Elsődleges fülek

Week of november 20, 2017

  h k sze cs p szo v
All day
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
november
péntek
November 24. péntek

KALENDÁRIUM

November 24. péntek

Évközi 33. hét

Dung-Lac Szent András és társai: http://www.ktp.hu/kalendar/november-24-szent-dung-lac-andras-aldozopap-es-vertanutarsai-emleknap

 

Istenes és világi gondolatok

„Üdvözülésünk ugyanis reménybeli. Ha látjuk azt, amit remélünk, az nem reménység; hisz ki remélné azt, amit lát? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor türelemmel is várjuk.” (Róm8,24-25)

Az „Üdvösséghez” a remény kapcsol minket, tényszerűen nem birtokoljuk ezt az Üdvösséget, mert az „odaát” valósul meg. Az Üdvösség útja reménybeli, mert itt a földön nincs maradandó hazánk. A türelem – milyen szép magyar szó, „tűr”, tehát szenved – csak evilág magatartása, „odaát” beteljesedés lesz.

 

„Az életben nem kell mindig jól járni! Aki azt a belső kényszert el tudja engedni, hogy neki minden helyzetből győztesen és nyertesen kell kikerülnie, annak nagy lesz a belső szabadsága. Ez a hiteles élet titka!” (Mérei Ferenc magyar pszichológus, pedagógus, sz. 1909.11.24.)

A temetők tele vannak olyan sírokkal, amikre nyugodtan fölírhatnánk, hogy „igaza volt”. Olyan szegények sohasem leszünk, hogy igazunk ne lehetne, de milyen áron? A mi „igazunk”, igazságunk Istennél vár minket.

 

„Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.” (Platón)

A játék része az egészséges versengés, ami leleplezi az emberi jellemet, megmutatja, „milyen lélek lakik bennünk” (vöLk9,55)

 

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk19,45-48

Jézus bement a Templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik ott adtak-vettek. Ezt mondta nekik: „Írva van: Az Én Házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek”. [Iz56,7; Jer7,11;]. Mindennap tanított a Templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek, de nem tudták módját ejteni, mert az egész nép Rajta csüggött és hallgatta Őt.

János evangélista Jézus nyilvános működésének kezdetéhez köti a Templom megtisztítását, míg a „szinoptikusok”, Máté, Márk és Lukács úgy írják le, mint elítélésének egyik közvetlen okát, egész tevékenységének összefoglalását. Mindebből az világosan látszik, hogy Jézus történetileg biztosan „botrányt csinált” a Templomban, amellyel Isten személyes tiszteletének, a Vele való bensőséges kapcsolatnak az elsődlegességét, a Templom méltóságának helyreállítását akarta kifejezni.

Mindaz, amit Jézus tesz „prófétai jel”, olyan cselekedet, ami értelmezésért kiált, és nem puszta „exibicionizmus”. Jézus meg is adja tettének magyarázatát: az emberi szokások és hagyományok helyett az élő imádás, az imádság helye a Templom. (Naponta számtalanszor lehet alkalmunk az imára, amikor úton-útfélen, jelentéktelen és alantas dolgokkal kapcsolatban is azt mondják: „imádom”. Ilyenkor joggal mondhatjuk: én pedig Téged, én Uram, Istenem.)

Ma a zsidóknak nincs „templomuk”, mert azt 70-ben lerombolták, s azóta nem tudnak áldozatokat bemutatni .Ma „csak” zsinagógáik, gyülekezeti helyeik vannak. Nekünk azonban vannak templomaink, ahol Krisztus egyetlen áldozata megújul. Ide a tisztelet és a szívbéli imádás lelkületével kell belépnünk, ahol még lelkileg sem „üzletelhetünk” Istennel: én ennyit imádkozom, vagy dobok a perselybe, Te pedig cserébe meghallhatsz engem. Ez a lelkület sokkal veszélyesebb, mint gondolnánk, de Jézus akkor és most is megtisztítja az „imádság házát”, és kiűzi a „kufárokat” Egyházából, és a „Szentlélek templomából”, az emberből; belőlem is.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”  Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1701.  I. Lipót, magyar király és német-római császár elfogatóparancsot ad ki Rákóczi Ferenc ellen

1793.  Franciaországban elrendelik a forradalmi naptár használatát

1859.  Megjelenik Charles Darwin "A fajok eredete" című könyve

1918.  Szerémség a Szerb Királyság része lesz

1918.  Kun Béla vezetésével megalakul a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP)

1940.  Szlovákia csatlakozik a Tengelyhatalmakhoz, a háromhatalmi egyezményhez

1974.  3.18 millió éves előember csontvázat találtak Etiópiában

1988.  A TIB felhívást ad közre, amelyben felszólítja az 1956 után kivégzettek hozzátartozóit, hogy éljenek kegyeleti jogukkal és követeljék, hogy eltemethessék hozzátartozóikat; Grósz Károlytól Németh Miklós veszi át a miniszterelnöki posztot

1989.  Csehszlovákiai „bársonyos forradalom”

1995.  Népszavazást tartanak a katolikus Írországban arról, hogy az alkotmányból töröljék Európában utolsóként a válás tilalmát

Ezen a napon született:

1632.  Baruch Spinoza holland filozófus

1803.  Hernádvécsei és hajnácskeői gróf Vécsey Károly, honvédtábornok, aradi vértanú

Bécsben végezte a hadiiskolát, 1848 elején a 2. huszárezredben szolgált őrnagyi rangban. 1848 májusától a Délvidéken részt vett a szerbek elleni harcokban. Októberben nevezték ki a 2. huszárezred parancsnokává, ezzel együtt ezredesi rangot kapott. 1848 decemberétől – már tábornoki rangban – a bácskai hadtest egyik a hadosztálynak parancsnoka lett. 1849 januárjában határozott kiállásával távozásra kényszerítette a hadtest árulóvá vált parancsnokát. A felbomlástól megmentett hadtestet a Közép-Tisza vidékére vezette, ahol Damjanich János csapataival egyesülve a szolnoki csatában fényes győzelmet arattak. 1849 áprilisától Arad és Temesvár bevétele volt a feladata. Az aradi vár védőit a vár kiéheztetésével megadásra késztette, de Temesvárt nem sikerült elfoglalnia. A temesvári csata elvesztése után seregével elvonult. A világosi fegyverletétel hírére augusztus 20-án Borosjenőn a cári csapatok előtt kapitulált. Aradon kötél általi halálra ítélték. A császári udvarban személyes ellenségei voltak, esélye sem volt a fellebbezésre. Saját édesapja külön levélben kérte Haynautól, hogy fián utolsónak hajtsák végre a büntetést - nézze végig társai halálát. Az ítéletet 1849. október 6-án reggel 6 órakor hajtották végre, utolsónak végezték ki. Kivégzése előtt a már halott Damjanich kezeit csókolta meg búcsúzóul.

1864.  Henri Toulouse-Lautrec francia festő

1902.  Latabár Kálmán Kossuth-díjas színész-komikus

1909.  Mérei Ferenc pszichológus, pedagógus

1915.  Lőrincze Lajos nyelvész

Ezen a napon hunyt el:

1494.  Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére

1946.  Moholy-Nagy László fotográfus, festőművész, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára

1973.  Nyikolaj Iljics Kamov szovjet repülőgép-tervező

1978.  Vihar Béla József Attila-díjas költő

1982.  Házy Erzsébet Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő,

1985.  Bíró László József a golyóstoll (BIC) feltalálója