Katonai Martyrologium

Katonai Martyrologium

 
Január

03.

Szent Gordius vértanú, százados, +310k. (Kappadócia) Galériusz császár keresztényüldözése idején hittagadásra akarták kényszeríteni, de ő így válaszolt: „Arra ugyan rá nem vesz senki, hogy ez a nyelv megtagadja Teremtőjét. A katonáknak is törődniük kell az üdvösségükkel.” Életét Nagy Szent Vazul írta meg, amely máig fönnmaradt.

Szent Cirinusz, Primusz, Teogenész vértanúk, római katonák, +320k. Helleszpontusz

 

07.

Szent Polüeuktusz katona vértanú, Örményországban, Meliténében Decius császár idején (250k.) megkínozták és lefejezték, mert nem volt hajlandó bálványoknak áldozni, és összetörte azokat. Nem volt megkeresztelve, csak készült a keresztségre, így vérkeresztségben részesült.

 

11.

Szent Tüpásius veterán katona vértanú, Visszahívták a katonasághoz, és mivel nem áldozott a pogány isteneknek, Mauretániában lefejezték (297-298)

 

12.

A Doni-áttörés magyar hősei

Afrikai katona vértanúk Szent Zotikusz, Rogátusz, Modesztusz és Kasztulusz és még 40 katona társuk.

 

13.

Római 40 katona vértanú, akik Gallienusz császár idején lettek vértanúk a Via Lavikana mellett.

Boldog Gottfrid katona, Kappenberg grófja később premontrei szerzetes 1097-1127

 

17.

Szent Sulpicius tábori lelkész, Bourges püspöke, + 644. megtérítette II. Klotár frank királyt.

 

18.

Szent Mózeusz és Ammóniusz katona vértanúk, +250k. Pontusz. Először bányamunkára ítélték, majd máglyán végezték ki őket..

 

20.

Szent Sebestyén katona vértanú, a sebesült katonák védőszentje. †288. Róma

 

22.

Szent Anastasius perzsa származású katona, később szerzetes, vértanú, (+628) 72 társával együtt megfojtották és lefejezték.

Szent Barnardus temetése (842) Nagy Károly katonája volt, majd kilépett a seregből és szétosztotta vagyonát a szegények között, szerzetes lett, majd Vienne püspökévé választották.

 

29.

Szent Papiász és Mór katona vértanúk, +303k. Róma, Maximiliánusz császár idején a Via Montana mentén hitükért szétzúzták arcukat és agyonverték őket. A katakombákban van a sírjuk.

 

30.

Szent Teofil tengerész parancsnok, vértanú. A keresztény hajóhad parancsnoka volt, Ciprus közelében az arabok elfogták és hittagadásra akarták kényszeríteni, amit megtagadott. Kardal végezték ki 792-ben.

 

 

Február

01.

Fitero-i Szent Rajmund ciszterci szerzetes, +1160k. Toledó, Calatlava várát védelmezte a mórok ellen, hazája megmentője, a Calatravai Lovagrend megalapítója.

 

02.

Szent Kornéliusz, római százados Szent Péter keresztelte meg és Kaizaire (Palasztina) püspökévé szentelte

Szent Apronianus, római börtönőr, vértanú +304k.

 

04.

Szent Filorómusz százados és Fileász püspök vértanúk. Dioklecianusz idejében (4.sz) szenvedtek vértanúságot Thumis-ban (Egyiptom)

 

07.

Szent Theodorosz katona vértanú, + 318 (Heraklea) Licinius császár tábornoka, a hitéért lefejezték.

 

08.

Emiliáni Szent Jeromos, katona, majd nevelő 1486-1537 Itália. A szegények gondozója és nevelője. A Szomaszkai Rend alapítója, amely árvaházakat, szegényotthonokat, kórházakat és diákotthonokat tart fönt.

 

10.

Római 10 katona vértanú, a Via Labikana mellett szenvedtek vértanúságot.

 

27.

Szent Béza katona vértanú, Alexandriában Szent Julián és Eunusz kivégzésekor (3. sz.) rendre utasította a tömeget, amely gyalázta a vértanúkat, ezért följelentették és őt is kivégezték, lefejezték.

 

 

Március

03.

Szent Marinusz katona és Asterius szenátor vértanúk. Valerianus császár üldözése idején társai följelentették és így végezték ki őket Palesztínában 260k.

Szent Hemiterius és Keledonius katona vértanúk Spanyolországban szolgáltak és az üldözés idején önként jelentkeztek és így fogták el és végezték ki őket.

Szent Kleonikusz, Eutrópiusz és Basziliszkusz katona vértanúk Maximianus császár üldözése idején (4. sz.) haltak vértanú halált, testvérek voltak.

Szent Kleonikusz, Eutrópiusz és Baziliszkusz katona vértanúk, + 308 Kappadócia

 

08.

Istenes Szt. János, eredetileg katona, (1495-1550. Portugália) később kórházat alapított és a nélkülözőket segítette, létrehozta az Irgalmas Rendet.

 

09.

Negyven Szebasztai katona vértanú, Licinius, Nagy Konstantin vetélytársának uralkodása alatt, hitük miatt, 320-ban Örményországban kivégeztek 40 katonát Agrikolaus helytartó parancsára. Kettejük nevét Nagy Szent Vazul írásaiból ismerjük: Szent Cirion és Kandidusz

 

10.

Szent Candidus katona vértanú, a Szebasztai 12. légió tisztje. Társaival együtt jeges tóba dobták. Szenvedéstörténetük a középkor legmeghatározóbb mártírtörténete. +320

 

12.

Szent Maxilianus vértanú. (+295) Numidiában, Tebestében a veterán Victorius fia volt, keresztény hite miatt megtagadta a pogány katonai esküt, ezért kivégezték.

 

15.

Szent Longinus, minden katona védőszentje, római katona, aki átszúrta Jézus oldalát, +1. sz. Cezárea

 

25.

Sent Dismas, a Jobblator, Jézus neki mondta a kereszten: „Még ma velem leszel a paradicsomban.”

 

27.

Szent Alexandrész katona vértanú, Pannoniában Maximianus császár idején (250-310k.) lefejezték.

 

30.

Szent Qurinus vértanú római tábornok és lánya Szent Balbina vértanú, Az ő fogságában lévő Szent Sándor pápa keresztelte meg egész családjával együtt. Hadrianus császár idején kínozták meg és végezték ki őket. A Via Appián vannak eltemetve.

 

 

Április

07.

Pontuszi 200 vértanú katona. Szinopében szenvedtek vértanúhalált a hitükért a 4.sz-ban.

 

09.

Boldog Adimari Ubald katona, majd megtérése után szervita szerzetes. (+1315 Toszkána)

 

11.

Salonai (Dalmácia) katona vértanúk

 

24.

Szent György katonaszent, lovag és vértanú; Palesztínában Liddákban szenvedett vértanú halált a 4.sz-ban. Tisztelete Keleten és Nyugaton is elterjedt.

 

29.

Szent Emilianusz katona vértanú, Valerianus császár idején szenvedett vértanúságot.

 

30.

Szent Quirinus vértanú katonatiszt A 3.sz-ban szenvedett vértanúságot Rómában a Via Appia mentén. A Pretestatus katakombában van eltemetve.

 

Május

03.

Szent Alexandriusz vértanú közkatona, Konstantinápolyban Maximianus császár uralkodása idején (286-305) kínozták halálra.

 

04.

Szent Flórián, katona vértanú, +304-ben malomkőhöz kötve az Enns folyóba dobták.

 

08.

Szent Victor katona vértanú, + 304k. Milánó, szaracén származású, Maximianus császár idején kínhalált szenvedett

Szent Agathius (Ákos) katona vértanú, +306k. Konstantinápoly, Diocletianus és Maximianus üldözése idején először megkínozták, majd kivégezték. A keresztesháborúk idején ereklyéit Itáliába vitték és Squillace-ban őrzik.

 

12.

Szent Néreusz és Achilleusz, katona vértanuk +304. Róma, hadbírák voltak, megtérésükkor leszereltek, ezért Diocletianus üldözése idején kivégezték őket. A Domitilla katakombában temették el őket.

 

14.

Szent Korona, katonafeleség, vértanú, (Kr.u. 3. sz.) férjével, Viktorral együtt ölték meg. Passau közelében lévő temploma búcsújáró hely.

 

15.

Szent Isidorus tengerészkatona, vértanú, +251. a Décius-féle keresztényüldözés idején Chiosz szigetén lefejezték,

 

17.

Szent Szolochon katona vértanú és társai, + 3.sz végén, Khalcedon (Kis Ázsia) Maximianus idején végezték ki őket

 

18.

Szent Venánc, katona vértanú, a Decius császár idején kitört üldözésben ölték meg, alakja ott van a váci Gombás-patak hídján, a vadászok védőszentje

 

24.

Leriniumi Szent Vince katona, majd szerzetes, teológus, + 450. Provence

Szent Melécius római tábornok és 250 katonája vértanúk. Isztriában ölték meg őket, aztán a családjukat is. Három katonafeleséget név szerint is ismerünk Szent Zsuszanna, Marciana, Palládia

 

27.

Szent Julius katona vértanú, a mai Bulgária területén fejezték le a hitéért, saját tisztje jelentette föl, +228

 

28.

Szent Aqutinániai Vilmos, Nagy Károly hadvezére, majd szerzetes, 750-812. Gellone monostorában halt meg..

 

29.

Szent Heszükhiosz katona vértanú. Diocletianus császár idején 303k. Szenvedett vértanú halált, mert nem volt hajlandó a pogány isteneknek áldozni. Antiochiában az Orontesz folyóba ölték.

 

30.

Hősök vasárnapja. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni.” Az ünnep a második világháború után eltűnt a naptárból, majd a rendszerváltozást követően került oda ismét vissza.

Szent Johanna, Jeanne D’Arc, az Orlans-i szűz

Csaba királyfi ünnepe, 1944-ig katonai ünnep.

 

31.

Szent Hermiasz katona vértanú, Antonius császár idején Comana környékén (Kisázsia) előbb megkínozták, majd lefejezték. Állhatatossága a hóhérát is megtérítette, akit ezután szintén kivégeztek.

 

 

Június

01.

Szent Iszchirion százados és 5 katonája, vértanúk. Egyiptomban Diocletianus császár idején szenvedtek kínhalált hitükért. (250k.)

Szent Gratinianus és Felinus katona vértanúk, + 250k. Perugia

Szent Crescencianus katona vértanú, Dioclecianus idején Citta di Castello-ban végezték ki.

Szent Ammon, Zénon, Tolomenosz, Ingene katona vértanúk. Amikor látták, hogy keresztény társuk a bíróságon megingott, tekintetükkel és gesztusaikkal állhatatosságra buzdították, ezért kivégezték őket. (Egyiptom, Alexandria 249.)

 

12.

Szent Baszilidesz, Cirinus, Nabor és Nazariusz katona vértanúk, Diocletianus és Maximianus császár üldözései során a Via Aurelián kínozták és végezték ki őket.

 

15.

Szent Hezíchiusz és Julius katona vértanúk, Szilisztriában (Bulgária) végezték ki őket (+302.)

 

17.

Szent Montanus katona vértanú, Hadrianus császár idején Terracinában (Olaszország) kínozták halálra

 

18.

Szent Leontinus katona vértanú, több tiszttársát is megtérítette, (+ 76k. föníciai Tripolisz)

 

22.

Szent Achatius (Ákos) katona vértanú, a 10000 katona parancsnoka, akiket Hadrianus császár hitükért keresztre feszíttet az Ararát hegyén (örmény vértanúk)

 

24.

Satalai hét szent vértanú katona: Hérosz, Orienciusz, Farnaciusz, Firminiusz, Ciriec, Longinus, Hadrianus császár leszerelte őket, mert keresztények voltak, majd megkínoztatta és kivégeztette őket Örményországban

 

25.

Szent Gallikán katona vértanú, + 362. Alexandriában Konsztantinusz császár parancsnoka, szkitiai győzelme után konzul lett, miután megtért, házát kórházzá alakította. Julianus aposztata végeztette ki.

 

27.

Szent László király, a lövészkatonák védőszentje; 1046-1095. a keresztény lovagideál megtestesítője, az ő működése nyomán került Horvátország a Szentkorona országai közé.

 

29.

Szent Anasztasziusz katona vértanú, Argentonban (Franciaország) lefejezték.

 

 

Július

02.

Római 3 Szent katona, Szent Pál lefejezésekor tértek meg (Kr.u.67.), ami után aztán őket is kivégezték.

 

03.

Szent Menon vértanú százados. A 3.században Thrákiában, Viza városában Szent Severus térítette meg, és együtt szenvedtek vértanú halált.

 

08.

Római 50 Szent vértanú katona, Szent Félix pápa térítette meg őket, és Aurelius császár idején a római kikötőben végezték ki őket.

 

12.

Szent Nabor és Félix katona vértanúk. 304-ben Milánóban szenvedtek vértanúságot. Mauritániában születtek.

 

13.

Szent Alexander és 30 társa katona vértanúk. Frigiában, Filomeliaban szenvedtek vértanúságot.

 

14.

Lellisi Szent Kamil katona 1550-1614. Később a betegek és hajléktalanok gondozására szentelte életét.

Szent Justus katona vértanú, Claudius császár hadtestparancsnokánál szolgált. Egy látomás nyomán megkeresztelkedett, vagyonát szétosztotta a szegények között. Magnetius hadvezér megkínoztatta, majd kivégeztette.

 

20.

Szent Victor, Felician, Alexander és Longinus katona vértanúk, Marseille (Franciaország)

 

21.

Brindisi Szent Lőrinc tábori lelkész, egyháztanító, Nándorfehérváron, majd a 15 éves háborúban Székesfehérvár és Csókakő ostrománál segítette a magyar csapatokat. Kapucinus szerzetes. + 1619

Szent Marseille-i Viktor katona vértanú. + 290. Hitéért börtönbe zárták, de megtérítette őreit, akiket szeme láttára végeztek ki, majd megcsonkították, és később lefejezték

 

24.

Szent Antinoges, Victor és Stercatius katona vértanúk, Merida (Spanyolország) testvérek voltak. Diocletianus császár idején szenvedtek kínhalált.

 

26.

Szent Magyar Mózes, (Moiszej Ugrin) Szt. Borisz cár testőre, majd kijevi csodatévő szerzetes, az oroszok szentje.

 

30.

Szent Abdon és Szennen perzsa hadifogoly vértanúk, +304. Róma, a hadifogságból a keresztények kiváltották őket, Hispániában térítettek, a Diocletianus-féle üldözés során végezték ki őket.

 

31.

Loyolai Szent Ignác, katona, majd sebesülése után pap, a Jezsuita Rend alapítója, 1491-1556.

Szent Fábiusz katona vértanú, +303. sz. Cezárea, nem akart pogány zászlót vinni a légió élén, ezért bebörtönözték és kivégezték.

 

 

Augusztus

05.

Szent Eudzigniusz katona vértanú, Antakie-ben (Szíria) Julianus aposztata (hitehagyott) végeztette ki, mert a császár szemére vetette hite hagyását.

 

07.

Szent Faustus katona vértanú, Milánóban végezték ki.

Szent Victritius katona, majd Julianus aposztata trónra lépése után leszerelt és Rouen (Franciaország) püspöke lett. Két pogány törzset térített meg. (+410k.)

Szent Donát katona vértanú, később püspök 

 

09.

Szent Románusz katona vértanú, + 258. Róma Szent Lőrinc vértanúságának hatására tért meg, ezért őt is kivégezték.

 

13.

Szent Hippolytus (Ipoly) katona vértanú, Valerianus császár testőre, Szent Lőrinc térítette meg. Megkínozták, amibe belehalt.

Boldog XI. Ince pápa, a különleges erők védőszentje. (1611-1689)Sokat tett Buda visszafoglalásáért. Buda visszafoglalásának napját Szent István király tiszteletére egész Európában ünneppé tette. Szobra a budai várban található.

 

19.

Szent Andreasz és társai katona vértanúk, Hadtest parancsnok volt és a perzsákon aratott győzelem után katonáival együtt megtért, ezért Maximianus császár kivégeztette (286-305)

 

20.

Szent István király, minden magyar katona védőszentjének ünnepe, (969. Esztergom, 1038. Székesfehérvár) 1000-ben koronázzák Magyarország királyává.

Szent Severus és Memnon százados, katona vértanúk, Trákhiában szenvedtek vértanúságot

 

21.

Szent Anasztasziusz altiszt, katona vértanú, Aurilianus császár idején a keresztény vértanúk hatására ő is megevallotta hitét, ezért kivégezték Saonna-ban (Dalmácia)

 

25.

Szent IX. Lajos francia király. (+1270.) Keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre. 11 gyermekének volt gondos attya.

 

26.

Szent Secundus és Alexander vértanú katonák, a thébai légió tisztjei Ventimiglia-ban (Olaszország) szenvedetek vértanúhalált + 302k.

 

27.

Szent Marcellinus százados, hadtestparancsnok és felesége Mannea, fiai Joannész, Szerapion és Petrosz, vértanú katonacsalád, Tomi-ban (a Fekete-tenger vidéke) szenvedtek vértanúságot

 

28.

Szent Julianus katona vértanú, Auvergne (Franciaország) mellett szenvedett vértanúságot. Először titokban gyakorolta a hitét, de a Dicletianus féle üldözés idején megkínozták és megölték pogány katonák.

 

 

Szeptember

05.

Szent Eudoxiusz, Zénó, Makáriusz és 1104 katona vértanú, A Dicletianus császár féle üldözés idején bejelentették leszerelésüket, ezért Melite-ben (Örményország) kivégezték őket.

 

08.

Szent Adorján katona vértanú, + 305. Nikodémia. A Büntetés Végrehajtás BV védőszentje. Zalaváron zaránok bazilikája épült, amelynek romjai ma is láthatók.

 

09.

Szent Severus vértanú katona, Licinius császár idején, mivel gondozta és látogatta a bebörtönzött keresztényeket, ezért megkínozták és kivégezték.

 

14.

Szent Cerealis katonavértanú és felesége Szent Sallustia, a Décius féle keresztény üldözés során végezték ki őket. Szent Cornélius pápa volt a hitoktatójuk.

 

18.

Szent Ferreolusz katona vértanú, + 304k. magasrangú római tiszt, Vienne környékén (Franciaország) keresztény hitéért elfogták, mivel nem volt hajlandó letartóztatni a keresztényeket, megkínozták és kivégezték.

 

20.

Szent Euszták (Placidus), Traianus császár hadvezére, egy szarvast látott agancsai között kereszttel, aminek hatására megtér, a 14 segítőszent egyike, a katonák, vadászok középkori védőszentje.

 

22.

Szent Mauricius, (Móric), katona vértanú, a 22. római-, a tébai légió parancsnoka, Maximianus császár idején végezték ki katonáival együtt. + 302k.

 

26.

Szent Kallistarius és 49 katonavértanú Rómában a Diocletianus császár (248-305) idején Rómában végezték ki őket

 

28.

Szent Nikon, Neon, Heliodórusz és 30 vértanú katona, Antiochiában (Kis-Ázsia) Szent Márk térítette meg őket és itt szenvedtek kínhalált.

 

30.

Szent Urs és Victor katonavértanúk, A tébai légió tisztjei. Maximianus császár idején szenvedtek vértanúságot Soloturnban (Svájc) + 320k.

Antonius katonavértanú A tébai légió katonája Piacenzában (Itália) szenvedett vértanúságot a Maximianus-féle üldözésben

 

 

Október

02.

Szent Eleutér vértanú katona és társai. Nicodémiában (Kis-Ázsia) megvádolták a keresztényeket, hogy fölgyújtották Diocletianus császár (284-305) palotáját, ezért véres keresztényüldözés kezdődött. A vértanúk élén Eleutér állt.

 

05.

Szent Palmatius katona vértanú és társai, A Diocletianus-féle üldözésben szenvedtek hitükért kínhalált. + 287 Trier (Németo.)

 

06.

Az Aradi Vértanúk Emléknapja, Nemzeti Gyásznap Magyarországon, és a magyarok által lakott területeken.

 

07.

Szent Bacchus (Baksa) és Sergius katona vértanúk, Szíriában szolgáltak. Sírjuk Sergiopolisban van, ami csodatévő hely +300k.

 

10.

Szent Gedeon és 318 társa, katona vértanúk a thébai-légióból, + 286. Köln

 

11.

Szent Tarakusz, Próbusz, Andronikusz katona vértanúk, + 304. Tarzusz, Diokleciánusz üldözése idején hitükért bebörtönözték őket, megkínozták, majd gladiátorok végezték ki őket.

 

19.

Szent Várusz katona vértanú, Egyiptomban kínozták és végezték ki Maximianus császár (+307.) idején. Az egyik bebörtönzött keresztény helyére lépett, így szenvedett vértanúságot.

 

20.

Szent Kornélius százados, akit Szent Pál térített és keresztelt meg. (+1.sz. Cesarea))

Szent Artemiusz, katona vértanú, +362.Constantinus császár magas rangú tisztje, akit később Julianusz aposztata kivégeztette, különösen a keleti egyház tiszteli, mint nagy vértanút. Sírjánál sok csoda történt.

 

21.

Szent Zoticus és 14 katona vértanú, a Diocletianus-féle üldözés idején megkínozták, és a tengerbe ölték őket + 303 Nikodémia

 

22.

Szent Herackius katona vértanú

 

23.

Kapisztrán Szent János. A tábori lelkészek védőszentje, Nándorfehérvár védelménél szerzett betegségébe halt bele (1386-1456.)

Szent Tong Viet Buong  Pál katona vértanú, + 1833 Indokína, katonatiszt

 

24.

Szent Le Dang Thi József katonatiszt vértanú, 1860. Hanoi, Vietnam

 

25.

Római 46 Szent katona vértanú, Claudius császár parancsára fejezték le őket + 269. sírjuk a Via Salarián található

Szent Minász katona vértanú , Firenzében végezték ki Decius császár (201-251) idején

 

26.

Szent Dömötör katonatiszt vértanú, (+304. Tesszalonika), a mai Szávaszentdömötörön, a Szerémségben született, ezért a középkorban magyar szentnek tartották. Ma főként a keleti egyházban tisztelik. Képe ott van a Szentkoronán.

 

28.

Szent Ferrutius katona vértanú, + 280k. a mai Mainz ókori erődjében

 

29.

Boldgogemlékű Kálló Ferenc a 11. Helyőrségi Kórház főlelkésze, 1899-44. A nyilas hatalomátvátel után a honvédkórházban bújtatott zsidókat, katonaszökevényeket, és baloldaliakat, ezért a nyilasok kivégezték.

 

30.

Szent Marcellusz katona vértanú, százados, + 298. Maximianus császár testőrségének tisztje, a trajánuszi légióban. A császár születésnapján megtagadta az áldozatbemutatást, kitüntetéseit visszaadta. Afrikába, Tangerbe száműzték, ahol kivégezték. Három fia (Kolos; Luperkusz; Viktoriusz) szintén vértanú.

Szent Hezichiusz katona vértanú, + 303. Antióchia. Amikor meghallotta, hogy aki nem hajlandó a pogány áldozatokra, az lépjen ki a hadseregből, ő azonnal megtette, erre követ kötöttek rá és a folyóba dobták.

 

 

November

02.

Szent Tóbiás, Carterius, Stiriacus, Eudosziosz, Agapius és társaik katona vértanúk, (+ 315k. Szebaszta), megtagadták a pogány áldozatbemutatást, ezért kivégezték őket.

 

05.

Szent Imre herceg, a katonaiskolások védőszentje Boldog Gizella és Sz. István király fia 1007-1083. Ő nyerte meg II. Konrád ellen a győri csatát.

 

09.

Szent Tivadar katona vértanú, Amasiában (Kisázsia) Maximianus császár uralkodása alatt kínozták meg és végezték ki

 

11.

Szent Márton római katona, később Tours püspöke, 316-397. Pannónia szülötte, a felderítők védőszentje.

Szent Mennas katona vértanú, +295 Egyiptom

 

18.

Szent Hezikhiusz vértanú katona Galerius császár idején (250-311) Szíriában szenvedett vértanúságot, mert nem akart bálványoknak áldozni, és ezért leszerelt a hadseregből.

 

19.

Szent Azász és 150 katona vértanúsága Isauria (Kisázsia) Diokleciánusz császár idején (284-305).

 

20.

Szent Solutor, Octavius és Adventor vértanú katonák, a híres tébai légió tagjai, + 302 k.

 

25.

Szent Merkuriusz katona vértanú Kaizarieben (Kisázsia) Detius császár (201-251.) keresztényüldözésében ölték meg a hite miatt.

 

 

December

03.

Szent Klaudius és felesége Hilária, két fia Jázon Márusz katona vértanú család és 60 katonája, +238. Róma

 

07.

Szent Agató katona vértanú

 

16.

Szent Valentinus római parancsnok, fia Concordius és két katona vértanúsága, a Maximianus féle üldözés során Ravennában (286-305)

 

18.

Szent Auxenciusz katona, majd hite miatt lemondott a szolgálatról és püspök lett.

 

20.

Szent Teofil, Ammon, Zénó, Ptolomeusz és Ingénesz katona vértanúk, + 249. Alexandria,

 

22.

Szent Zénó, katona vértanú, + 304. Nikomédia, római katona, rosszallásának adott hangot amikor Diokleciánusz császár Cérész istennőnek áldozott, ezért összetörték az állcsontját, majd lefejezték

Szent Flaviánusz, katona vértanú, + 362. Róma város parancsnoka, később Julianus Apostata elkobozta vagyonát, megkínoztatta, és száműzetésbe küldte Toszkánába, ahol sebeibe belehalt.

 

26.

Boldog Pollio Secundus tábori lelkész. Montenegróban 1941-ben egy haldokló katona ellátása közben maga is halálosan megsebesült.

 

29.

Boldog Huszár Gáspár magyar katona, később pálos szerzetes, ragályos betegek gondozója +1521.

 

 

Típus: 
Könyvtár
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, július 9