Hírek

2021, szeptember 27 to 2021, december 31
Hírek

 

 

 

 

H Í R E K  
 

Ünnepi szentmise és Kapisztrán Elismerés átadás

 a Szent István Bazilikában

Eredeti megjelenés, fotók és video: honvedelem.hu

https://honvedelem.hu/hirek/szentmise-es-elismeresatado-a-szent-istvan-bazilikaban.html

 

Hálaadó ünnepi szentmisét mutatott be Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök a tábori lelkészi kar tagjaival szeptember 24-én, pénteken délelőtt a Szent István Bazilikában.

 

 

A HM Katolikus Tábori Püspökség vezetője Szent Gellért életének bemutatásán keresztül a kitartó és hűséges szolgálatról beszélt. A püspök lelkiségét és szellemiségét a 14. századi Gellért Nagy legendáját idézve mutatta be: „Történt egy napon, amikor írt, s úgy megiramlott képzelete, hogy észrevétlen álomba szenderült, odament hozzá egy szarvastehén a borjával, s mellette mindketten leheveredtek a földre. Egyszerre a hím – egy farkas elől menekülve – közébük rontott, s szarvastehénnel elfutott, de kicsinyét Gellért mellett hagyta, ő pedig mikor hajlékába tért, a szarvasborjú követte, ő meg kenyérrel etette, úgy, hogy többé el nem szakadt tőle. Máskor pedig Gellért egy tarisznyát vitt a házába, s azt látta, hogy ajtaja előtt egy farkas hever. Észrevette, hogy sebesült, kinyitotta hát az ajtót, és a farkas vele együtt bement. Letette a tarisznyát, a farkas pedig lába előtt a földre terült, s föl sem kelt addig, míg meg nem gyógyult. Attól a naptól fogva aztán a szarvasborjú is meg a farkas is ott maradt. Kijártak a rétre és egymást nem bántották.

A tábori püspök kiemelte: Lehet, hogy mai korunkban ezek az események – hadd tegyem hozzá csodás események – amelyet a legendaírók Gellért bakonybéli remetesége idejéből följegyeztek értelmetlen mesének tűnnek.   A középkori ember számára ugyanakkor ez nem valami történet, elbeszélés vagy eseményleírás volt, hanem és sokkal inkább egy olyan történés, amelyben a beléje rejtett üzenet volt a döntő, amelyre felfigyeltek.

Hiszen, aki egy kiszolgáltatott állat iránt könyörületes, mennyire inkább az embertársaival, vagyis az elesettekkel, az árvákkal, a mások által megsebesítettekkel, a betegekkel. 

Aki beengedi a farkast a remetelakba, az arra is képes, hogy a kockázatra való tekintet nélkül segítséget nyújtson, megbocsásson, és minduntalan megelőlegezze a bizalmat a másik ember iránt.

A szarvas és a farkas természetük és szabadságszeretetük miatt nem kötődnek az emberhez, mégis megmaradtak Gellért mellett, mellyel a legenda azt tanítja, hogy a figyelmes szeretet jótettei képesek megalapozni az állhatatosságot, a hűséget, az önzetlenséget és az ezekben való kitartás gyakorlását.

A felnövekvő szarvast soha nem bántotta a farkas, sőt együtt töltötték az időt a réten, mely azt akarja megértetni, hogy a gondoskodó szeretet arra is képes, hogy az ellentétes természetek békéjét megvalósítsa és maradandóan biztosítsa.

Gellért püspök ezen lelkisége-szellemisége szolgálhat magyarázatul arra, miért volt lelki rokonságban és barátságban István királlyal. Azok, akik elfogadják Isten létét, az is felismerhető, hogy minden bizonnyal a gondviselő akarata nyilvánult meg e két személyiség találkozásában. Termékeny kapcsolatuk elsősorban nem a hivatali együttműködésben – Imre herceg nevelése, békét teremtő nemzetközi kapcsolatok építése, zarándokházak felállítása, egy nehéz közegben megalapított egyházmegye megszervezése – nyilvánult meg, hanem abban a közös fölismerésben, hogy a hit transzcendens világában jobban biztosíthatják az általuk szolgált nép és ország jövőjét, mint bármilyen más múlandó földi eszközzel.”

A teljes beszéd itt olvasható: 

http://www.ktp.hu/document/2021-homilia-szent-gellert-puspok-vertanu-unnepen-berta-tibor

 

 

A katolikus tábori püspök a liturgiát követően átadta aKapisztrán Szent János Elismeréseket. Ezen alkalommal vehették át az elismerést azok, akiknek a Katonai Ordinariátus a pandémia miatt kialakult körülmények miatt 2020-ban nem tudta kifejezni köszönetét szolgálatukért. 

 

 

Elsőként dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter vette át a Kapisztrán Szent János Elismerés legmagasabb fokozatát az Arany Érdemérmet, melyet a tárcavezetőnek második alkalommal ítélt oda a Katonai Ordinariátus.