Rádióműsor - 2016. szeptember 28. - 177. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET 2016. szeptember 28-ei műsor (177. adás), mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/59542

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 177. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

„Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s viszontszeretetre vár, méghozzá azonnal viszonzásra. Az igazi szeretet azonban hősies. Kész akár a vereségre is, hisz helye és ideje Istenben van.” – Pilinszky János gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. 

• A logisztikus katonákért mondottak szentmisét Budapesten, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc templomban.
- Az egész teremtés, az egész megváltás, személyes létünk, a megelőző szereteten nyugszik.
• Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk.
- Azt válaszolták, hogy hallották: a katolikus pap tud lengyelül és oroszul, menjenek hozzá a kérelmükkel. Meg azt is hallották, hogy orvos vagyok. - Istenem, milyen kevés jó is elég ahhoz, hogy ilyen emberfeletti módon vélekedjenek valakiről.

 

Szent Máté apostol, a logisztikus katonák védőszentjének ünnepén szentmisét tartott a Katolikus Tábori Püspökség és a Magyar Honvédség Logisztikai Központja Budapesten, szeptember 16-án az Assisi Szent Ferenc templomban. A következőkben Bíró László katolikus tábori püspök szentmisén elmondott beszédét hallják.

- Hadd kezdjem beszédemet valami szubjektívvel. Június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén, mint a börtönért felelős püspök, Mátraverebély-Szentkúton miséztem 132 fogvatartott előtt. Nagyon szép volt az egész nap, s amikor húszasával vitték ki a templomból a foglyokat, odamentem hozzájuk és megkérdeztem, hogy mi ragadta meg őket legjobban a mai napból? Nagyon meglepett, hogy leginkább a szép ragadta meg őket, a szép táj és a szép templom. Egy pillanatra reflektáljunk erre a templomra, ahol most ünneplünk. Ferencvárosban vagyunk egy Assisi Szent Ferencnek szentelt templomban, ez a templom tele van katonaszentekkel, nagy katonákkal. Jobb oldalt a homlokzati falon látható Szent István király, a másik oldalon Szent László király. Bal oldalt a hátsó homlokzati falon található Szent Péter, Hunyadi János halála, a másik oldalon pedig Kapisztrán Szent János prédikációja. Lotz Károly, egy jeles festőművész készítette. Olyan kincseink vannak, amelyekre nem szoktunk odafigyelni. Csakhogy tudjuk, otthon lehetünk ebben a templomban. Ez a templom a mi világunk, s méltó helye, hogy ünnepeljük a logisztikusok védőszentjét, Szent Máté evangelistát az ő meghívásának ünnepén. 
Azon gondolkoztam, hogy egy kétezer évvel ezelőtt élt, a legendák homályába vesző ember, mit mondhat nekünk, egyenruhásoknak 2016-ban. Ebből néhány gondolatot szeretnék föleleveníteni. Szent Máté alakja mögött ott van Jézus megelőző szeretete, a meghívás. Mindig megérint engem Jézus magatartása. Máté egyfajta logisztikát végez, ott ül a vámasztalnál, egy utálatos ember, zsidó létére a rómaiaknak dolgozik és a saját zsebére. Financiális tapasztalatai vannak, kibérel egy vámasztalt, fizet érte gebint és inkasszálja a vámot. Ha a gebin díja összegyűlt, utána már saját zsebre sarcolta honfitársait, a rómaiak javára. Az elnyomó hatalomnak dolgozott, ami nem egy szimpatikus foglalkozás. Jézus odamegy ehhez az emberhez, aki valójában egy nyomorult, érdekből eladta a lelkét. Jézus ennyit mond: Öregfiú, gyere, állj föl, kövess engem! Nem mond semmit Jézus, hogy nem neki való mesterség ez, rendezze dolgait és ha rendezi, akkor meghívja, hogy kövesse őt. Jézus nem mond semmit, bízik benne. Megelőző szeretettel megszólítja és Máté hiszi, ahogyan a mottónk is mondja, hogy gazdag kincset kap Jézustól. Gazdagabbat, mint amit a vám jelent majd bevételként. Ez a megelőző szeretet. 
Testvérek, házasságban, gyereknevelésben, munkatársi viszonyban azt gondolom, hogy nagyon fontos észrevenni, ezt a mozzanatot. Jézus nem támaszt feltételt, bizalmával megelőzően szeret és fölemeli ezt az embert. Ez Jézus magatartása, megelőzően szeret. Az egész teremtés, az egész megváltás, személyes létünk, a megelőző szereteten nyugszik. A teremtés mögött ott van Istennek a belső élete, az Atya, Fiú, Szentlélek egymáshoz fordulása, túlcsorduló szeretete. Egy jó házasságban a szeretet ki akar áradni a gyermekek felé, hogy megteremtse a világot megelőző szeretettel. Az egész megváltás ez. Pál apostol így fogalmazza: Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk. Máté meghívása a megelőző szereteten nyugszik, mint ahogyan a személyes létünk is. Gondoljunk szeretettel és hálával szüleinkre. A létünk azért van, mert szüleink előbb szerettek bennünket, mint mi őket. Nem tudták, hogy beléjük rúgunk-e vagy megöleljük-e őket majd felnőttként, mégis vállalták létünket. Minden a megelőző szereteten nyugszik, a hitvestársi szeretet is. Valaki így fogalmaz: A szerelem nem más, mint két egymást szerető ember kihozza megelőző szeretettel egymásból a szeretetet. Merjünk-e megelőzően szeretni? Családon belül vagy szüleink felé gondolva, szerettük-e őket viszont? Lettünk-e válasz az ő megelőző szeretetükre? Benedek pápánk mondja: az egész vallásosság és minden személyes kapcsolat valójában válasz a megelőző szeretetre, csak vegyük észre a megelőző szeretetet. Vegyük észre Isten megelőző szeretetét s a választ a vallásosságban, hogy viszont szeretek. Amikor leírjuk Istent, nem tudunk őszintén hálát mondani Istennek, akkor nem vagyunk viszont szeretet. A házasságot elsivárítja, ha nem tudok köszönetet mondani a házastársamnak, nem tudok hálás lenni felé. Megelőző szeretet - válasz szeretet, ez teszi széppé az emberi életet. Ez tette széppé Lévinek, Máténak is az életét. Észrevette Isten megelőző szeretetét, ami Jézus Krisztusban lépett felé és válasz lett erre a szeretetre. 
Nem akarok hosszan beszélni, de valamire hadd hívjam fel a figyelmet. Anyaszentegyházunkban az Irgalmasság éve van, ünnepeljük Jézus irgalmát, ünnepeljük tulajdonképpen Isten megelőző szeretetét. Akármilyen ostobák is vagyunk, Isten mindig lehajol hozzánk irgalommal. Máté meghívása egy érdekes jelenet. Mikor Ferenc pápánk az Irgalmasság évét meghirdeti, beszél Máté meghívásáról és egy középkori misztikust idéz. Beda Venerabilis, Tiszteletre méltó Béda ezt fogalmazza meg Máté meghívására „Miserando atque eligendo” – ezt nem lehet magyarra lefordítani tulajdonképpen. Azt jelenti, hogy Máté meghívása Isten irgalmán és kiválasztásán nyugszik. Ez a pápa püspöki jelmondata is és ez van a címere alá írva egy kis szalagra: „Miserando atque eligendo”. Mi ebben a mondatban a szép? Nem azt jelenti, hogy irgalmas volt és meghívott. A miserando egy nem befejezett melléknévi igenév, azt jelenti, szüntelenül meghívó, szüntelenül irgalmazó és az eligendo azt jelenti, szüntelenül kiválasztó. Az egész teremtés, minden személyes kapcsolat, a házasság is „Misrando atque eligendo”, szüntelen irgalmon és szüntelen meghíváson nyugszik. Nem úgy működik a házasság, hogy valamikor döntött két ember egymás mellett és kész, megesküdtünk vagy meg se esküdtünk és kész, nem. Minden tartós kapcsolat szüntelen irgalom, szüntelen kiválasztás, szüntelen elfogadás. A teremtés nem egy pillanat aktusa, egyszer volt egy nagy bumm és minden készen lett. A teremtés most is zajlik és mindegyikünk kapcsolatai, Isten és ember kapcsolata, ember és ember kapcsolata, hitves és hitvestárs kapcsolata, szülő és gyermek kapcsolata, szüntelen „Miserando atque eligendo”. Ezt használja Beda Veneralibis Máté meghívása kapcsán. Máté szüntelen meg van hívva irgalomból, szüntelen ki van választva, és mert szüntelen válasz az irgalomra és kiválasztásra, ezért tartós a kapcsolat. Ha elvisszük magunkkal ezt a mondatot „Miserando atque eligendo”, szüntelen irgalomé lesz a házastársunk, szüntelen megbocsátok, és szüntelen döntök mellette. Nem vagyok már fiatal pap, sok-sok arany és gyémántlakodalmat megáldottam, és amikor az ember kíséri ki az „ifjú párt”, nem egyszer megtörténik, hogy egyik vagy másik odasúgja nekem, hogy jobban szereti most a hitvestársát, mint mikor megesküdtek. Mindig meghat ez a mondat. Ez a mondat pontosan azt fejezi ki: „Miserando atque eligendo”. Hány és hány megbocsátás van a mögött, hogy egy arany vagy gyémántlakodalmat ünnepelhetek velük és hány szüntelen döntés és kiválasztás van egymás mellett! 
A mai ünnep üzenetéről sokat lehetne beszélni, de abba fogom hagyni. Ott van a megelőző szeretet, ami létünket alapozza meg, ott van a szüntelen irgalom, a szüntelen kiválasztás. Kívánok kinek-kinek a saját helyén sok erőt ahhoz, hogy válasz legyünk a megelőző szeretetre, kívánok sok-sok erőt ahhoz, hogy tudjunk szüntelen élni a „Miserando atque eligendo” kegyelmével! Ámen.

 

Folytatjuk Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallanak. 

július 17.

Ahány rászoruló elment a körletünkben, és láttuk, hogy kötni, kezelni kell, azonnal leszállítottuk a szekérről.
Később már egymásnak adták a hírt, hogy a magyaroknak milyen jó orvosaik vannak. Sőt, és ezen jót derültem, egyenesen engem kerestek. Kérdeztem, honnan ismernek? Azt válaszolták, hogy hallották: a katolikus pap tud lengyelül és oroszul, menjenek hozzá a kérelmükkel. Meg azt is hallották, hogy orvos vagyok. - Istenem, milyen kevés jó is elég ahhoz, hogy ilyen emberfeletti módon vélekedjenek valakiről.
Tegnapelőtt még csak mi jártuk ezt az országút részt. Ma már alig tudtam bemenni hivatalosan két faluba, annyi akadályba ütköztem. Magyarok, németek, civilek teljes összevisszaságban. Sok az országúti szerencsétlenség.
Sajnos, majdnem mindig a katonák a hibásak. Olyan erőszakosan akarnak vonulni, hogy a sok dudálástól, berregéstől megrettent állatok pillanatok alatt szerencsétlenséget okoznak. Mindegyiknek igaza van. Ha hadivonulás van, nem lehetne engedni civileket. Akkor azok hol menjenek? Mocsárban nem mehet a szekér. A parancsot pedig megkapták azzal, hogy azonnal végre kell hajtani. Szamár a parancs, tehát ostoba a végrehajtás.

 

A mai adás elkészítésében segítségemre volt a Zrínyi Katonai Filmstúdió. Megköszönöm a figyelmüket, Fodor Endrét hallották. A zárógondolatot Giordano Bruno olasz gondolkodó és filozófustól idézem.

„Jobb a méltó és hősies halál, mint a méltatlan és aljas győzelem.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu 

 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2016, szeptember 28