendar/majus-30-szent-johanna

 

 „Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Jn 21,20-25

Amint Péter hátrafordult, látta, hogy jön utána az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán a keblére borult, és megkérdezte: »Uram, ki az, aki Téged elárul?« Amikor tehát Péter meglátta őt, megkérdezte Jézustól: »Uram, és ő?« Jézus azt felelte neki: »Ha azt akarom, hogy maradjon, amíg eljövök, mit törődsz vele? Te kövess engem!«

Ezért a testvérek között elterjedt a szóbeszéd, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki: »Nem hal meg«, hanem: »Ha azt akarom, hogy maradjon, amíg eljövök, mit törődsz vele?«

Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindezekről, és aki ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Van még sok egyéb is, amit Jézus tett, amelyeket ha egyenkint mind megírnának, úgy gondolom, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.

A lelkiélet alapvető törvénye, amit a „pusztai atyák” így fogalmaztak meg: „soha ne hasonlítsd össze magadat mással, és üdvözülsz”. Mi rendszeresen másokkal foglalkozunk, és így lemaradunk a saját életünkről. Péter apostol János sorsával foglalkozik, és ez vezeti az ősegyházat az első tévedéséhez, feltételezve, hogy a „szeretett tanítvány” nem fog meghalni Jézus második eljöveteléig.

Nagy önfegyelem kell ahhoz, hogy mindenki a maga dolgával foglalkozzon, pedig az igazi szabadság pont ebben áll, hogy a saját dolgainkkal tudjunk és merjünk törődni.

A világon a legtöbb könyvet még mindig a Biblia témakörében írják, és mégsem tudjuk befogadni azokat. Nagy józanság kell ahhoz, hogy megválogassuk olvasmányainkat, hiszen Jézusról sokféle szándékkal, és indulattal lehet írni, s a hit, ami „hallomásból ered”, az írásokon keresztül is terjed. Nem mindegy, hogy mit olvasunk. Keressünk színvonalas könyveket, és ne olvassunk el bármit.  

 

Historia est magistra vitae –

A történelem az élet tanítómestere

 

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”  

Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1849. I. Ferenc József Ludwig von Welden utódaként Julius Jakob von Haynaut nevezi ki a magyarországi császári és királyi csapatok főparancsnokává.

1919. Megalakul az első szegedi ellenkormány gróf Károlyi Gyula vezetésével

1942. Köln éjjeli bombázásával kezdetét veszik a Németország elleni angolszász légitámadások

1947. A Svájcban üdülő Nagy Ferenc miniszterelnököt zsarolással lemondatják és emigrációba kényszerítik a kommunisták. Másnap Dinnyés Lajost nevezik ki miniszterelnökké

1949. Az Német Demokratikus Köztársaság kikiáltása

1954. A Pajtás gőzös tragédiája Balatonfüreden, amelyben 23 utas életét veszti

 

Ezen a napon született:

1672. NagyPéter orosz cár

1786. Fáy András író, politikus

1875. Entz Géza zoológus, egyetemi tanár, akadémikus

 

Ezen a napon hunyt el:

1594. Balassi Bálint költő, végvári katona

1640. Peter Paul Rubens németalföldi festőművész

1778. Voltaire (er. François Marie Arouet) francia író, filozófus

1793. Mihail Dmitrijevics Gorcsakov herceg, orosz cári tábornok, az orosz-török háborúk és a Krími háború hadvezére

1892. Lebstück Mária főhadnagy

Gazdag kereskedőcsaládba született. 13 éves korától Bécsben élt. A forradalom alatt Lebstück Károly néven csatlakozott az egyetemi légióhoz. Honvédtisztként az 1848-as bécsi forradalomban a jogászcsapatban küzdött, majd annak leverése után a honvédsereghez csatlakozott, Részt vett a branyiszkói és a kápolnai összecsapásban, majd ott volt Buda visszavételénél is. A kápolnai csatában megsebesült, hősiességéért hadnaggyá léptették elő. Később főhadnagy lett a Miklós-huszároknál. 1849 júliusában férjhez ment Jónák József tüzér őrnagyhoz, akit májusban, Buda ostrománál ismert meg. A szabadságharc bukása után hat hónapig az aradi várban raboskodott, itt szülte meg fiát. Rokonai közbenjárására szabadon engedték, de kiutasították Magyarországról. Férje meghalt a fogságban. Özvegyen fiával együtt Horvátországban élt, majd újból férjhez ment és Győrben élt. Férje 1870-es halála után nagy nyomorban tengődött, mosónőként dolgozott. Alakját 1942-ben Huszka Jenő és Szilágyi László örökítette meg Mária főhadnagy című operettjében.

1960. Borisz Leonyidovics Paszternak Nobel-díjas orosz író

1964. Szilárd Leó fizikus, atomtudós

1969. Benedek Marcell író, műfordító