Kapisztrán Szent János Elismerések kitüntetettjei

Kapisztrán Szent János elismerések

A Magyarországi Katonai Ordinariátus az Apostoli Szentszék által való felállításának húsz éves évfordulója alkalmából, valamint attól a szándéktól vezérelve, hogy a katolikus tábori lelkészek védőszentjének nevét és életművét ez által is tisztelettel megörökítse, Budapesten, 2014. június 24.-én, Kapisztrán Szent János születésnapján, az alapító okirattal, melyet Bíró László Magyarország Katonai Ordináriusa látott el kézjegyével, alapította meg a Kapisztrán Szent János Elismeréseket.

A Kapisztrán Szent János érdem- és emlékérmek kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, arany, ezüst és bronz színű kitüntetések. Az érmek előlapján - melyet dr. Chován Krisztina a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti főosztály munkatársa tervezett - stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Érdemérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS – ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható. A címer felső részén az  ún. „Corona murata”, található úgy, hogy a körbástya nyolc bástyájából öt látható. A címer középső részén a pajzs hátterében a kereszt, míg előterében egy galamb helyezkedik el olajággal a csőrében. A galamb feje fölött egy lángnyelv látható. A pajzs alatt kétoldalt babér- és tölgyfaág van megjelenítve úgy, hogy előttük egy szalagon a Katonai Ordinariátus jelmondata látható: „SPIRITUS RENOVAT”. Az érdemérem háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut.

A Magyarországi Katonai Ordinariátus a Kapisztrán Szent János Elismeréseket azoknak a személyeknek adományozza, akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához.

 

2017-ben kitűntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem

Vargha Tamás (Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkár)

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem

dr. Földváry Gábor István (Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatás ügyekért felelős helyettes államtitkár)

dr. Ruszin Romulusz dandártábornok (MH 5. Bocskai István Lövészdandár, parancsnok)

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem

Dombóvári Piroska

Bátor Ferenc alezredes (MH 5. Bocskai István Lövészdandár, mb. parancsnok-helyettes)

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem

Berkecz Gábor igazgató (Kratochvil Károly Honvédközépiskola és Kollégium)

Szombathy Árpád Csaba alezredes (MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, törzsfőnök)

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem

Nyitrai Csaba alezredes  (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Repülőműszaki Oktatásbiztosító Központ, parancsnok)

Langenbrinck Katalin alezredes (MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Logisztikai Osztály Üzembentartási és Ellátási Részleg mb. részlegvezető)

Keresztúri Zoltán őrnagy (MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Nemzeti Támogató Zászlóalj parancsnok-helyettesének)

Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél

Mayer Péter tartalékos alezredes (MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság , 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda katonai igazgatási összekötő)

Barta Albert százados (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Logisztikai Zászlóalj Karbantartó és Javító Század, parancsnok)

Gerecs Roland főhadnagy (Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Logisztikai Zászlóalj szakaszparancsnok)

Kiss Balázs főhadnagy (Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Osztály beosztott)

Györe-Szűcs Miklós hadnagy (Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, 101. Tüzérosztály szakaszparancsnok)

Rovó Róbert szakaszvezető (Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, gépjárművezető)

Kapisztrán Szent János Emléklap

Nagy István nyá. alezredes (kisegítő evangélikus tábori lelkész)

Czoller Lászlóné törzsőrmester (MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, Helyőrség Támogató Alegység, rajparancsnok)

Székely Róbert tizedes (MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, Nemzeti Támogató Zászlóalj, gépjárművezető)

 

2016-ban kitűntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem

dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem

Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos

Náday Gyula szolgálaton kívüli alezredes (MH Dunántúli Kiképző Központ volt parancsnok helyettes és helyőrség parancsnok)

Jagadics Péter szolgálaton kívüli alezredes (Katonai Biztonsági Hivatal volt osztályvezető helyettes)

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem

Csurgó Attila ezredes (MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, parancsnok)

Kiss Róbert ezredes (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, törzsfőnök)

Köpöczi József önkéntes műveleti tartalékos ezredes (MH 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj volt parancsnok)

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem

Mons. Esterházy László protonotárius kanonok, pápai káplán, esperes, máriaremetei plébános

Hennel Sándor őrnagy (MH Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség)

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem

Ft. Kiss Vilmos helvéciai plébános

Farkas Róbert főtörzszászlós (MH 25. Klapka György Lövészdandár vezénylőzászlós)

Gajó Péter törzszászlós (MH 25. Klapka György Lövészdandár 2. Zászlóalj vezénylőzászlós)

Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél

Kapás Agáta hadnagy (MH Bakony Harcikiképző Központ, beosztott tiszt)

Lovász Balázs hadnagy (MH Katonai Közlekedési Központ, beosztott tiszt)

Szecsődi Tamás Tibor hadnagy (HM Védelemgazdálkodási Hivatal, beosztott tiszt)

Kapisztrán Szent János Emléklap

Soós Lajos törzszászlós (MH Altiszti Akadémia, vezénylő zászlós)

Bukovinszkiné Apáti-Nagy Éva őrmester (MH Altiszti Akadémia, tervező zászlós)

 

2015-ben kitűntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem:

dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar Főnök

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem

Lamos Imre dandártábornok (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, parancsnok),

Horváth Gábor dandártábornok (MH 25. Klapka György Lövészdandár, parancsnok)

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem

Bozó Tibor dandártábornok (MH Altiszti Akadémia, parancsnok),

Piros Ottó ezredes (MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ, parancsok),

Gavlik Péter ezredes (MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, parancsnok)

Kapisztrán Szent János ezüst emlékérem

dr. Bozsonyi Károly ügyvezető (HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.),

Marosi Antal újságíró, szerkesztő-riporter

Kapisztrán Szent János bronz emlékérem

Szíjártó Richárd László alezredes (MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Szállító Zászlóalj, parancsnok)

Boros Iván (MH EI Zrt.)

Tónai Gábor főtörzsőrmester (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis)

Kapisztrán Szent János elismerő oklevél

Singer Éva hadnagy (MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár)

Szalay György (MH Egészségügyi Központ, Honvédkórház)

Tolnai Balázs törzsőrmester (MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred)

Rédey Istvánné (MH Altiszti Akadémia), Szabó Imre honvéd tisztjelölt (Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj

Kapisztrán Szent János emléklap

Vicze Károly százados (MH 25. Klapka György Lövészdandár)

Pál István százados (MH 5. Bocskai István Lövészdandár)

dr. Tordai Bertalan  

 

2014-ben kitűntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem

Kelemen József nyá. altábornagy

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem

dr. Orosz Zoltán altábornagy

vitéz Békei-Koós Ottó nyá. alezredes

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem

Myszoglád Róbert ezredes

dr. Jelen Gábor ezredes

MH Légierő Zenekar Veszprém

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem

Dombóvári Piroska

dr. Fodor István

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem

Fodor Endre HM kabinetfőnök-helyettes

Kovács Zoltán nyá. ezredes

Kiss Attila őrnagy

Kapisztrán Szent János Oklevél

Juhász Dezső alezredes

Huszár Ferenc alezredes

Spillinger Ferenc nyugállományú plébános

Szécsi Ferenc plébános

Kapisztrán Szent János Emléklap

Badacsonyi Tamás

Kovács Ferenc őrmester

Kovács László szakaszvezető

 

 

 

Típus: 
Szervezeti adatok
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, június 10