2008. Megemlékező ima Sukorón - Berta Tibor

 

Megemlékező ima az 1848. szeptember 28.-ai Haditanács évfordulóján

Sukoró, Református templom 2008. szeptember 28.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Örökkévaló Isten, Történelem Ura!

Az emberiség évezredekre visszanyúló élete megannyi hőslelkű személyiséget, kiváló, erényekben gazdag férfit és nőt, számtalan értékeket felmutató, a következő nemzedékek számára példát adó életet tár elénk, a Te jó voltod akaratából és gondviselésed által.

Magyar történelmünk több mint ezer évet átölelő idejében számunkra is adtál Istenünk olyan példát adó életeket, melyeket követhetünk és magunk elé állíthatunk, mert a nemes jellemesség, a kitartó akarat, az éltető bátorság és az Általad az emberbe oltott szabadság iránti vágy szinte végtelen mértékét és gazdagságát mutatták fel.

Az 1848-49 évek napjaiban mutatkozott meg talán leginkább az az összefogás az emberi szabadság szent ügye mellett, melyet azóta is szívesen emlegetünk és a magyar forradalom és szabadságharc valamennyiünk szívében, mint múltat megbecsülő emlékezet él tovább.

Sok történeti igazságot tudunk már ezen évekről, szinte óráról órára pontosan ismerjük az események menetét, de a valóságot Te ismered egyedül Örökkévaló Urunk. De megengedő jóságodból mi is megsejthetjük ezt a valóságot, itt ebben a neked szentelt templomban még inkább, amikor az 1848. szeptember 28.-ai Haditanácsra emlékezünk. Megannyi írás maradt fenn erről az eseményről is, és szinte mindent rekonstruálni lehet, csak egyet nem: azokat az emberi gondolatokat, érzéséket, a lelkiismeret sokszor kínzó vagy fájdalmas figyelmeztetéseit, a mindig előtörő önző vágyakat, a jó és a rossz, az igaz és hamis közötti viaskodás néha tehetetlenségbe fulladó mivoltát, amely bizonyára mindazokban megvolt akik itt ültek azon az estén.

Ugyanakkor ismerjük a következményeket:

- ismerjük a Tőled kapott bölcsesség előremutató okosságát, melynek győznie kellett a kicsinyesség és a pártoskodás fölött, melyből az a döntés született: "...ígérjék meg, hogy hűn és elszántan fogják védeni a harci állást, és az ellenséges támadást visszaverendik".
- ismerjük a Tőled kapott szabadságvágy mindent elsöprő erejét, mely kioldotta a félelem okozta béklyókat, és széttörte az aggódó érzelmek bilincseit és úgy határozott: "...nem fogunk hátrálni, hanem megütközni."
- ismerjük a Tőled kapott igazságszeretet zsarnokságot el nem ismerő határozott és igaz bátorságot felmutató kibontakozását, mely kimondatta a haditanáccsal: "...az alkotmány valamennyi ellenségével szemben fegyvert ragadnak, s addig nem nyugszanak, míg a Magyar Királyság alkotmányának teljes élvezete nem biztosított."

Urunk és Istenünk! Köszönjük Neked, hogy mindazok szívébe vésted bölcsességed szent titkait kik ezekben a padokban ültek azon az estén, és megértetted velük, hogy a bátorság, az igazság, a hazának szeretete legfőbb kötelességük, melyet kérünk adj meg most is minden magyar embernek, úgy legyen. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
vasárnap, 2008, szeptember 28