HÍR

2019, október 2
HÍR

 

H Í R E K

 

A HM KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG

12. VERSMONDÓ VERSENYE

 

Eredeti megjelenés:

https://honvedelem.hu/cikk/egy-vers-megmosolyogtat-sirasra-kesztet-vagy-eppen-elgondolkodtat/

 
Tizenkettedik alkalommal hirdetett versmondó versenyt a Honvédelmi Minisztériumban és Magyar Honvédségnél szolgálatot teljesítő katonák és civil dolgozók gyermekeinek a HM Katolikus Tábori Püspökség. Az idei – december 3-án, kedden megtartott – vetélkedésre tíz általános és középiskolás diák jelentkezett. A zsűri elnöki posztját Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára töltötte be.
 

 

A szavalóverseny kezdetén Berta Tibor ezredes, általános helynök köszöntötte a versenyzőket.  A 11-15 éves résztvevők idén is két fordulóban mérték össze versmondó tudásukat.

A megmérettetés első részében kötelező szavalataként Juhász Gyula: Az utolsó vacsora című költeményét kellet elmondaniuk a gyermekeknek, míg a második fordulóban több író és költő versei közül választhattak. A rendezvényen –   egyebek mellett – Ady Endre: A nagy Hitető, Mécs László: Vád- és védőbeszéd, Reményik Sándor: Csendes csodák és Wass Albert: Őszi dal című verse is elhangzott.

A zsűri elnöki posztját Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára töltötte be, a szavazóbizottság tagjai Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka, Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi karának vezetője, valamint Kovács Gábor Dénes, rendezőtanár, a Nemzeti Artista-, Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. képzési igazgatója voltak.

 „Egy vers leginkább az érzelmeinkre hat, megmosolyogtat, sírásra késztet vagy éppen elgondolkodtat. A ma hallott versek nagyon szépek voltak, nem is beszélve a versenyzők előadásmódjáról” – fogalmazott Erdélyi Lajos.

Miután a zsűri tagjai meghallgatták és értékelték a produkciókat elérkezett a várva várt eredményhirdetés. 

 

I. helyezett:

Bocsi Noel

választott verse:Mécs László: Vád- és védőbeszéd

 

II. helyezett:

Gubicza Milán

választott verse:Reményik Sándor: Csendes csodák

 

III. helyezett:

Makrai Eszter Zsuzsanna

választott verse: Wass Albert: Őszi dal

 

 

Magyarország Honvédelmi Miniszterének különdíja:

Bukovinszky Endre

választott verse: Reményik Sándor: Csendes csodák

 

A Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkárának különdíja:

Rábai Réka Anna

választott verse:Reményik Sándor: Kicsi menyasszonyok

 

A Magyar Honvédség Parancsnokának különdíja:

György Johanna

választott verse:Mécs László: A királyfi három bánata

 

A Katolikus Tábori Püspökség különdíja:

Bocsi Noel

 

A Zsűri különdíja:

Makrai Eszter Zsuzsanna

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás Márfi Gyula érseknek

Eredeti megjelenés:

https://honvedelem.hu/cikk/parlamenti_allamtitkar/a-veszpremi-ersek-mindig-tamogatta-a-honvedelem-ugyet/

 

November 8-án, pénteken a veszprémi piarista templomban zenés áhítat keretében köszöntek el nyugállományba vonulása alkalmából dr. Márfi Gyula veszprémi érsektől a „királynék városában” települt katonai szervezetek vezetői és képviselői. Németh Szilárd a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes – felelevenítve az érsek pályafutásának történetét – kiemelte: dr. Márfi Gyula alázata, hivatása iránti elkötelezettsége, hite és hazája melletti határozott kiállása mindannyiunk számára példaértékű. Márfi Gyula érsek őszintesége, közvetlensége, szabadságvágya és keresztény értékeink melletti markáns kiállása révén nemcsak Veszprémben, de az egész országban nagy népszerűségnek és elismerésnek örvend – mondta Németh Szilárd.„Egyházmegyéje és a hívek szolgálata mellett hazája és a honvédelem ügyét is mindig fontosnak tartotta, amelyben a hazaszeretet cselekvő és tenni akaró szolgálatát látta. Felismerte, milyen fontos, hogy a Magyar Honvédség tagjai megfelelő támogatást, lelki segítséget kapjanak a mindennapokban. Mindezért lelkes pártfogója a Tábori Lelkészi Szolgálatnak. Különös mozzanat, amikor 1995-ben egri segédpüspökként megáldotta a békefenntartó IFOR misszióba kiutazó első magyar kontingens katonáit. Kiemelkedően támogatta, hogy a Veszprémi Érsekség plébánosai, papjai kisegítő tábori lelkészi szolgálatot vállaljanak azon helyőrségekben, ahol nem volt hivatásos katonalelkész. Önzetlenségét mutatja, hogy 2007-ben átadta a piarista templomot a Veszprémben állomásozó katonáknak lelki életük elmélyítésére, hitük gyakorlására” – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: dr. Márfi Gyula felkarolta – a zenés áhítaton is közreműködő – Légierő Zenekar – Veszprém egyházi szertartásokon, szentmiséken való részvételét is.

 

 

 

Hősi halott katonák temetése Budaörsön

Eredeti megjelenés:

https://honvedelem.hu/galeriak/hosi-halott-katonakat-temettek-el-budaorson/

Katonai tiszteletadás mellett száznyolcvan német és tizenkilenc magyar katona földi maradványait helyezték végső nyughelyre november 7-én, csütörtökön, a budaörsi német-magyar katonatemetőben. A száznyolcvan német és tizenkilenc magyar hősi halott mindegyikét Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, illetve Rákoscsabán exhumálták. Utóbbiak közül tizenhatnak ismert a neve, mindössze három sírjára kerül „ismeretlen magyar katona” felirat.
 

 

A szövetség német elnökségi tagja, Tore May beszédében felidézte a Budapestért vívott véres küzdelem történetét, kiemelve, hogy a magyar főváros ostromának 500 ezer magyar, német és szovjet katona, valamint civil esett áldozatául. „Különleges ez a mai nap számunkra, hiszen utoljára temetünk a magyar parcellába” – fogalmazott Maruzs Roland alezredes. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Osztály Belföldi Hadisírgondozó Osztály vezetője hozzátette, hogy a temető második parcellájába – a magyar parcellába – huszonöt éve temetnek hősi halottakat. „Az ország különböző részein elesett 698 magyar katona méltó végső nyughelye ez a temető” – mondta A jelenlévők mind a német, mind a magyar parcellánál imát mondtak az elesettek emlékéért Jákob János dandártábornok, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori püspöke, Takács Tamás ezredes, a szolgálat Katolikus Tábori Püspökség lelkészi kar vezetője és Barbara Lötzsch, a Budavári Német Ajkú Evangélikus Gyülekezet lelkésze vezetésével.

 

Első világháborús katonatemető felújítása és megáldása Szentesen

Eredeti megjelenés:

https://honvedelem.hu/cikk/hazai_hirek/felujitottak-a-szentesi-elso-vilaghaborus-katonatemetot/

 

A Nagy Háborúban életüket vesztett honvédek emléke előtt tisztelegtek október 29-én, kedden Szentesen. A kormányzati forrásból, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával felújított első világháborús hősi sírkertet katonai tiszteletadás mellett avatták fel. Az első világháborúban elesett katonahősökre, átélt szenvedéseikre, emlékük ápolásának kötelességére, az ország minden lakosát érintő veszteségekre emlékeztet Szentes felújított, első világháborús hősi temetője.

 

Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, felidézve a legendás császári és királyi 46-os és 101. gyalogezredekben, valamint a cs. és kir. 7. utász- és árkász zászlóaljban szolgált szentesi katonák hősiességét, szintén az utódok felelősségére hívta fel a figyelmet. „Több, mint száz év telt el az első világháború befejezése óta. Ennyi idő távlatában is kiemelten fontos, hogy a világégés során elesett magyar katonák emlékét ápoljuk, tisztelettel adózzunk tetteik előtt és az emlékezet helyeit megőrizzük. A magyar nemzet fiait büszkeséggel kell, hogy eltöltse katonai múltunk dicsősége. Eme büszkeség és hála kifejezésének pedig egyik legfontosabb eszköze, hogy kellő figyelmet szentelünk az elesett hősök sírjainak, neveiket őrző emlékműveknek.

A beszédek után Mészáros László alezredes protestáns kiemelt vezető tábori lelkész és Horváth Kornél főhadnagy, katolikus tábori lelkész mondott megemlékező imát.

 

 

 

 

Széchenyi Társaság Díja Bíró László tábori püspöknek

2019. szeptember 21-én Gróf Széchenyi István születésnapján, a Széchenyi Társaság Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián megtartott emlékülésén Bíró László tábori püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferensének ítélte oda a Széchenyi Társaság Díjat, a magyar családok több évtizedes áldozatos szellemi és lelki támogatásáért.

 

Kapisztrán Szent János Elismerések - 2019.

2019. szeptember 14-én a Nemzeti Katonai Zarándoklat katonai tiszteletadással egybekötött ünnepi hálaadó szentmiséjét  Michael August Blume alessanói címzetes érsek, apostoli nuncius mutatta be.A szentmisét követően került sor a Kapisztrán Szent János Elismerések átadására. Az elismertek névsora:

Arany Érdemérem:

Dr. Füredi Károly, a honvédelmi tárca volt szakállamtitkára, Dr. Isaszegi János nyugállományú  vezérőrnagy.

Ezüst Érdemérem:

Bozó Tibor dandártábornok, Dr. Pohl Árpád dandártábornok, Myszoglád Róbert dandártábornok.

Bronz Érdemérem:

Dr. Muzsay Ildikó ezredes, Gál József alezredes, Kovács Zoltán őrnagy, Besnyi Gábor őrnagy.

Ezüst Emlékérem:

Szalay Tamás nyugállományú ezredes, Németh László nyugállományú őrnagy.

Bronz Emlékérem:

Benkő Krisztina, Kiscelli Piroska, Kovács Gábor Dénes, Varga László hadnagy, Palásti  Krisztián zászlós.

Elismerő oklevél:  

Fekets Zoltán alezredes, Futó Péter alezredes, Vecsey Gábor főhadnagy, Fazekas István tanácsos.

Emléklap:

Zagyva Sándor százados, Tar Tamás főtörzsőrmester, Gulyás Zsolt törzsőrmester.

 

Bíró László püspök Szekszárd díszpolgára lett

2019. augusztus 30-án Szekszárd Város Napja alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Bíró László püspöknek.

Share

Katonai Ordinariátus - 2013 © Minden jog fenntartva