Kapisztrán Szent János Elismerések kitüntetettjei

 

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK

 

A Magyarországi Katonai Ordinariátus az Apostoli Szentszék által való felállításának húsz éves évfordulója alkalmából, valamint attól a szándéktól vezérelve, hogy a katolikus tábori lelkészek védőszentjének nevét és életművét ez által is tisztelettel megörökítse, Budapesten, 2014. június 24.-én, Kapisztrán Szent János születésnapján, az alapító okirattal, melyet Bíró László Magyarország Katonai Ordináriusa látott el kézjegyével, alapította meg a Kapisztrán Szent János Elismeréseket.

A Kapisztrán Szent János érdem- és emlékérmek kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, arany, ezüst és bronz színű kitüntetések. Az érmek előlapján - melyet dr. Chován Krisztina a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti főosztály munkatársa tervezett - stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Érdemérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS – ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható. A címer felső részén az  ún. „Corona murata”, található úgy, hogy a körbástya nyolc bástyájából öt látható. A címer középső részén a pajzs hátterében a kereszt, míg előterében egy galamb helyezkedik el olajággal a csőrében. A galamb feje fölött egy lángnyelv látható. A pajzs alatt kétoldalt babér- és tölgyfaág van megjelenítve úgy, hogy előttük egy szalagon a Katonai Ordinariátus jelmondata látható: „SPIRITUS RENOVAT”. Az érdemérem háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut.

A Magyarországi Katonai Ordinariátus a Kapisztrán Szent János Elismeréseket azoknak a személyeknek adományozza, akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai Ordinariátus küldetésének megvalósításához.

 

2018-ban kitüntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem: Gavlik Péter ezredes.

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem: Baráth Ernő dandártábornok, Katona János alezredes.

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem: Sári Szabolcs ezredes, Mogyorósi Zoltán őrnagy, Filó Lajos főtörzsőrmester.

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem:  Wonke Rezső, Szűcs László.

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem: Mák Mária, Rajcsányi István őrnagy.

Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél: Jónás Zoltán zászlós, Sztanó Dániel zászlós, Patai Krisztián szakaszvezető.

 

2017-ben kitüntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem: Vargha Tamás Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkár.

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem: dr. Földváry Gábor István Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatás ügyekért felelős helyettes államtitkár, dr. Ruszin Romulusz dandártábornok.

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem: Dombóvári Piroska, Bátor Ferenc alezredes.

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem: Berkecz Gábor, Szombathy Árpád Csaba alezredes.

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem: Nyitrai Csaba alezredes, Langenbrinck Katalin alezredes, Keresztúri Zoltán őrnagy.

Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél: Mayer Péter tartalékos alezredes, Barta Albert százados, Gerecs Roland főhadnagy, Kiss Balázs főhadnagy, Györe-Szűcs Miklós hadnagy, Rovó Róbert szakaszvezető.

Kapisztrán Szent János Emléklap: Nagy István nyá. alezredes, Czoller Lászlóné törzsőrmester, Székely Róbert tizedes.

 

2016-ban kitüntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem: dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere.

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem: Kun Szabó István vezérőrnagy, Náday Gyula szolgálaton kívüli alezredes, Jagadics Péter szolgálaton kívüli alezredes.

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem: Csurgó Attila ezredes, Kiss Róbert ezredes, Köpöczi József önkéntes műveleti tartalékos ezredes.

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem: Mons. Esterházy László protonotárius kanonok, pápai káplán, esperes, máriaremetei plébános, Hennel Sándor őrnagy.

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem: Kiss Vilmos helvéciai plébános, Farkas Róbert főtörzszászlós, Gajó Péter törzszászlós.

Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél: Kapás Agáta hadnagy, Lovász Balázs hadnagy, Szecsődi Tamás Tibor hadnagy.

Kapisztrán Szent János Emléklap: Soós Lajos törzszászlós, Bukovinszkiné Apáti-Nagy Éva őrmester.

 

2015-ben kitüntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem: dr. Benkő Tibor vezérezredes.

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem: Lamos Imre dandártábornok, Horváth Gábor dandártábornok.

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem: Bozó Tibor dandártábornok,  Piros Ottó ezredes, Gavlik Péter ezredes.

Kapisztrán Szent János ezüst emlékérem: dr. Bozsonyi Károly, Marosi Antal.

Kapisztrán Szent János bronz emlékérem: Szíjártó Richárd László alezredes, Boros Iván, Tónai Gábor főtörzsőrmester.

Kapisztrán Szent János elismerő oklevél: Singer Éva hadnagy, Szalay György, Tolnai Balázs törzsőrmester, Rédey Istvánné, Szabó Imre honvéd tisztjelölt.

Kapisztrán Szent János emléklap: Vicze Károly százados, Pál István százados, dr. Tordai Bertalan  

 

2014-ben kitüntetettek:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem: Kelemen József nyá. altábornagy.

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem: dr. Orosz Zoltán altábornagy, vitéz Békei-Koós Ottó nyá. alezredes.

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem: Myszoglád Róbert ezredes, dr. Jelen Gábor ezredes, MH Légierő Zenekar Veszprém.

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem: Dombóvári Piroska, dr. Fodor István.

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem: Fodor Endre, Kovács Zoltán  nyá. ezredes,  Kiss Attila őrnagy.

Kapisztrán Szent János Oklevél: Juhász Dezső alezredes, Huszár Ferenc alezredes, Spillinger Ferenc nyugállományú plébános, Szécsi Ferenc plébános.

Kapisztrán Szent János Emléklap: Badacsonyi Tamás, Kovács Ferenc  őrmester,  Kovács László szakaszvezető.
 

Típus: 
Szervezeti adatok
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, június 10