Elsődleges fülek

Week of november 13, 2017

  h k sze cs p szo v
All day
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
november
péntek
November 17. péntek

KALENDÁRIUM

November 17. péntek

Évközi 32. hét

Nagy Szent Gertrúd: http://www.ktp.hu/kalendar/november-17-nagy-szent-gertrud

 

Istenes és világi gondolatok

„Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy abban az időben, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Azért most, miután az Ő Vére által megigazultunk, még sokkal inkább megment minket Őáltala a haragtól. Ha mi, amikor még ellenségek voltunk, kiengesztelődtünk Istennel Fiának halála által, most, mint kiengesztelődöttek, sokkal inkább Üdvösséget nyerünk az Ő élete által.” (Róm5,8-10)

Az Újszövetségben vannak „egyedi gondolatok”, amelyek csak arra az adott szerzőre jellemzőek, ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy ez csak időhöz kötött tanítás-e, egy „vélemény”, vagy Kinyilatkoztatás, ami Istent tárja föl. A „többszörös tanúsítás” azt jelenti, hogy az Újszövetség lényegéhez tartozik egy gondolat, mert több helyen is szerepel. Pálnak az az állítása, hogy Krisztus, még akkor halt meg, amikor még „ellenségei” voltunk, egybecseng az 1János levél gondolatával, hogy „Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert Ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért.” (1Jn4,10). Az Isten tetteinek indítéka nem a megfizetés – se jó se rossz értelemben – nem válasz, hanem forrás, amiből mi élhetünk.

 

„Nagy tévedés azt hinni, hogy az anyagi javak a legfontosabbak az emberi életben. Az emberi boldogsághoz szellemi javakra is szükség van. Ha az ember egy szép kertben sétálhat, ha nézheti a csodaszép napvilágot, ha együtt lehet azzal, amit szeret, ha a gyermekei örömet adnak neki, ha a szüleit tisztelheti, ezek legalább olyan fontosak a boldogsághoz.” (Wigner Jenő magyar származású amerikai fizikus, Nobel-díjas, sz. 1902.11.17.)

Ha valaki ez ügyben nem hinne az Úrjézusnak, akkor hallgasson azokra a szellemi nagyságokra, akik majdnem kortársaink, s akik sokat letettek az asztalra, így saját bőrükön tapasztalták meg a valódi értékrendet.

 

„Miként a szolgák az uraiknak, úgy engedelmeskednek a hitvány emberek a vágyaiknak.” (Diogenész)

Egy intésre, a szolgák egy intésre engedelmeskednek uraiknak, mint ahogyan mi engedelmeskedünk a pillanatnyilag megjelenő késztetésnek, ösztönnek, amit van képünk „vágynak” nevezni.

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk17,26-37

Jézus így szólt: Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába [Ter7,7]. Azután jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. És ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. Azon a napon pedig, amikor Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit [Ter19,24]. Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.

Nézünk fényképeket, híradórészleteket a háborúk napjairól. Az emberek adtak-vettek, házasodtak, éltek, mintha minden rendben lenne. A „tudatuk hátulsó részében” ott volt, hogy valami még sincs rendben, de a szokás viszi őket tovább. Így volt ez Jézus napjaiban, és így van ma is.

Ha régi filmhíradókat nézünk, vagy saját korunk eseményei mögé nézünk, látjuk, hogy mennyire döbbenetesen igazak Jézus mai szavai. A legnagyobb „világégés” közepette, mikor tömegek szenvednek szörnyű halált, a világ nem is olyan távoli pontján az emberek „Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek”, s nem tudtak, vagy nem is gondoltak a készülődő „végre”. Azaz Jézus nem valami szörnyű fenyegetést mond, hanem csak az emberi közösséget, annak természetét írja le, hogy mindaddig amíg „nem nyomják bele az arcunkat a szörnyűségekbe”, addig nem akarunk foglalkozni annak lehetőségével, mondván: „az csak mással történhet meg”. Nem félni kell az Emberfia megjelenésétől, hanem erre való tekintettel élni, döntéseket hozni, és örülni a „világos napoknak”. A hamis biztonságérzést el kell vetnünk, csak Isten irgalma az, ami a „végső dolgokon” átvezethet minket.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1370.  I. (Nagy) Lajos magyar királyt lengyel királlyá koronázzák a krakkói székesegyházban

1796.  Az Arcole-i csatában Bonaparte Napóleon legyőzi az osztrákokat Itáliában

1800.  Az első kongresszusi ülés a washingtoni Kapitólium épületében

1830.  A Magyar Tudományos Akadémia alakuló ülése

1869.  Egyiptomban megnyitják a Szuezi-csatornát

1873.  Létrejön Budapest, Pest, Buda és Óbuda egyesítésévvel

1970.  A Luna-17 szovjet űrhajó leszáll a Hold felszínére, ahol lebocsátja a Lunohod–1 holdautót, az első holdjárművet

1997.  Luxorban 58 külföldi turistát és négy egyiptomit gyilkolnak meg iszlám terroristák

2007.  Parlamenti választások Koszovóban, melyet a Koszovói Demokrata Párt (PDK) nyer, a szavazatok 34%-ával 37 mandátumot szerezve; a második legerősebb párt a Koszovói Demokratikus Liga (LDK) a szavazatok 23%-ával

Ezen a napon született:

1739.  gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár

1773.  Csokonai Vitéz Mihály költő

1818.  Vachott Sándor költő, író, ügyvéd

1848-ban Kossuth titkára, emiatt a szabadságharc bukása után elfogták, 1850-ben kiszabadult. 1852-ben forradalmi tevékenységgel vádolva több hónapi börtönre ítélték. A börtönben megőrült, és Pesten az elmegyógyintézetben halt meg.

1887.  Sir Bernard Law Montgomery brit vezértábornagy

1902.  Wigner Jenő magyar származású amerikai fizikus, Nobel-díjas

1911.  Básti Lajos Kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló művész

Ezen a napon hunyt el:

375.    II. Valentinianus római császár

594.    Tours-i Szent Gergely püspök,

1231.  Árpád-házi Szent Erzsébet

1796.  Nagy Katalin orosz cárnő

1917.  Auguste Rodin francia szobrászművész

1929.  Herman Hollerith amerikai mérnök, statisztikus

2006.  Puskás Ferenc az Aranycsapat kapitánya