Rádióműsor - 2016. május 11. - 158. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2016. május 11-ei műsor - 158. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/57147

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 158. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha sziklára tapint, hanem rést keres és repeszt; a földbe vetett mag áttöri a rögöt; az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyt félretenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak ezt a példát követhetjük.”

Márton Áron, erdélyi magyar katolikus püspök és író gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják.

Mai adásunkban Bíró László katolikus tábori püspök gondolatait hallják majd pünkösdről. Ünnepélyes honvéd esküt tettek a szerződéses állományú katonák Szentendrén, az Altiszti Akadémián. Az ünnepélyes eskütételre kalauzoljuk majd el önöket. Lesz neves dátumokra emlékezve Kalendárium és hallják majd Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének újabb részét.

 

A pünkösdről Bíró László katolikus tábori püspököt hallják.

- Pünkösdben ünnepeljük a megváltás beteljesedését, ünnepeljük a törvény beteljesedését a lélek szabadságában, ünnepeljük a gyülekezést (ecclesia gyülekezetet jelent), az egyház születésnapját. A Szentlélek az Újszövetségben képekben jelenik meg, lángnyelv, szélzúgás, galamb formájában. Különösen az első két szimbólumra és a víz szimbólumára szeretném felhívni a figyelmet. Tehát a Szentlélek az a tűz és a víz, innen induljunk talán el. Érezzük a képnek ezt az ellentmondásosságát, a kettő mintha összeférhetetlen lenne. Jézus azt mondja, aki hisz bennem, abból élő vizek forrásai fakadnak. János hozzáteszi evangéliumában, hogy ezt a Szentlélekről mondta. A víz az az éltető elem, ahol nincs víz, ott nincs élet. A víz a tisztulásnak az eleme, nem tudunk tisztulni víz nélkül. A tűz az megint a tisztulásnak az eszköze, az aranyat, az ezüstöt kiégették a salakjától, hogy tiszta legyen. Szóval a tűz és a víz egyik sem a Szentlélek, de mindegyik elmond valamit a Szentlélekről. Még hozzátenném a levegőt, a szelet. Tűz, víz, levegő, ezeknek az ősi elemeknek a szimbolikája hordozza azt az üzenetet, hogy ki a Szentlélek. A galamb pedig a Szentlélek szelídségének, a békének a szimbóluma ősidőktől fogva. Ezek a szimbólumok valamit elmondanak a Szentlélekről. Az a megtévesztő, hogy a Szentírásban sosincs meghatározás, nem definiálja a Szentírás a Szentlelket, egyszerűen beszél a cselekvéséről. A Szentlélek cselekszik a Szentírásban. Azt mondja az Ószövetség az első oldalon, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. A víz amorf, formátlan anyag. Isten lelke lebeg a vizek fölött, a céltalan, formátlan anyag fölött és a céltalan célt nyer, a formátlan formát nyer. Ez nekünk a Szentlélek, aki irányt ad a létnek, aki megformálja létünket, ha engedjük, befogadjuk őt. Tehát a Szentlélek valamiképpen az Istennek leginkább kifejezi a természetét, a láthatatlanságát, de mégis hatékony cselekvését. Így imádkozunk a Hiszekegyben: Fogantatott a Szentlélektől. Hogyan lehetek én édesanyává? A Szentlélek fog megajándékozni téged - mondja az édesanyának az angyali jelenés. Vagyis a lélek az, aki által megelevenedik az örök ige közöttünk testet öltve. A lélek az, aki által megelevenedik számunkra Isten igéje, megelevenedik a szívünkben Jézus Krisztus. Nagyon nagy baj az sokszor, hogy egy kétezer évvel ezelőtt élt Krisztusról beszélünk csak és nem az élő Krisztusról. A lélek az, aki elevenít, ő az éltető lélek. Amilyen mélységben képesek vagyunk a lélek indítására figyelve dönteni, cselekedni, szólni, olyan mértékben tudunk egyek lenni láthatóan. Az egység mindig a léleknek a műve. A Szentlélek a Szentháromság személye között az egység lelke, Isten és ember, ember és ember között az egységnek a lelke. Abban vagyunk gyengék, hogy ebben a lármás világunkban meghalljuk a lélek szavát, a lélek indítását. Az senkit nem taszigál, ahhoz egy belső csend kell, hogy tényleg a lélek szerint éljünk. Rengeteg szép mondat világítja meg a Szentírásban azt, hogy mit jelent a lélek szerint élni, hogy mit cselekszik a lélek bennünk. Az egységnek az alapja tulajdonképpen Jézus Krisztus. Azt mondja a Szentírás, hogy senki se mondhatja, Jézus az Úr, csak a lélek által. Szeretném idézni Benedek pápát, aki azt mondja, hogy lélek ajándék. A lelket nem kell megszereznünk, kiérdemelnünk, a lelket befogadni kell, egy ajándékot csak elfogadni kell. A pünkösd erre hív bennünket, nyitott szívre. Ahogyan a másik emberhez úgy tudok közel kerülni, ha kiüresítem magamat számára és befogadom őt, ugyanígy működik a lélek ajándéka is bennünk. Ha nem veszem be az orvosságot, hiába van ott az asztalon, nem fog használni. Ha nem fogadom be lelket, nem fog tudni segíteni. A lélek az belülről hat, egy ajándék. Mindent meg akarunk szerezni, görcsberándultan élünk, de a lélek nyitottságot vár tőlünk és így leszünk az ő ajándékainak részesei, így lesz fölismerhető rajtunk a léleknek az ajándéka. 

 

Ünnepélyes honvéd esküt tettek az alapkiképzést befejezve a szerződéses állományú katonák Szentendrén, az Altiszti Akadémián. Felemelő pillanat lesz majd az ünnepélyes esküt hallani, majd pedig az eskü szövegét felolvasó Degi Tamás közkatonát hallják és egy hölgyet, Kóczián Brigittát.

„Én, Degi Tamás közkatona esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges honvédje leszek. Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, az Alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával, a rám bízott honvédek és fegyverek erejével, életem árán is megvédem. Elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. Isten engem úgy segéljen!”

- Nemcsak magamat, hanem az alakulatot is képviseltem, jelenleg itt a tatai állományt. Egyébként szerintem borzasztó nagy megtiszteltetés. Ment a harc egész héten egy másik kollegával, de tegnap a tábornok úr engem választott. Ennek nagyon örülök, és úgy gondolom, hogy amit tudtam, megtettem, hogy színvonalas legyen. 

- Igazából nekem ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ezt meg tudom csinálni. Ez a három hónap rengeteg élményt nyújtott számomra. A kiképzés alatt nagyon jó embereket ismerhettem meg, rengeteget fejlődtünk, sok barátság alakult ki és rettenetesen sok élményben volt részem. Kicsit furcsállták eleinte, hogy katona szeretnék lenni, de elfogadták. Tudták, hogy kemény vagyok és megcsinálom. 

A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. 

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1429. május 8-án Jeanne d’Arc vezetésével a francia csapatok felszabadították Orléans városát. 
1849. május 9-én I. Miklós cár kiáltványban közli, hogy fegyveres segítséget nyújt I. Ferenc József császárnak.
1843. május 10-én a Szózat megzenésített bemutatóját tartották a Nemzeti Színházban. A zenét Egressy Béni szerezte. 
1881. május 11-én született Kármán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és az űrkutatás kiemelkedő alakja. Az I. világháborúban a monarchia hadseregében szolgált előbb ruhatárosként, majd a Bécs melletti aerodinamikai laboratóriumba került. Itt fejlesztette ki 1917-ben a világ első helikopterét a PKZ-t, kifejlesztésében Kármán Tódor mellett Petróczy István, Zurovecz Vilmos és Asboth Oszkár működött közre. 1933-ban véglegesen letelepedett az Egyesült Államokban. Itt részt vett a rakéta kutatásban, fontos szerepet játszott az első rakéták kifejlesztésében. Őt tekintik a szuperszonikus repülés atyjának.
1310. május 12-én Magyarországon először írtak papírra oklevelet. 
1635. május 12-én Pázmány Péter esztergomi érsek aláírta a Nagyszombati Egyetem alapító levelét, ezzel létrejött Magyarország legrégebbi felsőoktatási intézménye, a mai Eötvös Lóránd Tudományegyetem elődje. 
1703. május 12-én zászlót bontott a kuruc felkelés. II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadja breznai kiáltványát és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. 
1814. május 13-án született Rónay Jácint bencés szerzetes, paptanár, a darwinizmus magyarországi megismertetője.
1917. május 14. az isonzói csata kezdete. Az olasz hadsereg visszaszorítja az osztrák-magyar haderőt és átkel az Isonzó folyó keleti partjára. 

 

Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják. 

Július 1.

Minden hónap legszomorúbb munkáját végzem ma. Meg kell csinálni a havi jelentést. Ilyenkor magam előtt látom újra mindegyik hősi halottat. Akit holtan hoztak be, azt is megjegyzem. Azt hiszem évek múlva is jól felismerném. Aki pedig itt halt meg műtét után vagy műtét nélkül, annak az élete is előttem áll. Hiszen a legtöbbje, ha volt ereje, elmesélte mintegy emlékül. Üzent haza vagy lapot diktált, érezve a közeli halálát. Hát ilyen érzések között írom ezt a jelentést. Ezért tart soká. Nem szeretem, de tudom, hogy szükséges rossz. Tudom, hogy a püspökségen rendszerbe foglalják, nyilvántartják. Ez az egyetlen szempont, amiért mégis megteszem.
Kilovagoltam a temetőmbe. Azért írom, hogy az enyémbe, mert tervezése, kivitelezése teljesen az enyém. Így a szívemhez nőtt. Ahányszor kimegyek a breszt-koveli útra, mindig megállok egy pillanatra mellette. Legalább ennyit tudok tenni azok helyett a családok helyett, akiknek szerettei itt nyugosznak. A sír porát mindig elküldöm a hozzátartozóknak. Be is kerítettük a temetőt vékony karókkal és dróttal, hogy valami templum legyen, mutatva a temno szó értelmét. Mikor megszenteltem a temetőt, arra gondoltam, meddig marad meg, ha mi már nem leszünk ott? Megbecsülik-e a kommunisták a mi hőseinket úgy, ahogy mi magyarok ősidő óta tiszteletben tartjuk minden nép hőseit?
Mikor a lovamat odakötöttem a temető melletti hatalmas fához, valami olyasféle hangulat vett erőt rajtam, ahogy láttam Mancit lehajtott fejjel, mint azokon a képeken, mikor a negyvennyolcas hős mellett szuszogva, szaglászva áll az árván maradt huszárló. Manci is, mintha megérezte volna, hogy hősök között jár, olyan csendes volt. Puha mozdulatokkal nyújtotta szépívű nyakát a legközelebbi sírok felé. Prüszkölt, felnyihogott, kapált, majd újra lecsendesedve földig hajtott fejjel állt. Egész szokatlan és megdöbbentő volt tőle. Sehol és soha nem volt ilyen nyugodt. Ha meg is állt, nyugtalan maradt. Aki nem ismerte, azt gondolta, mindjárt elszakítja a szárát. Itt pedig valósággal érzékeltette a temető hangulatát.
Hazafelé hiába noszogattam gyorsabb ügetésre, csak poroszkált, és rögtön lépésre váltott. Próbáltam a vékonyába kapni a csizmámmal, hogy vágtába kapjam, ahogy máskor könnyen megtettem, de sehogy sem sikerült. Mintha puha mohán járt volna, olyan lépésekkel vitt haza. Nem erőltettem, hagytam hazáig. Teljesen érthetetlen volt a viselkedése.

 

Remélem, hogy tartalmasnak ítélték az Inter arma caritas mai adását is, ebben bízva köszönöm meg figyelmüket és kérem önöket, hogy egy hét múlva is tartsanak velünk, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Egy Márton Áron idézettel zárom mai adásunkat: „A baj és az aggódás megoszlik, viszont az öröm megsokszorozódik a népes család tagjai között.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK  AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu  

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2016, május 11