Türelem

Türelem

hosszantűrés, béketűrés

Latinul patientia

A bátorság részerénye, mellyel az ember szomorúsággal, de mértéktartással viseli a jelenlévő, elsősorban másoktól eredő rosszat. Nem tévesztendő össze a tolerantiával. Ellentétes víciuma a türelmetlenség.

A Szentírásban Isten egyik fő tulajdonsága a hosszantűrés: visszafogja haragját és vár az ítélettel, így időt hagy a bűnösnek a bűnbánatra és a megtérésre (Kivonulás könyve 34,6;  Számok könyve 14,18;  A bölcsesség könyve 15,1; Jézus, sírák fiának könyve 18,11; A rómaiaknak írt levél 2,4; 3,25; 9,22;  Péter első levele 3,20;  Péter második levele 3,9).

Az Ószövetségben a türelem az okosság jele (A példabeszédek könyve 14,29; 19,11); mintája Jób. A türelem gyakran szelídséggel párosul, föltétele a békés együttélésnek (Jób könyve 15,18; 16,32). A béketűrés felülmúlja a harcban tanúsított bátorságot, sőt a győzelmet is (Jób könyve 16,32), de elsősorban megpróbáltatás idején kell türelmesnek bizonyulni (Jézus, sírák fiának könyve2,4–5).

Az Újszövetségben Pál apostol türelemre buzdítja a keresztényeket (Levél az efezusiaknak 4,1; Levél a kolosszeieknek 3,12) és tanítványait (Levél Títusznak 2,2; Első levél Timóteusnak 6,11; Második levél Timóteusnak 3,11; 4,2). Az Egyház belső egysége is megköveteli a türelemet, ezért az erénykatalógusok ismételten a keresztények figyelmébe ajánlják. A türelem az új emberben a Lélek adománya és gyümölcse (Levél a galatáknak 5,22), karizmatikus erény (Levél a kolosszeieknek 3,12;. Második levél a korintusiaknak 6,6); a szeretet egyik fő jellemzője (Első levél a korintusiaknak 13,4); nagylelkűséget tételez föl, hiszen más emberek elviselésében, a saját jogainkról való lemondásban nyilvánul meg. Jakab levele 5,7–11-ben a türelem nagy példaképei a földműves, a próféták és Jób, a  Levél a zsidóknak 6,12-ben  Ábrahám.

A türelem kísérő erénye a remény, a szelídség és az alázatosság (vö. Levél a galatáknak 5,23; Levél a kolosszeieknek 3,12), részerénye a kitartás és az állhatatosság.

Jelképe a bika.

Típus: 
Etika és értéktan
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2014, június 23