2011 - Tűzszerészek emlékoszlopának megáldása - Kálinger Roland

Tűzszerészek emlékoszlopának megáldása

Afganisztán, Camp Pannónia,  2011. szeptember 29. Elmondta: Kálinder Roland százados, tábori lelkész

 

Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

"Vándor, ha itt jársz, s látod e jelet,

a kebledet szent ihlet töltse meg.

Mert szent e hely, mint Isten temploma,

hol méltán hangzik el buzgó ima!

Hősök emlékére ez a szent jel itt,

kiknek példája oktat és hevít.

Szerették és védték Magyarok honát,

mondj áldást rájuk és úgy menj tovább."

Mindenható Atyánk, Szentséges Urunk, Örök Istenünk! Kérünk, áldd † meg ezt a kopjafát, mely elhunyt bajtársaink emlékére készült. Emlékeztessen minket ez az emlékoszlop, hogy életünk minden pillanatáért hálával tartozunk neked. Tedd lelkünket erőssé, szívünket bátorrá, hogy bajtársaink példáját követni tudjuk és életünket is tudjuk szentelni barátainkért, hazánkért. Jézusunk, a te kereszted díszíti e kopjafát, add, hogy az elhunyt hős tűzszerészek a te kereszted érdeméből békességben nyugodjanak és üdvösséget nyerjenek. Keresztedre tekintve, erősödjék általa a hit, gyarapodjanak a jócselekedetek, nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelkek. Legyen kereszted vigaszunk, oltalmunk és menedékünk ellenségeink gonosz támadásai ellen. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2015, február 20