1996 - II. Rákóczi Ferenc emléktáblájának megáldása - Ladocsi Gáspár

II. Rákóczi Ferenc emléktáblájának megáldása 

Majk, 1996. július 24. - Elmondta: Ladocsi Gáspár dandártábornok, tábori püspök

 

Urunk Jézus Krisztus, minden Szív Királya és középpontja!

Te, aki az Örökkévaló, Szent Fiúisten vagy, emberszívet alkottál magadnak, mely az anyaméhben való dobbantástól a haláltusa vergődéséig megváltó életed szolgálta, és kinyilatkoztatta, áldd ,meg azt a szívünkbe vésett emlékezetet, amellyel hű szolgád, a mi nagyságos Fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc szívének emlékezetére szentelt táblát most megszentelni szándékozunk.

 Te a szívek megnyilvánulásait jól ismered! Ismered az áldott emlékű fejedelem szívének példás erényeit is!

 Azt a gyöngéd szeretetet, amivel családjához kötődött. Báthory Zsófiához, a buzgó nagyanyához, aki őt nevelte, a bátorság és az áldozat erényeit a szívébe ültette; - Zrínyi Ilonához, a hőslelkű édesanyához, aki a helytállásban és az áldozatvállalásban való állhatatosság erényének példáját plántálta fia szívébe, mellette a hűség és a megaláztatások elviselése erényeinek nemes keresztény példáját; - feleségéhez, Charlotte Aspremont hercegnőhöz, akik a szerénység és ragaszkodás nemes erényeivel gazdagította szívét, és fiaihoz, Józsefhez és Györgyhöz , a tékozló fiakhoz, akikért megaláztatást vállalt a száműzetés keserű kenyerében is; mellette őérettük apáca unokahúga, vérének Szent Margithoz hasonlítható virága.

 Jól ismered szívének odaadó szeretetét, mely hazája felemelkedéséért dobogott;vállalt érte romlást családi birtokaiban, küzdelmek és harcok óráiban okosságot és vitézséget, keserves bujdosásában pedig türelmet és szelídséget,

 Kérünk, ugyanezekkel az erényekkel vértezd fel magad és ékesítsd a mi szívünket is, a kései utódokét, hogy őseink buzgósága, hazaszeretetet, hűsége bennünk is megszilárduljon!

 Áldd meg ezt az emléktáblát, melyet a mi szeretett Fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc szívének őrizete mellé rendelünk! Figyelmeztessen bennünket a haza, az Isten és emberszeretet szívünkbe vésett parancsaira. Fiad kegyelme erősítsen meg minket jó elhatározásainkban, aki Veled és a Szentlélekkel együtt és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2014, augusztus 1