Gyilkosság

Gyilkosság

A gyilok, 'tőr' szóból

Szándékos és közvetlen emberölés, bűn az ötödik parancsolat ellen. Elkövetője halált okoz, gyilkos.

Az ókori népek számára (a zsidóknak is) a vér az élet székhelye, sőt 'a vér az élet', s az élet, főként az emberi élet egyedül Istené: ezért aki ember életére tör, bizonyos értelemben magára Istenre támad. Főként az apa- és anyagyilkosságot büntették (parricidium)

A Szentírásban a Tízparancsolat kategorikusan tiltja a gyilkosságot (Kivonulás könyve 10,13; Második törvénykönyv 5,17). Ősi szokás, és a régi törvény is azt írta elő, hogy aki embervért ont, annak ember ontsa a vérét (Teremtés könyve 9,6; Kivonulás könyve 21,12-14; Leviták könyve 24,17; Számok könyve 35,19). A Második törvénykönyv 19,11 szerint a vének kötelesek voltak kiadni a gyilkost a goelnak, a vérbosszú beteljesítőjének, hiába menekült az oltárhoz (Kivonulás könyve 21,13-14;. Királyok első könyve 2,28). A későbbi törvények (Második törvénykönyv 19,1-13; Számok könyve 35,9-34) megneveztek menedékül városokat, ahol a gyilkosság elkövetője védelmet talált a vérbosszúval szemben, de csak ha előbb ért oda, mint aki vérbosszút kívánt állni, és csak addig, amíg a főpap élt (35,22-25; az új főpap valószínűleg fölmentést, amnesztiát adott, amikor hivatalba lépett). Aki szándékosan ölt embert, beszennyezte a földet, amelyet Jahve adott és amelyen Ő is ott volt népe körében, ezért a kiontott vérért a gyilkos vére szolgálhatott jóvátételül.

Az Újszövetség a felebaráti szeretet szempontjai szerint foglal állást a gyilkosság kérdésében (Evangélium Máté szerint 5,21-26; Evangélium János szerint 15,12-17; A rómaiaknak írt levél 12,9-21;  Levél a galatáknak 5,13-26).

Az Egyház állandó erkölcsi tanítása szerint a gyilkosság belsőleg rossz cselekedet, sőt II. János Pál pápa hangsúlyozza, hogy „a meggyilkolt vére a földből, melyre kiomlott, követeli, hogy Isten igazságot szolgáltasson. E szövegből merítette az Egyház az égbekiáltó bűn kifejezést azoknak a bűnöknek a megnevezésére, melyek Istenhez kiáltanak megtorlásért, és az elsők között közéjük tartozik a gyilkosság.”

Típus: 
Etika és értéktan
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2015, június 15