31
május
vasárnap
Május 31. vasárnap - Pünkösd

 

KALENDÁRIUM

Pünkösd hava

Május 31. vasárnap

 

Pünkösdvasárnap

http://www.ktp.hu/kalendar/punkosd-founnep

 

Magyar Hősök Emlékünnepe

http://www.ktp.hu/kalendar/magyar-hosok-emlekunnepe-majus-utolso-vasarnapja

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Jn 20,19-23

Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: »Békesség nektek!«

Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: »Békesség nektek! Amint Engem küldött az Atya, úgy küldelek Én is titeket.«

Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: »Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.«

A bűnbeesés története nem a Paradicsomból való kiűzettetéssel ér véget, hanem a bábeli-nyelvzavarral, amikortól már nem értették az emberek egymás szavát. A Biblia sorai nem történeti beszámolók arról, hogy mikor, hogyan történtek a dolgok, hanem hitvallás arról, hogy Isten nem akarta a megoszlást, az egymástól való elszigetelődést, az értetlenséget, azt, ami tetteink következménye. A mai ünnep, Pünkösd napja, egyfajta „fordított Bábel”, amikor mindenki megérti, és a saját nyelvén, a maga módján érti meg Isten üzenetét.

Mindez kijelöli a mi törekvéseink irányát is: megtalálni egymással a közös hangot. Amíg ez az erőfeszítésünk, az egymással való igazi párbeszéd irányít bennünket, újra és újra szembesülünk azzal, hogy mindehhez kevesek vagyunk, itt valami többre van szükségünk.

A Lélek, Isten Lelke az, Aki át tudja hidalni a köztünk lévő szakadékokat. Pünkösd napján a Szentlélek „egyesítő erejét” szemlélhetjük a Szentírásban, Aki az „idegeneket” közös nevezőre tudja juttatni.

A katonák adott esetben ellenfelei egymásnak, de mindegyikük, mindegyikőnk életében eljön a nap, amikor keresi a másik emberrel közös nyelvet. Az Isten Lelke, a Szentlélek ilyenkor segítségünkre siet, és közösséget teremt, ha őszintén hívjuk Őt.

 

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

 

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1433. Luxemburgi Zsigmondot német-római császárrá koronázzák Rómában

1916. A jütlandi csata (Skagerraki ütközet), az I. világháború legnagyobb tengeri csatája a dán Jylland-félsziget közelében, a brit és német flották között

2001. A NATO és az EU külügyminisztereinek első hivatalos találkozója Budapesten

2003. Részleges napfogyatkozás, mely Magyarországról is látható volt

 

Ezen a napon született:

1926. Kemény János, amerikai-magyar matematikus

1945. Rainer Werner Fassbinder német filmrendező

 

Ezen a napon hunyt el:

1162. II. Géza király

1594. Jacopo Tintoretto itáliai reneszánsz festő

1809. Joseph Haydn osztrák zeneszerző

1978. Bozsik József labdarúgó az Aranycsapat tagja

1981. Lóránt Gyula labdarúgó, az Aranycsapat tagja

1987. Markos József (Alfonzó) színész, humorista