Rádióműsor - 2016. június 1. - 161. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET2016. június 1-ei műsor (161. adás), mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/57491

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 161. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

„Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Lourdes-i Miasszonyunk, aki a gyermekeidet a világ minden tájáról megjelenésed barlangjához vonzod s a Te számtalan jótéteményeddel szüntelenül növeled a gyermeki bizodalmat azokban, akik hívásodnak engedelmeskednek, íme, annyi ezer és ezer elhagyott beteg példájára, fájó testtel és szenvedő lélekkel én is lábaidhoz borulok, s gyógyulásért könyörgök hozzád. Jóságos Anyám, hathatós közbenjárásoddal nyerd meg nekem Szent Fiadtól, hogy betegségemtől megszabaduljak és visszanyert erőmet Isten és felebarátaim szolgálatára szentelhessem.” – Részletet hallottak a betegek imájából, amelyet a lourdesi Szent Szűzhöz mondanak azok, akik minden évben ellátogatnak a franciaországi zarándokhelyhez. Így vannak ezzel katonáink is, hiszen a Magyar Honvédség minden esztendőben jelen van a katonai zarándoklaton, amelyet idén 58. alkalommal rendeztek meg. Jómagam is megtapasztalhattam nem egyszer azt a felemelő hangulatot, amelyet a helyszín áraszt magából. 

 

Lourdes-ban egy szegény, tanulatlan 14 éves leánynak, Bernadettnek 1858. február 11-én jelent meg először a Szent Szűz a városka melletti barlangnál. 18 alkalommal jelent meg a kislánynak július 16-ig, bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én a nevét is elárulta: „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás.” A magyar katonák zarándokcsoportja Dr. Jelen Gábor ezredes vezetésével május 19-én az esti órákban érkezett meg Lourdes-ba, hogy részt vegyen az 58. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton. Pénteken, reggel fél hétkor már Berta Tibor általános helynök, Szentesi Csaba és Kálinger Roland tábori lelkészek szentmisét mutattak be a jelenések barlangjánál. A tábori megnyitót követően, mintegy 1400 katona, zenekari kísérettel vonult a táborból a nemzetközi megnyitó ünnepségre, amely este öt órakor kezdődött a X. Szent Piusz földalatti bazilikában. Itt a katonazenekarok vonultak be először, köztük a székesfehérvári helyőrségi zenekar, majd a jelenlévő országok egy-egy képviselője kezében egy mécsessel, a nemzeti zászlót vivő katonák és a hivatalos delegációk érkeztek. 21-én reggel a magyar zarándokcsoport a székesfehérvári helyőrségi zenekar által játszott indulók hangjaira vonult a szálláshelytől a lourdesi keresztút kezdetéhez. Ebben az évben is elhozták az úgynevezett lourdesi keresztet a Tábori Püspökségről a katonák, amelyet az egyes állomások között felváltva mindig más-más két személy vitt a zarándokcsoport tagjai közül. A hagyományokat követve ebben az esztendőben is mécseseket gyújtottak a keresztút 10. állomásánál, amely 1912-ben magyar adományokból épült. A nap a gyertyás Mária körmenettel zárult, amely alatt a zarándokok a rózsafüzért imádkozták el. Vasárnap délelőtt fél tízkor kezdődött a zarándoklat ünnepi szentmiséje, amelyet a tábori püspökök és a katonalelkészek mutattak be a X. Szent Piusz földalatti bazilikában. Délután fél háromkor kezdődött el a zarándoklatot bezáró liturgia, amelyen a francia tábori püspök eloltotta az 58. Nemzetközi Katonai Zarándoklat gyertyáját. Interjúinkat, ezúttal a helyszínen Kálinger Roland tábori lelkész, Rozsé atya készítette. Az interjúk között Berta Tibor ezredes, általános helynököt hallják majd, akivel már itthon beszélgettünk. 

A földalatti X. Piusz bazilikában beszélgetek Bíró László tábori püspök úrral. Arra kérem püspök urat, hogy mivel nem az első lourdesi katonai zarándoklata, mondja el gondolatait ezzel az 58. Nemzetközi Katonai Zarándoklattal kapcsolatban.

- Azt gondolom, hogy egy zarándokhelynek az értékét az mutatja, ha az ember sokadszor tér vissza, nem unalmas lesz, hanem még inkább érdekes. Nekem mindig nagy élmény az, ha elcsendesedhetek a jelenések barlangjánál, imádkozhatok azokért, akiknek megígértem. Magának a helynek is megvan a varázsa, és az embereknek, akik itt vannak. A katonai zarándoklat egy sajátos hangulatú zarándoklat. Újra meg újra az jut nekem eszembe, mikor a bohóc elmegy szerzetesnek, éjszakánként kilopódzik a cellájából és bohóckodik a Szűzanya szobra előtt, mert ő leginkább így tudja dicsérni a Szűzanyát. Lourdes-ban is katonai zarándoklaton veszünk részt és a katonáknak van egy sajátos stílusa. Ha az ember túl tud látni ezen a felszínen, azért meglátja azt is, hogy rengeteg egyenruhás ember elmélyülten imádkozik. Hol itt, hol ott bukkan rá az ember imádkozó egyenruhásra. Az ember épül a fiatal katonatiszt tanulókon, ahogyan beállnak alázattal a sorba és elmennek a grotta előtt, megérintve a sziklát. Mindig sajátos élmény a magyar keresztút indítása vagy az azt követő magyar szentmise. A zarándokcsapatunkat is nagyon meg kell dicsérnünk, mert az évek során egyre inkább olyan emberek vesznek részt a zarándoklaton, akik Istent keresik és nem egy turisztikai élményben akarnak részesülni. Tisztulnak a soraink. Akik csak turisztikai élményt keresnek, azok egy-két alkalom után eltűnnek közülünk, viszont akiket megérint a hely szentsége, azok kitartanak, és évről-évre együtt imádkoznak velünk.

Püspök atyát kérem, mint katonai ordináriust, hogy ebben a szentmisében imádkozzon értünk, a lelkészekért illetve a ránk bízott katonákért, a zarándokokért, akik itt vannak velünk. 

- Szívesen teszem, és azokért is, akiknek megígértem odahaza.

Berta Tibor ezredes, általános helynök

- Olyasmi érzés, olyasmi hangulat, olyan keríti ott hatalmába az embert, vagy legalábbis engem most már a sokadik zarándoklat után, amiről nagyon nehéz beszélni. Nagyon nehéz megfogalmazni Lourdes-nak az igazi lényegét, ugyanakkor pedig egy nagyon világos üzenete van és egy nagyon világos üzenete volt most is a mi katonai zarándoklatunknak. Azt hiszem Lourdes-nak az üzenete pontosan az, amit Bernadett ott hallott a "szép hölgy"-től, a Boldogságos Szűz Máriától, hogy nekünk, embereknek, egyfajta magunkba nézésre van szükségünk, amit a szép hölgy is mondott: bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat... Lourdes-nak a lényege pontosan az, hogy az ember szembetalálja magát az Istennel.

Sok emberen láttam vöröskeresztes karjelzést. Kérem ezredes asszonyt, hogy mutatkozzon be és mondja el, hogy kik azok, akik ilyen karjelzést viselnek a lourdesi zarándoklaton.

- Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes vagyok, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Szervezési Intézet igazgatója. A karjelzésünkön látható a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ jele, amely egy vöröskeresztből áll, ami az egészségügyi dolgozók nemzetközi jele és ezen egy kígyó öleli át a kardot, amire büszkék vagyunk, az a csapat karjelzésünk.

Sokan vannak itt a nemzetközi zarándoklaton, akik ilyen karjelzést viselnek. Hányan vannak és vannak-e olyanok, akik már több zarándoklaton vettek részt illetve vannak-e újonc zarándokok?

- Az Egészségügyi Központból 16-an jöttünk, azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk. Hárman vagyunk olyanok, akik már többször jártunk itt a zarándoklaton. A központból jöttek katonák, közalkalmazottak és hozzátartozók egyaránt, van közöttünk orvos, szakdolgozó és még jogász is. 

Valóban büszkék lehetnek, mert ez nagy szám és egy szép csapat. Amikor hazamennek a zarándoklatról, beszélnek-e egymás között arról, hogy milyen volt a zarándoklat, hogy milyen egy ilyen zarándoklat? Hiszen ha ennyien eljönnek, akkor valahonnan informálódnak arról, hogy ide érdemes eljönni, ide jó eljönni. 

- A kórházunkban van egy nagyon kedves, bár kicsi kápolna, amiben rendszeresen van mise. Ott van már egy olyan kis közösség, akikkel rendszeresen találkozunk. Azt gondolom, hogy nagyon jó csapat van az Egészségügyi Központban, beszélgetünk, elmondjuk egymásnak, hogy milyen szép, megérintő helyen vagyunk itt. Mivel a betegeket szolgáljuk, a lourdesi zarándoklat egy különösen fontos hely, itt fel tudunk töltődni. Az év során, a munkánk során, ahogy találkozunk, elmondjuk egymásnak, beszélgetünk róla és így jövünk egyre többen ide.

Utolsó kérdésként meg szeretném kérdezni, hogy a zarándoklaton melyik a kedvenc eseménye, kedvenc programja, szertartása?

- Számomra a legjobban felemelő érzés a Mária-körmenet, ahol az a sok ezer ember a gyertyával egyszerre énekel, szinte eggyé válnak. Számomra ez a zarándoklat csúcsa.

Kívánom, hogy ezen a zarándoklaton további testi és lelkierőt kapjon ahhoz, hogy a gyógyító munkáját ön és a csapata is tudja folytatni!

Berta Tibor ezredes, általános helynök

- Ez egy nagy zarándoklat, 12 ezer fővel sok-sok országból. Meg kell találni egyfajta közös nyelvet. Valamiképpen ez a közös nyelv a liturgiákban illetve az együttes rendezvényeken valósul meg. Szét kell választani, hogy Lourdes-ban vannak a katonai zarándoklatnak kifejezetten katolikus liturgiái és vannak olyan eseményei, olyan programjai, amelyek nem tartoznak hozzá szorosan az egyház liturgikus életéhez, de mégis valamiképpen ezekben van egyfajta közös nyelv és az az egyháznak a nyelve, a zenének, az imádságnak a nyelve, az egyfajta közösségi létnek a nyelve. 

Az első szentmise után, mely a grottánál, a jelenések barlangjánál volt, sétálunk vissza a szállodába reggelizni és kérdezem őrnagy urat, mint a zarándoklat legidősebb katonai résztvevőjét, hogy mutatkozzon be, és mondja el, hogy hányadszor van itt Lourdes-ban? 

- Hortobágyi Ferenc nyugállományú őrnagy vagyok, ötödik alkalommal veszek részt a zarándoklaton Lourdes-ban.

Ötödik alkalommal mit vár a zarándoklattól, melyik programra készült a legjobban?

- Legjobban a megnyitóra készülök és a vasárnapi nemzetközi misére. Ez a kettő számomra mindig a legfelemelőbb. Aki egyszer volt és utána még többször eljön ide, az már várja ezeket az alkalmakat. 

Mind a két esemény lent lesz a földalatti bazilikában, ahol minden katonai csapat, minden nemzet katonája a legszebb díszegyenruhába öltözik fel és várja az ünnepséget. Kikért fog imádkozni ezen a zarándoklaton, kik kérték önt, hogy imáiban, gondolataiban hozza el őket ide, Lurdes-ba? 

- Elsősorban édesanyám, aki 96 éves múlt József napkor. Úgy küldött engem ide, hogy imádkozzam érte és a családomért. Imádkozom a kis menyemért, aki lehet, hogy mire hazaérek kisbabával fog várni bennünket. Mindig nagyon felemelő itt lenni Lourdes-ban és imádkozni a barátaimért. Voltak katonatársaim, akik úgy küldtek el, hogy értük is imádkozzak. Nagyon nagy szerencsém van, sok barátom van, sok emberért kell imádkoznom. 

Kívánom, hogy a jó Isten erőben, egészségben tartsa meg édesanyját! Jó erőben, egészségben szülessen meg az unoka illetve kívánom, hogy a sok barát, akik őrnagy úr imáit kérték, maradjanak továbbra is jó barátok és az imái meghallgatásra találjanak!

 

Összeállítást hallottak az 58. Nemzetközi Katonai Zarándoklatról, amelyet következő adásunkban folytatunk majd. 

A mai adás elkészítésében köszönöm a segítségét Kálinger Roland tábori lelkésznek, Rozsé atyának valamint Ferenczi Jánosnak. Nevükben is további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Fodor Endre. Betegek imádságával kezdtem mai adásunkat, műsorunk végén pedig abból az imádságból idézek, amelyet a Magyar Honvédség egykori és mai katonáiért mondtak az 58. zarándoklat katonai résztvevői.

„Örökkévaló Istenünk, Te szívünkbe oltottad a földi hazához való ragaszkodás magasztos érzését, a hazaszeretet nagyszerűségét, amely a hűség erényében mutatja meg, hogy az áldozatra készen álló lelkület tud igazán szolgálatára lenni a nemzetnek. Bizalommal kérünk téged Urunk, áldd meg hazánkat és a magyar honvédelem nemes ügyét! Mi most itt Lourdes-ban a jelenések barlangja mellett hajtunk fejet mindazok előtt, akik nemzetünk szabadságáért küzdöttek és adták oda életüket. Mindenható Atyánk, alázatosan kérünk, kísérje áldásod a Magyar Honvédség mostani katonáit, hogy történelmi elődeik példáját követve készek legyenek hazánk megvédésére és megőrzésére. Kísérd áldásoddal katonáinak hazai és külföldi szolgálatát, óvj meg mindannyiunkat minden veszedelemtől és minden bajtól. Kérünk téged, segítsd áldásod által a honvédtiszt jelöltjeinket és katonai középiskolásainkat, hogy kitartó, erős lelkülettel, megérlelt és megfontolt értelemmel, lelki és testi egészségben készüljenek hivatásuk betöltésére! Végül irgalmadba ajánljuk elhunyt katonáinkat, kérünk, hogy hazánkért végzett szolgálatukért igaz örömökben részesüljenek országod boldogságában! Urunk, nemzetünknek történelmünk során számos pártfogót adtál, köztük Krisztus Urunk édesanyját, Máriát, a magyarok nagyasszonyát, akinek lourdesi szentélyében most együtt imádkozhatunk általa hozzád, az angyali üdvözlettel és a Szent Fiad által tanított imádsággal.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu  

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2016, június 1