Lelkigyakorlat

2019, március 8
Lelkigyakorlat

 

LELKIGYAKORLAT

 

A HM Katolikus Tábori Püspökség

tisztelettel hívja és szeretettel várja a HM-MH-ban szolgálatot teljesítő

katonákat, kormánytisztviselőket, honvédelmi alkalmazottakat és családtagjaikat

 

LELKIGYAKORLATRA.

 

A lelkigyakorlat témája:

Az Eucharisztia.

Alapvetések a Kr.u. 1-4. századi egyházi írónak művei alapján.

 

Helye: Regiment Diáktanya (ReD tanya) 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.

Időpontja: 2019. május 31. péntek 18.00 órától június 02.vasárnap 14.00 óráig

 

A JELENTKEZÉS MÓDJA:

Jelentkezési adatlapon, mely honlapunk letöltések szekciójában

http://www.ktp.hu/document/jelentkezesi-adatlap-katonak-lelkigyakorlatara

található.

 

A kitöltött jelentkezési adatlapokat szíveskedjenek eljuttatni

a HM Katolikus Tábori Püspökség:

alábbi elérhetőségeinek egyikére:

E-mail: ktp@hm.gov.hu

Telefax-városi: 1/354-16-25;

Telefax HM: 22-696.

 

Jelentkezési határidő:

2019. május 07. kedd 16.30 óra

 

 

Lelkigyakorlat tervezett rendje:

május 31. péntek

18 óráig -beérkezés, szállások elfoglalása

18.30 óra - vacsora

19.30 - 20.00 óra - bevezető elmélkedés

 

június 1. szombat

8.00 órareggeli

szentmise

10.30 - 11.15 - óra - elmélkedés

ebéd - 12.30 óra

14.30 - 15.15 óra - elmélkedés

16.15 - 17.00 óra - elmélkedés

18.00 óra - vacsora

19.00 óra - az elmélkedések közös, interaktív megbeszélése

 

június 2. vasárnap

08.00 óra - reggeli

szentmise

10.30 - 11.15 óra - elmélkedés

12.30 óra - ebéd

Befejező gondolatok, elköszönés

 

A lelkigyakorlat vezetője:

Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke

 

Néhány gondolat a lelkigyakorlatról

A lelkigyakorlat Loyolai Szent Ignác (1491-1556) óta egy megtervezett, gyakorlati következményekkel járó, elmélkedési rendszer a katolikus hit alapigazságairól. A lelkigyakorlat egy olyan időszak, amikor a mindennapi élet történéseit megpróbáljuk hátrahagyni, hogy hitünk és vallásunk elmélyítésével foglalkozzunk. A lelkigyakorlatok időtartama, módszere igen sok féle. A lelkigyakorlat kifejezés már Szent Ignác előtt is élt jámbor gyakorlatok és módszerek jelölésére, s az aszketikus teljesítményt vagy az elmélkedő elmélyülést hangsúlyozták vele. Szent Ignác az elmélyülés komplex módszerét ajánlotta, melyet a Lelkigyakorlatok című könyvében írt le, amelynek bevezető sorai között ezt olvashatjuk: „Lelkigyakorlaton értjük a lelkiismeret-vizsgálást, elmélkedést, szemlélődést, szóbeli és elmélkedő imát, és egyéb lelki tevékenység minden pontját. Mert amiként a sétálás, gyaloglás és futás testgyakorlat, ugyanúgy lelkigyakorlatnak mondható minden tevékenység, amely a lelket előkészíti és alkalmassá teszi arra, hogy eltávolítson magától minden rendetlen hajlamot, s miután azokat eltávolította, keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint rendezze és a lélek üdvösségét elnyerje.”

A lelkigyakorlat alatt a főhangsúly a csendben történő (tv, rádió, internet nélküli) szemlélődő nyugalmon, a napi elmélkedő előadásokon van, amelyek között többszöri közösségi imádságon, valamint szentmisén lehet részt venni.

 

A lelkigyakorlatot azoknak ajánljuk

akik, szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat,

akik, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket,

akik, mélyebb megtérésre vágynak,

akik, fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni,

akik, szívesen vállalják a csendes elvonulást.

A lelkigyakorlat alatt lehetőséget biztosítunk

a személyes lelki beszélgetésre a lelkigyakorlat vezetőjével,

szentgyónás elvégzésére,

közösségi beszélgetésre.